Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikační dovednosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikační dovednosti"— Transkript prezentace:

1 Komunikační dovednosti
Přeji příjemný den! Jana Látalová

2 Jak jde život… Jméno, pozice, něco o sobě…
Co Vás překvapuje na dnešní době, lidech, komunikaci…? Co očekáváte od tohoto semináře?

3 Paretovo pravidlo 80/20 ? Znalosti Dovednosti Praxe

4 80/20 Paretovo pravidlo OSOBNOST Sebevědomí NADŠENÍ Znalosti
Dovednosti Praxe OSOBNOST Sebevědomí NADŠENÍ

5 2. Základy managementu a IMAGE
Image tvoří: služba dobré jméno společnosti prezentace na veřejnosti logo pracoviště (funkčnost, technické vybavení, estetika, pořádek) zaměstnanci - reprezentanti společnosti a úroveň jejich jednání NEJVYŠŠÍM STANDARDEM VE SPOLEČNOSTI JE MANAŽER firemní kultura - "způsob, jakým vyřizujeme věci kolem nás"

6 2. 2 Image osobnost komunikační dovednosti (psaní a mluvení)
umění vysvětlit a naslouchat kvalita hlasu společenské dovednosti / etiketa při stolování pohled z očí do očí / postoj, držení těla / potřásání rukou fyzická zdatnost oblékání / osobní styl – důvěryhodnost / upravenost (vlasy, pleť, ruce) smysl pro humor

7 Komunikační minimum

8 Na kvalitu komunikace působí šumy a bariéry
Optimální komunikace jasná  otevřená  dostatečná Na kvalitu komunikace působí šumy a bariéry

9 Otázky a odpovědi…

10 Asertivita jako strategie jednání…
Zvláštní název Asertivita ve Vás možná pořád vzbuzuje rozpaky. Je obtížné přesně přeložit tento výraz. Přibližně lze říct, že je to zdravé, přiměřené sebeprosazení. Nejednat na úkor druhých, ale také nepřipustit jednání ostatních na můj účet. Asertivní jednání často definujeme jako jednání, které není ani pasivní, ani agresivní… Asertivní jednání je interaktivní, protože předpokládá jak možnost vyjádřit vlastní myšlenky a pocity, tak i možnost přijmout pocity a myšlenky druhých.

11 Typy chování… Rozeznávání čtyř typů chování
Pod tlakem mají lidé tendenci reagovat jedním ze čtyř způsobů: otevřeně agresivně nepřímo agresivně pasivně asertivně

12 Typy chování Pasivní Asertivní Agresivní - skrytě - otevřeně

13 Otevřeně agresivní chování
Otevřenou agresi charakterizují: nechuť naslouchat křik používání zastrašovací řeči těla přerušování druhé osoby zjevné snahy odrovnat ji nadávky výbuchy hněvu

14 Nepřímo agresivní chování…
Nepřímo agresivní chování můžete rozpoznat podle těchto rysů: rozladěnost jízlivost manipulování s lidmi nevysvětlitelné vzdychání, práskání dveřmi vytváření neklidné atmosféry pokrytectví – člověk se tváří příjemně, ale za zády je jedovatý šíření špatné nálady citové vydírání

15 Pasivní chování… Pasivní chování signalizuje přítomnost jednoho nebo více těchto znaků: mučednický postoj sebelítost ochablost nedostatek nápadů naříkání mimořádné požadavky depresivní řeč těla

16 Jednat asertivně znamená…
Uvědomovat si své jednání, nést za něj odpovědnost a mít ho pod kontrolou, Rozhodnout se, co chci v dané situaci získat, Naslouchat druhým, vnímat a chápat jejich pocity, potřeby a postoje, Hledat a nalézat vzájemně přijatelná řešení…

17 Asertivní chování… Asertivní chování se vyznačuje:
klidným, příjemným hlasem, dobrým vizuálním kontaktem schopností naslouchat, vyrovnaným postojem k problémům, jasným formulováním a zdůvodněním vlastních potřeb a přání, klidnou reakcí na odmítnutí.

18 ASERTIVNÍ PRÁVA 1) Mám právo sám posuzovat své vlastní chování, myšlenky a pocity a být si za ně a za jejich důsledky sám zodpovědný 2) Mám právo nenabízet žádné výmluvy, vysvětlení ani omluvy svého chování 3) Mám právo posoudit, zda a nakolik jsem zodpovědný za řešení problémů druhých lidí 4) Mám právo změnit svůj názor 5) Mám právo dělat chyby a být si za ně zodpovědný 6) Mám právo říci: "Já nevím!" 7) Mám právo být nezávislý na dobré vůli ostatních 8) Mám právo dělat nelogická rozhodnutí 9) Mám právo říci: "Já ti nerozumím!" 10) Mám právo říci: "Je mi to jedno!"

