Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Turistické produkty MAS chtějí být aktivní-akční v cestovním ruchu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Turistické produkty MAS chtějí být aktivní-akční v cestovním ruchu"— Transkript prezentace:

1 Turistické produkty MAS chtějí být aktivní-akční v cestovním ruchu
Ing. Petr Kratochvíl Petr Kratochvíl

2 Když se řekne turistický produkt, produktový balíček, zájezd
Petr Kratochvíl

3 Produkt CR Souhrn veškeré nabídky soukromého či veřejného subjektu podnikajícího v CR nebo CR koordinujícího Zájezd = nejznámější produkt Programový balíček činnosti, jejichž výsledkem je soubor vzájemně se doplňujících služeb, které zohledňují individuální přání zákazníka a jsou prodávány za jednotnou cenu Zboží – suvenýry, knižní průvodce, mapy apod., či služby (ubytovací, stravování, doprava, služby průvodců apod.) Petr Kratochvíl

4 Specifika typického turistického produktu CR
Osobní poskytování Nemožnost služby skladovat Omezená životnost Častá platba předem, za produkt, který není možno předem vyzkoušet Ovlivňován faktory, které nelze ovlivnit (počasí, další účastníci, sezónnost, komplexnost) Petr Kratochvíl

5 Různá úroveň komplexnosti
Komplex služeb, balíček (zájezd) Destinace s ucelenou nabídkou atraktivit, služeb a potencionálních zážitků (Chorvatské moře, Valašské království) Kompletní zážitek od chvíle, kdy návštěvník opustil domov, do doby návratu (únosná kapacita) Petr Kratochvíl

6 Produkt CR Chci zážitek !!!!!!!
cokoliv, co může být nabízeno na trhu a může uspokojovat přání a potřeby zákazníků (např. spotřební výrobky, výrobní zařízení, služby nebo myšlenky). V případě cestovního ruchu je produktem služba. Chci zážitek !!!!!!! Petr Kratochvíl

7 Druhy turistických produktů
Dojmové Národní (nadnárodní) Regionální tématické, lokální, časové Programové (prodejný balíček) Nadregionální (národní ???) konkrétní, monotématické, výběr z nej… Petr Kratochvíl

8 Turistický produkt – programový (prodejní)
Turistickým produktem se rozumí komplex vnitřně provázaných, seriózně fungujících základních a doplňkových služeb, které jsou závazné pro jejich provozovatele, a jenž je umístitelný a uplatnitelný na trhu cestovního ruchu prostřednictvím cestovních kanceláří. Petr Kratochvíl

9 Legislativa, zákon č.159/1999, Sb.
Definice zájezdu (1) Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc, a) doprava, b) ubytování, c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu. Oddělené účtování za jednotlivé položky téhož zájezdu nezprošťuje subjekt, který je oprávněn nabízet a prodávat zájezdy, závazků podle tohoto zákona. Petr Kratochvíl

10 Legislativa, zákon č.159/1999, Sb.
(2) Zájezdem podle tohoto zákona není kombinace služeb cestovního ruchu a) sestavená až na základě individuálního požadavku, b) prodávaná jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání, nebo c) jejíž nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání.1) (3) Prodávat zájezd mohou jen osoby uvedené v § 2 odst. 1 uzavřením cestovní smlouvy.2) Zprostředkovávat prodej zájezdu mohou jen osoby uvedené v § 2 a 3. Petr Kratochvíl

11 Turistický produkt na trhu
Petr Kratochvíl

12 Podíl CK na trhu Domácí cestovní ruch Incoming
Celkem 5,5 mil. obyvatel, z toho cca přes CK (Čedok 70000, ATIS 45000, ostatní ) Incoming Trendy směřují k individuálním cestám Podíl přes CK je stále velký (cesty i šité na míru) Petr Kratochvíl

13 aby krásy naší země byly ztvárněny do formy, kterou lze prodávat ???
Jak na to aby krásy naší země byly ztvárněny do formy, kterou lze prodávat ??? Petr Kratochvíl

