Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P O D N I K Á N Í A P O D N I K III. Tomáš Tykva Vedoucí prezenčního studia VŠP, a.s. Tel.: (+420) 595 228 145.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P O D N I K Á N Í A P O D N I K III. Tomáš Tykva Vedoucí prezenčního studia VŠP, a.s. Tel.: (+420) 595 228 145."— Transkript prezentace:

1 P O D N I K Á N Í A P O D N I K III. Tomáš Tykva Vedoucí prezenčního studia VŠP, a.s. tomas.tykva@vsp.cz Tel.: (+420) 595 228 145

2 Růst podniku II. Dnešní přednáška je zaměřena na prezentaci následující problematiky: Fúze podniku Fúze podniku Rozdělení podniku Rozdělení podniku Výběr vhodné vlastnicko-právní formy podniku Výběr vhodné vlastnicko-právní formy podniku Zdroje financování růstu Zdroje financování růstu Oceňování podniku Oceňování podniku

3 „K trendu globalizace přispěla významným způsobem liberalizace původně monopolních trhů (zejména deregulace telekomunikačního, energetického a poštovního sektoru nejen v rámci EU) a enormní rozvoj informační technologie. Globalizovaná hospodářská soutěž vyžaduje globální hráče (global players), proto jsme svědky jedné fúze za druhou.“ 1 „Stávající právní úprava v Evropě i USA se vyvinula ze zdánlivě paradoxní myšlenky, že je nutno smluvní svobodu omezit, aby smluvní svoboda jako taková zůstala zachována: svobodě jednoho účastníka trhu jsou kladeny meze, aby svoboda ostatních jako nezbytný element hospodářské soutěže nepřestala existovat.“ 2 1, 2: ŠKVAŘILOVÁ, P. Evropské právo a ochrana hospodářské soutěže.Integrace [online]. [11.5.2001] Dostupný z WWW Dostupný z WWW

4 Fúze podniku(ů) Co je to fúze podniku? Co je to fúze podniku? Běžná definice říká, že se jedná o získání jedné společnosti druhou, a to tak, že jedna koupí akcie té druhé. Je pravdou, že společnosti mohou získat tržní moc růstem, tedy klasickou cestou opětovného investování výnosů, výstavbou nových závodů a zaváděním vyspělé technologie. Ale rovněž platí, že nmohem snadněji lze získat tržní podíl nebo prostě větší velikost prostřednictvím Fúze s jinou společností. Běžná definice říká, že se jedná o získání jedné společnosti druhou, a to tak, že jedna koupí akcie té druhé. Je pravdou, že společnosti mohou získat tržní moc růstem, tedy klasickou cestou opětovného investování výnosů, výstavbou nových závodů a zaváděním vyspělé technologie. Ale rovněž platí, že nmohem snadněji lze získat tržní podíl nebo prostě větší velikost prostřednictvím Fúze s jinou společností. Jaké typy fůzí by jste měli znát? Jaké typy fůzí by jste měli znát? Vertikální fůze Vertikální fůze Horizontální fůze Horizontální fůze Konglomerátní fůze Konglomerátní fůze

5 Co je cílem fúze? Co je cílem fúze? Zesílení vlivu Zesílení vlivu Zvětšení tržního podílu Zvětšení tržního podílu Koncentrace Koncentrace Dosažení úspor z rozsahu… Dosažení úspor z rozsahu… Právní úprava fúzí Právní úprava fúzí Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (jinak také tzv. "Nařízení o fúzích") Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (jinak také tzv. "Nařízení o fúzích") Kdo dohlíží nad dodržováním tohoto nařízení v ČR? Kdo dohlíží nad dodržováním tohoto nařízení v ČR?

