Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M a y a A n g e l a a j e j í m o u d r á s l o v a K l i k e j.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M a y a A n g e l a a j e j í m o u d r á s l o v a K l i k e j."— Transkript prezentace:

1

2 M a y a A n g e l a a j e j í m o u d r á s l o v a K l i k e j

3 V dubnu 1998 Oprah Winfrey (známá americká televizní komentátorka, která má úsp ě šnou a sledovanou talkshow), d ě lala rozhovor s Mayou Angelou u p ř íležitosti jejích 70 narozenin. Internet Mayu ozna č uje za americkou renesan č ní ženu. Narodila se v r. 1928, je spisovatelka, dramati č ka, tane č nice a zp ě va č ka. Oprah se jí zeptala, co si myslí o stárnutí. Maya ř ekla, že to bylo vzrušující. „T ř eba t ě lesné zm ě ny“, pokra č ovala Maya, „t ě ch byla každý den spousta. Nap ř. ň adra, zdálo se, že závodí, které d ř ív dostihne pasu“. Diváci se smáli až slzeli. Je to prostá a č estná žena a její slova jsou velmi moudrá.

4 Nau č ila jsem se, že a ť se stane cokoliv, a ť se to zdá sebehorší, život jde dál a zítra bude všechno lepší.

5 Nau č ila jsem se, že o č lov ě ku ti hodn ě napoví t ř i v ě ci : zp ů sob jak se chová v deštivém po č así, když se mu ztratí zavazadla a když rozmotává zamotané žárovi č ky na váno č ní strome č ek.

6 Nau č ila jsem se, že bez ohledu na to, jaký vztah jsi m ě la k rodi čů m, budou Ti chyb ě t, když zmizí z tvého života.

7 Naučila jsem se, že „žít“ není totéž jako „prožívat život tady a teď“.

8 Nau č ila jsem se, že Ti život dá n ě kdy druhou šanci.

9 Nau č ila jsem se, že bys nem ě la procházet životem s rukavicemi zadáka na obou rukou, musíš být schopná n ě které v ě ci odhodit zp ě t.

10 Nau č ila jsem se, že když jsem n ě co rozhodla se srdcem na dlani, obvykle to bylo správné rozhodnutí.

11 Nau č ila jsem se, že i když mám trápení, nemusím na to být sama.

12 Nau č ila jsem se, že každý den m ů žeš natáhnout ruku a n ě koho se dotknout. Lidé milují vroucí objetí, nebo jen poplácání po rameni.

13 Nau č ila jsem se, že se stále mám co u č it.

14 Nau č ila jsem se, že lidi zapomenou co jsi ř íkala, lidi zapomenou co jsi d ě lala, ale nikdy nezapomenou, jak se s Tebou cítili.

15 Pošli tohle ješt ě dnes n ě kolika mimo ř ádným lidem. P rotože ty mezi n ě pat ř íš,


Stáhnout ppt "M a y a A n g e l a a j e j í m o u d r á s l o v a K l i k e j."

Podobné prezentace


Reklamy Google