Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doprava a územní plánování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doprava a územní plánování"— Transkript prezentace:

1 Doprava a územní plánování
Jiří Galatík CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

2 OBSAH PREZENTACE Vztah územního a dopravního plánování Projekt URBIDO
Management mobility, plány mobility CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

3 1. Vztah územního a dopravního plánování
Územní plánování ovlivňuje životní prostor obyvatel a jejich potřebu mobility, model kompaktního města

4 2. Projekt URBIDO Evidenční číslo: WD-17-07-4 Podací číslo: URBIDO
Doba řešení: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Odpovědný řešitel: Mgr. Radomíra Plíšková Cílem projektu je vypracovat ucelenou metodiku pro účelnou koordinaci dopravního a územního plánování a navrhnout direktivu k zavedení plánu mobility jako součásti územního plánu. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

5 2. Projekt URBIDO Výběr pěti pilotních lokalit, zahájení komunikace s pěti pilotními městy, získání relevantních dokumentů Posouzení strategických dokumentů měst s využitím metodiky SIA Vytvoření přehledu zdrojů a cílů denní mobility v pilotních regionech Rešeršní činnost - vytvoření databáze ukázkových zahraničních příkladů integrace dopravního a územního plánování Studie Vsetín – podrobný rozbor dopravních projektů a jejich udržitelnosti CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

6 2. Projekt URBIDO Analýza územních plánů obcí ve vybraných regionech (zástavba, územní rozložení zdrojů a cílů mobility, pravidla umísťování nových objektů, včetně dopadu na mobilitu a dopravní síť) Zmapování sítě polních cest jako potenciálu pro další rozvoj regionu, porovnání údaje o polních cestách z územních plánů s realitou formou terénního šetření Analýza interakce územního a dopravního plánování, možnosti pozitivního ovlivnění dopravní situace vhodným územním plánováním CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

7 2. Projekt URBIDO Suburbanizace Urban sprawl CENTRUM DOPRAVNÍHO
VÝZKUMU

8 2. Projekt URBIDO Vypracovat ucelenou metodiku pro účelnou koordinaci dopravního a územního plánování Navrhnout metodiku pro tvorbu plánů mobility a jejich interakci s územními plány CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

9 2. Projekt URBIDO - spolupráce
Ústav územního rozvoje Asociace pro urbanismus a územní plánování ČVUT Ministerstvo životního prostředí CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

10 3. Management mobility - DEFINICE
Řízení poptávky po dopravě Všeobecný termín, označující strategie vedoucí k efektivnějšímu využívání zdrojů v dopravě Aktivní přístup k vyhledávání a aplikaci alternativních variant řešení dopravní situace, která jsou ohleduplnější k životnímu prostředí, lidskému zdraví, často ekonomičtější než tradiční postupy Racionální nabídka mobility, komplexní přístup s dlouhodobými cíly zaměřený na lidi a jejich potřeby CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

11 3. Management mobility - cíle
Snížení dopadu motorové dopravy na životní prostředí v našich městech Ovlivnění poptávky po druhu dopravy v konkrétních lokalitách Změna postojů a chování uživatelů dopravního systému Koordinace opatření v dopravním systému, vedoucí k redukci IAD Vylepšení podmínek pro alternativní druhy dopravy k dopravě automobilové CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

12 3. Management mobility - nástroje
Poskytování informací a poradenství (mapy, jízdní řády) Konzultační činnosti (analýzy, návrhy alternativ) Osvěta a výchova (dopravní výchova ve školách, dny bez aut) Organizace a koordinace dopravy (podpora IDS, zprostředkování car-pooling) Prodej a půjčování (kupony na MHD) CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

13 3. Management mobility Plán mobility
Dokument, který na úrovni regionu, města, školy nebo podniku definuje cíle v oblasti mobility a navrhuje opatření k jejich dosažení. Trvalý proces Báze dobrovolnosti CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

14 3. Management mobility Plány mobility
plán mobility pro aglomeraci/město plán mobility pro instituce (podniky, úřady, banky, nemocnice, atd.) plán mobility pro univerzity a školy plán mobility pro jednorázové události Podnikové PM Školní PM Dočasné PM - události Městské PM CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

15 3. Management mobility Plány mobility
Analytická část – mobilita zaměstnanců, náklady zaměstnavatele, stávající dopravní infrastruktura, přístupnost, spojení do centra města Návrhová část – spolupráce koordinátora mobility se zaměstnavatelem a zaměstnanci, výběr vhodných opatření Závazná část – akční plán a dohoda jeho plnění mezi firmou, provozovatelem dopravy a městským úřadem Monitoring – každý rok celkové hodnocení, v případě nesplnění cíle jsou doplněna nová opatření CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

16 3. Management mobility - Evropa
přímá podpora (legislativa, finance) – Nizozemí, Švédsko, Norsko, Itálie, Belgie, Velká Británie, Švýcarsko, Francie. příklad Francie zákon o čistotě ovzduší – povinnost pro aglomerace nad obyvatel zpracovat plán mobility zákon o solidaritě a obnově měst – povinnost nadřadit bezpečnost a udržitelnost v dopravním a územním plánování ve všech strategických dokumentech program Ministerstva dopravy na podporu plánů mobility

17 3. Management mobility - ČR
Silné stránky příklady dobrých projektů (NSZM) rozvojové dokumenty (Národní cyklostrategie) hustá síť veřejné dopravy informační kampaně (Evropský týden mobility) Slabé stránky nespokojenost s kvalitou služeb MHD (četnost spojů) nedostatečná infrastruktura pro alternativní druhy dopravy

18 Děkuji za pozornost CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU


Stáhnout ppt "Doprava a územní plánování"

Podobné prezentace


Reklamy Google