Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DROGY A TANEČNÍ SCÉNA V BRNĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DROGY A TANEČNÍ SCÉNA V BRNĚ"— Transkript prezentace:

1 DROGY A TANEČNÍ SCÉNA V BRNĚ
KVALITATIVNÍ ANALÝZA Kateřina Škařupová

2 OBSAH Záměr. Metodologie. Výsledky šetření.
Percepce a prožívání taneční hudby a párty Užívání drog příznivci taneční hudby Percepce rizik spojených s užíváním drog, informovanost a využívání služeb drogové prevence

3 ZÁMĚR Studie vznikla jako závěrečná bakalářská práce na FSS MU v Brně.
Kvalitativní výzkum této problematiky nebyl v ČR zatím proveden. Cílem bylo popsat vzorce jednání a hodnocení brněnských příznivců taneční hudby, poskytnout organizacím, které se zabývají drogovou prevencí, jiný než kvantitativní obraz o jejich cílové populaci.

4 METODOLOGIE Metoda: kvalitativní výzkum. Reliabilita a validita.
Paradigma: případová studie. Vhodné doplnění statistických šetření o kulturní, lokální a sociální specifika v užívání drog. (srov. Miovský, 2003) Silná redukce pozorovaných jedinců a slabá standardizace → nízká reliabilita. Naopak detailní informace → vysoká validita. (srov. Disman, 2002) Omezuje pozornost na specifické situace/případy určitého jevu, zaměřuje se na jevy v jejich každodenním kontextu a na jejich vztahy s jinými jevy a kontexty. (Babbie, 2001; Jensen, 2002)

5 METODOLOGIE Analýza dat: analýza scénáře. Techniky sběru dat.
Informanti Zúčastněné pozorování Hloubkový rozhovor s respondenty Výběr respondentů. Účelový výběr Snowball sampling Vytváří kombinované „scénáře“ zneužívání drog, mapuje pravidelnosti, sociální normy a pravidla. (srov. Barker, 1999)

6 METODOLOGIE Etika výzkumu. Charakteristika souboru. Základní soubor
Všichni respondenti se výzkumu zúčastnili dobrovolně. Žádnému z nich nebyla způsobena fyzická ani psychická újma. Byla zajištěna důvěrnost informací a naprostá anonymita respondentů. Charakteristika souboru. Základní soubor Výběrový soubor Příznivci taneční hudby, účastníci tanečních akcí v Brně, kteří užívají (užili v posledním roce) ilegální drogy. 12 respondentů, 6 žen a 6 mužů ve věku od 18 do 30 let. Výběr byl do značné míry ovlivněn ochotou uživatelů drog ke spolupráci.

7 PERCEPCE TANEČNÍ KULTURY
Důvody účasti na párty hudba, zábava „chuť zakázaného ovoce“ duchovní zážitek, příslušnost ke společenství drogy Preferovaný styl techno (7), trance (2), house (2), jungle (1)

8 UŽÍVÁNÍ DROG NA PÁRTY Iniciace – počátek užívání drog
alkohol (všichni respondenti) marihuana (9) – obvykle ve škole od přátel ve 13 až 25 letech extáze (3) – 16, 18, 23 let faktory: vliv prostředí a přítomnost drogy, párty usnadnila kontakt s nekonopnými drogami (7), převážně amfetaminového typu

9 UŽÍVÁNÍ DROG NA PÁRTY Užívání drog na párty
konopné produkty nebyly považovány za drogu „drogy jsou na párty normální“ všichni experimentovali na párty alespoň s jednou drogou, o níž si myslí, že by ji jinak nevyzkoušeli faktory: vliv prostředí a přítomnost drogy, párty usnadnila kontakt s nekonopnými drogami, převážně amfetaminového typu

10 UŽÍVÁNÍ DROG NA PÁRTY Extáze, resp. MDMA Pervitin
9x první experiment na párty nedobrovolné požití („dali mi to do pití“) nejčastěji mezi 15. a 18. rokem pouze pro 3 respondenty byla extáze jedinou nekonopnou drogou Pervitin 8x poprvé na párty, jednou nedobrovolně, 2x školní toaleta 9 respondentů jej na párty užívá uživatelé pervitinu vždy užívají i jiné nekonopné drogy frekvence užití se pohybuje od každodenního po 14tidenní intervaly u těch, kdo si jej oblíbili

11 UŽÍVÁNÍ DROG NA PÁRTY Ostatní stimulační látky Halucinogeny
8x jednorázová zkušenost s kokainem (obvykle jako „dárek“ od známých), 1 pravidelný uživatel amfetamin, crack – vždy po jedné zkušenosti; efedrin Halucinogeny zkušenost s LSD, houbami lysohlávkami mělo 11 respondentů, 7x poprvé na párty nikdo není pravidelným uživatelem účinky LSD nevyhovují především uživatelům pervitinu Tlumivé látky amyl nitráty (poppers), oxid dusný, GHB chápány jako zpestření

12 UŽÍVÁNÍ DROG NA PÁRTY Nejistota o drogách, jež respondenti užili (přátelé se mezi sebou obdarovávají). Tendence užívat nekonopné drogy spíše na velkých akcích než v klubu („událost, za níž zaplatili relativně vysoké vstupné a chtějí si ji užít až do konce“). Někteří si neumí velkou párty bez drog představit. Od užívání pervitinu v klubech odrazuje těsnost sociálních kontaktů. Dvě respondentky naopak uvedly, že intoxikace extází je nápadnější, než intoxikace pervitinem, a proto v klubu volí raději pervitin.

