Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlavní problémové okruhy českého zemědělství Dopady vstupu do EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlavní problémové okruhy českého zemědělství Dopady vstupu do EU"— Transkript prezentace:

1 Hlavní problémové okruhy českého zemědělství Dopady vstupu do EU
2. cvičení Hlavní problémové okruhy českého zemědělství Dopady vstupu do EU

2 Osnova cvičení Aktuální informace SWOT analýza českého zemědělství Hodnocení dopadů vstupu do EU na české zemědělství

3 Aktuální dění Zima HV zemědělství Dotace Konina Krokodýli

4 SWOT českého zemědělství v období před vstupem do EU
Silné stránky: Dokončená restrukturalizace zemědělství ČR v porovnání s ostatními kandidátskými zeměmi Ucelená půdní držba + koncentrace výroby Nižší náklady (levnější pracovní síla, levná půda i další vstupy) Soběstačnost a předpoklad pro vyrovnanou bilanci agrárního a zahraničního obchodu u většiny komodit mírného pásma

5 SWOT českého zemědělství v období před vstupem do EU
Slabé stránky: Kumulovaná zadluženost (tzv. „třígenerační“) Nestabilizovaná vlastnická struktura a nízká koncentrace výroby potravinářských podniků Nízká kapitálová vybavenost zemědělských a potravinářských podniků Relativně nižší produktivita práce Nerovné postavení zemědělců na trhu

6 Produktivita práce v zemědělství

7 SWOT českého zemědělství v období před vstupem do EU
Příležitosti při vstupu do EU: Otevření trhu se 450 mil. spotřebiteli Konec nerovné soutěže podnikatelů podporovaných různě silnými rozpočty Šance pro solidní podnikatele založit dlouhodobé dodavatelskoodběratelské vztahy Získání účinné ochrany trhu EU proti subvencování dovozu z nečlenských zemí EU Urychlení rozvoje regionů s HDP/1 obyvatele pod 75% průměru EU

8 SWOT českého zemědělství v období před vstupem do EU
Rizika při vstupu do EU: Snížení rozsahu zemědělské a potravinářské výroby v ČR Skupování půdy v ČR občany EU v důsledku jejich vyšší kupní síly Uzavření až 1/3 podniku zpracovávajících živočišné produkty pro nedodržení hygienických norem Agresivní obsazování trhu zahraničními výrobky v době krátce po vstupu Prakticky nulová možnost ochrany domácího trhu

9 Dopady vstupu Volný pohyb zboží
Volný pohyb potravin (při absenci netarifních opatření) Neexistence dovozních (vývozních) kvót, cel a jiných restriktivních mechanismu na jednotném trhu Stejné podmínky pro všechny země pro obchod se třetími zeměmi

10 Přístupová jednání Celkem 31 kapitol
Nejkomplikovanější kapitola č. 7 – Zemědělství Uzavřena na kodaňském summitu EU v prosinci 2002

11 Uzavřena na kodaňském summitu EU
Přístupová jednání Uzavřena na kodaňském summitu EU v prosinci 2002

12 Přechodná období do pro celkem 52 zpracovatelských potravinářských podniků na dosažení plné harmonizace hygienických parametrů s podmínkami platnými v EU do pro již používané klecové systémy /pro nosnice/, které nesplňují technický požadavek na výšku klece stanovený směrnicí Rady 1999/74/ES

13 Přechodná období pro kapitolu 4 – volný pohyb kapitálu
přechodné období pro nabývání zemědělské půdy a lesů koupěschopnost obyvatel ČR ve vztahu k občanům zemí EU zaostává, co se týče základního výrobního prostředku – půdy vyjednané přechodné období v délce 7 let by mělo umožnit tuto diskrepanci zmírnit během třetího roku přechodného období bude na základě zprávy Evropské komise provedena revize případné zkrácení či zrušení přechodného období musí být odsouhlaseno Radou jednomyslně, tzn. nemůže k němu dojít bez souhlasu ČR