14 Jak na to ? CK prodává to, co jí přináší max. zisk a min. riziko Regiony chtějí přilákat více turistů na své území, musejí jít do rizika, které mohou eliminovat kvalitní přípravou a účinným marketingem Nutná aktivita regionů k prosazení produktu pro jeho území u CK kvalita, komplexnost, spolupráce, záruky, pravdivost Chci zážitek !!!!!!! Petr Kratochvíl

15 Jak na to ? CK prodává prioritně jen ubytování – “postel“, výjimečně turistický produkt obchodní vazby s provozovateli řeší zatím bilaterálně Co to ovlivňuje neznalost regionů a tak např. poptávka ze zahraničí je zaměřena na Prahu, Český Krumlov, Karlovy Vary Absence komplexní záruky kvality služeb Petr Kratochvíl

16 Závěry z historických jednání tvůrců produktů s CK
Chybí vzájemná intenzivní komunikace mezi regiony a CK Minimální znalost zahraničních CK o regionech Česka Jednání se zahraničními partnery stojí na osobních kontaktech Příprava produktu min. 1 rok předem (červenec na následující rok) Nezbytná garance kvality služeb ze strany regionů (předjednání s CK) Velké CK si dohodnou ubytovací služby samy Problémová komunikace ze strany regionů – garantů produktů (neaktuální, nevědomost …) Petr Kratochvíl

17 Co je na trhu ? Petr Kratochvíl

18 Valašské království Územní Tematický Celoroční Pro zahraniční i
pro domácí CR Prodej ??? Soubor produktů Petr Kratochvíl

19 Valašské království Petr Kratochvíl

20 Česká inspirace Tematický (kultura, hudba …) Územní (celé Čechy)
Spojení silných Jednotná propagace Prodej ??? Soubor aktivit Petr Kratochvíl

21 Česká inspirace Petr Kratochvíl

22 Baťův kanál Územní Tematický – vodní cesta Dlouhodobý Investiční
Sezónní ??? Prodej ??? Soubor produktů Petr Kratochvíl

23 Baťův kanál Petr Kratochvíl

24 Krušnohorský okruh Petr Kratochvíl

25 Turistický produkt - obsah bez kreativity to nejde !!!
Petr Kratochvíl

26 Turistický produkt Cílová skupina
Charakteristika (náročnost, dostupnost, …) Turistické atraktivity (zajištění, otevírací doby..) Doplňkové atraktivity (provoz bazénů, akce, …) Zajištění základních služeb (stravování, ubytování, doprava, průvodci, půjčovny …) Nepřímé služby (otevření obchodů, bankomaty, praní prádla, internet, zdravotní služby… ) Marketingový název Z lyží do vinného sklepa Petr Kratochvíl

27 Turistický produkt Cena Forma prezentace (propagace, přímé oslovení…)
Forma nabídky (výstavy, katalogový prodej, internet, jednání s CK …) Zpětná vazba Produkt manažer Jakost Cena: je tím dána konečnost služeb, jasná představa o rozsahu produktu Petr Kratochvíl

28 Cílová skupina Volba na základě analýzy profilu návštěvníka regionu
Vyhodnocení trendů v rozvoji cestovního ruchu Podpora současné struktury návštěvníků nebo zaměření na nové skupiny ? Petr Kratochvíl

29 Cílová skupina Podle druhu cestovního ruchu Podle věkových skupin
Rekreační Kulturně poznávací Zdravotně orientovaný Sportovně orientovaný Dobrodružný …… Podle věkových skupin (Děti) Rodina s malými dětmi Rodina se školními dětmi Mladí Prázdné hnízdo Důchodci Petr Kratochvíl

30 Velikost výběrového souboru (ilustrativní tabulka)
Δ = 0,05 n Δ = 0,03 100 ± 5 % 80 ± 3 % 92 1 000 278 516 10 000 370 964 383 1 056 384 1 066 Petr Kratochvíl

31 Charakteristika Rekreační Kulturně poznávací Zdravotně orientovaný
wellness, rybaření, koupaní, pěší turistika… Kulturně poznávací Výtvarné založení, hudební nauka, pozorování ptáků… Zdravotně orientovaný Ozdravné pobyty, snížení váhy… Sportovně orientovaný Horská cykloturistika, skoky padákem, lyžování, vodáctví… Dobrodružný Outdoor aktivity, lov zvěře, potápění v jeskyních… ….. Petr Kratochvíl

