Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikační dovednosti Přeji příjemný den! Jana Látalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikační dovednosti Přeji příjemný den! Jana Látalová."— Transkript prezentace:

1 Komunikační dovednosti Přeji příjemný den! Jana Látalová

2 Jak jde život…  Jméno, pozice, něco o sobě…  Co Vás překvapuje na dnešní době, lidech, komunikaci…?  Co očekáváte od tohoto semináře?

3 Paretovo pravidlo 80/20 Znalosti Dovednost i Praxe ?

4 Paretovo pravidlo 80/20 Znalosti Dovednost i Praxe OSOBNOST Sebevědomí NADŠENÍ

5 2. Základy managementu a IMAGE Image tvoří:  služba  dobré jméno společnosti  prezentace na veřejnosti  logo  pracoviště (funkčnost, technické vybavení, estetika, pořádek)  zaměstnanci - reprezentanti společnosti a úroveň jejich jednání NEJVYŠŠÍM STANDARDEM VE SPOLEČNOSTI JE MANAŽER  firemní kultura - "způsob, jakým vyřizujeme věci kolem nás"

6 2. 2 Image osobnost  komunikační dovednosti (psaní a mluvení)  umění vysvětlit a naslouchat  kvalita hlasu  společenské dovednosti / etiketa při stolování  pohled z očí do očí / postoj, držení těla / potřásání rukou  fyzická zdatnost  oblékání / osobní styl – důvěryhodnost / upravenost (vlasy, pleť, ruce)  smysl pro humor

7 Komunikační minimum

8 Optimální komunikace jasná  otevřená  dostatečná Na kvalitu komunikace působí šumy a bariéry

9 Otázky a odpovědi…

10 Asertivita jako strategie jednání…  Zvláštní název Asertivita ve Vás možná pořád vzbuzuje rozpaky. Je obtížné přesně přeložit tento výraz.  Přibližně lze říct, že je to zdravé, přiměřené sebeprosazení.  Nejednat na úkor druhých, ale také nepřipustit jednání ostatních na můj účet.  Asertivní jednání často definujeme jako jednání, které není ani pasivní, ani agresivní…  Asertivní jednání je interaktivní, protože předpokládá jak možnost vyjádřit vlastní myšlenky a pocity, tak i možnost přijmout pocity a myšlenky druhých.

11 Typy chování…  Rozeznávání čtyř typů chování  Pod tlakem mají lidé tendenci reagovat jedním ze čtyř způsobů: otevřeně agresivně nepřímo agresivně pasivně asertivně

12 Typy chování  Pasivní  Asertivní  Agresivní- skrytě - otevřeně  

13 Otevřeně agresivní chování Otevřenou agresi charakterizují:  nechuť naslouchat  křik  používání zastrašovací řeči těla  přerušování druhé osoby  zjevné snahy odrovnat ji  nadávky  výbuchy hněvu

14 Nepřímo agresivní chování… Nepřímo agresivní chování můžete rozpoznat podle těchto rysů:  rozladěnost  jízlivost  manipulování s lidmi  nevysvětlitelné vzdychání, práskání dveřmi  vytváření neklidné atmosféry  pokrytectví – člověk se tváří příjemně, ale za zády je jedovatý  šíření špatné nálady  citové vydírání

15 Pasivní chování… Pasivní chování signalizuje přítomnost jednoho nebo více těchto znaků:  mučednický postoj  sebelítost  ochablost  nedostatek nápadů  naříkání  mimořádné požadavky  depresivní řeč těla

16 Jednat asertivně znamená…  Uvědomovat si své jednání, nést za něj odpovědnost a mít ho pod kontrolou,  Rozhodnout se, co chci v dané situaci získat,  Naslouchat druhým, vnímat a chápat jejich pocity, potřeby a postoje,  Hledat a nalézat vzájemně přijatelná řešení…

17 Asertivní chování… Asertivní chování se vyznačuje:  klidným, příjemným hlasem,  dobrým vizuálním kontaktem  schopností naslouchat,  vyrovnaným postojem k problémům,  jasným formulováním a zdůvodněním vlastních potřeb a přání,  klidnou reakcí na odmítnutí.

18 ASERTIVNÍ PRÁVA 1) Mám právo sám posuzovat své vlastní chování, myšlenky a pocity a být si za ně a za jejich důsledky sám zodpovědný 2) Mám právo nenabízet žádné výmluvy, vysvětlení ani omluvy svého chování 3) Mám právo posoudit, zda a nakolik jsem zodpovědný za řešení problémů druhých lidí 4) Mám právo změnit svůj názor 5) Mám právo dělat chyby a být si za ně zodpovědný 6) Mám právo říci: "Já nevím!" 7) Mám právo být nezávislý na dobré vůli ostatních 8) Mám právo dělat nelogická rozhodnutí 9) Mám právo říci: "Já ti nerozumím!" 10) Mám právo říci: "Je mi to jedno!"

