Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOTIVACE V PRÁCI MANAŽERA HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOTIVACE V PRÁCI MANAŽERA HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU"— Transkript prezentace:

1 MOTIVACE V PRÁCI MANAŽERA HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU
OLOMOUC, Mgr. Ludmila Navrátilová

2 PROČ hodnotíme: dlouhodobý proces slaďování individuálních cílů zaměstnanců se základními cíli firmy personální servis ve firmě; slouží k odhalování potenciálu jejích zaměstnanců pro určité funkce a současně jako nástroj výběru budoucích vedoucích pracovníků firmy (plánování profesní kariéry). objektivní měřítka použitelná při rozhodování o stanovení platu pro vykonávanou funkci nebo profesi.

3 PRINCIPY HODNOCENÍ Zaměstnance hodnotí vždy a zásadně jeho (přímý) liniový nadřízený (hodnotitel), a to na takovém stupni řízení, kde je v jeho kompetenci hodnocených zaměstnanců. Personální útvar má za povinnost zejména: - projektovat a řídit celopodnikový systém hodnocení - seznámit všechny zúčastněné se systémem hodnocení - poskytovat hodnotitelům konzultační pomoc při provádění hodnocení

4 Hodnocení při použití profesiogramů
Systém č. 1 Hodnocení při použití profesiogramů Kritéria hodnocení Pracovní výkon, výkonnost Zahrnuje hodnocení kvality i kvantity výsledků práce. Při hodnocení tohoto kriteria se vychází z úrovně plnění konkrétních úkolů. Osobnost Zahrnuje hodnocení osobnostních předpokladů zaměstnance pro výkon určité činnosti. Orientace na zákazníka Zjišťuje ochotu i schopnost zaměření činnosti na jejího cílového uživatele vně i uvnitř firmy. Vedení spolupracovníků Zahrnuje hodnocení znalostí i dovedností manažera pro úspěšné vedení podřízených zaměstnancù.

5 Hodnotící stupnice Vynikající Velmi výkonný Výkonný Zlepšení žádoucí
Zaměstnanec trvale překračuje očekávanou úroveň ve všech úkolech dohodnutých v rámci stanovených kritérií. Velmi výkonný Zaměstnanec někdy překračuje očekávanou úroveň ve všech úkolech dohodnutých v rámci stanovených kritérií Výkonný Výkon zaměstnance je na přijatelné úrovni Zlepšení žádoucí Výkon zaměstnance obvykle odpovídá požadavkům, které jsou na danou pracovní funkci kladeny, avšak v určitých oblastech je žádoucí zlepšení. Jako součást hodnotícího pohovoru se předkládají náměty na zlepšení Zlepšení nutné Výkon zaměstnance je pod přijatelnou úrovní. Ve všech aspektech práce je v následném období nutné zlepšení.

6

7 PROFESIOGRAM FUNKCE Funkce: Útvar: Středisko: Faktory - charakteristika Faktory - důležitost nepodstatné vhodné důležité nezbytné rozhodující Pracovní výkon, výkonnost x.....x x.....x x.....x x.....x x.....x Množství práce v čase x.....x x.....x x.....x x.....x x.....x Efektivní využívání času x.....x x.....x x.....x x.....x x.....x Dosahování konkrétních výsledkù x.....x x.....x x.....x x.....x x.....x Pracovní tempo x.....x x.....x x.....x x.....x x.....x Včasné plnění úkolù x.....x x.....x x.....x x.....x x.....x Schopnost sebekontroly x.....x x.....x x.....x x.....x x.....x Spolehlivost, pečlivost x.....x x.....x x.....x x.....x x.....x Odolnost vůči stresu x.....x x.....x x.....x x.....x x.....x

8 Systém č. 2 … zjednodušili jsme … PROČ? chybějící podklad pro rozhodování v dalších HR procesech Požadavek manažerů – chybějící nástroj pro vysvětlení diferenciace zaměstnanců jak v odměňování, tak prac. pozicích nový systém HR + business řízení, určený ze strany Corporate, ale s chybějícím podpůrným procesem

9

10

11 Výstupy: vyhodnocení výkonu vyhodnocení potenciálu
plán : osobního rozvoje profesní kariéry nezbytného osobního zlepšení

