Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.. 27. ledna 2014 VY_32_INOVACE_100114_Spolecna_zemedelska_politika_DUM

2 Zemědělství vždy zaujímalo u tvůrců evropské politiky přední místo. Vzpomínka na poválečný nedostatek potravin byla stále živá a v důsledku toho je zemědělství již od vzniku Evropského společenství jednou z klíčových oblastí. Agriculture always sat high on the agenda of European policymakers. The memory of postwar food shortages was still vivid and thus agriculture constituted a key element from the outset of the European Community.

3 Římská smlouva o založení EHS definovala obecné cíle společné zemědělské politiky. V roce 1960 šest zakládajících členských států přijalo mechanismy fungování SZP a o dva roky později vstoupila ustanovení o SZP v platnost. The Treaty of Rome defined the general objectives of a Common Agriculture Policy (CAP). In 1960, the CAP mechanisms were adopted by the six founding Member States and two years later, in 1962, the CAP came into force.

4 Společná zemědělská politika se skládá ze souboru pravidel a mechanismů, které regulují výrobu, obchod a zpracování zemědělských produktů v EU, přičemž pozornost se začíná čím dál více zaměřovat na rozvoj venkova. CAP is comprised of a set of rules and mechanisms, which regulate the production, trade and processing of agricultural products in the European Union, with attention being focused increasingly on rural development.

5 Společná zemědělská politika je považována za jednu z nejdůležitějších politik Evropské unie, nejen díky svému podílu na rozpočtových výdajích. SZP ovlivňuje velký počet lidí a má také symbolický význam. Among the European Union’s policies, the CAP is regarded as one of the most important policy areas, not only because of its share of the EU budget. The CAP directly affects the vast number of people and also has a symbolic significance..

6 Cíle společné zemědělské politiky jsou:  zvýšit zemědělskou produktivitu podporou technického pokroku a optimálním využitím výrobních faktorů, především pracovní síly  zajistit přijatelnou životní úroveň a zvyšování výdělků osob zaměstnaných v zemědělství  stabilizovat trhy  zajistit dostupnost zásobování  zabezpečit, aby se zboží dostalo ke spotřebitelům za přijatelné ceny

7 The objectives of the CAP are:  to increase agricultural productivity by promoting technical progress and by ensuring the optimum utilisation of the factors of production, in particular labour  to ensure a fair standard of living for the agricultural community, in particular by increasing the individual earnings of persons engaged in agriculture  to stabilise markets  to assure the availability of supplies  to ensure that supplies reach customers at reasonable prices

8 Společná zemědělská politika je nejdůležitějším nástrojem Evropské unie pro oblast zemědělství. Unie každý rok vydává na zemědělství téměř polovinu svého rozpočtu. The CAP is the EU’s most important instrument in the area of agriculture. Each year, the EU spends nearly fifty percent of its budget on agriculture.

9 Stabilizovaný trh se zemědělskými komoditami je jedním ze základních úspěchů koordinovaného zemědělství. V současnosti je zásobování zemědělskými produkty zajištěno pro všechny spotřebitele v dostupných cenových relacích. A stabilised market with agricultural commodities is one of the main achievements of coordinated agriculture. Nowadays, agriculture product supplies are ensured for all consumers at reasonable prices.

10 Cíle SZP, které byly stanoveny v Římské smlouvě z roku 1957, už byly z velké části dosaženy. Byla zajištěna odpovídající životní úroveň zemědělců, byly stabilizovány trhy, produkty se dostávají ke spotřebitelům za rozumnou cenu, proběhla modernizace zemědělské infrastruktury. The aims of the CAP, as set out in the Treaty of Rome, have largely been achieved. A fair standard of living has been ensured for the farming community, markets have been stabilised, supplies reach consumers at reasonable prices, structures have been modernised.

11 Je zajištěno zásobování potravinami. Ceny zemědělských produktů jsou stabilní, chráněné před výkyvy na světovém trhu. Consumers enjoy security of supplies. The prices of agricultural products are kept stable, protected from fluctuations on the world market..

12 SZP se však stala obětí vlastního úspěchu. Produkce rostla mnohem rychleji než spotřeba, což představovalo značnou zátěž pro rozpočet EU. Bylo tedy nutné zemědělskou politiku upravit. But the CAP has been a victim of its own success. Production grew far faster than consumption and the EU budget had to bear the heavy cost of disposing of the surpluses. Steps had to be taken to reform this policy..

13 Tato reforma již začíná mít výsledky, produkci se daří udržovat v požadovaných mezích. Zemědělci jsou vedeni k používání udržitelných zemědělských postupů, které chrání životní prostředí a krajinu a přispívají ke zlepšení kvality a bezpečnosti potravin. This reform is beginning to bear fruit, production has been curbed. Farmers are being encouraged to use sustainable farming practices that safeguard the environment and preserve the countryside and contribute to produce high-quality products..

14

15 KOCMANOVÁ, Markéta a Zuzana POKORNÁ. Euro English: Angličtina Evropské unie. Praha: Ostrov, 2004. ISBN 80-86289-35-4. FONTAINE, Pascal. Europe in 12 lessons. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. ISBN 92-894-6783-5. Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google