Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nepřizpůsobiví uživatelé knihoven. Seminář pro pracovníky služeb knihoven. Středočeská vědecká knihovna v Kladně 23. 5. 2012 Metodické vyjádření Ministerstva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nepřizpůsobiví uživatelé knihoven. Seminář pro pracovníky služeb knihoven. Středočeská vědecká knihovna v Kladně 23. 5. 2012 Metodické vyjádření Ministerstva."— Transkript prezentace:

1 Nepřizpůsobiví uživatelé knihoven. Seminář pro pracovníky služeb knihoven. Středočeská vědecká knihovna v Kladně 23. 5. 2012 Metodické vyjádření Ministerstva kultury ČR k problematice poskytování VKIS způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu. Praha, 6.2.2012 http://knihovnam.nkp.cz/docs/Metodicke-vyjadreni- k-principu-rovnosti-podle-knihovniho-zakona_1.pdf Čtenář, č.5.,roč.64, 2012. s.179 – 182. 23.5.2012

2 Zákon č.257/2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb ( knihovní zákon) http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm § 2. Vymezení základních pojmů V tomto zákoně se rozumí a) knihovnou zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby vymezené tímto zákonem, a které je zapsáno v evidenci knihoven,……… 23.5.2012

3 Princip rovnosti - knihovny musí poskytovat VKIS na principu rovnosti, služby jsou uvedené v § 4 odst. 1 knihovního zákona 1) Veřejné knihovnické a informační služby spočívají ve a) ve zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny, nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny, b) v poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, c) ve zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy, d) v umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup 23.5.2012

4 Princip rovnosti nemusí být dodržován v případech, kdy jeho nedodržení je odůvodněno nějakou objektivní skutečností, která dodržení principu rovnosti znemožňuje, např. dodržováním právních předpisů, nebo faktickým stavem. Prolomení principu rovnosti má zpravidla podobu zvýhodnění určitých skupin uživatelů: zaměstnanci provozovatele knihoven / specializované a vysokoškolské knihovny invalidní čtenáři cizinci čtenáři – děti / podle trestního zákoníku do 18 let/ Rozdílné právní či faktické postavení uživatelů nemůže – s určitými výjimkami – být příčinou, že určitému uživateli neposkytne knihovna určitou službu vůbec, pokud ji požaduje. 23.5.2012

5 Případy, kdy prolomení principu rovnosti bude mít podobu neposkytnutí konkrétní služby: Poskytnutí služby zakazují právní předpisy – pornografický časopis čtenáři do 18 let Občanský zákoník ukládá – nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou přiměřené jejich věku Knihovna nemůže poskytnout uživateli dokument, který je absenčně vypůjčen Knihovna nemůže poskytnout přístup k internetu, pokud jsou všechny počítače obsazené Knihovna nemůže poskytnout dokument, protože to neumožnuje jeho fyzický stav / povinnost chránit knihovní fond/. 23.5.2012

6 Odmítnutí poskytnutí služby z důvodů na straně uživatele: Uživatel obtěžuje své okolí – agresivním chováním, zápachem apod. Obtěžuje ostatní uživatele nebo personál Ztěžuje nebo znemožňuje poskytování služeb ostatním uživatelům Odmítnout poskytnutí služeb; případně vykázat z knihovny Nutnost provést opatření, aby ostatním uživatelům mohly být služby poskytnuty 23.5.2012

7 Knihovna nemůže předem stanovit, že určité skupině uživatelů nebude poskytovat služby, pokud to neukládá nebo neumožňuje zvláštní právní předpis. Kategorizace - knihovna poskytuje služby pouze některým uživatelům /kategorie čtenářů/, zatímco jiným nikoli Kategorizace ANO / formou zvýhodnění při poskytování služeb/, neposkytnutí služby NE Pokud to výslovně neumožňuje zvláštní právní předpis, nemůže knihovna vyloučit určité skupiny uživatelů „Kategorizace“ podle bydliště, pracoviště, místa studia Nelze ani pokud je zaneseno v knihovním řádu Kategorizace – pracovněprávní vztah k provozovateli knihovny, členství v akademické obci /VŠ knihovny/ 23.5.2012

8 Závěr : Zjištění porušení principu rovnosti podle § 4. odst. 1 knihovního zákona Na základě kontrolní činnosti MK ČR nebo stížnosti Bez právního odůvodnění Správní řízení, jehož výsledkem může být zrušení zápisu knihovny v evidenci knihoven nebo náprava stavu 23.5.2012


Stáhnout ppt "Nepřizpůsobiví uživatelé knihoven. Seminář pro pracovníky služeb knihoven. Středočeská vědecká knihovna v Kladně 23. 5. 2012 Metodické vyjádření Ministerstva."

Podobné prezentace


Reklamy Google