14 Výsledky vyjednávání I.
V pěstování vína ČR přistoupila na návrh EU na zařazení Čech do zóny A a Moravy do zóny B. ČR však zároveň vyjednala výjimku na povinnou destilaci vedlejších produktů výroby vína v zóně B Nová práva na výsadbu vinic určených pro pěstování kvalitních odrůd, představující 2 % celkové plochy vinic existujících k datu přistoupení, a dále práva na obnovu vinic podle pravidel evropské legislativy

15 Výsledky vyjednávání II.
Zařazení ochrany zeměpisných názvů pro Českobudějovické pivo a Budějovické pivo prostřednictvím přístupové smlouvy. Ostatní produkty mohou žádat o tuto ochranu prostřednictvím standardních postupů EU Nově (ne v Kodani) toto získal např. Pohořelický kapr, Žatecký chmel, Štramberské uši, Chodské pivo, České pivo atd.

16 Dle místní pověsti ve 13. století,
za vpádu Tatarů našli útočiště obyvatelé z celého okolí na hoře Kotouč, kde Tataři na ně několikrát zaútočili. Při posledním útoku se strhla bouře, která zaplavila rybník nad tatarským ležením. Toho využili zdejší obyvatelé, prokopali hráz rybníka a tak Tatary vyplavili. Potom našli ve vyplaveném táboře několik pytlů uší, které Tataři uřezávali pobitým křesťanům. Na památku této události se ve Štramberku pečou tkz. Štramberské uši. Je to medová pochoutka, která se může ještě plnit šlehačkou a ovocem. Tento výrobek je chráněn ochranou známkou a označením původu č.175. Nezaměňujte s "Kopřivnickými kornoutky" a dalšími padělky! Hmotnost balení 120g Doporučená MC 35,- Kč

17 Výsledky vyjednávání III.
Oblast Vyjednané kvóty Aktuální stav produkce – 2001 – rozhodné období orná půda – plocha (ha) referenční výnos (t/ha) 4,20 ; ; ; , mléko (dodávky, př. prodeje) (t) (2006) rezerva ) tučnost mléka (%) 4,21 3,9 krávy BTPM (ks) 90 300 k 03/2003, 80 000 vyplaceno v roce 2002 zvláštní prémie skotu (ks) porážková prémie skotu – dospělí, telata (ks) , , cukr (A+B) (t) ( , ) – výroba cukru z řepy 2001 škrob (t) 33 660 29 600 přadné rostliny –dlouhý len, krátký len a konopí (t) 1 923, 2 865 1 600, 3 141 ovce (ks), dodatečná platba na ovce (euro) 66 733, 70 101 sušená píce (t) 27 942 29 663 zpracované ovoce a zelenina – rajčata, broskve, hrušky (t) 12 000, 1 287, 11 11 025, 700, 11

18 Regulace trhu s mlékem v ČR
Regulace vnějšího AT (celní sazby, dovozní a vývozní licence, záruky, vývozní subvence, kontrolní mechanismy) Regulace vnitřního AT – provádí SZIF, (mléčné kvóty, intervenční nákupy, prodej, skladování; podpora spotřeby „školního mléka“,…)

19 Mléčné kvóty v EU EK schválila návrh na zvýšení mléčných kvót EU
o 2% s platností od (o 2,8 mil. t mléka) Předpokládá se úplné zrušení ml. kvót do r a proto jejich postupný růst je nejlepším způsobem přípravy pro hladký průběh přechodného období před úplným zrušením Růst poptávky po mléčných produktech původem z EU na světových trzích Změny cen mléčných produktů Kvóta A a B

20 Cukr I. Od r. 2004/05 v ČR bezcelní obchod s cukrem v rámci celé EU; řídí se pravidly SOT s cukrem v EU Regulace prostřednictvím kvót 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Produkce tis. t. 434,2 491,2 557,6 515,4 558,4 558,9 467,4 353,9 414,6 Spotřeba tis. t 451,0 436,2 642,7 401,5 397,1 476,7 514 395,5 375,5

