Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.. 20. ledna 2014 VY_32_INOVACE_100113_Regionalni_politika_DUM

2 Ve světě, kde se obchoduje v globálním měřítku, vzrůstá konkurence mezi různými oblastmi a jejich aktivitami, ať už v Evropské unii nebo kdekoli jinde. Ne všechny regiony se však těší stejným ekonomickým, sociálním a geografickým podmínkám a ne všechny mohou soutěžit na stejné úrovni. In a world where trade is conducted on a global scale, there is increasing competiton between the different territories and their activities, both inside the European Union and elsewhere. But not all regions enjoy the same economic, social and geographic conditions, and not all can compete on an equal footing.

3 Po mnoho let se členské státy s regionálními rozdíly ve stupni rozvoje a životní úrovni vypořádávaly zcela samy. Od té doby, co se Unie začala snažit zmírňovat tyto nerovnosti, bylo zaznamenáno jasné zlepšení. For many years, the regional disparities in levels of development and standards of living, were dealt with entirely by the Member States concerned. There have been clear improvements since the European Union started trying to reduce these disparities.

4 Průměrný příjem na osobu v nejchudších zemích se výrazně zvýšil. Podstatné rozdíly však zůstávají a regionální politika EU, která by podporovala harmonický rozvoj na území Společenství, je zapotřebí i nadále. Average per capita income in the least prosperous countries dramatically increased. But substantial differences remain and the EU’s regional policy is still needed to encourage harmonious development of the Community’s territory..

5 Více než čímkoli jiným je regionální politika EU vyjádřením solidarity. Je určena k poskytování podpory, aby pomohla nejvíce znevýhodněným regionům překonat překážky v jejich rozvoji. Above all, EU regional policy is about solidarity. It is designed to provide assistance to help the most disadvantaged regions overcome their handicaps..

6 Evropská unie a členské státy pokračují ve svém úsilí o snížení rozdílů v rozvoji regionů. EU pomáhá transformovat zaostávající průmyslové regiony, rozšiřuje spektrum příležitostí na venkově a zlepšuje upadající městské oblasti. The Member States and the European Union continue their efforts to reduce the development gaps. EU helps convert declining industrial regions, diversify activity in the countryside and upgrade declining urban areas.

7 O výsledcích regionální politiky se mohou na vlastní kůži přesvědčit sami občané. Regionální politika zlepšuje život všech, kteří žijí v regionech, tím, že zvyšuje finanční příspěvky, které mají státní úřady k dispozici pro zřizování nové infrastruktury a pomoc firmám k větší konkurenceschopnosti. Its results can be clearly seen by citizens. It improves the lives of all who live in the regions by augmenting the funding available to the public authorities for providing new infrastructure and helping firms become more competitive.

8 Díky částečnému financování z evropských Strukturálních fondů se postavily nebo rekonstruovaly dálnice, letiště a některé vysokorychlostní tratě, vždy v souladu s evropskými ekologickými normami. Motorways, airports and some high-speed rail links have been built or renovated with part-financing from European Funds, known as the Structural Funds, and always in compliance with European environmental standards.

9 V odlehlých regionech se zřizují malé a středně velké podniky a je jim poskytována podpora v podnikání. Zřizují se také nová vzdělávací a zdravotnická zařízení a centra pro volný čas. Small and medium-sized firms are being set up and helped to stay in business in remote regions. New education, health and leisure facilities are being set up as well.

10 Členské státy přispívají k rozvoji regionů také vlastními programy regionální pomoci. Evropská unie chce v budoucnosti na podporu regionů vynakládat třetinu svého rozpočtu, který je sestavován z příspěvků členských zemí. Member States also contribute to the development of the regions through their own regional aid schemes. One third of the EU’s budget, which is made up of contributions from the Member States, will be spent on regional aid in the future..

11

12 KOCMANOVÁ, Markéta a Zuzana POKORNÁ. Euro English: Angličtina Evropské unie. Praha: Ostrov, 2004. ISBN 80-86289-35-4. Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google