Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení inovací v řízení inovací a v personálním řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení inovací v řízení inovací a v personálním řízení."— Transkript prezentace:

1 Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení inovací v řízení inovací a v personálním řízení

2 Inovační management Podstatou inovačního řízení je systémový přístup k realizaci změn. Měly by mířit ke zlepšení vztahů se zákazníky díky zlepšení produktů, procesů, technologií, organizace, pozice celého podniku. Odpovědnost za realizaci inovací prochází napříč managementem, zahrnuje všechny zaměstnance. Inovace je úspěšná pouze tehdy, když má patřičnou odezvu z trhu ve formě vyšších prodejů, zvýšení počtu loajálních a spokojených zákazníků, posílení image, vytvoření lepších vztahů se zainteresovanými osobami. Musí respektovat zdrojové možnosti firmy a finanční požadavky vlastníků.

3 Hierarchie členění inovací – strategické, produktové, procesní „Pohleďme na želvu – postupuje vpřed, jen když vystrkuje krk“ Inovativní myšlení musí překročit dané rámce Procesní – provozní charakter, optimalizace všech procesní, opatření směřující k eliminaci nákladů nebo zvýšení výkonů. Metoda LEAN - eliminace plýtvání v jednotlivých procesech i napříč procesy. Rozpoznat všechny činnosti, které nepřinášejí hodnotu – od fáze zahájení komunikace se zákazníkem až po předání produktu na místo určení. Cílem je zabezpečení optimálních toků materiálů a informací.

4 Produktové inovace V květnu 1927 Henry Ford zastavil montážní linku – muž, který přispěl k vytvoření budoucnosti uvázl v minulosti. Model T byl určen lidovým masám – když si jej někdo koupil, byl to jeho první automobil. S nákup druhého a třetí chtěli lidé lepší, pohodlnější, výkonnější, stylovější vůz. Trh rostl, tržní podíl Fordu se propadl z 54 na 45 procent, Chevrolet byl úspěšnější ….. Začal pracovat na inovacích, Fordův podnik přežil – ne tak všechny automobilky ………

5 Produktové inovace Výzkum, vývoj, testování, výroba, komercializace Bohemia Chips – výrobky řízení zákazníkem Loreal

6 Model inovačního managementu Manažerský tým musí v podniku vytvořit inovativní prostředí, atmosféru, náladu, motivaci. Controlling odpovídá za to, že inovace budou měřeny a vyhodnocovány. VYHLEDÁVÁNÍPŘÍLEŽITOSTÍ ANALÝZAZDROJŮ Základ – PPO zákazníka na stávajících i nových Trzích Mapování kroků konkurence – její předběhnutí Spolupráce s vědou a výzkumem, klastry… Finanční, personální, technologické, surovinové, informační INOVAČNÍ PLÁN A ROZHODNUTÍ Podnikatelský plán inovací Cíle, návrhy realizace, rozhodnutí

7 Inovační inkubátory Vytvořit pro nové a inovativní MSP prostor, ve kterém získají zázemí pro start svého podnikání. Jsou vytvořeny univerzitami, magistráty, veřejnými vědecko-výzkumnými institucemi. Smyslem je vytvořit zázemí v podobě výzkumných a vývojových laboratoří, zajistit sdílené služby, vzájemnou diskusi mezi vědci, akademiky a aplikační sférou, získat finanční prostředky z veřejné podpory. BIOINOVA

8 Technologické parky Plní roli inkubační i inovační. Financovány ze strukturálních prostředků – slouží ke vzniku inovativně orientovaných firem, zejména v progresivních odvětvích.

9 Řízení operativních rizik inovací Technologická rizika -Nesprávná identifikace PPO trhů a zákazníků -Chyby v koncepci výzkumu a při volbě technologických řešení -Špatná volba distribučních cest Provozní a komerční rizika -Nevhodné výrobní a pracovní postupy -Nespolehliví subdodavatelé -Nesprávná externí komunikace -Nevhodná cenová politika -Špatná volba prodejců Finanční rizika -Podcenění možností nesolventních zákazníků -Nesprávné nastavení kurzových a inflačních rizik -Nepřipravenost na legislativní úpravy s ohledem na zdanění výnosů

10 Rozhodování o nejisté budoucnosti „Nářek inovátorův“: -informace, které máte, nejsou ty, které potřebujete, -Informace, které chcete, nejsou ty, které potřebujete, -Informace, které potřebujete, nejsou ty, které můžete získat, -Informace, které můžete získat, stojí více, než jste ochotni zaplatit. Starbucks – vstupuje na nový trhu Neví, kolik zákazníků přijde – ví, jaký druh lidí využívá jejich služby – může si vybrat místo prodeje, kde naláká zákazníky, Vědí, jaké jsou náklady na otevření provozní jednotky – umí si spočítat, kolik musí přijít nových zákazníků O čem musíme být vzhledem k x přesvědčeni, abychom v aktivitě pokračovali?

