Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOTIVACE V PRÁCI MANAŽERA HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU OLOMOUC, 7.12.2004 Mgr. Ludmila Navrátilová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOTIVACE V PRÁCI MANAŽERA HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU OLOMOUC, 7.12.2004 Mgr. Ludmila Navrátilová."— Transkript prezentace:

1 MOTIVACE V PRÁCI MANAŽERA HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU OLOMOUC, 7.12.2004 Mgr. Ludmila Navrátilová

2 PROČ hodnotíme: dlouhodobý proces slaďování individuálních cílů zaměstnanců se základními cíli firmy personální servis ve firmě; slouží k odhalování potenciálu jejích zaměstnanců pro určité funkce a současně jako nástroj výběru budoucích vedoucích pracovníků firmy (plánování profesní kariéry). objektivní měřítka použitelná při rozhodování o stanovení platu pro vykonávanou funkci nebo profesi.

3 Zaměstnance hodnotí vždy a zásadně jeho (přímý) liniový nadřízený (hodnotitel), a to na takovém stupni řízení, kde je v jeho kompetenci 15 - 25 hodnocených zaměstnanců. Personální útvar má za povinnost zejména: - projektovat a řídit celopodnikový systém hodnocení - seznámit všechny zúčastněné se systémem hodnocení - poskytovat hodnotitelům konzultační pomoc při provádění hodnocení PRINCIPY HODNOCENÍ

4 Systém č. 1 Hodnocení při použití profesiogramů Kritéria hodnocení Pracovní výkon, výkonnost Zahrnuje hodnocení kvality i kvantity výsledků práce. Při hodnocení tohoto kriteria se vychází z úrovně plnění konkrétních úkolů. Osobnost Zahrnuje hodnocení osobnostních předpokladů zaměstnance pro výkon určité činnosti. Orientace na zákazníka Zjišťuje ochotu i schopnost zaměření činnosti na jejího cílového uživatele vně i uvnitř firmy. Vedení spolupracovníků Zahrnuje hodnocení znalostí i dovedností manažera pro úspěšné vedení podřízených zaměstnancù.

5 Hodnotící stupnice Vynikající Zaměstnanec trvale překračuje očekávanou úroveň ve všech úkolech dohodnutých v rámci stanovených kritérií. Velmi výkonný Zaměstnanec někdy překračuje očekávanou úroveň ve všech úkolech dohodnutých v rámci stanovených kritérií Výkonný Výkon zaměstnance je na přijatelné úrovni Zlepšení žádoucí Výkon zaměstnance obvykle odpovídá požadavkům, které jsou na danou pracovní funkci kladeny, avšak v určitých oblastech je žádoucí zlepšení. Jako součást hodnotícího pohovoru se předkládají náměty na zlepšení Zlepšení nutné Výkon zaměstnance je pod přijatelnou úrovní. Ve všech aspektech práce je v následném období nutné zlepšení.

6

7 PROFESIOGRAM FUNKCE Funkce:Útvar: Středisko: Faktory - charakteristika Faktory - důležitost nepodstatnévhodnédůležiténezbytnérozhodující Pracovní výkon, výkonnost x.....xx.....xx.....xx.....xx.....x Množství práce v časex.....xx.....xx.....xx.....xx.....x Efektivní využívání časux.....xx.....xx.....xx.....xx.....x Dosahování konkrétních výsledkùx.....xx.....xx.....xx.....xx.....x Pracovní tempox.....xx.....xx.....xx.....xx.....x Včasné plnění úkolùx.....xx.....xx.....xx.....xx.....x Schopnost sebekontrolyx.....xx.....xx.....xx.....xx.....x Spolehlivost, pečlivostx.....xx.....xx.....xx.....xx.....x Odolnost vůči stresux.....xx.....xx.....xx.....xx.....x

8 Systém č. 2 … zjednodušili jsme … PROČ? chybějící podklad pro rozhodování v dalších HR procesech Požadavek manažerů – chybějící nástroj pro vysvětlení diferenciace zaměstnanců jak v odměňování, tak prac. pozicích nový systém HR + business řízení, určený ze strany Corporate, ale s chybějícím podpůrným procesem

9

10

11 Výstupy: vyhodnocení výkonu vyhodnocení potenciálu plán : osobního rozvoje profesní kariéry nezbytného osobního zlepšení

