Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.. 5. února 2014 VY_32_INOVACE_100117_Doprava_DUM

2 Od roku 1993 smí dopravce zaregistrovaný v jednom členském státě EU volně přepravovat zboží do jiného členského státu. Od tohoto data je právo provozovat tento druh podnikání založeno na kvalitativních předpokladech, které musejí provozovatelé přepravy splňovat a které je opravňují obdržet přepravní licenci EU. Since 1993, a haulier established in a Member State of the Community may freely transport goods to another Member State. From that date on, the right to conduct this business is based on quality conditions, which transport operators must observe and which entitle them to receive a Community transport licence.

3 Tato nadnárodní aktivita nesmí vyústit v závažné narušení přepravního trhu, a proto Rada zavedla regulační systém, který proti tomu nabízí ochranné mechanizmy. However, such transnational activity must not result in serious disruption to the transport market and, for that reason, the Council has introduced a surveillance system offering a safeguard mechanism against market disruption.

4 Čeští přepravci se museli dobře připravit na konkurenční prostředí evropského trhu. Evropská unie sleduje své vlastní ukazatele kvality, které musí přepravci splňovat, aby mohli obdržet přepravní licenci společenství. Czech haulage operators must prepare well for the competitive environment of the European market. Transport operators must meet the quality indicators followed by EU in order to obtain a Community transport licence.

5 Jednotlivé členské státy zavádějí dálniční poplatky, aby mohlo používání infrastruktury podléhat zdanění. Silniční přeprava zboží je také součástí jednotného evropského trhu. Individual Member States introduce motorway taxes to enable the use of infrastructure becoming subject to taxation. Carriage of goods by road is also a part of the single European market.

6 Přepravci musejí být schopni provozovat své služby ve všech státech Unie. Silniční přeprava cestujících podléhá volnějšímu režimu než přeprava zboží. Haulage operators must be able to carry out their services in all EU Member States. Carriage of passengers by road is liable to relatively free regime compared to the transport of goods.

7 Hlavním cílem společné dopravní politiky je rozvoj transevropských dopravních sítí. Systém železničních sítí zahrnuje také vysokorychlostní vlakové spojení. Development of trans-European transport networks is the main target of the common transport policy. The system of rail networks also includes high-speed train links.

8 Kombinovaná dopravní síť zahrnuje železnice a vnitrozemské vodní cesty. V současnosti je padesát procent zboží a osmdesát procent pasažérů v Evropě přepravováno po silnici. The combined transport network includes railways and inland waterways. At present, some fifty percent of all goods transported in Europe, and eighty percent of all passengers, go by road..

9 V některých městských oblastech je doprava doslova ucpaná a znečištění dosahuje alarmujících hodnot. Evropská unie potřebuje takovou dopravní politiku, která zajistí pro občany i zboží nejvyšší možnou mobilitu napříč jednotným trhem bez hranic. In some urban areas, traffic is virtually gridlocked, and air pollution has reached alarming levels. The EU needs a transport policy that will ensure the greatest possible mobility for both people and goods throughout its frontier-free single market.

10 Železniční doprava v Evropě musí být plně liberalizována, což znamená harmonizaci technických standardů, aby soutěžící přepravci získali přístup na národní železniční sítě. That is why rail transport in Europe must be fully liberalised, which means harmonising the technical standards and giving competing operators access to the national rail networks.

11

12 KOCMANOVÁ, Markéta a Zuzana POKORNÁ. Euro English: Angličtina Evropské unie. Praha: Ostrov, 2004. ISBN 80-86289-35-4. FONTAINE, Pascal. Europe in 12 lessons. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. ISBN 92-894-6783-5. Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google