32 Charakteristika Venkovský cestovní ruch, agroturistika Petr Kratochvíl

33 Pasení ovcí v Beskydech
Říkáte si někdy v práci, že se na všechno vykašlete a půjdete raději pást ovce do hor? Dříve než dáte výpověď, prodáte byt, zrušíte profil na facebooku a vyhodíte všechny své drahé obleky do popelnice, raději si vyzkoušejte to, co máte v plánu dělat zbytek svého života - pást ovce v Beskydech. Zážitek obsahuje: Základní zaškolení (seznámení se s živočichem - ovcí, povinnostmi bači, terénem) Pastevecké propriety (pastevecký klobúk, pastevecká košile a pastevecká hůl) Pasení svěřených ovcí (začínajícím pastevcům, bývalým kravaťákům, se svěřuje stádo o počtu 5 ovcí) Pastevecká svačina Trvání: Dle libosti klidně celý den, od východu slunce do jeho západu. Počet účastníků: Zážitek je určen pro jednu osobu. Sezóna a termíny: Duben - říjen. Pouze v pracovních dnech. Lokalita: Beskydy. Ostatní informace: Chytání lelků během hlídání ovcí je dovoleno. Cena: 1 250,- Kč bez DPH (1 500,- Kč s DPH) Petr Kratochvíl

34 Marketingový název Krátký Zajímavý Vystihující obsah „A“
„První rande s kajakem“, „Já letím - nádhera“, „Jantarová stezka“, „Horem dolem Ostravskem“ Petr Kratochvíl

35 Zpětná vazba Monitoring klientů Monitoring poskytovatelů služeb
Sledování tržeb Počet návštěvníků Zaplněnost parkovišť Šetření …… Petr Kratochvíl

36 Produkt manažer „Nadšený a přesvědčený blázen“
Profesionál (jediná jeho činnost !) Odpovědnost Permanentní proces prodeje Vývoj Řízený útlum Nový produkt Petr Kratochvíl

37 Životní cyklus produktu
Petr Kratochvíl

38 aby krásy naší země byly ztvárněny do formy, kterou lze prodávat ???
Jak na to aby krásy naší země byly ztvárněny do formy, kterou lze prodávat ??? Petr Kratochvíl

39 Řešení Výběr spolupracující cestovní kanceláře (všech MAS či jednotlivých MAS) Zřízení vlastní cestovní kanceláře MAS (všech MAS) Petr Kratochvíl

40 Výběr spolupracující cestovní kanceláře
Příklady: Slovácko – CK Amber travel s.r.o. Orlické hory – připravovaná spolupráce s CK vznikající na Broumovsku Vysočina – příprava produktů a vyhledávání CK (dva vážní zájemci) Olomoucký kraj – programy a manuál pro touroperátory Petr Kratochvíl

41 Petr Kratochvíl

42 Petr Kratochvíl

43 Cestovní agentury - MAS
Subjekty, které budou chtít prodávat regionální turistické produkty/zájezdy si pořídí živnostenské oprávnění pro cestovní agenturu, což je nyní živnost volná. Řada turistických informačních center již má živnostenské oprávnění na některou z volných činností a tak není třeba ani investovat 1000,- Kč do zřízení živnostenského oprávnění, což musí udělat ty subjekty, které v této činnosti začínají. Petr Kratochvíl

44 Cestovní agentura - MAS
Na cestovní agentuře v podobě odpovídající tomuto projektu leží tyto činnosti: Příprava turistického produktu Nasmlouvání partnerů (forma mandatářské smlouvy od cestovní kanceláře CK MAS) Zpracování dokumentace turistického produktu Stanovení prodejní ceny (i ve variantách) Předání dokumentace CK MAS Vlastní propagace produktu Fakturace se zákazníky Petr Kratochvíl

