Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správa bezpečnosti státu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správa bezpečnosti státu"— Transkript prezentace:

1 Správa bezpečnosti státu
Veřejná správa

2 Základní složky správy bezpečnosti státu
Správa policie Správa obrany státu Zpravodajské služby Další složky bezpečnostní správy (justiční, ochrana přírody, ochrana bezpečnosti práce, atp.)

3 Správa policie – úvod V současné době se pojem správa policie zužuje na státní správu na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti, tedy zejména na ochranu státu před nejrůznějšími poruchami a ohrožením. Policie ČR Městská(é) policie

4 Správa obrany státu – úvod
Armáda České republiky Vojenská policie Účast v mezinárodních vojenských paktech

5 Zpravodajské služby Civilní: Vojenské Bezpečnostní informační služba,
Úřad pro zahraniční styky a informace, Vojenské Vojenské zpravodajství

6 Správa soudnictví - úvod
Zajišťování ochrany pořádku a bezpečnosti při výkonu a správě soudnictví Vězeňská stráž Justiční stráž

7 Další správy bezpečnosti státu
ochrana přírody – stráž přírody, myslivecká stráž, lesní stráž, rybářská stráž, ochrana bezpečnosti práce – Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce, požární ochrana – Hasičský záchranný sbor, sbory dobrovolných hasičů, požární hlídky aj., ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost

8 Policejní správa Policejní správa jako její užší součást představuje činnost policejních orgánů, jimž zákon ukládá především úkoly ochrany ve věcech bezpečnosti a veřejného pořádku, ale i plnění úkolů v jiných specializovaných oblastech. Charakteristické pro policejní správu je kvantitativní podíl a intenzita donucovací činnosti, která je pro realizaci stanovených úkolů běžně používána, za předpokladu dodržení požadavku subsidiarity. Rozhodující slovo na poli bezpečnostní – policejní správy má vláda Českérepubliky, která je vrcholným orgánem výkonné moci, jakož i nejvyšším a ústředním subjektem bezpečnostní správy. Vláda je odpovědná za zajišťování bezpečnosti ČR a za řízení a funkčnost celého bezpečnostního systému. Ze své činnosti se odpovídá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

9 Systém řízení policejní správy - principy
Systém policejní správy a organizační vztahy v jsou přísně hierarchické. Blíží se, ne-li přímo vychází z vojenského uspořádání vnitřní organizace, uspořádání a vztahů uvnitř systému. Jedná se o ozbrojeným bezpečnostní sbore, který má hlavní slovo na poli vnitřní bezpečnosti a pořádku, Specifických organizačních principy vertikální vztahy nadřízenosti a podřízenosti principy centralizace, dekoncentrace (Policie ČR) i koncentrace (Ministerstvo vnitra), systém územní (Policie ČR) i resortní (Ministerstvo vnitra), systém jmenovací monokratického rozhodování správně právní odpovědnost disciplinární.

10 Úkoly Policie ČR Ochránit bezpečnost osob a majetku
Spolupůsobit při zajišťování veřejného pořádku Vést boj proti terorismu Odhalovat trestné činy, zjišťovat pachatele a realizovat opatření Zajišťovat ochranu státních hranic Zajišťovat ochranu ústavních činitelů a zastupitelských úřadů Dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu (včetně kontroly vozidel a dokladů) Vyhlašovat celostátní pátrání Zadržovat děti a mladistvé na útěku ze zařízení ústavní nebo ochranné výchovy Plnit úkoly státní správy

11 Organizační struktura
Policejní prezidium (policejní prezident) Útvary s celostátní působností Útvary se regionální působností Cizinecká policie Letecká služby ČR Služba pořádkové policie Služba kriminální policie Mezinárodní složky (Interpol, Europol, policejní mise)

12 Policista ČR Je ve služebním poměru a realizuje úkoly prováděním služebních zákroků a úkonů. V souladu se zákonem: Dbá cti, vážnosti a důstojnosti osob, i své vlastní Dbá, aby v důsledku jeho činnosti nevznikla bezdůvodná újma Provádí služební zákroky a jako jediný smí použít výzvu: „Jménem zákona“ Prokazuje se služebním stejnokrojem s identifikačním číslem, služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie

13 Oprávnění policisty Vyžadovat vysvětlení a požadovat prokázání totožnosti Zajistit osobu v policejní cele až na 24 hodin, v případě cizinců na 48 hodin Agresivní osobu omezit v pohybu připoutáním k vhodnému předmětu Odebrat zbraň Provést prohlídku dopravního prostředku Zakázat vstup na určité místo V odůvodněných případech otevřít byt nebo jiné prostory Použít donucovací prostředky Užít v souladu se zákonem zbraň

14 Povolání policisty Policista musí splňovat následující kritéria:
Občanství ČR Starší 18 let Bezúhonnost Střední vzdělání s maturitou Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost Nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí Nevykonává živnostenskou činnost (nepodniká) Není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob

15 Ukončení služebního poměru
Ze závažných důvodů, které nedovolují další setrvání ve služebním poměru Ze zdravotních důvodů Uplynutím doby (úvodní zkušební doby) Dovršením věku 65 let Propuštěním na vlastní žádost Z důvodu spáchání úmyslného nebo nedbalostního trestného činu Uložením kázeňského trestu odnětí služební hodnosti Úmrtním policisty nebo prohlášením za mrtvého

16 Hodnosti Policie ČR Služební hodnost Hodnostní označení Referent Rotný
Vrchní referent Strážmistr Asistent Nadstrážmistr Vrchní asistent Podpraporčík Inspektor Praporčík, nadpraporčík Komisař Poručík, nadporučík Vrchní komisař Kapitán, major Rada Podplukovník, plukovník Vrchní státní rada Plukovník Vedoucí organizační struktury Brigádní generál Ředitel, náměstek Generálmajor Policejní prezident Generálporučík


Stáhnout ppt "Správa bezpečnosti státu"

Podobné prezentace


Reklamy Google