Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poznatky z šetření stížností

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poznatky z šetření stížností"— Transkript prezentace:

1 Poznatky z šetření stížností
Ostrava, 29. května 2006 Mgr. Ivana Jírů

2 Poznatky z šetření stížností
Ve školním roce 2005/2006 přijal OŠMS celkem 80 stížností, které byly vyhodnoceny následovně 1. nedůvodné 19 2. důvodné 3. částečně důvodné 11 4. smírné řešení 5. stanovisko OŠMS odboru KON 3 6. předáno zřizovateli, řediteli PO 23 7. zaevidováno – na vědomí 8. nepřísluší – poučení stěžovatele 9. zastaveno 10. bezpředmětné 11. v řízení

3 Opakující se důvody podání stížnosti
Porušování obecně závazných předpisů v oblasti pracovněprávních vztahů: Úpravy nadtarifních složek platu – osobních příplatků, nejčastěji porušovaným právním předpisem stále zůstává § 20a zákona č. 143/1992 Sb. – nejsou zaměstnancům včas = nejpozději v den, kdy nastává změna některé složky platu předány platové výměry a současně nejsou prokazatelně oznámeny a zdůvodněny změny některé ze složek platu Rozvázání pracovního poměru na dobu neurčitou – nadbytečnost v důsledku organizačních změn – nenapadnutelnost v případném soudním sporu Uzavírání pracovních smluv na dobu určitou do (do – porušení) – postup v rozporu s čl. 9, odst. 2 pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j / Kouření ve školách a školských zařízeních – zákon 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

4 Většinou anonymní podání týkající se osobních vztahů ředitele k zaměstnancům – zejména zaměstnávání příbuzných Jednání ředitele a vedení organizace vůči zaměstnancům – diskriminace, vyžadování prací, které nejsou zakotveny v pracovní náplni zaměstnanců Zaměstnávání pedagogických pracovníků, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy – zákon č. 563/2004 Sb. – nekvalifikovaní zaměstnanci by měli obdržet od zaměstnavatele upozornění na nesplnění kvalifikace a na to, že jde o výpovědní důvod, pozor změna § 32

5 Tělesné tresty vůči dětem, žákům, studentům – zaměstnanci škol a školských zařízení mohou při vzdělávání použít pouze taková opatření vůči dítěti, žákovi, studentovi, která jsou legislativně upravena. V žádném případě nelze tolerovat pohlavek, facku či jiný tělesný trest jako výchovný prostředek. Pracovní náplně u nepedagogických zaměstnanců – přesné vymezení pracovních úkolů. Pracovní náplň je jednostranný příkaz zaměstnavatele, kterým se zaměstnanci blíže vymezují úkoly v rámci sjednané práce v pracovní smlouvě. Bezúhonnost - § 3 zákona č. 563/2004 – za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti pedagogického pracovníka, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

6 Další poznatky: - Organizace akcí školy v zahraničí
- Obsah odborného podkladu pro výchovu a vzdělávání žáka – doporučení pedagogického asistenta, nikoliv osobního - Dodržování zákona o ochraně osobních údajů - zasílání zpráv doporučeně, zákonným zástupcům (nikoliv škole) - Zařazení práce korepetitora v ZUŠ (9. PT základní tabulky) - Odhlašování a přihlašování stravy v MŠ - § 2 zákona 561/2004 Sb., a § 4 vyhlášky č. 14/2004 Sb. - působení politických stran ve škole – organizace besed (ZSV, Ov) - oznamování „odpadlé“ výuky rodičům - výkon dozoru nad žáky v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním - medializace školy


Stáhnout ppt "Poznatky z šetření stížností"

Podobné prezentace


Reklamy Google