45 Postup řešení Výběr zapojených MAS a regionálních organizací cestovního ruchu do prodejního systému na základě jejich zájmu a připravenosti vložit do systému turistické produkty (odhad cca 20 – 25 pro první etapu, 40 – 50 pro druhou etapu) Vytvoření koordinačního týmů ze zástupců MAS, vybraných TIC a OCR, popř. měst a krajů Založení cestovní kanceláře a vytvoření podmínek pro její činnost (domluva s existující CK na realizaci modelového řešení) Příprava základní nabídky turistických produktů (cca 3-5 za každou MAS), které vzniknou s metodickou podporou CK MAS . Náklady spojené s přípravou produktů hradit ze zdrojů MAS Zahájení testovacího provozu CK a CA Petr Kratochvíl

46 A je tu „destinační management“
nutná podmínka pro řízení destinace cestovního ruchu Petr Kratochvíl

47 Pojem organizace cestovního ruchu (Destinační management)
Profesionalizace organizace a řízení cestovního ruchu v turistickém regionu či turistické oblasti s využitím destinační agentury

48 OCR CR = památky, lázeňství, ubytovací zařízení, infrastruktura, dotační tituly, granty, propagace, počet turistů atp. V poslední době se konečně začíná k těmto termínům přidávat nový – destinační management nebo raději organizace cestovního ruchu. Nezbytná potřeba orientovat se na organizaci, řízení a koordinaci cestovního ruchu v regionech a také na národní úrovni. Jak jinak „to krásno“ v regionech úspěšně prodat jako každé jiné zboží. Turista si žádá jednoduchou formulaci nabídky s maximální vypovídací schopností a očekává zážitek, chce v regionu prožít příběh a k tomu samozřejmě předpokládá kvalitní služby.

49 OCR Organizace cestovního ruchu vždy působí na předem vymezeném území.
Řízením cestovního ruchu v regionech rozumíme soubor technik, nástrojů a opatření používaných organizací cestovního ruchu (OCR) v regionu za účelem dosažení jeho udržitelného rozvoje a zachování konkurenceschopnosti na trhu.

50 Praktický postup Budovací báze
Přípravná etapa pro vznik OCR Období vyjednávání, plánování interních kroků, klíčových pro dosažení cíle Definování stanov, vytvoření org. struktury, vymezení kompetencí, vytvoření komunikační strategie, zajištění členských vztahů, zajištění vztahů s veřejností Vrchol – založení OCR Petr Kratochvíl

51 Startovací báze Je to rozhodující fáze, předurčuje další vývoj
Pověří se praktický dopad přípravy a cílem je získat důvěru všech zainteresovaných subjektů Cílem je vytvořit si zázemí, vhodné podmínky pro další existenci a OCR se etabluje se na trhu a je akceptována, získává si autoritu Petr Kratochvíl

52 Realizační fáze OCR na plný chod, je zaběhnutá
Bez problému jsou aplikovány principy OCR Společnost pouze reaguje na aktuální změny, aby dostála svých cílů Pozornost se věnuje: řízení kvality, řízení návštěvnosti, řízení informací s důrazem na šetření, řízení financí, řízení lidských zdrojů, krizové řízení, řízení rekreačních zdrojů Petr Kratochvíl

53 Fáze stagnace Společnost dosahuje po dlouhodobé realizační fázi vrcholu a je postavena před problém – „jak dál“ Buď inovace Nebo konec Inovace: využití nových nástrojů, např. destinační benchmarkingu („...hledání nejlepších postupů v podnikání, které vedou k vynikajícím výsledkům“), prohloubení řízení destinace Petr Kratochvíl

54 Budovací fáze – jak na to
Čím kvalitněji jsou interní pravidla připraveny, tím lépe se OCR rozjíždí, prosazuje a plní své poslání Na co je třeba odpovědět: Čeho chceme dosáhnout zřízením OCR Kdo se má do činnosti OCR zapojit Analýza z čeho lze vycházet – východiska Určit náplň činnosti OCR – i v etapách Zvolit právní formu OCR Stanovit organizační strukturu + lidské zdroje Vymezit financování činností OCR Petr Kratochvíl

55 Je potřeba zřídit OCR? Z čeho pramení potřeba zakládat OCR?
Nutno definovat důvody a argumenty a z nich vyvodit základní poslání a cíl(e) OCR Důvody vzniku OCR Vnější důvody – často příležitost zafinancovat rozjezd OCR, ale co bude dál? Vnitřní důvody – potřeb zajistit systematickou koordinaci činností a posílení spolupráce subjektů CR – to je ono Petr Kratochvíl

