Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MANAGEMENT MOBILITY Jiří Galatík CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MANAGEMENT MOBILITY Jiří Galatík CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU."— Transkript prezentace:

1 MANAGEMENT MOBILITY Jiří Galatík CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

2 OBSAH PREZENTACE Definice Cíle managementu mobility
Platformy pro management mobility Nástroje managementu mobility Situace v Evropě Česká města a management mobility Výzkum CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

3 1. Management mobility - DEFINICE
Řízení poptávky po dopravě Všeobecný termín, označující strategie vedoucí k efektivnějšímu využívání zdrojů v dopravě Aktivní přístup k vyhledávání a aplikaci alternativních variant řešení dopravní situace, která jsou ohleduplnější k životnímu prostředí, lidskému zdraví, často ekonomičtější než tradiční postupy Racionální nabídka mobility, komplexní přístup s dlouhodobými cíly zaměřený na lidi a jejich potřeby CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

4 2. Cíle managementu mobility
snížení dopadu motorové dopravy na životní prostředí v našich městech ovlivnění poptávky po druhu dopravy v konkrétních lokalitách změna postojů a chování uživatelů dopravního systému koordinace opatření v dopravním systému, vedoucí k redukci IAD vylepšení podmínek pro alternativní druhy dopravy k dopravě automobilové CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

5 3. Platformy pro management mobility Územní a dopravní plánování
Územní plánování ovlivňuje životní prostor obyvatel a jejich potřebu mobility Modelování městského prostředí, dopravní sítě intenzity, zdrojové a cílové oblasti mobility (vzdálenosti pro denní cesty) umístění zástavby, objektů rozložení dopravních komunikací a uzlů veřejné dopravy

6 3. Platformy pro management mobility Územní a dopravní plánování
MODEL KOMPAKTNÍHO MĚSTA

7 3. Platformy pro management mobility Dopravní politika
Důležité cíle: větší dostupnost snížení emisí z dopravy snížení dopravních kongescí zlepšení kvality života a zdraví rovné možnosti pro mobilitu obyvatel podpora environmentálních druhů dopravy změna dělby přepravní práce – alternativy k IAD CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

8 3. Platformy pro management mobility Opatření v praxi
Podpora městským úřadem: podpora veřejné dopravy (zlepšení služeb, rozšíření obslužnosti, jízdní pruhy pro autobusy) rozvoj intermodality (P&R, parkovací infrastruktura pro cyklisty u zastávek veřejné dopravy) výstavba stezek pro cyklisty a chodce CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

9 3. Platformy pro management mobility Opatření v praxi
Podpora městským úřadem: podpora čistých vozidel (ekologické pohony) řešení nákladní dopravy – logistická centra zavedení car-sharingu (společné užívání vozidel) a car-poolingu (organizovaná spolujízda) CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

10 3. Platformy pro management mobility Opatření v praxi
Podpora městským úřadem: omezení přístupu automobilů do středu města (Ferrara), obytných zón (Vídeň), atd. přerozdělení dopravního prostoru ve prospěch alternativ k IAD (Bordeaux) zpoplatnění vjezdu motorových vozidel do městských oblastí (Londýn, Stockholm) CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

11 3. Platformy pro management mobility Komunikace a propagace
Informační kampaně (např. na podporu cyklistické dopravy) Zapojení veřejnosti do projednávání projektů udržitelné mobility Vzdělávací programy (Bezpečné cesty do škol) Dialog s cílovými skupinami zaměstnanci větších podniků a institucí návštěvníci města školní mládež a studenti senioři CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

12 4. Nástroje managementu mobility
Poskytování informací a poradenství (mapy, jízdní řády) Konzultační činnosti (analýzy, návrhy alternativ) Osvěta a výchova (dopravní výchova ve školách, dny bez aut) Organizace a koordinace dopravy (podpora IDS, zprostředkování car-pooling) Prodej a půjčování (kupony na MHD) CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

13 4. Nástroje managementu mobility Plán mobility
Dokument, který na úrovni regionu, města, školy nebo podniku definuje cíle v oblasti mobility a navrhuje opatření k jejich dosažení. Trvalý proces Báze dobrovolnosti CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

14 4. Nástroje managementu mobility Plány mobility
plán mobility pro aglomeraci/město plán mobility pro instituce (podniky, úřady, banky, nemocnice, atd.) plán mobility pro univerzity a školy plán mobility pro jednorázové události Podnikové PM Školní PM Dočasné PM - události Městské PM CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

15 4. Nástroje managementu mobility Plány mobility
Analytická část – mobilita zaměstnanců, náklady zaměstnavatele, stávající dopravní infrastruktura, přístupnost, spojení do centra města Návrhová část – spolupráce koordinátora mobility se zaměstnavatelem a zaměstnanci, výběr vhodných opatření Závazná část – akční plán a dohoda jeho plnění mezi firmou, provozovatelem dopravy a městským úřadem Monitoring – každý rok celkové hodnocení, v případě nesplnění cíle jsou doplněna nová opatření CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

16 5. Management mobility v Evropě
přímá podpora (legislativa, finance) – Nizozemí, Švédsko, Norsko, Itálie, Belgie, Velká Británie, Švýcarsko, Francie. příklad Francie zákon o čistotě ovzduší – povinnost pro aglomerace nad obyvatel zpracovat plán mobility zákon o solidaritě a obnově měst – povinnost nadřadit bezpečnost a udržitelnost v dopravním a územním plánování ve všech strategických dokumentech program Ministerstva dopravy na podporu plánů mobility

17 6. Management mobility v ČR
Silné stránky příklady dobrých projektů (NSZM) rozvojové dokumenty (Národní cyklostrategie) hustá síť veřejné dopravy informační kampaně (Evropský týden mobility) Slabé stránky nespokojenost s kvalitou služeb MHD (četnost spojů) nedostatečná infrastruktura pro alternativní druhy dopravy

18 7. Výzkum CDV, v.v.i. v oblasti managementu mobility
Výzkumný záměr „Udržitelná mobilita – šance pro budoucnost”, část Management mobility (pro MD)‏ Projekt vědy a výzkumu „URBIDO – Integrace územního a dopravního plánování (pro MMR)‏ CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

19 Děkuji za pozornost CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU


Stáhnout ppt "MANAGEMENT MOBILITY Jiří Galatík CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU."

Podobné prezentace


Reklamy Google