Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Poznatky z šetření stížností Ostrava, 29. května 2006 Mgr. Ivana Jírů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Poznatky z šetření stížností Ostrava, 29. května 2006 Mgr. Ivana Jírů."— Transkript prezentace:

1 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Poznatky z šetření stížností Ostrava, 29. května 2006 Mgr. Ivana Jírů

2 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 2 Poznatky z šetření stížností Ve školním roce 2005/2006 přijal OŠMS celkem 80 stížností, které byly vyhodnoceny následovně 1. nedůvodné19 2. důvodné 4 3. částečně důvodné11 4. smírné řešení 1 5. stanovisko OŠMS odboru KON 3 6. předáno zřizovateli, řediteli PO23 7. zaevidováno – na vědomí 1 8. nepřísluší – poučení stěžovatele 5 9. zastaveno 1 10. bezpředmětné 1 11. v řízení11

3 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 3 Opakující se důvody podání stížnosti Porušování obecně závazných předpisů v oblasti pracovněprávních vztahů: Úpravy nadtarifních složek platu – osobních příplatků, nejčastěji porušovaným právním předpisem stále zůstává § 20a zákona č. 143/1992 Sb. – nejsou zaměstnancům včas = nejpozději v den, kdy nastává změna některé složky platu předány platové výměry a současně nejsou prokazatelně oznámeny a zdůvodněny změny některé ze složek platu Rozvázání pracovního poměru na dobu neurčitou – nadbytečnost v důsledku organizačních změn – nenapadnutelnost v případném soudním sporu Uzavírání pracovních smluv na dobu určitou do 31. 8. (do 30. 6. – porušení) – postup v rozporu s čl. 9, odst. 2 pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j. 14 269/2001-26 Kouření ve školách a školských zařízeních – zákon 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

4 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 4 Většinou anonymní podání týkající se osobních vztahů ředitele k zaměstnancům – zejména zaměstnávání příbuzných Jednání ředitele a vedení organizace vůči zaměstnancům – diskriminace, vyžadování prací, které nejsou zakotveny v pracovní náplni zaměstnanců Zaměstnávání pedagogických pracovníků, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy – zákon č. 563/2004 Sb. – nekvalifikovaní zaměstnanci by měli obdržet od zaměstnavatele upozornění na nesplnění kvalifikace a na to, že jde o výpovědní důvod, pozor změna § 32

5 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 5 Tělesné tresty vůči dětem, žákům, studentům – zaměstnanci škol a školských zařízení mohou při vzdělávání použít pouze taková opatření vůči dítěti, žákovi, studentovi, která jsou legislativně upravena. V žádném případě nelze tolerovat pohlavek, facku či jiný tělesný trest jako výchovný prostředek. Pracovní náplně u nepedagogických zaměstnanců – přesné vymezení pracovních úkolů. Pracovní náplň je jednostranný příkaz zaměstnavatele, kterým se zaměstnanci blíže vymezují úkoly v rámci sjednané práce v pracovní smlouvě. Bezúhonnost - § 3 zákona č. 563/2004 – za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti pedagogického pracovníka, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

6 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 6 Další poznatky: -Organizace akcí školy v zahraničí -Obsah odborného podkladu pro výchovu a vzdělávání žáka – doporučení pedagogického asistenta, nikoliv osobního -Dodržování zákona o ochraně osobních údajů - zasílání zpráv doporučeně, zákonným zástupcům (nikoliv škole) -Zařazení práce korepetitora v ZUŠ (9. PT základní tabulky) -Odhlašování a přihlašování stravy v MŠ - § 2 zákona 561/2004 Sb., a § 4 vyhlášky č. 14/2004 Sb. -působení politických stran ve škole – organizace besed (ZSV, Ov) - oznamování „odpadlé“ výuky rodičům -výkon dozoru nad žáky v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním -medializace školy


Stáhnout ppt "M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Poznatky z šetření stížností Ostrava, 29. května 2006 Mgr. Ivana Jírů."

Podobné prezentace


Reklamy Google