56 Vize Vytvoření si jasné představy o směru vývoje a budoucím stavu samotné OCR, určuje, kam chce daná OCR dospět, resp. čeho chce svým chováním dosáhnout Např. vytvořit nezávislou profesionální manažerskou OCR, která bude kooperovat se subjekty zainteresovanými na rozvoji CR, zvyšovat atraktivitu destinace podle poptávky ze strany návštěvníků a turistů, a to v souladu s principy udržitelného rozvoje Petr Kratochvíl

57 Cíle Rozvoj destinace Konkurenceschopnost destinace
Nutno vytvořit strategický dokument, ve kterém budou definovány rozvojové cíle destinace, jejich opatření a následně konkrétní projekty (aktivity), které povedou k dosažení konkurenceschopnosti destinace Petr Kratochvíl

58 Spolupracující subjekty
Nutno oslovit všechny aktéry CR v destinaci Seznámit je se záměrem vzniku OCR Nutno intenzivně vyjednávat Vyjasnit, kdo na sebe vezme roli zastřešující OCR (stávající/nový) Může být zdlouhavé, ale je to nezbytné Musí fungovat domluva Musí platit dobrovolnost a vlastní zájem Petr Kratochvíl

59 Analýza subjektů Před vstupem subjektů do OCR je na místě provedení jejich analýzy SWOT analýza / organizační audit Pohled na aktivity v CR, kvalita personálního obsazení, zkušenosti, efektivita činností, pravomoci, autorita Odhalují se duplicity v činnostech, protěžování některých subjektů V ideálním stavu i analýzy financí – z toho vyplyne představ o způsobech financování OCR Petr Kratochvíl

60 Zastřešující organizace
Nová Využití existujícího subjektu Složité rozhodování Využití SWOT analýzy a popř. organizačního auditu Nutno, aby byla veřejností uznávána Není dobré, diskutuje-li se o dalších možných Petr Kratochvíl

61 Činnosti OCR - kooperační a koordinační činnost
Komunikace a spolupráce se zapojenými partnery CR Udržování kontaktů s významnými institucemi Koordinace subjektů a aktivit v oblasti CR Vyhledávání partnerů pro společné marketingové a rozvojové aktivity, spolupráce s příhraničními regiony Spolupráce na tvorbě produktů CR Motivování a podpora aktérů CR ke spolupráci (i obyvatelstvo, partneři mimo CR…) Koordinace TIC v destinaci Petr Kratochvíl

62 Činnosti OCR - projektová a koncepční činnost
Vytváření vize rozvoje CR destinace Zpracování (aktualizace) a realizace rozvojové strategie Zpracování (aktualizace) marketingové a komunikační strategie Vytvoření akčního plánu v souladu se strategií Stanovení rozpočtu k rozvojové/marketingové strategie či akčního plánu Podílení se na tvorbě podkladů pro uzemní plánování Petr Kratochvíl

63 Činnosti OCR - marketingová činnost
Budování a podpora destinační identity (image) Tvorba a iniciace kompletních turistických produktů Příprava a realizace plánu propagace – marketingových aktivit Návrh a realizace komunikačních kampaní Podpora prodeje Zajištění PR aktivit Inicializace, zpracování podkladů pro nové projekty v oblasti marketingu Inovace turistického produktu Definování klíčových produktových balíčků pro touroperátory Petr Kratochvíl

64 Činnosti OCR - informační a výzkumná činnost
Technické a marketingové zabezpečení a provozování tur. Informačního portálu destinace Informování všech aktérů CR, tj. návštěvníků, místních obyvatel, veřejného a soukromého sektoru, o činnosti a výsledcích OCR Statistická šetření, sběr dat, vytváření databází, aktualizace dat… Analyzování současné situace a identifikace faktorů rozvoje CR Hodnocení, monitoring a zpětná vazba u realizovaných aktivit (včetně stanovení kritérií hodnocení) Sledování rozvoje CR a jeho dopad na destinaci (analýza trhu, potřeb a požadavků turistů a místních obyvatel …) Stanovení únosného zatížení území destinace pomocí indikátorů udržitelného rozvoje CR Petr Kratochvíl

