Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budujeme region se společnou budoucností II Návrh fichí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budujeme region se společnou budoucností II Návrh fichí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Budujeme region se společnou budoucností II Návrh fichí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Pravidla tvorby fichí Jedna fiche = Jedno hl. opatření a max. dvě vedlejší opatř. Jeden projekt nesmí kombinovat režim zakládající veř. podporu s opatřením nezakládajícím veř. podporu Definice příjemce dotace je stanovena na základě hl. opatření pro celou fichi Kritéria přijatelnosti povinná/stanovená MAS

3 Možnosti úprav I. MAS může přidávat nové fiche –již není omezen počet MAS může stanovit vlastní název fiche a změnit stávající MAS může ke stávajícím fichím přidávat nová vedlejší opatření (max. 2)

4 Možnosti úprav II. MAS může stanovit minimální výši dotace a snížit maximální výši dotace MAS může stanovit další povinné přílohy k žádosti o dotaci nad rámec pravidel i nepovinné přílohy Možno omezit způsobilé výdaje MAS může omezit možné příjemce dotace

5 Fiche č. 1 Infrastruktura a zlepšování vzhledu obcí Hlavní opatření: III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic Vedlejší opatření: III.2.1.2 Občanské vybavení a služby Cílem je: Podpora investic do infrastruktury a vzhledu obcí: Záměry: a)zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí budování a obnova místních a účelových komunikací včetně doprovodné inf. zlepšení vzhledu obcí (parky, aleje, hřbitovy, parkoviště, osvětlení, oplocení, mobiliář, info plochy, bus čekárny, altány, požární nádrže...) sítě technické infrastruktury (el. Vedení, rozhlas, kamery, měřič rychlosti) nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství (pila, sekačka, štěpkovač,komunální úklidová linka, sněhová fréza) b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu c) územní plán Žadatelé: Obce a),b),c) Svazky obcí a),b) NNO a) Církve a) Způsobilé výdaje: 50tis.-1,5 mil. Kč Max. výše dotace: 90% způsobilých výdajů projektu ze kterých je stanovena dotace Režim podpory: de minimis 90%, nezakládající veřejnou podporu 90% Pozn. Více než 50% způsobilých výdajů musí být čerpáno z hlavního opatření

6 Fiche č.2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova Hlavní opatření: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby Vedlejší opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Vedlejší opatření: III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic Cílem je: Podpora občanské vybavenosti zlepšovat chybějící občanské vybavení a služby v obcích (péče o děti, zdraví, sport, volnočas.a., vzdělávání, sociální infrastruktura) vytvářet a obnovovat zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity z zlepšit vybavenost pro veřejnou správu, školící centra, hasičské zbrojnice nákup mikrobusu drobná obnova kulturního dědictví venkova Žadatelé: Obce NNO Svazky obcí Církve Způsobilé výdaje: 50 tis.-1, 5 mil. Kč Max. výše dotace: 90%způsobilých výdajů Pozn.č.1 III.2.2. musí být kulturní památka (třeba doložit potvrzení/prohlášení zastupitelstva) Pozn. č.2 Více než 50% způsobilých výdajů musí být čerpáno z hlavního opatření Režim podpory: de minimis 90%, nezakládající veřejnou podporu 90%, nařízení o blokových výjimkách 60%

7 Fiche č. 3 Vzdělávání a osvěta Hlavní opatření: III.3.1. Vzdělávání a informace Cílem je: Vzdělávání hospodářských subjektů( podnikatelé, živnostníci, zemědělci) působících na venkově v oblasti osy III. (vzdělávací akce/exkurze) diverzifikace zemědělství F5 mikropodniky F7 cestovní ruch F4,F8 obnova a rozvoj vesnic – infrastruktura F1 občanské vybavení a služby, ochrana kulturního dědictví - F2 a F6 Žadatelé: Obce Svazky obcí NNO Způsobilé výdaje: 10 tis. až 500 tis. Kč Max. výše dotace: 100 % způsobilých výdajů Podmínka: min. 12 účastníků, na závěr akce osvědčení Režim podpory: de minimis

8 Fiche č. 4 Cestovní ruch a propagace Hlavní opatření: III.1.3.2. Podpora cestovního ruchu Vedlejší opatření: III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, hippostezky a další tématické stezky Cílem je: Rozvoj cestovního ruchu ve spojení s využitím jedinečného přírodního a kulturního dědictví regionu, využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky výstavba a modernizace malokapacitních ubytovacích zařízení (min. 5 pokojů –max. 60 lůžek, kempy,skupiny chat či bungalowů) výstavba a modernizace stravovací zařízení výstavba a modernizace půjčovny sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní vyžití propagace - ne u blokových výjimek (do 20% ZV) Žadatelé: Obce, Svazky obcí NNO Zemědělský podnikatel Podnikatel v cestovním ruchu Zájmová sdružení právnických osob Způsobilé výdaje: 50 tis. až 1,5 mil. Kč Max. výše dotace: max. 60% způsobilých výdajů dle velikosti podniku (malé do 50 osob a obrat do 10 mil EUR, střední do 250 osob a obrat do 50 mil EUR) Podmínka: stravovací zařízení pouze ve vazbě na ubytovací zařízení kapacita stravovacího zařízení nesmí přesahovat ubytovací kapacitu Pozn. Více než 50% způsobilých výdajů musí být čerpáno z hlavního opatření Režim podpory: de minimis 60%, nařízení o blokových výjimkách 60%