21 3 základní reformní pilíře:
Snížení minim. ceny cukr. řepy v EU v r. 2006/07 z 46,6 eur/t na 32,9 eur/t a dále se snižuje až na 26,3 eur/t v r. 2009/10 Pěstitelé cukr. řepy v EU jsou v rámci reformy finančně kompenzováni tzv. oddělenou platbou na cukr Restrukturalizační podpora za kvótu, které se podnik natrvalo vzdá a sníží tak celkovou kvótu cukru čl. země (730 eur/t kvóty pro rok 2007/08)

22 Cukr III. Evropská komise rozhodla o zkrácení produkčních kvót cukru na rok 2007/08 o 12%, aby se preventivně zabránilo tvorbě tržních přebytků. Nicméně celní sazna (od ,9 EUR/100 kg – cca 11 Kč/kg) Údaje o aktuálních kvótách:

23 Platby SSP Zavedena od roku 2006 Sazba 170,61 Kč/t (2006)

24

25

26

27 Bramborový škrob Kvóty (33 660 tis tun)
Výrobní náhrada na výrobky zpracované ze škrobu Výrobní prémie Národní doplňkové platby pro pěstitele brambor Vývozní subvence pro škrob

28 Obiloviny (potravinářské)
Intervenční nákup (101,31 EUR/t), prodej a skladování Vývozní subvence

29 Čerstvé ovoce a zelenina
Vývozní subvence Příspěvek odbytovým organizacím za stahování z trhu - nepotravinářské využití a krmivářské využití Vývozní subvence na výrobky Poskytování finančních podpor pro pěstitele ovoce a zeleniny

30 Víno Vývozní subvence Restrukturalizace vinic Podpora destilace
Podpora skladování stolního vína a dalších produktů

31 Rýže, Oleje a tuky Vývozní subvence

32 Len a konopí Podpora zpracovatelům

33 Sušená krmiva Podpora výrobcům (33 EUR/t)
Množství je kvótováno pro jednotlivé členské země

34 Banány Licence pro dovoz

35 Chmel Pouze přímé platby

36 Drůbež a vejce Vývozní subvence

37 Skopové a kozí maso Soukromé skladování

38 Hovězí a telecí maso Intervenční nákup, prodej a skladování hovězího masa Soukromé skladování hovězího masa Vývozní subvence pro hovězí a telecí maso

39 Vepřové maso Vývozní subvence Podpora soukromého skladování

40 Zdroj: MZe

41 Podpora zemědělství v rozšířené Evropě 2004 - 2006
Podpora zemědělství po vstupu ČR do EU Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) + Oddělená platba na cukr (SSP) Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) Operační program zemědělství (OP) Národní podpory (STATE AID) Tržní opatření

42 Podpora zemědělství v rozšířené Evropě 2007 - 2013
Podpora zemědělství po vstupu ČR do EU I. Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) + Oddělená platba na cukr (SSP) + STP II. Program rozvoje venkova (PRV) III. Národní podpory (STATE AID) IV. Tržní opatření

43 I. SAPS, TOP-UP, SSP Single Area Payment Scheme – jednotná platba na plochu Nárůst 2004 – 2013 100 % z evropských zdrojů Pro rok 2004: 1830 Kč/ha Pro rok 2005: 2110,70 Kč/ha Pro rok 2006: 2517,80 Kč/ha Pro rok 2007: 2791,50 Kč/ha Pro rok 2008: 3072,70 Kč/ha Pro rok 2009: 3 710,00 Kč/ha Pro rok 2010: 4 060,80 Kč/ha Pro rok 2011: 4685,50 Kč/ha

44 Top-Up 2010 Pouze z českých zdrojů Zemědělská půda 514,1 Kč/ha
Pěstování chmele (coupling): 3 019,60 Kč/ha Chmel (decoupling): 8 126,8 Kč/ha Přežvýkavci: 1 310,1 Kč/VDJ Krávy bez tržní produkce mléka*): 2 119,6 Kč/VDJ Ovce, kozy: Kč/VDJ Brambory na škrob (coupling): 465,3 Kč/t Brambory na škrob (decoupling): 1 631,2 Kč/t *) Nejméně jednou otelené

