Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

David Šuba Hammondovy varhany, Syntetyzéry, Keyboardy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "David Šuba Hammondovy varhany, Syntetyzéry, Keyboardy."— Transkript prezentace:

1 David Šuba Hammondovy varhany, Syntetyzéry, Keyboardy

2 Hammondovy varhany Tyto varhany nesou jméno svého vynálezce Laurense Hammonda, který je vynalezl roku 1936. Vznikly p ů vodn ě jako levn ě jší varianta chrámových varhan. Dnes je však máme spojené p ř edevším s jazzovou a rockovou hudbu.

3 V t ě chto varhanách je využit princip rota č ního elektromagnetického generátoru. Na permanentním magnetu je navinuta cívka. Proti tomuto magnetu se otá č í železné kole č ko s vlnovit ě tvarovanými ozubenými výstupky po obvodu. P ř i otá č ení kole č ka se tak m ě ní vzdálenost mezi kole č kem a jádrem cívky. Tím se m ě ní i magnetický tok a v cívce se indukuje st ř ídavé nap ě tí ( elektrický zvukový signál ).

4 Syntetyzéry Syntezátor nebo syntetizér je elektronický hudební nástroj, který tvo ř í výsledný zvuk syntézou. První elektromechanický hudební nástroj, který používá aditivní syntézu, vytvo ř il v roce 1900 Thaddeus Cahill. Jeho Dynamophone č i Telharmonium bychom dnes ozna č ili jako elektrofonické varhany. Podobný zp ů sob generování zvuku používají také Hammondovy varhany. V sou č asné dob ě jsou analogové syntezátory vytla č ovány digitálními, a to i takovým zp ů sobem, že procesor digitálního syntezátoru neprovádí samotnou softwarovou syntézu nýbrž simuluje č innost analogového syntezátoru.

5 Keyboardy Klávesy (keyboard) je elektronický, obvykle digitální klávesový nástroj vybavený automatickými doprovody, generátory rytm ů a dalšími dopl ň ky. Na keyboardu lze vybírat z množství zvukových rejst ř ík ů. Zvuky je v ě tšinou možné doplnit efekty jako dozvuk, chorus, echo apod. Na klávesách je možné využívat doprovody s rytmy popových žánr ů i klasických hudebních styl ů, u nichž je možné nastavit tempo, hlasitost a další zvukové vlastnosti. Na n ě kterých modelech kláves je možnost nahrát vlastní skladbu, p ř idat do skladby další zvukové stopy, propojit ji s jinou skladbou č i p ř idat r ů zné zvukové efekty.

6 Ukázky Hammondovy varhany: www.youtube.com/watch?v=_dWHhSTpq9Q Syntezátor: www.youtube.com/watch?v=uvDfHhuFF5w Keyboard: www.youtube.com/watch?v=6XZGmRuaOfo

7 Stránky: www.youtube.com https://images.google.cz http://elektronicka-hudba.telotone.cz/clanky/metody-zvukove-syntezy http://nf.duseknet.com/hammondky.htm http://cs.wikipedia.org/


Stáhnout ppt "David Šuba Hammondovy varhany, Syntetyzéry, Keyboardy."

Podobné prezentace


Reklamy Google