Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nauka o podniku (vybraná schémata). Podniková ekonomika Vědní disciplína, zaměřená na jeden ze subjektů tržního hospodářství – podnik –, který je plánovitě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nauka o podniku (vybraná schémata). Podniková ekonomika Vědní disciplína, zaměřená na jeden ze subjektů tržního hospodářství – podnik –, který je plánovitě."— Transkript prezentace:

1 Nauka o podniku (vybraná schémata)

2 Podniková ekonomika Vědní disciplína, zaměřená na jeden ze subjektů tržního hospodářství – podnik –, který je plánovitě organizovanou hospodářskou jednotkou, v níž se zhotovují a prodávají věcné statky popř. služby. Podnik působí v určitém okolí a uspokojuje určité potřeby a tak realizuje zisk.

3 Určující faktory podniku a) Závislé na hospodářském systému b) Nezávislé na hospodářském systému Podnik Faktory závislé na hospodářském systému Faktory nezávislé na hospodářském systému Výrobní faktory (práce, hmotný investiční majetek – materiál) Finanční rovnováhaPrincip hospodárnosti B Plánované hospodářství (podnik = výkonný orgán národního hospodářství) A Tržní hospodářství (autonomní podnik) Autonomní určování hospodářského plánu (princip autonomie Výdělečný princip (maximalizace zisku) Princip soukromého vlastnictví Centrální národohospodářský plán Princip společenského vlastnictví Princip plnění plánu

4 Členění hospodářských jednotek Hospodářské jednotky Podniky služeb Podniky na získávání surovin Spotřební hospodářství (domácnosti) Podniky produkující věcné výkony Obchodní podniky Podniky na výrobu spotřebních statků Podniky na výrobu výrobních prostředků Dopravní podniky Výrobní hospodářství Ostatní podniky služeb Pojišťovny Banky

5 Schéma vývoje v průmyslu Zdroje Potřeby Cíle MARKETING A I E analýza rezerv ekonomická kritéria rozhodování o inovaci naplněnípotřeb zpětná vazba o naplnění potřeb okolí

6 Předpoklady fungování tržního mechanizmu I. Hospodářsko – společenský řád, garantující: 1. Autonomii nabídky, poptávky vč. možnosti ji realizovat 2. Působení mechanizmu rizika a příležitosti - Větší riziko, větší …… - při neúspěchu nést důsledky (zákon o konkurzu a vyrovnání) 3. Svobodný přístup na trh a rovné konkurenční příležitosti (korupce!) II. Právní rámec - garantující zachování trhu a konkurence (antimonopolní zákony) - proti nekalé soutěži (antidumping, klamavá reklama) - na ochranu spotřebitele (inspekce jakosti, hygienické normy…)

7 Zdroj: The Fraser Institute (www.fraserinstitute.org) Maximální hodnota: 10

8

9 III. Tržní infrastruktura  Vymahatelnost práva, průhlednost právních norem, rychlost rozhodování soudů (tzv. index právní neprůhlednosti)  Fungování tržně relevantních institucí (banky, hypotéky, směnky, kapitálový trh, zdroje „dlouhých“ peněz…)  Znalosti a informace (podnikatelů, občanů, bankovních úředníků, managerů)  Dostatečná kupní síla  Dostatek zboží  Čím méně splněno, tím více netržní charakter  Hodnocení EU: ČR – země s fungující tržní ekonomikou, ale …

10 Index neprůhlednosti 2001 Zdroj: www.opacity-index.com ZeměPořadíHodnota indexu Singapur129 Chile236 USA236 Velká Británie338 Hongkong445 Itálie548 Maďarsko650 Litva858 Polsko1364 Česká republika1871 Turecko2074 Ruská federace2084 Čína2187

11 V tržním prostředí je nutno dále mj. respektovat: Omezenost výrobních zdrojů Existence více možností jejich použití (oportunitní náklady) Jiný charakter trhů Nutnost spolehlivých informací Význam faktoru času

12 Systémový přístup k podniku Podnik – vnitřně organizovaný komplex lidských a věcných činitelů (K, Kv, P, S, T, E, O) Jedná se o relativně izolovaný systém (vztahy s okolím přes vstupy a výstupy) u kterého analyzujeme jeho chování a strukturu

13 Podnik jako systém - struktura - chování X Y XX ale i Y.... X XYXY X1YX1Y X2YX2Y míra přírůstku, X t+1 – X t XtXt X, Y t+1 YtYt, X t+1 XtXt míra růstu

14 Analýza chování podniku I. 1) Celkové tendence (expanzita) vývoje  Míra růstu x, y x t+1 x t  Změny x, y x t+1 – x t (  x,  y)  Míra přírůstku x, y  x,  y x y 2) Změna struktury celkového vstupu a výstupu: příklady X 1 podíl mzdových nákladů na celkových nákladech (ČR vers. SRN) X X 2 podíl odpisů na celkových nákladech X Y 1 podíl nových výrobků na celkové produkci Y Y 2 podíl výrobků high-tech na celkové produkci (event. na exportu) Y

15 Analýza chování podniku II. 3) Náročnost výstupu na vstup a jeho složky X …….… ukazatel nákladovosti Y X 1 (mzdy) … mzdová náročnost produkce Y X 2 (odpisy)…odpisová (fondová) náročnost produkce Y X 3 (energie)…energetická náročnost produkce Y X 4 (suroviny) …. surovinová náročnost produkce Y

16 Analýza chování podniku III. 4) Účinnost (produkční využití) vstupu a jeho složek ve vztahu k výstupu Y ….. Celková účinnost vstupu X Y ….. Účinnost pracovní síly (produktivita práce) X 1 Y ….. Účinnost výrobního zařízení X 2 5) Ukazatelé rentability (pro zisk = Y - X) Y - X ….. Nákladová rentabilita X Y - X ….. Rentabilita tržeb Y

17 Konkrétní ukazatelé vstupu a výstupu Výnosy – peněžní částky, patřící podniku ( bez ohledu na faktické inkaso) Náklady - peněžní částky, účelně vynaložené na získání výnosů Hospodářský výsledek = výnosy – náklady ( +…….zisk, - ……ztráta ) Příklady kategorií zisku EBIT- zisk před zaplacením daní a započtením úroků (provozní zisk) EBT= EBIT – nákladové úroky NOPAT – zdaněný zisk před započtením úroků EAT- čistý zisk ( po započtení úroků a zdanění)

18 Analýza struktury I. Jaké změny probíhají ve vnitřní struktuře: - degenerativní - udržovací - kvantitativní (+ event. -) - strukturální y x y x, y x

19 Analýza struktury II. - kvalitativní (absorbované) - kvalitativní (neabsorbované) x y y x x y x y

20 Toky statků a finanční toky Zásobování Pracovní síly Hmotný investiční majetek Materiál Peněžní a kapitálový trh Vlastní kapitálCizí kapitál Vklady Výběry Zisky Úvěry Splátky Úroky Stav likvidních prostředků Daně Poplatky Příspěvky Příplatky Subvence Stát Stav personálu Stav Investičního majetku Zásoby surovin, pomocných a provozních látek Podniky Odbytový trh Domácnosti Dispozitivní faktor Elementární faktory Tvorba podnikového Výkonu (produkce) Sklad nedokončené výroby Sklad hotových výrobků Odbyt Financování Účetnictví Financování Účetnictví Toky statků Toky peněz


Stáhnout ppt "Nauka o podniku (vybraná schémata). Podniková ekonomika Vědní disciplína, zaměřená na jeden ze subjektů tržního hospodářství – podnik –, který je plánovitě."

Podobné prezentace


Reklamy Google