19 Povinnosti je celkem 7,ukazují, že člověk má nejen práva, ale i to druhé.  Vědět, co chci  Nést odpovědnost za své chování  Nenalhávat si do vlastní kapsy.  Nenalhávat si o druhých  Nestydět se říct, co chci a jak situaci prožívám  Nesnažit se s druhými manipulovat  Naučit se pozorně naslouchat a slyšet

20 "3 zlatá pravidla asertivity":  musím dosáhnout svého (jinak se nemusím učit asertivitě)  nesmím ponížit, urazit (viz výše)  musím myslet na zítřek (se svým partnerem se uvidím i zítra, pozítří, za měsíc a jde-li o partnera manželského, tedy i za rok, za deset let).

21 Asertivní komunikace = pozitivní komunikace  Velmi důležitou součástí našeho úsilí stát se asertivním manažerem bude vytváření pozitivního obrazu sama sebe a pro sebe. Pro mnohé z nás je vytváření sebeúcty a sebeocenění „zevnitř“ něčím novým.  Mnohé rodiny, školy a podniková kultura mnohých podniků nás navykají očekávat hodnocení naší osoby a pozitivní odezvu spíše od okolí než od nás samých.

22 Image člověka Co umění prvního dojmu?  Umíte odhadnout partnera…  Umíte otevřeně hovořit o svých citech?

23 Osobnost a asertivita…  DŮVĚRYHODNOST  SEBEJISTÉ VYSTUPOVÁNÍ (asertivita a schopnost asertivní komunikace)  ÚSPĚŠNÝ VZHLED  ODBORNOU FUNDOVANOST  UMĚNÍ VYSVĚTLIT  SMYSL PRO HUMOR  NADŠENÍ

24 Asertivita = umět naslouchat Existují tři případy, kdy je nezbytné mluvčího přerušit:  k ukončení nepřijatého a urážlivého projevu,  k přerušení někoho, kdo se začíná opakovat,  k opětnému přerušení, když přerušili vás.

25 ASERTIVNÍ „NE“  Odmítněte prosbu (požadavek)…  Na co nejčastěji říkáte NE?

26 Jak přesvědčit lidi…  Vyhrajete jen tenkrát, pokud se nepřete. Vyhráním sporu nepřesvědčíte protivníka.  Nikdy nikomu neříkejte, že se mýlí. Ukažte, že si vážíte přesvědčení druhého.  Pokud jste se mýlili, uznejte to snadno a rychle.  Začínejte přátelsky, i když si potřebujete vyměnit názory.  Nechte druhého hovořit.  Nechte druhého v domnění, že myšlenka je jeho.  Buďte empatičtí – dívejte se očima partnera.  Podávejte své myšlenky nápaditě a přimějte ostatní k soutěživosti.

27 Jak změnit lidi…  Začněte chválou a uznáním. „Dneska Vám to sluší, ale ty gramatické chyby v dopise…“  Upozorněte na chyby druhého nepřímo. „Autorovi nudné prezentace řekněte, že by to byl hezký článek.“  Než začnete kritizovat druhého, promluvte o svých chybách.  Přikazujte otázkou, nikdy ne přímo.  Pochvalte každé, byť sebemenší zlepšení.  Idealizujte lidi.  Povzbuzujte.  Hleďte, aby druhý byl šťasten, může-li učinit, co si přejete.

28 cvičení Prosazení požadavku  Zvýšení platu…  Vrácení peněz… Odmítnutí požadavku  Kolega po Vás chce pohlídat o dnes večer svoje dvě děti.  Sourozenec Vám nabídl, že společně strávíte Štědrý den.

29 Opakování Pochvala  Jste chválen…  Chválíte kolegu za perfektně připravený materiál. Kritika  Jste kritizován za nedodržování termínů  Kritizujete kolegu za nedodržování termínů…

30 Opakování „Asertivní práva“ 1. Tvoje rodina by se měla rozhodně lépe, kdybys pracoval v komerční firmě a ne za pár šupů ve školství! 2. Když mi nepůjčíš peníze, žena se semnou rozvede! 3. Buď charakter a pomoz nějakému dítěti… adoptuj si ho na dálku… 4. Připravili jsme pro Tebe super oslavu narozenin – striptýz, víno, zpěv… 5. Jak jsi mohl naletět na tak hloupou obchodní nabídku! 6. Ty nevíš, kdo je prezidentem Ugandy?!


Stáhnout ppt "Komunikační dovednosti Přeji příjemný den! Jana Látalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google