Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYUŽITÍ TEG BĚHEM ATC Helena Ondrášková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYUŽITÍ TEG BĚHEM ATC Helena Ondrášková"— Transkript prezentace:

1 VYUŽITÍ TEG BĚHEM ATC Helena Ondrášková
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno LF MU Brno Česká společnost bezkrevní medicíny Česká republika

2 2005, multidisciplinární forum, doporučení pro management krvácení u těžkých traumat, první verze 2007, aktualizace 2010 klíčové změny podpora koagulace, její monitorování, vhodnost používat lokální hemostatika, turnikety, calcium a desmopressin 11.sympozium CSBM, Brno

3 11.sympozium CSBM, Brno

4 Up to date acute traumatic coagulopathy damage control resuscitation
trigger for early haemostatic resuscitation goal-directed coagulation management Brohi K, Singh J, Heron M, Coats T: Acute traumatic coagulopathy J Trauma 2003, 54: Tieu BH, et al.: Coagulopathy: its pathophysiology and treatment in the injured patient World J Surg May;31(5): Reed MJ., et al.: Commentary Resuscitation of the trauma patient: tell me a trigger for early haemostatic resuscitation please! Critical Care 2011,15:126doi: /cc10014 Schöchl H., et al.: Goal-directed coagulation management of major trauma patients using thromboelastometry (ROTEM®)-guided administration of fibrinogen concentrate and prothrombin complex concentrate. Crit Care. 2010; 14(2): R55 . 11.sympozium CSBM, Brno

5 8x mortalita/prvních 24 hodin
ATC -vznik krátce po inzultu 25% traumatických pacientů nezávislý faktor  3 – 4x mortalita celková 8x mortalita/prvních 24 hodin MODS ventilation day ISS Brohi K, Singh J, Heron M, et al. Acute traumatic coagulopathy. J Trauma 2003; 54(6): 11.sympozium CSBM, Brno

6 Niles S E, McLaughlin D F, Perkins J G, et al
Niles S E, McLaughlin D F, Perkins J G, et al. Increased mortality associated with the early coagulopathy of trauma in combat casualties. J Trauma 2008; 64(6): ; discussion 11.sympozium CSBM, Brno

7 ATC = nový model srážení
Starý koncept vlastní krevní ztráta spotřeba diluce acidóza hypotermie primární fenomén nejedná se o DIC výsledek vystupňované aktivity iniciační fáze plazmatické koagulace “systemic anticoagulation” hnací silou je šok Hess J R, Brohi K, Dutton R P, et al. The coagulopathy of trauma: a review of mechanisms. J Trauma 2008; 65(4): 11.sympozium CSBM, Brno

8 Příčina ATC je multifaktoriální
druh poranění závažnost poškození vedlejší účinky farmakoterapie tkáňové poškození šok zánětlivé reakce diluce hypotermie acidémie. výsledek složitého vzájemného působení 11.sympozium CSBM, Brno

9 Poranění tkání startovací bod
mnohočetné poškození endotelu přímé uvolnění subendoteliálního kolagenu typu III, tkáňového faktoru přímé uvolnění aktivátoru tkáňového plasminogenu (t-PA) časná aktivace faktorů X, II, V, VIII. 11.sympozium CSBM, Brno

10 Šok hnací síla koagulopatie
hypoperfuze tkání: brání odstranění trombinu vede ke zvýšení vazby na trombomodulin aktivace proteinu C: antikoagulační účinek: inaktivace faktoru Va a VIIIa profibrinolytický účinek: útlum inhibitoru aktivátoru plazminogenu-1 (PAI) vyřazení důležitého antagonisty t-PA = trigrování hyperfibrinolýzy Hypoperfuze jater: nedostatečné odstranění t-PA z cirkulace má takto nastartovaná fibrinolýza zvládnout mikrocirkulaci? přestřelená fibrinolýza končí těžkým krvácením hyperfibrinolýza je u polytraumat o 20 % častěji, než se dříve předpokládalo Brohi et al. prokázali těsnou korelaci mezi negativním BE a patologickými testy krevního srážení (Quick, aPTT), a to nezávisle na závažnosti tkáňového poranění. Pacienti s BE - 6 mmol/l mají patologické testy srážení krve. 11.sympozium CSBM, Brno

11 Diluce následek objemové resuscitace
udržení dostatečné tkáňové perfuze diluce srážecích faktorů nedá se jí zabránit koloidy - porucha polymerizace fibrinu rozvoj TIC ještě před zahájením volumoterapie problematika diluce/spotřeba se týká především fibrinogenu akutní hypofibrinogenémie signifikantně koreluje s 24hodinovou a 7denní letalitou 11.sympozium CSBM, Brno

12 Hypotermie nezávislý faktor mortality
ztráta termoregulace při hlubokém šoku zevní podmínky iatrogenně 350 C „pooling“ trombocytů ve slezině a játrech 330 C zabránění primární adheze a agregace destiček, dále klesá aktivita srážecích faktorů řádově o 10 % za každý stupeň poklesu. úvodní rychlost tvorby trombu 11.sympozium CSBM, Brno

13 Acidóza snižuje aktivitu srážení přímo
pH v séru zpravidla neodpovídá pH v hypoxické poraněné tkáni pH < 7,15, popř. BE -12 mmol/l odpovídá poloviční aktivitě faktorů trombocyty jsou jak kvalitativně, tak kvantitativně značně zatíženy zpomalení úvodní tvorby trombu kombinace hypotermie a acidózy snížení celkového množství tvořených trombů acidóza fibrinogen snížení tvorby hypotermie urychlení odbourává 11.sympozium CSBM, Brno

