Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Whistleblowing v České republice Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země. Radka Pavlišová vedoucí Právní poradny Transparency.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Whistleblowing v České republice Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země. Radka Pavlišová vedoucí Právní poradny Transparency."— Transkript prezentace:

1 Whistleblowing v České republice Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země. Radka Pavlišová vedoucí Právní poradny Transparency International

2 to blow the whistle (zapískat na píšťalku) ► varování, upozornění, že se nehraje podle pravidel ten, kdo upozorní na závažná nekalá jednání, která mohou ohrozit nebo poškodit veřejný zájem whistleblowing – proces odhalení nekalého jednání v určité organizaci prostřednictvím poskytnutí informace osobám nebo institucím, které mohou oznamovanou skutečnost prověřit a případně zakročit Kdo je whistleblower - oznamovatel Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

3 převládá negativní – stírání rozdílu mezi whistleblowerem, informátorem a domovním důvěrníkem → práskač, bonzák, potížista × zásadový a výjimečný člověk, ale zároveň trochu blázen – sám nic nezmůže a osobně na to doplatí Příčiny: – nízká občanská angažovanost, „ nehas, co tě nepálí“ – nedůvěra k možnostem stávající právní ochrany – chybí pozitivní vzory – negativní historická zkušenost Vnímání whistleblowingu Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

4 neexistuje žádný zvl. předpis upravující whistleblowing a ochranu oznamovatelů – absence právní úpravy žádný specializovaný orgán určený pro přijímání a řešení oznámení nekalého jednání – absence institucionální podpory absence služebního zákona Situace v ČR Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

5 Vládní návrh novela antidiskriminačního zákona a občanského soudního řádu nejužší možná ochrana -Ochrana zaměstnanců -Oznámení trestného činu Nový diskriminační důvod, obrácené důkazní břemeno Návrh skupiny senátorů samostatný zákon snaha o co nejširší možnou ochranu potřeba širší odborné diskuze za účelem souladu navrhované úpravy s právním řádem ČR Legislativní návrhy Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

6 smyslem whistleblowingu je zbránit nekalému jednání a předejít jeho negativním důsledkům nástroj ochrany veřejného zájmu, který podporuje osobní odpovědnost nenahraditelný zdroj informací při odhalování jednání korupční povahy posiluje morální integritu společnosti jeden ze způsobů řízení rizik uvnitř organizace, včasné řešení odhalených problémů a zabránění jejich neblahým důsledkům ► účinné protikorupční opatření Význam whistleblowingu Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

7 velmi nízká -důvody: -nevědomost (bezradnost) -obava z odvetných opatření -pocit zbytečnosti oznámení (oznámení nepovede k vyřešení situace) -nedůvěra ve stávající systém ochrany -absence procedurální a institucionální ochrany Ochota k whistleblowingu Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

8 TI poskytuje komplexní právní poradenství whistleblowerům 3 skupiny oznamovatelů 1)potencionální oznamovatel neví, kam se obrátit 2)potencionální oznamovatel nedůvěřuje stávajícímu systému 3)oznamovatel v důsledku svého upozornění čelí odvetným opatřením Zkušenosti TI Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

9 Preventivní opatření zaměřená na lidské zdroje a kulturu – podpora rozvoje etických zásad – kontinuální proškolování zaměstnanců – co organizace považuje za nekalé jednání, jak se zachovat, pokud zaměstnanec na takové jednání narazí – informační kampaň – jednoznačná podpora nejvyššího managementu – výběr důvěryhodných zaměstnanců Whistleblowing jako jeden z nástrojů řízení rizik uvnitř organizace – umožňuje organizacím zasáhnout proti problémům uvnitř a zabránit tím reputační újmě nebo nákladům za právní odpovědnost – posiluje organizační etiku a kulturu a může motivovat zaměstnance k vyšší spokojenosti Doporučení Transparency International I Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

10 zavedení interních oznamovacích mechanismů -bezpečné, snadno přístupné -procesní postup důsledné prošetření oznámení -dvoustupňový systém -Výběr důvěryhodných osob, jasně vymezené kompetence -systém vhodných nápravných opatření -zpětná vazba ochrana oznamovatelů -ochrana totožnosti oznamovatele -záruky před odvetnými opatřeními - žádné sankce, pokud byl oznamovatel v dobré víře, že oznamovaná skutečnost je pravdivá -cílem: motivace k oznamování skutečností, jež svědčí o protiprávním jednání v příslušné organizaci Doporučení Transparency International II Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

11 Nález Ústavního soudu, sp.zn. III. ÚS 298/12 -Upozornění státních orgánů, že zaměstnavatel nedodržuje provozní předpisy a ohrožuje životní prostředí -Veřejný zájem na ochraně životního prostředí a zdraví občanů X zájem na dodržování smluv a loajalita zaměstnance vůči zaměstnavateli Soukromoprávní požadavek na dodržování smluv, princip pacta sunt servanda, resp. smluvní volnost a převzatý závazek zaměstnance být loajální ke svému zaměstnavateli nemůže apriorně vyloučit jiný významný veřejnoprávní zájem, a to zájem na tom, aby se též zaměstnanci mohli obracet na státní orgány v situacích, kdy ze strany zaměstnavatele hrozí ohrožení významných společenských zájmů, jako je ochrana zdraví občanů, ochrana životního prostředí, či ochrana čistoty vody nebo kdy dokonce dojde k porušení těchto veřejných statků. Dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nemůže zasahovat do veřejnoprávních vztahů, narušovat zájem společnosti na tom, aby každý občan v demokratickém právním státě mohl být nápomocen státu při odhalování nedostatků, a v případě potřeby na nedostatky upozornil. Whistleblowing X loajalita zaměstnance Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

12 Na TI se obrátila zaměstnankyně VŠ, která poukazovala na netradiční způsob studia některých studentů → obvinění z TČ neoprávněné nakládání s osobními údaji dle § 178 odst. 1, odst. 3 písm. b) trestního zákona č. 140/1961 Sb., ► dle rozhodnutí soudu nejde o trestný čin, ale může se jednat o přestupek → soud postoupil věc k projednání a rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů: řízení o přestupku zastaveno (důkaz v podobě záznamu o telekomunikačním provozu nelze ve správním řízení použít) Whistleblowing ve školství Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

13 Na TI se obrátili zaměstnanci organizace, kteří upozornili na přípravu závažného trestněprávního jednání organizované vedením organizace ► TI podnět vyhodnotila jako velmi závažný a oznamovatele přesvědčila o nutnosti aktivní spolupráce s policií ► schůzky oznamovatelů s policií za účasti TI Policie shledala oznámení důvodným a zahájila úkony trestního řízení Whistleblowing ve státní správě Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

14 TI obdržela anonymní informace o nestandardních zadávacích řízeních dvou veřejných zakázek na migraci webových stránek Lesů České republiky, s. p. ► TI pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím a z otevřených informačních zdrojů podnět vyhodnotila jako velmi závažný ► TI podala trestní oznámení pro trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku, v němž detailně popsala proces migrace webů Policie shledala oznámení důvodným, bývalý ředitel odboru informační technologií je trestně stíhán Whistleblowing ve státním podniku Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

15 Děkuji za pozornost pavlisova@transparency.cz Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země. Závěr


Stáhnout ppt "Whistleblowing v České republice Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země. Radka Pavlišová vedoucí Právní poradny Transparency."

Podobné prezentace


Reklamy Google