Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiří Galatík Doprava a územní plánování CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiří Galatík Doprava a územní plánování CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU."— Transkript prezentace:

1 Jiří Galatík Doprava a územní plánování CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

2 OBSAH PREZENTACE 1. Vztah územního a dopravního plánování 2. Projekt URBIDO 3. Management mobility, plány mobility CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

3 1. Vztah územního a dopravního plánování n Ú zemní plánování ovlivňuje životní prostor obyvatel a jejich potřebu mobility, model kompaktního města

4 2. Projekt URBIDO n Evidenční číslo: WD-17-07-4 n Podací číslo: URBIDO n Doba řešení: 15.2.2007 - 31.12.2009 n Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. n Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. n Odpovědný řešitel: Mgr. Radomíra Plíšková n Cílem projektu je vypracovat ucelenou metodiku pro účelnou koordinaci dopravního a územního plánování a navrhnout direktivu k zavedení plánu mobility jako součásti územního plánu. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

5 2. Projekt URBIDO n Výběr pěti pilotních lokalit, zahájení komunikace s pěti pilotními městy, získání relevantních dokumentů n Posouzení strategických dokumentů měst s využitím metodiky SIA n Vytvoření přehledu zdrojů a cílů denní mobility v pilotních regionech n Rešeršní činnost - vytvoření databáze ukázkových zahraničních příkladů integrace dopravního a územního plánování n Studie Vsetín – podrobný rozbor dopravních projektů a jejich udržitelnosti CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

6 2. Projekt URBIDO n Analýza územních plánů obcí ve vybraných regionech (zástavba, územní rozložení zdrojů a cílů mobility, pravidla umísťování nových objektů, včetně dopadu na mobilitu a dopravní síť) n Zmapování sítě polních cest jako potenciálu pro další rozvoj regionu, porovnání údaje o polních cestách z územních plánů s realitou formou terénního šetření n Analýza interakce územního a dopravního plánování, možnosti pozitivního ovlivnění dopravní situace vhodným územním plánováním CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

7 2. Projekt URBIDO n Suburbanizace n Urban sprawl CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

8 2. Projekt URBIDO Vypracovat ucelenou metodiku pro účelnou koordinaci dopravn í ho a územního plánování Vypracovat ucelenou metodiku pro účelnou koordinaci dopravn í ho a územního plánování n Navrhnout metodiku pro tvorbu plánů mobility a jejich interakci s územními plány CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

9 2. Projekt URBIDO - spolupráce n Ústav územního rozvoje n Asociace pro urbanismus a územní plánování n ČVUT n Ministerstvo životního prostředí CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

10 3. Management mobility - DEFINICE n Řízení poptávky po dopravě n Všeobecný termín, označující strategie vedoucí k efektivnějšímu využívání zdrojů v dopravě n Aktivní přístup k vyhledávání a aplikaci alternativních variant řešení dopravní situace, která jsou ohleduplnější k životnímu prostředí, lidskému zdraví, často ekonomičtější než tradiční postupy n Racionální nabídka mobility, komplexní přístup s dlouhodobými cíly zaměřený na lidi a jejich potřeby CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

11 3. Management mobility - cíle n Snížení dopadu motorové dopravy na životní prostředí v našich městech n Ovlivnění poptávky po druhu dopravy v konkrétních lokalitách n Změna postojů a chování uživatelů dopravního systému n Koordinace opatření v dopravním systému, vedoucí k redukci IAD n Vylepšení podmínek pro alternativní druhy dopravy k dopravě automobilové CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

12 3. Management mobility - nástroje 3. Management mobility - nástroje n Poskytování informací a poradenství (mapy, jízdní řády) n Konzultační činnosti (analýzy, návrhy alternativ) n Osvěta a výchova (dopravní výchova ve školách, dny bez aut) n Organizace a koordinace dopravy (podpora IDS, zprostředkování car-pooling) n Prodej a půjčování (kupony na MHD) CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

13 3. Management mobility Plán mobility 3. Management mobility Plán mobility n Dokument, který na úrovni regionu, města, školy nebo podniku definuje cíle v oblasti mobility a navrhuje opatření k jejich dosažení. n Trvalý proces n Báze dobrovolnosti CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

14 3. Management mobility Plány mobility 3. Management mobility Plány mobility –plán mobility pro aglomeraci/město –plán mobility pro instituce (podniky, úřady, banky, nemocnice, atd.) –plán mobility pro univerzity a školy –plán mobility pro jednorázové události Podnikové PM Školní PM Dočasné PM - události Městské PM CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

15 3. Management mobility Plány mobility 3. Management mobility Plány mobility –Analytická část – mobilita zaměstnanců, náklady zaměstnavatele, stávající dopravní infrastruktura, přístupnost, spojení do centra města –Návrhová část – spolupráce koordinátora mobility se zaměstnavatelem a zaměstnanci, výběr vhodných opatření –Závazná část – akční plán a dohoda jeho plnění mezi firmou, provozovatelem dopravy a městským úřadem –Monitoring – každý rok celkové hodnocení, v případě nesplnění cíle jsou doplněna nová opatření CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

16 3. Management mobility - Evropa 3. Management mobility - Evropa –přímá podpora (legislativa, finance) – Nizozemí, Švédsko, Norsko, Itálie, Belgie, Velká Británie, Švýcarsko, Francie. –příklad Francie »zákon o čistotě ovzduší – povinnost pro aglomerace nad 100.000 obyvatel zpracovat plán mobility »zákon o solidaritě a obnově měst – povinnost nadřadit bezpečnost a udržitelnost v dopravním a územním plánování ve všech strategických dokumentech »program Ministerstva dopravy na podporu plánů mobility

17 3. Management mobility - ČR 3. Management mobility - ČR –Silné stránky »příklady dobrých projektů (NSZM) »rozvojové dokumenty (Národní cyklostrategie) »hustá síť veřejné dopravy »informační kampaně (Evropský týden mobility) –Slabé stránky »nespokojenost s kvalitou služeb MHD (četnost spojů) »nedostatečná infrastruktura pro alternativní druhy dopravy

18 Děkuji za pozornost jiri.galatik@cdv.cz CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU


Stáhnout ppt "Jiří Galatík Doprava a územní plánování CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU."

Podobné prezentace


Reklamy Google