9 Fiche č. 5 Nové příležitosti pro zemědělce Hlavní opatření: III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy Cílem je: Podpora zemědělců v nezemědělských činnostech Záměry: a) diverzifikace činností nezemědělské povahy (provozovna, stroje, propagace) b) výstavba a modernizace bioplynové stanice c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv Žadatelé: FO a PO podnikající v zemědělství min. 2 roky Osoby sdružené smlouvou o sdružení pro b) Způsobilé výdaje: 100 tis. až 1,5 mil. Kč Max. výše dotace: b) 30%;a),c),d)60% způsobilých výdajů dle velikosti podniku (malé do 50 osob a obrat do 10 mil EUR, střední do 250 osob a obrat do 50 mil EUR) Režim podpory: pro a) c) a d) de minimis 60%, nařízení o blokových výjimkách 60% - malé podniky de minimis 60%, nařízení o blokových výjimkách 60% - střední podniky de minimis 60%, nařízení o blokových výjimkách 60% - velké podniky

10 Fiche č. 6 Kulturní dědictví venkova Hlavní opatření: III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Vedlejší opatření: III. 2.1.2. Občanské vybavení a služby Vedlejší opatření : III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic Cílem je: Podpora kulturního dědictví Záměry: a)studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova (nemovité, movité, nehmotné -recepty), propagace do 20% b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova (nemovité a movité –zvony, knihy, nástroje) c)stálé výstavní expozice a muzea Žadatelé: Obce NNO Svazky obcí Církve FO a PO hl. op. Způsobilé výdaje: 50 tis. až 1,5 mil. Kč Max. výše dotace: 90%způsobilých výdajů Pozn.č.1 III.2.2. musí být kulturní památka (třeba doložit potvrzení/prohlášení zastupitelstva) Pozn. č.2 Více než 50% způsobilých výdajů musí být čerpáno z hlavního opatření Podmínky: b) a c) pouze investiční výdaje Režim podpory: de minimis90%, nezakládající veřejnou podporu 90%,

11 Fiche č. 7 Podpora drobného podnikání Hlavní opatření: III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Cílem je: Podpora mikropodniků a jejich rozvoje v oblasti výroby, zpracování a služeb tvorba pracovních míst a nových živností nákup strojů a vybavení stavební výdaje na výstavbu a rekonstrukci propagace do 20%. Žadatelé: FO a PO – kategorie mikropodniků (nezemědělec) Způsobilé výdaje: 50 tis. až 2 mil. Kč Max. výše dotace: 60%způsobilých výdajů Podmínky: mimo činnosti viz. příloha č. 7(rostlinná a živočišná výroba) Režim podpory: bloková vyjímka (těžba, stavebnictví, zpracov. průmysl, obchod, opravy vozidel, počítačů, poskytování osobních služeb) de minimis vše viz. bloková výjimka + doprava, skladování, informační činnosti,, administrativní, vědecké a profesní činnosti, sportovní zařízení)

12 Fiche č. 8 Rozhledny, pěší trasy, hippostezky Hlavní opatření: III.1.2. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tématické stezky Cílem je: Rozvoj aktivit v cestovním ruchu budování rozhleden stezek i lyžařských mimo území lesů (nad 50%) informačních tabulí odpočinkových míst mostků, lávek, zábradlí,vyhlídek úvazišť na koně propagace do 20%. Žadatelé: Obce NNO Zájmová sdružení práv. osob FO a PO (zemědělci) Podnikatelé v cestovním ruchu Způsobilé výdaje: 50 tis. až 1,5 mil. Kč Max. výše dotace: 90%způsobilých výdajů Podmínky: de minimis 90%, nezakládající VP 90%, nařízení o blokových výjímkách 60%

13 Děkuji za pozornost! Lada Nevečeřalová, Tel. 725/632679 lada.n@centrum.cz Kancelář Království - Jestřebí hory o.p.s.: ZŠ Úpice-Lány Palackého 793 542 32 Úpice boční vchod pravého křídla budovy lada.n@centrum.cz


Stáhnout ppt "Budujeme region se společnou budoucností II Návrh fichí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google