Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Silové schopnosti v přípravě dětí Václav Kain III., FTVS, prez.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Silové schopnosti v přípravě dětí Václav Kain III., FTVS, prez."— Transkript prezentace:

1 Silové schopnosti v přípravě dětí Václav Kain III., FTVS, prez.

2 Svalová kontrakce z hlediska průběhu pohybu  Statická – nedochází k pohybu těla, snažíme se daný odpor udržet v jedné pozici (př. vis na hrazdě)  Dynamická – dochází k pohybu těla (př. kliky, dřepy)

3 Dynamická síla a metodotvorné činitele  Maximální síla  Výbušná (rychlá) sílá  Vytrvalostní (pomalá) síla  Velikost odporu  Počet opakování  Rychlost pohybu

4 Metody posilování  Metody s maximálním odporem  - těžkoatletická  - izometrická  - excentrická  Metody s nemaximálním odporem  1. Metody s nemaximální rychlostí pohybu  - metoda opakovaných úsilí  - intermediární  - izokinetická  - vytrvalostní  Metody s maximální rychlostí pohybu  - rychlostní  - kontrastní  - plyometrická

5 Silová příprava u dětí  Určit jakou sílu chceme rozvíjet (u dětí platí dvojnásob)  3 základní období lišící se v prostředcích a formách:  - do 10 let  - 10-12 let (nástup puberty)  - 13-15 let (hlavní fáze puberty)

6 Silové schopnosti mají svá senzitivní období později  Dáno především vztahem k produkci pohlavních a růstových hormonů, který výrazně ovlivňují možnosti rozvoje síly.  Nejvyšší přírůstky:  Chlapci – mezi 13.-15. rokem  Dívky – mezi 10.-13. rokem  Přibližný konec sil. rozvoje:  Chlapci – mezi 18.-20. rokem  Dívky – mezi 17.-18. rokem

7 Období do 10 let  Vývoj svalové hmoty a kostry nepřipravené pro cílenější rozvoj.  Prostředky: - rychlostní a obratnostní cvičení (sami o sobě podporují nárůst síly) (sami o sobě podporují nárůst síly) Zaměření především na velké svalové partie (trup – záda, břicho, pletenec ramenní a kyčelní) Nejvhodnější prostředky: Tzv. přirozené posilování – překonávání určité překážky s přiměřeným svalovým úsilí

8 Mezi tyto prostředky řadíme:  Šplh – na laně, na tyči, na stromy  Lezení – na žebřinách, žebříku, průlezkách, provazových drahách  Ručkování – na bradlech, hrazdě  Různé visy – hrazda, kruhy  Cvičení v přírodě  Úpolová cvičení:  Přetahování, přetlačování – kohoutí zápasy, psí zápasy  Zápasy dvojic v různých polohách – stoj, klek, sed  Různé formy úpolových her – ragby,..  Drobné úpolové hry  Cvičení s nářadím či náčiním:  Plné míče (1 kg) – kutálení, přenášení, odhazování  Cvičení se švihadly – různé formy přeskoků  Míče a míčky – odhody do dálky  Hry v kopci (běh do kopce, z kopce)  Soutěže ve vodě, v hlubokém písku  Překonávání odporu partnera

9 Forma:  Hravá forma  Přiměřená věku a dovednostem dětí  Cvičení pestrá  Obměňování použitých prostředků  Krátkodobý charakter  Podstatou sil. schopn. v tomto věku není nárust svalové hmoty, ale upevnění vývoje kostry a svalů.  Zásada „méně je někdy více“

10 Období 10-12 let  Pozvolné zdokonalování nervové regulace svalové činnosti = umožnění zahájení soustavnějšího rozvoje silových schopností.  Svaly a kosterní systém není ještě dostatečně připraven na větší silové zatížení.  Svalové dysbalance a oslabení.  Zaměření na souměrnost svalového rozvoje (ne na sv. skupiny pro specializaci)  Nutné zatěžovat velké svalové skupiny  Klást důraz na základy techniky silových cvičení (dýchání,..)  Dbát na fixování páteře, aby nedocházelo k jejímu stlačování (opora o stěnu, leh na zádech)  Po ukončení cvičení – protažení zatěžovaných partií, vyrovnávací a kompenzační cvičení.  Prostředky: - krátkodobé rychlostně silové cvičení - krátkodobé rychlostně silové cvičení - režimy: krátce a rychle (rozvoj rychlé a výbušné síly) nebo déle (15-20 opak.) a pomalu (rozvoj obecné silové připravenosti) - režimy: krátce a rychle (rozvoj rychlé a výbušné síly) nebo déle (15-20 opak.) a pomalu (rozvoj obecné silové připravenosti) Nejvhodnější prostředky: Nejvhodnější prostředky: Viz. období do 10 let (přirozené posil.) + rozšiřovat o další prostředky