45 Top-Up 2011 Pouze z českých zdrojů Chmel (decoupling): 7 540,90 Kč/ha
Přežvýkavci: 910,80 Kč/VDJ Krávy bez tržní produkce mléka*): 1 393,80 Kč/VDJ Ovce, kozy: 650,80 Kč/VDJ Brambory na škrob (coupling): 378,80 Kč/t Brambory na škrob (decoupling): 1 641,40 Kč/t *) Nejméně jednou otelené

46 Nárůst přímých plateb

47 Oddělená platba za cukr - SSP
Zavedena od roku 2006 Kompenzuje pokles cen z 1470 Kč/t na 920 Kč/t Sazba 170,61 Kč/t (2006) Sazba 211,92 Kč/t (2007) Sazba 271,41 Kč/t (2008) Sazba 350,59 Kč/t (2009) Sazba 341,65 Kč/t (2010) Sazba 343,60 Kč/t (2011)

48 Oddělená platba za rajčata - STP
Zavedena od roku 2008 Sazba 870,35 Kč/t (2008) Sazba 873,24 Kč/t (2009) Sazba 853,67 Kč/t (2010) Sazba 859 Kč/t (2011)

49 Dojnice Sazba 2 444,4 Kč/VDJ (2010) Sazba 2 370,9 Kč/VDJ (2011)

50 Přepočet VDJ

51 II. Program rozvoje venkova
Pro roky 2007 – 2013 Vazba na EAFRD Sloučen HRDP a OP

52 Předchozí programy pro využití fondů EU do r. 2006
SAPARD – předvstupní fond pro rozvoj zemědělství a venkova HRDP – Horizontální rozvojový program, návaznost na EAGGF OP – Operační program zemědělství – návaznost na EAGGF Leader (jak HRDP, tak OP)

53 Návaznost opatření z předcházejících programových období I.

54 Návaznost opatření z předcházejících programových období II.

55 4 osy v rámci PRV OSA I – ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ OSA II – ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY OSA III – KVALITA ŽIVOTA VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH A DIVERZIFIKACE HOSPODÁŘSTVÍ VENKOVA OSA IV – LEADER

56 III. Národní podpory a opatření
doplňkové přímé platby ostatní národní přímé podpory vybraných komodit dotační programy poskytované na základě „Zásad“ podle Zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství dotace úroků z úvěrů výdaje na tzv. obecné služby

57 PGRLF Zřízen v r.1993 s účinností od 1.1.1994
Dotace úroků z úvěrů a garance úvěrů Programy vyhlašovány pro daný rok, mění se podle vývoje situace v zemědělství Po vstupu do EU: zrušen program Provoz zrušen program Export kritizován kvůli duplicitě některých programů EU

58 PGRLF Podpora se poskytuje pouze na investice, které nejsou považovány za přijatelné výdaje v rámci Programu rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

59 PGRLF Dotace úroků Zemědělec Podpora pojištění
Podpora pojištění lesních školek Podpora obcím Povodňové půjčky

60 Transformace SZIF Dnes v podstatě pouze platební agentura
Plně podřízen Bruselu Administrace plateb Klasa Tržní informační systém

61 SZIF Administruje přímé platby Administruje PRV
Administruje subvence, intervence, …(tržní opatření) Klasa

62 Ministerstvo zemědělství
Podpora včelařství Kapková závlaha Ovocné sady Komplexní sklizeň máku setého Byliny na energetické využití Genetický potenciál zvířat Ozdravování polních a speciálních plodin Nákazový fond Školní závody Speciální poradenství

63 Ministerstvo zemědělství
Poradenství v zemědělství Školní závody Vzdělávání Marketing Evropská integrace Zpracování zemědělských produktů Mimoprodukční funkce rybníků

64 IV. Tržní opatření opatření v rámci AZO
opatření na domácím trhu (finanční podpory, intervence na trhu)

65 Závěr – dopady vstupu do EU na české zemědělce
Přiostření konkurence Prohloubení schodku AZO Masivnější subvence Důraz na mimoprodukční funkce Vyšší míra dlouhodobé kontinuity nástrojů Vyšší míra regulace


Stáhnout ppt "Hlavní problémové okruhy českého zemědělství Dopady vstupu do EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google