Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společná zemědělská politika Evropské unie. Společné politiky EU: Společná obchodní politika Společná zemědělská politika Společná dopravní politika Společná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společná zemědělská politika Evropské unie. Společné politiky EU: Společná obchodní politika Společná zemědělská politika Společná dopravní politika Společná."— Transkript prezentace:

1 Společná zemědělská politika Evropské unie

2 Společné politiky EU: Společná obchodní politika Společná zemědělská politika Společná dopravní politika Společná měnová politika společná politika = členské státy nemohou samostatně tuto oblast řídit, pravomoci ke spravování těchto politik jsou v rukou Evropské unie (tzn. nadnárodního orgánu – př. Komise, Rady EU) SZP = Společná zemědělská politika

3 Vznik SZP a jeho příčiny Faktické založení r. 1962 Podmínky vzniku: poválečná Evropa Motivy:  Zvýšit zemědělskou produkci → zajistit dostatek potravin a potravinovou soběstačnost  Zajistit přiměřené ceny potravin spotřebitelům  Zajistit zemědělcům stabilní životní úroveň a příjmy

4 Cíle SZP  zvýšit zemědělskou produktivitu  zajistit farmářům odpovídající životní úroveň  stabilizovat trhy s potravinami  zabezpečit pravidelné a spolehlivé zásobování zemědělskými výrobky  zajistit rozumné ceny pro obyvatel členských států

5 Principy fungování SZP  Jednotný trh = společný trh pro veškerou zemědělskou produkci všech států EU  Preference Společenství = přednostní spotřeba unijní produkce před levnější produkcí ze zemí mimo EU (clo, vývozní dotace)  Finanční solidarita (rozložení nákladů na zemědělství mezi všechny členské země – i nezemědělsky orientované)

6 Problémy vzniklé v SZP  Nárůst zemědělské produkce → tvorba přebytků  Růst finanční náročnosti – obrovské výdaje na SZP (až 70 % rozpočtu)  Vysoké ceny zemědělských produktů v EU  Nízká konkurenceschopnost evropského zemědělství  Silné negativní působení na životní prostředí  Porušování pravidel mezinárodního obchodu při obchodu se zemědělskou produkcí (GATT)  Změna požadavků spotřebitelů → nutnost reformy

7

8 Reformy SZP MMcSharryho reforma (r. 1992) AAgenda 2000 MMid- term Review = Střednědobá zpráva (2003) HHealth Check (zdravotní kontrola SZP – 2008) → nové požadavky a cíle v SZP

9 Současná podoba SZP – nové cíle a funkce zemědělství I. Zemědělství bez nadprodukce – oddělení podpor od produkce – podpora mimoprodukčních funkcí Konkurenceschopné zemědělství Snižovat výdaje na SZP

10 Současná podoba SZP – nové cíle a funkce zemědělství II. Produkovat bezpečné, nezávadné a kvalitní potraviny - požadavek se objevil zejména po propuknutí BSE - dosažení – např. ochranou zdraví chovaných zvířat Péče o životní prostředí a krajinu - podpora ekologického zemědělství,… Podpora udržitelného zemědělství

11 Současná podoba SZP – nové cíle a funkce zemědělství III. Zavedení Cross – compliance = požadované standardy správného hospodaření - jedná se o opatření vedoucí k ochraně životního prostředí, pohodě zvířat a kvalitě potravin - v případě jejich nedodržování jsou zemědělci odebrány dotace Rozvoj venkova - například podpora hospodaření v méně příznivých oblastech, agroturistiky, modernizace zemědělských podniků

12 Důležité pojmy Dotace = finanční podpora pro zemědělce (např. dotace na ochranu životního prostředí, dobré zacházení s hospodářskými zvířaty, udržování půdy v dobrém stavu, modernizaci zemědělských podniků…) Kvóta = množstevní limit stanovující objem produkce určité komodity, který může farmář vyprodukovat. V případě jeho překročení může být farmář pokutován. (př. kvóta na mléko, bramborový škrob, cukrovou řepu…)

13 SZP a Česká republika MMožnost čerpat dotace NNižší úroveň dotací v porovnání s původními členy EU NNutnost dodržovat produkční limity (kvóty – př. cukr, mléko) NNutnost dodržovat opatření na ochranu životního prostředí, pohodu hospodářských zvířat, bezpečnost potravin

14 Křížovka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. Jméno muže, dle kterého je nazvána reforma z r. 1992 2. Princip fungování SZP 3. Jedna z příčin reforem 4. Kategorie politik, kam se řadí i zemědělství 5. Požadavek na evropské potraviny 6. SZP prostřednictvím Cross- compliance usiluje o………zvířat 7. SZP podporuje………. životního prostředí 8. Nemoc šílených krav (zkratka) 9. Finanční podpora pro zemědělce 10. Množstevní limit

15 Křížovka 1.MCSHARRY 2.PREFERENCE 3.NADPRODUKCE 4.SPOLEČNÁ 5.KVALITA 6.POHODU 7.OCHRANU 8.BSE 9.DOTACE 10.KVÓTA

16 Zdroje: http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/images/hi- res/09_cs_hi_res.jpghttp://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/images/hi- res/09_cs_hi_res.jpg http://ec.europa.eu/agriculture/publi/capexplained/cap_c s.pdfhttp://ec.europa.eu/agriculture/publi/capexplained/cap_c s.pdf http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/images/hi- res/29_cs.jpghttp://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/images/hi- res/29_cs.jpg http://82.208.32.80/img/-650.jpg?id=- 650&size=250&mg=0http://82.208.32.80/img/-650.jpg?id=- 650&size=250&mg=0 DOČKAL, V., KANIOK, P.: Evropská unie pro střední školy. Masarykova univerzita, Brno, 2006, 155 s. ISBN 80-210-3976-0 KÖNIG, P., LACINA, L., PŘENOSIL, J. :Učebnice evropské integrace.Barrister & Principal, Brno, 2007, 402 s. ISBN 978-80-7364-044-6

17 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Společná zemědělská politika Evropské unie. Společné politiky EU: Společná obchodní politika Společná zemědělská politika Společná dopravní politika Společná."

Podobné prezentace


Reklamy Google