6 Shrnutí základních pojmů souvisejících s akviziční činností Fúze (sloučení). Při fůzi pokračuje pouze jediná společnost, která nabude aktiv i pasiv těch společností, které zanikly. Fúze (sloučení). Při fůzi pokračuje pouze jediná společnost, která nabude aktiv i pasiv těch společností, které zanikly. Konsolidace (splynutí). U konsolidace jde o to, že je založena zcela nová společnost, na kterou přecházejí aktiva i pasiva těch dvou nebo více konsolidovaných společností, které se vznikem nové společnosti zanikají. Konsolidace (splynutí). U konsolidace jde o to, že je založena zcela nová společnost, na kterou přecházejí aktiva i pasiva těch dvou nebo více konsolidovaných společností, které se vznikem nové společnosti zanikají. Akvizitor je právnická nebo fyzická osoba, která usiluje o získání kontroly nad čistými aktivy a operacemi získávané společnosti prostřednictvím akvizice. Akvizitor je právnická nebo fyzická osoba, která usiluje o získání kontroly nad čistými aktivy a operacemi získávané společnosti prostřednictvím akvizice. Získaná společnost je předmětem akvizice, předmětem majetkové akvizice může být také i jednotlivé aktivum nebo podnik. Získaná společnost je předmětem akvizice, předmětem majetkové akvizice může být také i jednotlivé aktivum nebo podnik. Mateřská společnost je společnost mající jednu nebo více dceřiných společností. Mateřská společnost je společnost mající jednu nebo více dceřiných společností. Dceřiná společnost je společnost, která je kontrolována druhou (mateřskou) společností. Dceřiná společnost je společnost, která je kontrolována druhou (mateřskou) společností. Menšinový podíl je ta část čistých výsledků operací a čistých aktiv dceřiné společnosti přisuzované podílům, které nejsou vlastněny, přímo nebo nepřímo prostřednictvím dceřiných společností, mateřskou společností. Menšinový podíl je ta část čistých výsledků operací a čistých aktiv dceřiné společnosti přisuzované podílům, které nejsou vlastněny, přímo nebo nepřímo prostřednictvím dceřiných společností, mateřskou společností.

7 Rozdělení podniku Co je to rozdělení podniku a z jakých důvodů k rozdělení podniku dochází? Co je to rozdělení podniku a z jakých důvodů k rozdělení podniku dochází? Dobrovolné rozdělení podniku Dobrovolné rozdělení podniku Nedobrovolné rozdělení podniku (např. z rozhodnutí soudu) Nedobrovolné rozdělení podniku (např. z rozhodnutí soudu) Jakými způsoby může k rozdělení podniku dojít? Jakými způsoby může k rozdělení podniku dojít? Jaké mohou být cíle rozdělení podniku? Jaké mohou být cíle rozdělení podniku? Cíle, které jsou sledovány dobrovolným rozdělením Cíle, které jsou sledovány dobrovolným rozdělením Cíle, které jsou sledovány nedobrovolným rozdělením Cíle, které jsou sledovány nedobrovolným rozdělením

8 Výběr vhodné vlastnicko-právní formy podniku Úvaha o změně vlastnicko-právní formy podnikání Úvaha o změně vlastnicko-právní formy podnikání K této úvaze většinou dospěje podnikatel s růstovým podnikem tehdy, když zvažuje možnosti financování růstu, popřípadě zvažuje vhodnost stávající vlastnicko-právní formy podnikání (např. z hlediska optimalizace daňové zátěže nebo z hlediska zlepšení organizace organizační struktury a koncepce vedení podniku). K této úvaze většinou dospěje podnikatel s růstovým podnikem tehdy, když zvažuje možnosti financování růstu, popřípadě zvažuje vhodnost stávající vlastnicko-právní formy podnikání (např. z hlediska optimalizace daňové zátěže nebo z hlediska zlepšení organizace organizační struktury a koncepce vedení podniku). Ovlivní plány podnikatele na růst vlastnickou formu jeho podniku? Ovlivní plány podnikatele na růst vlastnickou formu jeho podniku?

9 Kritéria výběru vhodné vlastnicko-právní formy podniku Při rozhodování o změně vlastnicko-právní formy podniku hrají hlavní roli následující kriteria: Při rozhodování o změně vlastnicko-právní formy podniku hrají hlavní roli následující kriteria: způsob a rozsah ručení způsob a rozsah ručení oprávnění k řízení, tj. zastupování podniku navenek, vedení podniku, možnost spolurozhodování atd. oprávnění k řízení, tj. zastupování podniku navenek, vedení podniku, možnost spolurozhodování atd. administrativní a finanční náročnost změny vlastnicko-právní formy podniku. administrativní a finanční náročnost změny vlastnicko-právní formy podniku. administrativní a finanční náročnost organizačního a řídícího zajištění chodu podniku po provedení změny administrativní a finanční náročnost organizačního a řídícího zajištění chodu podniku po provedení změny účast na hospodářském výsledku účast na hospodářském výsledku dostupnost finančních zdrojů dostupnost finančních zdrojů daňové zatížení daňové zatížení zveřejňovací povinnost zveřejňovací povinnost