12 Systém č. 3 … hodnotíme výkon, osobní přístup … přímá provázanost na finanční ohodnocení p

13 Výsledek Symbol VysvětleníBonus Násobek  Dosažený výsledek je neuspokojivý0  Výsledku bylo dosaženo pouze částečně. Některé cíle nebyly splněny. 0,7  Dosažený výsledek je uspokojivý; některé méně důležité části nebyly zcela realizovány. Pro kompletní splnění jsou nezbytné další zdroje/informace. 0,85 Vše bylo splněno, při dodržení stanoveného termínu a rozpočtu. Zcela splněny požadavky businessu. 1 Dosaženo vice než očekáváno. Časový plan zkrácen, zdrojů spotřebováno méně než plánováno. 1,1 Dosažené výsledky jsou excelentní, překračují stanovené zadání 1,2 Hodnotící stupnice a koeficienty

14 Individuální přínos - škála Popis 1Přínos zaměstnance je výrazně pod úrovní očekávané vzhledem k jeho pozici a odpovědnosti. Nesplňuje převážnou část požadavků na něj kladených 2Výkon zaměstnance plně odpovídá požadavkům kladeným na tuto pozici. Pracuje dobře. 3Zaměstnanec výrazně překračuje požadavky vztažené k dané pozici. Jeho výkon je excelentní. Chování Škála Popis 1Zaměstnanec pracuje a vystupuje většinou v souladu s principy a hodnotami společnosti. Ne vždy je však dodrží 2Přístup a chování zaměstnance je naprosto v souladu s principy a hodnotami společnosti 3Zaměstnanec svým přístupem demonstruje a podporuje hodnoty a principy společnosti. Jeho chování, jednání a vystupování může být příkladem pro jeho spolupracovníky a okolí. PRACOVNÍ VÝSLEDKY CHOVÁNÍ, JEDNÁNÍ

15 Assessment 1 INDIV. HODNOCENÍ VÝKONU Individ. Přínos zaměst nance ve vztahu k plnění obchod. Cílů jednot ky 3 ---------˝co”-------------˝co”---- C A A+ 2 C B A 1 C C B/C ----------------˝jak˝--------------  Assessment2Assessment2  19 19 - 30  30 Manažeři  9 9 - 12  12 Ostat. zaměstnanci Chování, keré vyjadřuje a podporuje hodnoty a principy Společnosti Individuál. Výkon Škála Navýšení (% ze základní mzdy) A+CLI* +x% A BCost of Living Index (CLI)* C0 … máme přehled...

16 VÝSTUPY: PLÁN OSOBNÍHO ROZVOJE STANOVENÍ MZDY PRO NÁSL. KALENDÁŘNÍ ROK STANOVENÍ KOEFICIENTU PRO VÝPOČET BONUSU ZA UPLYNULÝ KALENDÁŘNÍ ROK PLÁN PROFESNÍ KARIÉRY MOŽNOST DALŠÍCH BENEFITŮ V RÁMCI SPOLEČNOSTI STANOVENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NEUSPOKOJIVÝCH VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ

17 POROVNÁNÍ SYSTÉMŮ Systém č. 1Systém č. 2Systém č. 3 Apřehledný a srozumitelnýjednoduchý a komfortníkomplexní systém systém principzahrnující soustavnou práci manažera Acíl: prioritní zlepšeníhodnocení výkonu i komunikace potenciálu nadřízený X podřízený N Nnekomfortní z hlediskazúžený pohled na člověkaznačná náročnost ve vztahu uživatelůve vztahu k následným ak sumarizaci informací a přesnosti navazujícím procesůmzadávaných dat

18 Děkuji Vám za pozornost a přeji úspěšný zbytek pracovního roku, Hlavně však mírné a pohodové Vánoce se spoustou lásky Veselého Silvestra a To nejsprávnější vykročení do r. 2005 !!! Mgr. Ludmila Navrátilová tel.:+420 541 127 766 fax: +420 541 127 280 PLIVA - Lachema a.s. navratilova@lachema.cznavratilova@lachema.czKarásek 1 621 33 Brno


Stáhnout ppt "MOTIVACE V PRÁCI MANAŽERA HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU OLOMOUC, 7.12.2004 Mgr. Ludmila Navrátilová."

Podobné prezentace


Reklamy Google