Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_PO.2.08 Úprava, využití odpadů Vytvořeno: 1.10.2013 Ověřeno: 17.10.2013 Třída:EKO2

2 Úprava a využití odpadů Vzdělávací oblast:Enviromentální vzdělávání Předmět:Průmyslové odpady Ročník:2. Autor:Radomíra Hradilová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:dataprojektor, notebook s připojením na internet Klíčová slova:úprava odpadů, opětovné použití, využití odpadů Anotace:Materiál je určen pro výuku předmětu průmyslové odpady. Vysvětluje pojmy související s nakládáním s odpady a obsahuje interaktivní prvky k aktivizaci žáků a procvičení učiva.

3 Úprava odpadů každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností např. třídění, odpařování, sušení, neutralizace, odvodnění, srážení, filtrace, dekontaminace, biodegradace, …

4 Opětovné použití odpadu postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny např. projekt CERRECCERREC

5 Využití odpadů činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, že – nahradí materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to i v zařízení neurčeném k využití odpadů podle § 14 odst. 2 nebo – je k tomuto konkrétnímu účelu upraven; v příloze č. 3 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů využití odpadů,

6 Příloha č.3 zákonu č. 185/2001 Sb. ZPŮSOBY VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ Kód Způsob využívání odpadů R1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie R2 Získání/regenerace rozpouštědel R3 Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů) R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů R6 Regenerace kyselin nebo zásad R7 Obnova látek používaných ke snižování znečištění

7 Příloha č.3 zákona č. 185/2001 Sb. ZPŮSOBY VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ Kód Způsob využívání odpadů R8 Získání složek katalyzátorů R9 Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů R10 Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii R11 Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R10 R12 Úprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 R13 Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem)

8 Příprava k opětovnému použití způsob využití odpadů zahrnující – čištění nebo – opravu použitých výrobků nebo jejich částí – a kontrolu provedenou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu spočívající v prověření, že použitý výrobek nebo jeho část, které byly odpady, jsou po čištění nebo opravě schopné bez dalšího zpracování opětovného použití

9 Opakování Sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem a)jejich likvidace b)jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění c)jejich uložení na skládku

10 Opakování Sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem a)jejich likvidace b)jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění c)jejich uložení na skládku

11 Opakování Výkupem odpadů se podle zákona 185/2006 rozumí sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání odstraněny za sjednanou cenu sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání ukládány za sjednanou cenu

12 Opakování Výkupem odpadů se podle zákona 185/2006 rozumí sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání odstraněny za sjednanou cenu sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání ukládány za sjednanou cenu

13 Opakování Za úpravu odpadů se nepovažuje (podtrhněte): soustřeďování, třídění, odpařování, sušení, skladování, neutralizace, odvodnění, výkup, srážení, filtrace, dekontaminace, biodegradace, …

14 Opakování Za úpravu odpadů se nepovažuje (podtrhněte): soustřeďování, třídění, odpařování, sušení, skladování, neutralizace, odvodnění, výkup, srážení, filtrace, dekontaminace, biodegradace, …

15 Použité zdroje Zákony pro lidi: Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. [online]. [cit. 2013-11-24]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185 Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google