Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiří Galatík MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiří Galatík MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU."— Transkript prezentace:

1 Jiří Galatík MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

2 OBSAH PREZENTACE 1. Definice 2. Cíle managementu mobility 3. Platformy pro management mobility 4. Nástroje managementu mobility 5. Situace v Evropě 6. Česká města a management mobility 7. Výzkum CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

3 1. Management mobility - DEFINICE n Řízení poptávky po dopravě n Všeobecný termín, označující strategie vedoucí k efektivnějšímu využívání zdrojů v dopravě n Aktivní přístup k vyhledávání a aplikaci alternativních variant řešení dopravní situace, která jsou ohleduplnější k životnímu prostředí, lidskému zdraví, často ekonomičtější než tradiční postupy n Racionální nabídka mobility, komplexní přístup s dlouhodobými cíly zaměřený na lidi a jejich potřeby CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

4 2. Cíle managementu mobility n snížení dopadu motorové dopravy na životní prostředí v našich městech n ovlivnění poptávky po druhu dopravy v konkrétních lokalitách n změna postojů a chování uživatelů dopravního systému n koordinace opatření v dopravním systému, vedoucí k redukci IAD n vylepšení podmínek pro alternativní druhy dopravy k dopravě automobilové CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

5 3. Platformy pro management mobility Územní a dopravní plánování n Územní plánování ovlivňuje životní prostor obyvatel a jejich potřebu mobility n Modelování městského prostředí, dopravní sítě –intenzity, zdrojové a cílové oblasti mobility (vzdálenosti pro denní cesty) –umístění zástavby, objektů –rozložení dopravních komunikací a uzlů veřejné dopravy

6 3. Platformy pro management mobility Územní a dopravní plánování MODEL KOMPAKTNÍHO MĚSTA

7 3. Platformy pro management mobility Dopravní politika n Důležité cíle: –větší dostupnost –snížení emisí z dopravy –snížení dopravních kongescí –zlepšení kvality života a zdraví –rovné možnosti pro mobilitu obyvatel –podpora environmentálních druhů dopravy –změna dělby přepravní práce – alternativy k IAD CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

8 3. Platformy pro management mobility Opatření v praxi n Podpora městským úřadem: –podpora veřejné dopravy (zlepšení služeb, rozšíření obslužnosti, jízdní pruhy pro autobusy) (zlepšení služeb, rozšíření obslužnosti, jízdní pruhy pro autobusy) –rozvoj intermodality (P&R, parkovací infrastruktura pro cyklisty u zastávek veřejné dopravy) (P&R, parkovací infrastruktura pro cyklisty u zastávek veřejné dopravy) –výstavba stezek pro cyklisty a chodce CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

9 3. Platformy pro management mobility Opatření v praxi n Podpora městským úřadem: –podpora čistých vozidel (ekologické pohony) –řešení nákladní dopravy – logistická centra –zavedení car-sharingu (společné užívání vozidel) a car-poolingu (organizovaná spolujízda) CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

10 3. Platformy pro management mobility Opatření v praxi n Podpora městským úřadem: –omezení přístupu automobilů do středu města (Ferrara), obytných zón (Vídeň), atd. –přerozdělení dopravního prostoru ve prospěch alternativ k IAD (Bordeaux) –zpoplatnění vjezdu motorových vozidel do městských oblastí (Londýn, Stockholm) CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

11 3. Platformy pro management mobility Komunikace a propagace –Informační kampaně (např. na podporu cyklistické dopravy) –Zapojení veřejnosti do projednávání projektů udržitelné mobility –Vzdělávací programy (Bezpečné cesty do škol) –Dialog s cílovými skupinami – zaměstnanci větších podniků a institucí – návštěvníci města – školní mládež a studenti – senioři CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

12 4. Nástroje managementu mobility 4. Nástroje managementu mobility n Poskytování informací a poradenství (mapy, jízdní řády) n Konzultační činnosti (analýzy, návrhy alternativ) n Osvěta a výchova (dopravní výchova ve školách, dny bez aut) n Organizace a koordinace dopravy (podpora IDS, zprostředkování car-pooling) n Prodej a půjčování (kupony na MHD) CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

13 4. Nástroje managementu mobility Plán mobility 4. Nástroje managementu mobility Plán mobility n Dokument, který na úrovni regionu, města, školy nebo podniku definuje cíle v oblasti mobility a navrhuje opatření k jejich dosažení. n Trvalý proces n Báze dobrovolnosti CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

14 4. Nástroje managementu mobility Plány mobility 4. Nástroje managementu mobility Plány mobility –plán mobility pro aglomeraci/město –plán mobility pro instituce (podniky, úřady, banky, nemocnice, atd.) –plán mobility pro univerzity a školy –plán mobility pro jednorázové události Podnikové PM Školní PM Dočasné PM - události Městské PM CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

15 4. Nástroje managementu mobility Plány mobility 4. Nástroje managementu mobility Plány mobility –Analytická část – mobilita zaměstnanců, náklady zaměstnavatele, stávající dopravní infrastruktura, přístupnost, spojení do centra města –Návrhová část – spolupráce koordinátora mobility se zaměstnavatelem a zaměstnanci, výběr vhodných opatření –Závazná část – akční plán a dohoda jeho plnění mezi firmou, provozovatelem dopravy a městským úřadem –Monitoring – každý rok celkové hodnocení, v případě nesplnění cíle jsou doplněna nová opatření CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

16 5. Management mobility v Evropě 5. Management mobility v Evropě –přímá podpora (legislativa, finance) – Nizozemí, Švédsko, Norsko, Itálie, Belgie, Velká Británie, Švýcarsko, Francie. –příklad Francie »zákon o čistotě ovzduší – povinnost pro aglomerace nad 100.000 obyvatel zpracovat plán mobility »zákon o solidaritě a obnově měst – povinnost nadřadit bezpečnost a udržitelnost v dopravním a územním plánování ve všech strategických dokumentech »program Ministerstva dopravy na podporu plánů mobility

17 6. Management mobility v ČR 6. Management mobility v ČR –Silné stránky »příklady dobrých projektů (NSZM) »rozvojové dokumenty (Národní cyklostrategie) »hustá síť veřejné dopravy »informační kampaně (Evropský týden mobility) –Slabé stránky »nespokojenost s kvalitou služeb MHD (četnost spojů) »nedostatečná infrastruktura pro alternativní druhy dopravy

18 7.Výzkum CDV, v.v.i. v oblasti managementu mobility 7. Výzkum CDV, v.v.i. v oblasti managementu mobility n Výzkumný záměr „Udržitelná mobilita – šance pro budoucnost”, část Management mobility (pro MD)‏ n Projekt vědy a výzkumu „URBIDO – Integrace územního a dopravního plánování (pro MMR)‏ CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

19 Děkuji za pozornost jiri.galatik@cdv.cz CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU


Stáhnout ppt "Jiří Galatík MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU."

Podobné prezentace


Reklamy Google