10 Zdroje financování růstu Financování z interních zdrojů Financování z interních zdrojů Použití části zisku k dalšímu rozvoji Použití části zisku k dalšímu rozvoji Rozštěpení podniku (odprodej části aktiv podniku a použití těchto prostředků pro další rozvoj a růst podniku) Rozštěpení podniku (odprodej části aktiv podniku a použití těchto prostředků pro další rozvoj a růst podniku) Financování z externích zdrojů Financování z externích zdrojů Akciový kapitál (zvýšení základního kapitálu společnosti) Akciový kapitál (zvýšení základního kapitálu společnosti) Nevýhody této formy jsou: Nevýhody této formy jsou: - změna vlastnicko-právních vztahů - o akcie nemusí být zájem - náklady na emisi CP mohou dosáhnout až 10% z celkového objemu akcií Emise obligací Emise obligací Fúze podniků Fúze podniků

11 Úkol k zamyšlení Zpracování tohoto úkolu bude kontrolováno na semináři. Zpracování tohoto úkolu bude kontrolováno na semináři. Za správně vypracovaný úkol budou uděleny 4 body (student již nebude psát prezenční test). Za správně vypracovaný úkol budou uděleny 4 body (student již nebude psát prezenční test). Zadání: Zadání: Najděte v tisku nebo na internetu článek o konkrétním podniku, který financoval svůj růst z externích zdrojů (emise akcií nebo obligací), nebo z interních zdrojů (nevyplacení dividend nebo odprodej části aktiv). Tento článek vytiskněte nebo ofoťte a doneste na cvičení. Tento článek vytiskněte nebo ofoťte a doneste na cvičení.

12 Oceňování podniku Kdy a proč podnik oceňujeme? Kdy a proč podnik oceňujeme? Při úvahách o : Při úvahách o : změně vlastnicko-právní struktury podniku změně vlastnicko-právní struktury podniku vstupu strategického partnera vstupu strategického partnera zvýšení základního kapitálu (emise cenných papírů) zvýšení základního kapitálu (emise cenných papírů) fúzi s jiným podnikem fúzi s jiným podnikem Při každé takovéto eventualitě je nutno co nejpřesněji znát hodnotu podniku. Při každé takovéto eventualitě je nutno co nejpřesněji znát hodnotu podniku. V jakých úrovních podnik oceňujeme? V jakých úrovních podnik oceňujeme? Hodnota brutto – zde se jedná o hodnotu podniku jako celku. Zahrnuje hodnotu jak pro vlastníky, tak pro věřitele (včetně závazků). Hodnota brutto – zde se jedná o hodnotu podniku jako celku. Zahrnuje hodnotu jak pro vlastníky, tak pro věřitele (včetně závazků). Hodnota netto – touto hodnotou rozumíme ocenění na úrovni vlastníků podniku. V principu oceňujeme vlastní kapitál. Hodnota netto – touto hodnotou rozumíme ocenění na úrovni vlastníků podniku. V principu oceňujeme vlastní kapitál.

13 Základní přístupy k oceňování podniku Základní přístupy k oceňování podniku Existují 4 základní přístupy k oceňování podniku, každý zjišťuje jinou hodnotu podniku, resp. hodnotu platnou pro jiného uživatele. Pra každou skupinu zainteresovaných osob je důležitá jiná hodnota podniku. Zjišťování tržní hodnoty Zjišťování tržní hodnoty Tržní hodnota by měla být výsledkem ocenění zejména při: Tržní hodnota by měla být výsledkem ocenění zejména při: uvádění podniku na burzu (typické pro fázi růstu podniku) uvádění podniku na burzu (typické pro fázi růstu podniku) prodeji podniku, kdy zatím není znám konkrétní kupující a stávající vlastník chce prodeji podniku, kdy zatím není znám konkrétní kupující a stávající vlastník chce Zjišťování subjektivní hodnoty (= zjišťování investiční hodnoty) Zjišťování subjektivní hodnoty (= zjišťování investiční hodnoty) Na základě čeho je zjišťována? Na základě čeho je zjišťována? Zjišťování objektivizované hodnoty Zjišťování objektivizované hodnoty O objektivizovanou metodu se budeme snažit tam, kde je v popředí zájmu prokazatelnost a současný stav: O objektivizovanou metodu se budeme snažit tam, kde je v popředí zájmu prokazatelnost a současný stav: při poskytování úvěru při poskytování úvěru při zjišťování současné reálné bonity podniku při zjišťování současné reálné bonity podniku Kolínská škola Kolínská škola

14 Děkuji za pozornost a přeji Vám příjemný víkend. Váš „oblíbený“ pedagog Tomáš Tykva tomas.tykva@vsp.cz www.tykva.net


Stáhnout ppt "P O D N I K Á N Í A P O D N I K III. Tomáš Tykva Vedoucí prezenčního studia VŠP, a.s. Tel.: (+420) 595 228 145."

Podobné prezentace


Reklamy Google