11 Odvaha zastavit neperspektivní projekty Odebrat zdroje dosavadním činnostem – manažerský krok důležitý pro dosahování výsledků. Odmítnout „investice do manažerské samolibosti“ - kdybychom se ve věci x již neangažovali, pustili bychom se do ní dnes znovu? NEEEEE? Tak co s tím uděláme????? Umrtvený náklad je finanční nebo časová investice, která se již nikdy nemůže vrátit a kterou již nelze využít jiným způsobem – vyhozené peníze. Omyl v souvislosti s vývojem nového produktu, s přijetím nového pracovníka ….. Zdroje jsou nutné na budování zítřka. Odvětví rychlého občerstvení – obslužná okénka, nákup z auta

12 Podnikat znamení inovovat Řešením problémů není omezování, propouštění, tlak na ceny – řešením je INIOVACE. Důležitou aktivitou managementu není respektovat formálně přijatý a uznávaný řád, ale sledovat vývoj, předvídat jej a zaujímat v něm přední místo.

13 Personální management Je základem úspěchu firmy., selhání jedinců se projevuje na spokojenosti zákazníků. Úkolem personálního managementu je : -zajistit schopné manažery, kteří dosahují konkrétních výsledků (kriteriem není čas strávený ve firmě, počet telefonátů, počet najetých kilometrů, počet odeslaných e-mailů …), -Navrhnout optimální organizační strukturu, která vyhovuje PPO zákazníků, velikosti a zaměření firmy. -Budování týmů – lidé musí pochopit důležitost provázanosti jednotlivých úseků.

14 Model budování manažerských týmů Výběr manažerů Průběžný monitoring pracovního trhu Rozdílné výběrové pohovory Zařazení pracovníků do týmu Obchod – marketing, finanční úsek, výroba – kvalita - inovace Motivace a vzdělávání Motivační systémy – finanční, nefinanční Vzdělávání – kariérní, odborný růst

15 Způsobilosti pro konkrétní pozici Národní vzdělávací rámec Specialista v oblasti řízení lidských zdrojů: -Podnikatelský postřeh, znalosti o byznysu, pochopení jeho podstaty. -Vůdcovské schopnosti – ovlivňovat, inspirovat, koučovat, konzultovat – profesionálně komunikovat -Schopnost myslet a jednat strategicky a inovačně – jaké pracovníky budeme potřebovat v budoucnu? -Znalost nástrojů řízení lidských zdrojů a jejich organizování Organizačním rozvojem se rozumí souhrn procesů, vedoucích k pozitivním změnám v kvalifikaci, postojích, způsobech jednání, chování zaměstnanců v souladu s PPO zákazníků.

16 Znalostní organizace změna je neustále přítomným přirozeným procesem. Učící se organizace se učí sama sebou, sama na sobě, hledá příležitosti, ze kterých se lze učit. Učí své zaměstnance a zaměstnanci výsledky svého učení dávají organizaci, zaměstnanci považují učení se za přirozenou součást své práce, v učení hledají příležitosti pro změnu a výzvy ke změně zase přijímají jako příležitosti se učit. Senge – Pátá disciplína

17 Svět práce a lidských zdrojů Budoucnost patří kreativním lidem. Kreativita nevzniká z individuální geniality, ale z týmové práce. Týmová práce vychází z nových znalostí a know-how. Učení se novinkám musí být tvůrčí a rychlé. Pouhé znalosti nestačí, záleží na tom, jak je firma dokáže využívat řízení inovací. Strategie řízení lidských zdrojů znamená mít správné lidi na správných místech.

18 Trendy v řízení lidských zdrojů Aktivity orientované na budoucnost – vzdělávání, motivace, vztahy na trhu práce. Využití moderních technologií – e-learning, e-recruitment (vyhledávání, oslovování, databáze pracovníků i ze zahraničí…) Znalosti a dovednosti se cení, stávají se kapitálem – znalosti tvrdé (profesionální), znalosti měkké ( komunikace), změnové schopnosti. Požadavek na vysokou výkonnost – hodnocení výkonů. Vzájemné propojení kvality pracovního a osobního života. Schopnost přenášet pozitivní energii. Čeho by měl manažer dosáhnout pro úspěch? Měl by být rychlejší než druzí, měl by mít více znalostí, měl by být vynalézavější.


Stáhnout ppt "Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení inovací v řízení inovací a v personálním řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google