Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální problematika na venkově Od Programu obnovy vesnice k LEADERu Ing. Roman Línek náměstek hejtmana pověřený zastupováním Pardubický kraj 17. 6. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální problematika na venkově Od Programu obnovy vesnice k LEADERu Ing. Roman Línek náměstek hejtmana pověřený zastupováním Pardubický kraj 17. 6. 2011."— Transkript prezentace:

1 Sociální problematika na venkově Od Programu obnovy vesnice k LEADERu Ing. Roman Línek náměstek hejtmana pověřený zastupováním Pardubický kraj 17. 6. 2011

2 2 Principy a východiska rozvoje venkova v Evropě a v ČR Problematika venkova je pro Evropu typická Corkská deklarace (přijata 9. 11. 1996)  rozvíjí v 10 bodech ( Preference venkova, Integrovaný přístup, Diversifikace, Trvalá udržitelnost, Subsidiarita, Zjednodušení, Programování, Financování, Řízení, Hodnocení a průzkum ) principy dalšího rozvoje venkova v Evropě  za ČR ji podepisoval ministr Josef Lux Ani na úrovni EU není shoda, jak vymezit venkovské území. Obecně lze venkov definovat jako prostor, který zahrnuje jak krajinu, tak i venkovská sídla, tzn. jak nezastavěné, tak i zastavěné území. Pro potřeby vymezení venkovského prostoru ve státech EU se zpravidla používá vymezení venkova jako území s hustotou zalidnění do 100 obyv/km2. Při takovém vymezení je ovšem klíčové, za jaké jednotky se bude hustota zalidnění počítat. Pro vymezení venkovských sídel v ČR se běžně užívá hranice 2 000 obyvatel. Obcí ČR, které lze podle tohoto kritéria vymezit jako venkovské, je téměř 90 % a spravují území, které tvoří více než 73 % rozlohy státu, žije zde ale pouze ¼ obyvatel.

3 3 Financování rozvoje venkova z evropských zdrojů Regionální operační programy Program rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 Ostatní operační programy - projekty z nich realizované často mají dopad na venkovské oblasti Je nutno zmínit poměrně značnou roztříštěnost finančních zdrojů pro rozvoj venkova (absence integrovaného přístupu v ČR) Je také nutné zmínit omezené množství finančních zdrojů zejména pro malé obce do 500 obyvatel

4 4 Regionální operační program NUTS II Severovýchod oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova určeno hlavně pro obce s 500 – 5 tis. obyv. možné zaměření projektů: investice do modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity, rozvoj veřejných služeb a občanské vybavenosti, revitalizace a regenerace náměstí, návsí a parků, veřejná zeleň, regenerace památek, rozvoj vzdělávání, rozvoj infrastruktury v oblasti sociální péče a služeb apod. z území Pardubického kraje již bylo schváleno 39 projektů s dotací EU 23,6 mil. € příklady podpořených projektů:  Město Heřmanův Městec – Multifunkční centrum v Heřmanově Městci s dotací EU ve výši téměř 36,5 mil. Kč  TJ Sokol Nasavrky – Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu s dotací EU ve výši téměř 22,7 mil. Kč

5 5 Program rozvoje venkova ČR pro období 2007–2013 OSA I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví  modernizace zemědělských podniků, pozemkové úpravy, investice do lesů, vzdělávání a poradenství v zemědělství, podpora činnosti mladých zemědělců OSA II – Zlepšování životního prostředí a krajiny  podpora zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí, péče o krajinu, ochrana vody a půdy, zalesňování zemědělské půdy a obnova potenciálu lesa Tyto osy se týkají zejména podnikatelských subjektů v zemědělství

6 6 Program rozvoje venkova ČR pro období 2007–2013 OSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova  podpora zakládání nezemědělských podniků a jejich rozvoj, podpora cestovního ruchu, obnova a rozvoj vesnic, zlepšení občanské vybavenosti, rozvoj služeb, ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova OSA IV – Leader  zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova prostřednictvím spolupráce v rámci tzv. místních akčních skupin („MAS“) Finanční prostředky na období 2007–2013 z EU: 2,8 mld. EUR Z území Pk bylo v rámci osy III a IV prozatím podpořeno cca 100 projektů s dotací cca 600 mil. Kč Příklady podpořených projektů:  Obec Rozhovice – Vodovod a kanalizace obce Rozhovice s dotací EU ve výši 25,2 mil. Kč  Obec Poříčí u Litomyšle – Rekonstrukce kulturního domu v Poříčí u Litomyšle s dotací EU ve výši 10,45 mil. Kč

7 7 Příprava kohezní politiky pro období 2014–2020 V současné době probíhají intenzivní jednání ohledně stanovení priorit jednotlivých zemí Pro venkov je důležité přijmout integrované přístupy rozvoje území (nikoli pouze sektorová hlediska) Jako nezbytné se jeví již nyní koordinovat vyjednávání ohledně strukturálních fondů a společné zemědělské politiky

8 8 Děkuji za pozornost Ing. Roman Línek tel.: 466 026 119 e-mail: roman.linek@pardubickykraj.cz www.pardubickykraj.czroman.linek@pardubickykraj.cz www.pardubickykraj.cz


Stáhnout ppt "Sociální problematika na venkově Od Programu obnovy vesnice k LEADERu Ing. Roman Línek náměstek hejtmana pověřený zastupováním Pardubický kraj 17. 6. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google