19 Povinnosti je celkem 7,ukazují, že člověk má nejen práva, ale i to druhé.
Vědět, co chci Nést odpovědnost za své chování Nenalhávat si do vlastní kapsy. Nenalhávat si o druhých Nestydět se říct, co chci a jak situaci prožívám Nesnažit se s druhými manipulovat Naučit se pozorně naslouchat a slyšet

20 "3 zlatá pravidla asertivity":
musím dosáhnout svého (jinak se nemusím učit asertivitě) nesmím ponížit, urazit (viz výše) musím myslet na zítřek (se svým partnerem se uvidím i zítra, pozítří, za měsíc a jde-li o partnera manželského, tedy i za rok, za deset let).

21 Asertivní komunikace = pozitivní komunikace
Velmi důležitou součástí našeho úsilí stát se asertivním manažerem bude vytváření pozitivního obrazu sama sebe a pro sebe. Pro mnohé z nás je vytváření sebeúcty a sebeocenění „zevnitř“ něčím novým. Mnohé rodiny, školy a podniková kultura mnohých podniků nás navykají očekávat hodnocení naší osoby a pozitivní odezvu spíše od okolí než od nás samých.

22 Image člověka Co umění prvního dojmu? Umíte odhadnout partnera…
Umíte otevřeně hovořit o svých citech?

23 Osobnost a asertivita…
DŮVĚRYHODNOST SEBEJISTÉ VYSTUPOVÁNÍ (asertivita a schopnost asertivní komunikace) ÚSPĚŠNÝ VZHLED ODBORNOU FUNDOVANOST UMĚNÍ VYSVĚTLIT SMYSL PRO HUMOR NADŠENÍ

24 Asertivita = umět naslouchat
Existují tři případy, kdy je nezbytné mluvčího přerušit: k ukončení nepřijatého a urážlivého projevu, k přerušení někoho, kdo se začíná opakovat, k opětnému přerušení, když přerušili vás.

25 ASERTIVNÍ „NE“ Odmítněte prosbu (požadavek)…
Na co nejčastěji říkáte NE?

26 Jak přesvědčit lidi… Vyhrajete jen tenkrát, pokud se nepřete. Vyhráním sporu nepřesvědčíte protivníka. Nikdy nikomu neříkejte, že se mýlí. Ukažte, že si vážíte přesvědčení druhého. Pokud jste se mýlili, uznejte to snadno a rychle. Začínejte přátelsky, i když si potřebujete vyměnit názory. Nechte druhého hovořit. Nechte druhého v domnění, že myšlenka je jeho. Buďte empatičtí – dívejte se očima partnera. Podávejte své myšlenky nápaditě a přimějte ostatní k soutěživosti.

27 Jak změnit lidi… Začněte chválou a uznáním. „Dneska Vám to sluší, ale ty gramatické chyby v dopise…“ Upozorněte na chyby druhého nepřímo. „Autorovi nudné prezentace řekněte, že by to byl hezký článek.“ Než začnete kritizovat druhého, promluvte o svých chybách. Přikazujte otázkou, nikdy ne přímo. Pochvalte každé, byť sebemenší zlepšení. Idealizujte lidi. Povzbuzujte. Hleďte, aby druhý byl šťasten, může-li učinit, co si přejete.

28 cvičení Prosazení požadavku Zvýšení platu… Vrácení peněz…
Odmítnutí požadavku Kolega po Vás chce pohlídat o dnes večer svoje dvě děti. Sourozenec Vám nabídl, že společně strávíte Štědrý den.

29 Opakování Pochvala Jste chválen…
Chválíte kolegu za perfektně připravený materiál. Kritika Jste kritizován za nedodržování termínů Kritizujete kolegu za nedodržování termínů…

30 Opakování „Asertivní práva“
Tvoje rodina by se měla rozhodně lépe, kdybys pracoval v komerční firmě a ne za pár šupů ve školství! Když mi nepůjčíš peníze, žena se semnou rozvede! Buď charakter a pomoz nějakému dítěti… adoptuj si ho na dálku… Připravili jsme pro Tebe super oslavu narozenin – striptýz, víno, zpěv… Jak jsi mohl naletět na tak hloupou obchodní nabídku! Ty nevíš, kdo je prezidentem Ugandy?!


Stáhnout ppt "Komunikační dovednosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google