65 Činnosti OCR - další manažerské činnosti
Plánování a organizační zajištění vzdělávání, školení a workshopů pro subjekty CR, tj. pracovníky TIC, touroperátory, průvodce… Zajištění poradenství pro subjekty CR Vytváření pracovních skupin na plnění konkrétních úkolů a činností Zajišťování managementu kvality (i podporu certifikace) Připravování scénáře krizového managementu Uskutečňování návštěvnického managementu (eliminace sezónnosti, řízení počtu návštěvníků…) Iniciace rozvoje infrastruktury v souladu s potřebami trhu Podporování zavádění nových technologií do praxe Podílení se na max. multiplikačního efektu CR (zaměstnanost…) Vytváření, administrace a naplňování fondu CR Administrativa, případný outsourcing Petr Kratochvíl

66 Činnosti OCR - poskytování služeb
Informační a poradenský servis Pro podnikatele, investory, místní obyvatele …. Např. informace o pořádaných školení, výklad závazných předpisů, tipy na kvalifikované pracovní síly, poskytování výsledků statistik, šetření a výzkumů Vzdělávání Zprostředkovatelské služby Nabídka turistických produktů pro touroperátory, zprostředkování ubytování, zajištění reklamy místní podnikatelům…. Organizování akcí Petr Kratochvíl

67 Profil a činnost výkonného manažera
Činnost CR je výrazně ovlivněna činností a schopnostmi výkonného pracovníka Význam nelze podceňovat, rovnováha mezi kvalifikací, platovým hlediskem a výší úvazku V praxi je poptávka vyšší než nabídka I poptávka má bariéry: omezené finanční zdroje 100% odvedená práce se neslučuje s částečným úvazem průměrným platem Placený zaměstnanec OCR Petr Kratochvíl

68 Analýza právních forem
Ve smyslu zákona č.28/2000 Sb., o obcích mohou obce spolupracovat mezi obcemi nebi jinými právnickými či fyzickými osobami na základě těchto forem: Dobrovolný svazek obcí Akciová společnost Společnost s ručením omezením Družstvo Zájmové sdružení právnických osob Kromě toho těch to forem mohu obce zřizovat/zakládat podle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech Příspěvkové organizace Obecně prospěšné společnosti Petr Kratochvíl

69 Hodnocení právních forem subjektu
Petr Kratochvíl

70 Způsob financování Základem je vícezdrojové financování
Základní primární zdroje: Členské příspěvky Příjmy z komerční činnosti Doplňkové (sekundární) zdroje: Granty, dotace Dary (sponzoři) Jiné příspěvky Ideál: fond cestovního ruchu Petr Kratochvíl

71 Členské příspěvky Postavení obcí a měst je u nás při vzniku OCR dominující a tak i čl. příspěvky jsou dominující Nejčastěji částka přepočítaná na počet obyvatel obce Podíl na skutečně vybraných poplatcích 90% příjmů z 3letéhoprůměru výběru poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt (max. 15 Kč os./den) 90% příjmů z 3letého průměru výběru poplatků z ubytovací kapacity (max. 4 Kč os./den) 50% příjmů z 3letého průměru výběru poplatku za užívání veřejného prostranství (max. 10 Kč m/den – 10x více) 50% příjmů z 3letého průměru výběru poplatku ze vstupného (až 20% z ceny vstupného) 3letý průměr výběru parkovného Petr Kratochvíl

72 Členské příspěvky podnikatelských subjektů
Výše příspěvku se stanovuje např. na základě velikosti obratu (cca 0,20% obratu společnosti dosažené provozní jednotkou na území destinace) V Česku to bývají (pokud vůbec) fixní částky, které spíše demonstrují ochotu spolupodílet se, než skutečný podíl na vytvořené přidané hodnotě plynoucí z aktivit cestovního ruchu. Petr Kratochvíl