12 p Systém č. 3 … hodnotíme výkon, osobní přístup
… přímá provázanost na finanční ohodnocení p

13 Hodnotící stupnice a koeficienty
Výsledek Symbol Vysvětlení Bonus Násobek Dosažený výsledek je neuspokojivý  Výsledku bylo dosaženo pouze částečně. Některé cíle nebyly splněny. 0,7 Dosažený výsledek je uspokojivý; některé méně důležité části nebyly zcela realizovány. Pro kompletní splnění jsou nezbytné další zdroje/informace. 0,85 Vše bylo splněno, při dodržení stanoveného termínu a rozpočtu. Zcela splněny požadavky businessu. 1  Dosaženo vice než očekáváno. Časový plan zkrácen, zdrojů spotřebováno méně než plánováno. 1,1  Dosažené výsledky jsou excelentní, překračují stanovené zadání 1,2

14 Individuální přínos - škála
Popis 1 Přínos zaměstnance je výrazně pod úrovní očekávané vzhledem k jeho pozici a odpovědnosti. Nesplňuje převážnou část požadavků na něj kladených 2 Výkon zaměstnance plně odpovídá požadavkům kladeným na tuto pozici. Pracuje dobře. 3 Zaměstnanec výrazně překračuje požadavky vztažené k dané pozici. Jeho výkon je excelentní. PRACOVNÍ VÝSLEDKY Chování Škála Popis 1 Zaměstnanec pracuje a vystupuje většinou v souladu s principy a hodnotami společnosti . Ne vždy je však dodrží 2 Přístup a chování zaměstnance je naprosto v souladu s principy a hodnotami společnosti 3 Zaměstnanec svým přístupem demonstruje a podporuje hodnoty a principy společnosti. Jeho chování, jednání a vystupování může být příkladem pro jeho spolupracovníky a okolí. CHOVÁNÍ, JEDNÁNÍ

15 … máme přehled ... A+ CLI* +x% Individuál. Výkon Škála
Assessment 1 INDIV. HODNOCENÍ VÝKONU Individ. Přínos zaměstnance ve vztahu k plnění obchod. Cílů jednotky 3 ˝co”---- C A A+ 2 B 1 B/C ˝jak˝  Assessment 2  19  30 Manažeři  9 9 - 12  12 Ostat. zaměstnanci Chování, keré vyjadřuje a podporuje hodnoty a principy Společnosti … máme přehled ... Individuál. Výkon Škála Navýšení (% ze základní mzdy) A+ CLI* +x% A B Cost of Living Index (CLI)* C

16 VÝSTUPY: PLÁN OSOBNÍHO ROZVOJE STANOVENÍ MZDY PRO NÁSL. KALENDÁŘNÍ ROK
STANOVENÍ KOEFICIENTU PRO VÝPOČET BONUSU ZA UPLYNULÝ KALENDÁŘNÍ ROK PLÁN PROFESNÍ KARIÉRY MOŽNOST DALŠÍCH BENEFITŮ V RÁMCI SPOLEČNOSTI STANOVENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NEUSPOKOJIVÝCH VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ

17 POROVNÁNÍ SYSTÉMŮ Systém č. 1 Systém č. 2 Systém č. 3
A přehledný a srozumitelný jednoduchý a komfortní komplexní systém systém princip zahrnující soustavnou práci manažera A cíl: prioritní zlepšení hodnocení výkonu i komunikace potenciálu nadřízený X podřízený N nekomfortní z hlediska zúžený pohled na člověka značná náročnost ve vztahu uživatelů ve vztahu k následným a k sumarizaci informací a přesnosti navazujícím procesům zadávaných dat

18 Děkuji Vám za pozornost a přeji úspěšný zbytek pracovního roku,
Hlavně však mírné a pohodové Vánoce se spoustou lásky Veselého Silvestra a To nejsprávnější vykročení do r  !!! Mgr. Ludmila Navrátilová tel.: fax: PLIVA - Lachema a.s. Karásek 1 Brno


Stáhnout ppt "MOTIVACE V PRÁCI MANAŽERA HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU"

Podobné prezentace


Reklamy Google