14 Inflamace vzájemné působení inflamace a srážení je mnohem výraznější, než se dosud předpokládalo aktivované srážecí faktory indukují zánět přes proteázou aktivované receptory na povrchu buněk, aktivují komplement a uvolňují granula z destiček vliv těchto dějů je předmětem dalšího výzkumu Parr MJ, Bouillon B, Brohi K, et al.: Traumatic coagulopathy: where are the good experimental models? J Trauma Oct;65(4):766-71 11.sympozium CSBM, Brno

15 Diagnostika koagulopatie
stanovení primární diagnózy co nejrychlejší klinické vyšetření standardní testy srážení trombelastografie/-metrie nechirurgické difuzní krvácení ze sliznic, serózy a ranných ploch, krvácení z otvorů po punkci intravazálních katetrů, ze založených močových katetrů a žaludečních sond 11.sympozium CSBM, Brno

16 Diagnostika koagulopatie
stanovení primární diagnózy co nejrychlejší klinické vyšetření standardní testy srážení trombelastografie/-metrie INR aPTT fibrinogen destičky 11.sympozium CSBM, Brno

17 Diagnostika koagulopatie
stanovení primární diagnózy co nejrychlejší klinické vyšetření standardní testy srážení trombelastografie/-metrie hodnocení má slabiny, interpretace? PT a aPPT - tvorba trombu (ne o síle, kvalitě, rozpuštění trombu,o funkci trombocytů ) zachycení procesu jen sekund ( minut) mikrovaskulární krvácení prodloužení 1,5 -1,8x ,nedostatečná výpověď Jen INR a APTT by neměly být používány k vedení hemostatické léčby 11.sympozium CSBM, Brno

18 Diagnostika koagulopatie
stanovení primární diagnózy co nejrychlejší klinické vyšetření standardní testy srážení trombelastografie/-metrie fibrinogen: “odvozený“ fibrinogen z hodnot PT u patologických hodnot Quicka - nadhodnocuje fotometrická metoda podle Clausse (měření zakalení v plazmě) koloidy falešně zvyšují (až o 1 g/l) EG navrhují trombelastometrii k dg koagulopatie a jako pomocníka ve vedení hemostatické léčby 11.sympozium CSBM, Brno

19 Trombelastografie/-metrie (TEG, resp.ROTEM)
metoda, která rychle detekuje srážení a mnohé o pacientovi vypovídá 11.sympozium CSBM, Brno

20 Hellmut H.Hartert 1947 1983 zlatá Poiseuillova medaile
pochopení TEG: komplexní a složitý mechanismus hemostázy, konečný produkt vzniká interakcí fibrinu a destiček + celulární komponenty Rutinní testy – monitorace vzniku fibrinu Agregometrie – monitorace funkčního potenciálu destiček Globální test poskytuje informace o interakci obou komponent ATC ovlivňuje interace fibrinu a destiček 1983 zlatá Poiseuillova medaile za klinickou biorheologii viskoelastické vlastnosti koagula konstrukce 1. trombelastografu vznik koagula v přechodu z tekuté fáze do gelu dynamika tvorby kogula od iniciace přes akceleraci k retrakci, event lýze Hartert H. Thrombelastography, a method for physical analysis of blood coagulation. Z Gesamte Exp Med. 1951; 117: 189–203 11.sympozium CSBM, Brno

21 Trombelastografie/-metrie (TEG, resp.ROTEM)
unikátnost techniky = dynamický charakter ? tvoří se koagulum ? jak rychle ? jak je pevné ? vydrží pevné/rozpadá se předčasně 11.sympozium CSBM, Brno

22 Trombelastografie/-metrie (TEG, resp.ROTEM)
testování bez časové ztráty s vlivem na rychlost léčebných rozhodnutí žádné alternativní laboratorní parametry z centrální laboratoře neexistují 11.sympozium CSBM, Brno

23 Renesance techniky počítačové zpracování elektrického signálu
do trombelastografické křivky, používání aktivátorů 11.sympozium CSBM, Brno

24 TEG parametry R reakční čas od zahájení do tvorby zjistitelného
koagula, koag.faktory a inhibitory K čas tvorby koagula od R do dosažení pevnosti koagula α rychlost tvorby koagula rychlost narůstání fibrinové sítě MA maximální amplituda absolutní pevnost koagula interakce destiček a fibrinu LY30, LY60 % pokles MA za 30, 60 min fibrinolýza CI koagulační index hypo-normo-hyperkoagulace 11.sympozium CSBM, Brno

25 11.sympozium CSBM, Brno

26 Transfuzní algoritmus dle TEG
11.sympozium CSBM, Brno

27 limitace limitace odlišné standardy různých klinik a oddělení
problémy s kontrolou kvality kalibrace pomocí kalibračních roztoků vyloučení otřesů a vibrací vhodné využít moderní koagulační laboratoře a konzultace hematologa rakouská a německá společnost pro anesteziologii u PT TEG doporučují 11.sympozium CSBM, Brno

28 racionalizace hemoterapie
prediktor krvácivých poruch redukce spotřeby krevních derivátů redukce reoperací pro krvácení odhalení poruchy destiček odhalení fibrinolýzy redukce celkových nákladů redukce rizik Which shrapnel should be extracted ??? racionalizace hemoterapie Blood Transfusion for war injuries: Experience from northern Israel, summer 2006 EldadJ DannMD RAMBAM Health Care Campus Haifa Israel Děkuji za pozornost 11.sympozium CSBM, Brno


Stáhnout ppt "VYUŽITÍ TEG BĚHEM ATC Helena Ondrášková"

Podobné prezentace


Reklamy Google