73 Granty a dotace Pro financování především rozvojových projektů destinace (nikoliv provozní výdaje) V současnosti lze využívat tyto tituly: Regionální operační program Operační programy Přeshraniční spolupráce Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Životní prostředí Grantová schémata krajů, apod. Co po roce 2013 ? Komerční činnost Petr Kratochvíl

74 Životní cyklus destinace
Petr Kratochvíl

75 Monitoring Tj. kontrola, sledování a vyhodnocování průběhu realizace opatření Je nezbytný při zjišťování kvality služeb, ale také při využívání zdrojů Přináší destinaci „zpětnou vazbu“ o účincích či dopadech aktivit Důležité je vyvozování důsledků z monitorovacích metod a jejich následné zapracování do dalších aktivit Nezbytným předpokladem jsou „indikátory“ Petr Kratochvíl

76 Ukázka indikátorů CR Petr Kratochvíl

77 Výčet existujících OCR
Praha Pražská informační služba - PIS   Okolí Prahy (STIS – zakonzervováno?!?!) Střední Čechy – západ Svazek měst a obcí Rakovnicka   Střední Čechy – jihovýchod Posázaví, o.p.s OCR Střední Čechy – severovýchod - Polabí Zlatý pruh Polabí, o.p.s.  - OCR Kutná Hora a okolí Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. - OCR   Jižní Čechy Jihočeská centrála cestovního ruchu - OCR

78 Plzeňsko Destinační management Český západ - OCR - zaniklo -
Západočeské lázně Tachovsko - Stříbrsko Destinační management Český západ - zaniklo - Západočeský lázeňský trojúhelník a Krušné hory - západ Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s OCR  Severozápadní Čechy Krušné hory a Podkrušnohoří Centrum rozvoje turismu Mostecka České středohoří a Žatecko Centrum cestovního ruchu Litoměřice Děčínsko a Lužické hory České Švýcarsko, o.p.s OCR

79 Český ráj Sdružení Český ráj - OCR
Český sever Máchův kraj, Lužické hory a Ještědský hřbet Sdružení Českolipsko OCR Frýdlantsko a Jizerské hory Svazek měst a obcí Jizerské hory Krkonoše Krkonoše – svazek měst a obcí - OCR Český ráj Sdružení Český ráj - OCR

80 Východní Čechy (Královéhradecká část)
Východní Čechy (Královéhradecká část) Podzvičínsko DM Podzvičínsko (společně s Krkonošemi ?) Kladské pomezí Sdružení Branka OCR Hradecko MIC Hradec Králové Orlické hory a Podorlicko Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko - OCR (společné území s Pardubickým krajem) Východní Čechy (Pardubická část) Destinační společnost Východní Čechy - OCR Českomoravské pomezí Českomoravské pomezí - svazek obcí

81 Jižní Morava Moravský kras a okolí Management destinace Moravský kras a okolí, o.p.s OCR – zrušeno Brno a okolí a Podyjí Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, z.s.p.o OCR pro celý Jihomoravský kraj Lednicko - Valtický areál ZO ČSOP ADONIS č. 56/03 Slovácko Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu OCR Vysočina Vysočina Tourism OCR

82 Severní Morava a Slezsko
Beskydy – Valašsko Beskydy - Valašsko regionální agentura cestovního ruchu Ostravsko MIC Ostrava Poodří (Moravské Kravařsko) Region Poodří - sdružení obcí regionu Poodří Opavské Slezsko Těšínské Slezsko Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci Jeseníky Euroregion Praděd KLACR,o.s.  - OCR (za celý Moravskoslezský kraj ?)

83 Střední Morava Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu - OCR
Jeseníky - Sdružení CR - OCR Východní Morava (Zlínský kraj) Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. - OCR Šumava    Šumava – východ a Chodsko Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s OCR

84 Pohled turisty Mysli na to, co chce turista Pracuj ve prospěch turisty
Turista má vždy pravdu Turista je můj host Turista je přítel Turista = chlebodárce !? Petr Kratochvíl

85 Děkuji za pozornost Ing. Petr Kratochvíl Poradenství v cestovním ruchu
Tel.: , Mail: Petr Kratochvíl


Stáhnout ppt "Turistické produkty MAS chtějí být aktivní-akční v cestovním ruchu"

Podobné prezentace


Reklamy Google