Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha marketingu v řízení podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha marketingu v řízení podniku"— Transkript prezentace:

1 Úloha marketingu v řízení podniku
Osobní prodej, podpora prodeje, přímý marketing, sponzoring

2 Marketingová komunikace
Klasická a integrovaná str. 125 Zaměřená na akvizici a prodej Zaměřená na udržování trvalých vztahů Masová komunikace Komunikace zaměřená na konkrétní segmenty Monolog – jednostranná komunikace Dialog – dvoustranná komunikace, zpětná vazba Přesvědčování Informace jsou poskytovány Vlastnosti značky Důvěra ve značku Orientace na transakci Orientace na vztahy Změna postojů Spokojenost

3 Komunikační nástroje Charakteristiky – str. 161 PR Reklama Přímý mark.
Podpora prodeje Osobní prodej Věrohodnost Možnost opakovat a integrovat v různých médiích Sdělení je určeno konkrétnímu segmentu Získává pozornost zákazníka Nejefektivnější ale nejdražší nástroj Schopnost zaujmout Neosobní charakter – příjemce jí může a nemusí věnovat pozornost Je aktuální a aktualizovatelné Poskytuje informace vedoucí ke koupi produktu Živý, bezprostřední, vzájemný kontakt Oslovuje široké spektrum zákazníků Měřitelná účinnost (někdy) Je interaktivní Vede zákazníka ke kroku nakoupit produkt právě teď Kultivuje vztahy

4 Osobní prodej 1. Osobní prodej – nejefektivnější nástroj market. mixu – zejména při budování silných preferencí prostřednictvím přesvědčování. Výhody : Osobní kontakt – živý, bezprostřední, vzájemný kontakt – každá strana bezprostředně reaguje na aktivity druhé strany Kultivace vztahů – počátek je první nabídka ( informace o společnosti, kterou zastupuji, informace o produktu, vyzdvižení užitku, koupě, opakovaná koupě) vede až k přátelským vztahům. Úspěšný obchodník má se svým zákazníkem srdečný vztah.(viz. teorie Žebříček vztahů – relační marketing). Reakce – osobní prodej vytváří příležitost naslouchat.

5 Osobnost prodejce má o trh zájem nebojí se odborné předpoklady umí řešit problémy domluví se vyhledává příležitosti nenechá se ošálit je diplomatický je soutěživý Chce dobýt trh je sebevědomý všeobecný přehled těší se na problémy nebojí se mluvit využije každou přílež. tlačí „ke zdi“ je přímý nezná prohry

6 Podpora prodeje Sampling (vzorky), veletrhy a výstavy, odměny a dary, soutěže, hry, sázky, loterie, prezentace, kupóny, prodejní akce, zábavní akce s prodejem, ochutnávky. Merchandising - komplexní péče o výrobek v místě prodeje. V době přesyceného trhu a obrovské konkurence je jednou z možností, jak dosáhnout úspěchu integrace činností a procesů. Používá se model, který v konečném důsledku přináší klientovi značné snížení nákladů spojených s péčí o výrobek v místě prodeje. Zároveň zefektivňuje práci s výrobkem a zkvalitňuje spolupráci s pracovníky obchodu. Model spočívá v přenesení funkce obchodních zástupců klienta na merchandisera. Tím se na jedné straně lépe využije jejich kapacita a na straně druhé klient sníží svou režii o významnou položku mzdových nákladů. Vzhledem k pravidelným návštěvám maloobchodů a soustavné péči o produkty dochází k efektivnějšímu sledování stavu zásob, flexibilnějším objednávkám a tím lepší práci se sortimentem a jeho strukturou

7 SMS marketing Aplikace pro hromadný příjem a zpracování SMS, které zajišťuje okamžitý přístup k PRSMS službám typu: hlasování – HLA, volby – VOL, soutěže – SOUTEZ, debatní příspěvky - DBT ATS Praha má na českém trhu unikátní pozici díky nejvyššímu počtu realizovaných SMS soutěží a anket. Každý měsíc realizujeme 150 až 200 soutěžních nebo anketních aplikací a to zejména pro klienty z oblasti médií a reklamních agentur. „Takové množství realizovaných zakázek považujeme za důkaz výtečných znalostí o herních mechanikách, jejich účinnosti v různých typech médií a především v různých cílových skupinách. "Know how" v oblasti marketingu a médií vnímáme jako jednu z nejdůležitějších přidaných hodnot, které nabízíme našim klientům a kterou se zásadně odlišujeme od konkurence“ Jako další významné odlišení od konkurence nabízíme zprovoznění anket a soutěží nejen na principu SMS, ale také na bázi hlasové služby. Tj. klient je vyzván k vyjádření názoru, zaslání hlasu, zadání adresy (např. ano/ne nebo 1,2,3,4….X) formou volání na telefonní číslo. K tomuto produktu lze užít jakýkoliv typ čísla (mobilní, s předvolbou 800, 900, 906, 844, 2,..atd) dle potřeby klienta.

8 Direct marketing - Direkt mail
Zajištění databáze, filtrace a aktualizace dat, výroba tiskovin, rozeslání, vyhodnocení. Výhoda - cílené oslovení odborných skupin        Státní sektor - zdravotnictví, dentisti, školství, státní správa a obecní úřady Průmysl - strojírenský, chemický, dřevozpracující, potravinářský, obecně Doprava - autoservisy, autodoprava Stavebnictví - stavební, arch. a proj. firmy, projektanti TZB, montážní firmy elektro a voda-plyn-topení, bytová družstva a správci nemovitostí Firmy obecně - střední, se zahraničním podílem, s největšími obraty ČR Zemědělství Služby - hotely a restaurace, PC firmy, peněžnictví    

9 Brand marketing – budování značky
V distribuční síti prodejen Andrie jsou umístěny nové POSm značky "FINEFOR" (spodní prádlo pro teenagery). Komunikace je cílena na věkovou skupinu let. Na podporu prodeje spodního prádla určeného převážne teenagerům naše společnost připravila celorepublikovou spotřebitelskou soutěž na bázi stíracích losů a výherních SMS zpráv o celkem 50 MP3 přehrávačů.

10 Event marketing – zážitkový marketing
Zinscenování zážitků formou dramaturgicky a umělecky kombinovaných akcí. Mají za úkol vyvolat psychické a emocionální vjemové podněty podporující image podniku a jeho produktů.

11 sponzoring formou vzorků, obleků, obutí …
Typy sponzoringu : finanční podpora kulturní, společenské, sportovní akce s uváděním loga, sponzoring formou vzorků, obleků, obutí … SOCIÁLNÍ - Projekty, "kde stát finančně nestačí", kde účelem sponzorování není v prvé řadě reklama, ale kde jde o humanitární podporu v nouzi a na podporu užitečných celospolečenských (sociálních) věcí vůbec. Sponzor profituje až po delší době - ze známosti jména nebo jeho příznivé pověsti.

12 Sponzoring PROFESNÍ - Sponzor finančně podporuje "rozjezd„
druhé strany pro úspěšné podnikání, profesní růst, realizaci investičních záměrů, ... ze kterých předpokládá, že bude rovněž podnikatelsky spoluprofitovat. KOMERČNÍ - Projekty, kde převažuje rovnoprávný vztah "něco za něco". Žadatelé o sponzoring mají dobré (výborné) možnosti nabídnout sponzorovi zejména reklamu nebo jiné reciproční protislužby.

13 Případová studie Superb
navrhněte strategii pro uvedení značky Superb na trh při použití : forem osobního prodeje Podpory prodeje Direkt mailu Event marketingu


Stáhnout ppt "Úloha marketingu v řízení podniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google