11 Prostředky:  Pohybové hry – které obsahují množství různých skoků, hodů, vrhů,.. (rozvoj síly a celkové kondice)  Cviky využívající hmotnost vlastního těla  - kliky, dřepy, sklapovačky  - cvičení na nářadí – kliky na bradlech, shyby  - šplh bez přírazu  - cviky ve dvojicích

12 Forma:  Pestrá a zábavná forma

13 Období 13-15 let  Systematičtější silový trénink (ale stále přípravný charakter)  Nárůst sval. hmoty a zvyšuje se efektivnost práce jednotl. svalů  Vyšší produkce pohlavních a růstových hormonů  Individuální tempo růstu sil. Schopností= individuální přístup:  - akcelerovaný jedinec – cílenější rozvoj síly  - biologicky retardovaný jedinec – podoba předchozího období

14 Silový rozvoj se zde zaměřuje na tři základní oblasti:

15 1. Nácvik techniky posilování  Zaměření na manipulaci s napodobeninou osy činky (násada na koště, plastikové trubky,..)  Speciální cvičení (přemisťování činky při nadhozu, trhu či vyražení od prsou)  Cvičení pro techniku i rovnováhu (cvičení ve výponu, ve dřepu s osou,..), kloubní pohyblivost (ramenní a kyčelní kloub) a koordinaci pohybu.

16 2. Všeobecná silová průprava  Vychází z metod a prostředků v předchozích obdobích.  Obvykle se volí forma „kruhového tréninku“ (silový a vytrvalostní charakter)

17 Hlavní prostředky ve všeobecné silové průpravě:  Cvičení s vlastní hmotností těla  Cvičení ve dvojicích  Malé činky nebo činkové kotouče (nepřesahují 1-2 kg) – hlavně rotační a švihová cvičení, různé výpady,dřepy, atd.  Plné míče a atletické koule – různé výhozy a odhody do dálky  Lehké gumové expandery – švihová a rotační cvičení  Těžké tyče (délka 1-1,5 m, hmotnost 2-5 kg) – manipulace, rotace, výpady a výskoky

18 3. Využití speciálních metod rozvoje sil. schopností  Metoda rychlostní – malý odpor,max. rychlost, malý P.O. = rozvoj rychlé a výbušné síly  Zaměření výhradně na velké svalové skupiny  Vhodné prostředky: - skoková a odrazová cvičení (skoky přes překážky; výskoky – na stupýnky, bednu; víceskoky – trojskok, šestiskok; skoky v různých tvarech; výběhy a skoky do schodů (skoky přes překážky; výskoky – na stupýnky, bednu; víceskoky – trojskok, šestiskok; skoky v různých tvarech; výběhy a skoky do schodů - odhodová cvičení (hody do výšky, do dálky, ve dvojicích

19  Metoda vytrvalostní – nízká hmotnost břemene, delší doba cvičení (20-30 s),P.O. vyšší, ne max., I.O. min.  Cvičení s vlastní váhou těla, různé varianty skoků a přeskoků, malé činky, plné míče, švihadla,  Zatěžovat protilehlé sval. skupiny  10-15 stanovišť

20  Metoda opakovaných úsilí – na konci tohoto věkového období.  Velikost zatížení u 15ti-letých chlapců kolem 60% maxima (u děvčat méně) a P.O. kolem 10.  Tato metoda vyžaduje 2-3 letou silovou průpravu a nepoužívat u biologicky retardovaných dětí.

21 Jiné metody rozvoje silových schopností  Nejsou vhodné  Naprosté vyloučení překonávání vysoké až max. odporu (až v 17-18 letech)  Cvičení by neměla nadměrně zatěžovat páteř a velké klouby  Důkladné rozcvičení a zapracování (jednoduché posil. cv. – kliky, dřepy, shyby,..)  Protažení zatěžovaných svalů a po ukončení silového tréninku blok kompenzačních a vyrovnávacích cvičení  Posilování děvčat:  - odlišná stavba těla, lehká závaží, nezařazovat cviky zatěžující pánevní dno (různé hluboké dřepy, dřepy v roznožení apod.)

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Silové schopnosti v přípravě dětí Václav Kain III., FTVS, prez."

Podobné prezentace


Reklamy Google