Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asertivita Olga Bürgerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asertivita Olga Bürgerová."— Transkript prezentace:

1 Asertivita Olga Bürgerová

2 ASERTIVITA způsob chování, který je demokratický, prosazuje vlastní práva a neporušuje práva ostatních lidí, pokud není ohrožen fyzický život (existence) a psychický život (sebeúcta) ASERTIVITA = DEMOKRATICKÁ KOMUNIKACE

3 Předkové člověka a člověk sám mají k dispozici dvě formy zvládnutí konfliktu (nesouladu mezi lidmi) - BOJ A ÚNIK Od chvíle používání komunikace má člověk třetí možnost - domluvit se s lidmi a konflikt vyřešit ASERTIVITA je způsob chování, kdy používáním komunikačních praktik může člověk vyřešit konflikt a zlepšit vztahy mezi lidmi. ASERTIVITA není přirozený způsob chování.

4 Slovo asertivita se používá k popisu určitého druhu chování
Je to chování, které nám pomáhá jasně a přesvědčivě sdělovat naše POTŘEBY, POŽADAVKY a POCITY jiným lidem aniž bychom se jakkoliv dotýkali jejich lidských práv. Je opakem pasivního, agresivního a manipulujícího chování.

5 Pod tlakem mají lidé tendenci reagovat jedním ze čtyř různých způsobů:
otevřeně agresivně nepřímo agresivně pasivně asertivně

6 OTEVŘENĚ AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ
Charakteristika: Otevřeně agresívní chování má osoba, která reaguje na obtížnou situaci výbuchem hněvu. Její hněv se naprosto liší od asertivního hněvu a pravděpodobně nepovede k dobrému výsledku. Otevřenou agresi charakterizují: nechuť naslouchat křik používání zastrašovací řeči těla přerušování druhé osoby zjevné snahy "odrovnat ji" nadávky

7 NEPŘÍMÁ AGRESE Nepřímou agresi je obtížnějši rozeznat, ale její účinky jsou ve vztahu manažera a jeho podřízených stejně ničivé jako u otevřeně agresívního chování. Nepřímo agresívní chování můžete rozpoznat podle těchto rysů: rozladěnost jízlivost manipulování s lidmi nevysvětlitelné vzdychání, práskání dveřmi atd. vytváření neklidné atmosféry rozpornost a pokrytectví –člověk je tváří v tvář příjemný, ale jedovatý za zády šíření špatné nálady citové vydírání

8 PASIVNÍ CHOVÁNÍ Třetí možnou negativní reakcí na stres a problém je upadnutí do pasivního chování Když jsme pasivní, zbavujeme se odpovědnosti uznáním porážky, póza, kterou zaujímáme, je pózou oběti Pasivní chování signalizuje přítomnost jednoho nebo více znaků: mučednický postoj sebelítost ochablost nedostatek nápadů naříkání mimořádné požadavky depresívní řeč těla

9 ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ Je to vyrovnaný a čestný způsob přístupu k problémům, při němž rozpory, které musí být konfrontovány, konfrontovány jsou, a dochází k výměně nezbytných informací, i když je to nepříjemné nebo nesnadné. Asertivita je způsob chování založený na reálném sebehodnocení: vychází z úcty k sobě i z úcty k druhému a staví nejlepší řešení problému nad osobní vítězství.

10 Asertivní jednání pokr.
klidným, příjemným hlasem dobrým vizuálním kontaktem uvolněnou řečí těla schopností naslouchat vyrovnaným postojem k problémům jasným formulováním a zdůvodněním vlastních potřeb a přání klidnou reakcí na odmítnutí

11 Chceme-li být asertivní, musíme:
se rozhodnout, co chceme určit, zda je to fair jasně o to požádat neobávat se podstoupit riziko být klidný a uvolněný vyjádřit své pocity otevřeně snadno udělovat a přijímat pochvaly udělovat a přijímat korektní kritiku

12 Asertivní dovednosti Schopnost říci ne, když s něčím nesouhlasím
Schopnost požádat druhého člověka o laskavost a službu Schopnost vznést na někoho požadavek, dát mu úkol Umět vyjádřit a přijmout pochvalu Umět vyjádřit a přijmout kritiku Umět odstraňovat překážky

13 Jak vypadá asertivní ClovĚk?
AGRESIVNÍ ASERTIVNÍ PASIVNÍ Napjatý Uvolněný Klopí pohled Bojovný postoj Pevný pohled Shrbený postoj Vzteklý hlas Uklidňující hlas Třesoucí se hlas Vyhledává konflikt Uklidňuje Uhýbá před konflikty Cítí se ukřivděný Je v harmonii Cítí pocity viny Zvýhodňuje sebe Má rád sám sebe Pochybuje o sobě Podceňuje ostatní Ostatní jsou partneři Uzavírá se do Nemá pokoru Má pokoru a víru v sebe Nemá víru v sebe Je obklopen lidmi Má spoustu přátel Je osamělý

14 PŘíklad Proveďte – agresivně, pasivně a asertivně:
Vyjádření svých pocitů Vyřízení nepříjemné věci Požádání o neobvyklou službu (věc) Omluva při trapasu Ukázka agresivního, pasivního a asertivního člověka – beze slov

15 Asertivní práva Právo žádat o to, co chceme (s vědomím, že partner má právo říci NE) Právo mít názor, pocity a city a odpovídajícím způsobem je projevovat Právo prohlašovat něco, co nemá logické opodstatnění a co nemusíte ospravedlňovat (např. intuitivní myšlenky) Právo činit vlastní rozhodnutí a vyrovnávat se s jejich následky Právo volby, zda se angažovat, nebo ne v problémech někoho jiného

16 Asertivní práva pokr. Právo něco nevědět a něčemu nerozumět
Právo dělat chyby Právo mít úspěch Právo měnit názor Právo na soukromí Právo být sám a nezávislý Právo měnit se a být asertivní

17 PokaŽená gramofonová deska
Technika (T), která vás klidným opakováním toho, co chcete, učí vytrvalosti v prosazování svého názoru, bez nutnosti připravených argumentů nebo pocitu zlosti. Umožňuje ignorovat manipulativní a argumentativní léčky a trvat na svém.


Stáhnout ppt "Asertivita Olga Bürgerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google