13 UŽÍVÁNÍ DROG MIMO PÁRTY
Konopné drogy 2 každodenní kuřáci, ostatní minimálně příležitostně nejčastěji při volnočasových aktivitách (kino, restaurace...) Halucinogeny LSD: respondenti zmiňující duchovno, rozvoj osobnosti apod. houby lysohlávky: všichni respondenti jako sezónní záležitost Extáze (7x) doma mezi partnery pro intenzivnější sexuální zážitek nebo jako terapie při neshodách, intoxikace v přírodě soukromé večírky – podobný kontext jako na párty, dostatek sociálního zázemí, klidnější průběh, nedostatek „veřejné sociální kontroly“

14 UŽÍVÁNÍ DROG MIMO PÁRTY
Pervitin (5) soukromé večírky – mnohem delší trvání, často 3 a více dní po párty na cestu domů nebo pokud musí do práce, případně když nechtějí „promarnit“ den spánkem pervitin je také považován za „civilnější“ drogu, kterou mohou a užívají v běžném životě (Nikdy bych si ju [extázi – pozn. KŠ] nedala jenom tak, proč chodit po městě s koulou, jo, ale ten perník, to se dá, to je taková droga aj do toho všedního života.“ ) Souvislost mezi užíváním drog a účastí na párty Skupina, která považuje drogy za zábavu, spojuje užívání drog s účastí na párty. Skupina, která drogy považuje za obohacení a má často v oblibě LSD, tuto jednostrannou souvislost vyloučila.

15 UŽÍVÁNÍ DROG Faktory ovlivňující užívání drog na párty
uživatelé drog se chovají podle „společenské normy“ intenzita: většina si vyzkoušela, „kam až mohou zajít“ klub vs. megapárty (tady často nejde o volbu) důvody užití: potřeba dlouho vydržet, zintenzivnění zážitku, nuda, kolektivní rozhodování (potom často užijí první dávku ještě před vstupem na párty), „náhodou“, pokud jim drogu někdo nabídne Strategie při volbě drogy Užívají drogy, které jsou k dispozici (THC, E, pervitin) Uplatňují různá kritéria (prostředí, kolektivní rozhodování, hudební styl, účinek, jeho délka a cena drogy → „co nejefektivnější vynaložení prostředků“)

16 UŽÍVÁNÍ DROG Polymorfní užívání drog
všichni respondenti užívají více než jednu drogu, většinou je kombinují i během párty, nejčastěji jde o kombinaci s alkoholem a konopím Účelové polymorfní užívání (zintenzivnění prožitku intoxikace následným užitím marihuany, pervitin po odeznění účinku extáze k odstranění únavy, malé dávky LSD k prodloužení příjemných pocitů po extázi) Polymorfní užívání bez rozmyslu (časté u jedinců, kteří prožívají období nekontrolovaného užívání drog, v situacích, kdy intoxikace jinou drogou snížila schopnost úsudku, pokud respondentům nabídne někdo další drogu zdarma, případně pokud se jedná o legální látku, např. poppers, N2O)

17 UŽÍVÁNÍ DROG Nekontrolované užívání, návyk a závislost
9 respondentů popsalo situaci, kdy nad svým užíváním ztratili kontrolu (od 1 týdne po rok), většinou šlo o pervitin, jednou o extázi návyk spojený s návykem na párty (1 – 2x týdně) závislost na pervitinu provázená nutkáním užít drogu a abstinenčním syndromem psychického typu, negativní následky Zdroje drog a dealerství nekonopné drogy od známé osoby, často člena party, pokud zklame stálý zdroj, nakupují na párty 3 respondenti někdy prodávali drogy s výdělkem, všichni pak někdy obstarali drogy pro své známé (bez výdělku)

18 PERCEPCE RIZIK, INFORMOVANOST
Podceňování rizik, rekreační vs. problémové užívání Informovanost a její prameny Informace sdílené mezi přáteli (omezené tím, co „zkušenější“ osoba považuje za důležité) Média (magazíny subkultury) Vlastní zkušenost V rámci polymorfního užívání bez rozmyslu se informace omezují na to, zda droga „funguje“ a „kolik si toho mám dát“. Skutečnost, že se respondenti považovali za zkušené a znalé, může mít nebezpečné následky. Jednak jsou sami vždy přesvědčeni, že vědí, co dělají a jaká rizika jsou s užíváním drog spojená, potom ohrožují sami sebe. A jednak se sami často dostávají do situace, kdy jsou oni těmi „zkušenými“, kteří poskytují informace, a ohrožují tak i další osoby. („Všechno jsem si musela vyzkoušet sama, spíš to já někoho zasvěcuju.“)

19 PERCEPCE RIZIK, INFORMOVANOST
Respondenti nepovažují svoje chování za rizikové, zmiňují pouze abstraktní obavu, „aby nezašli příliš daleko“. Všichni měli v souvislosti s užitím drogy akutní zdravotní problémy, nikdy nevyhledali lékařskou pomoc. Dodržují zásady „bezpečného“ užívání extáze, pervitin považují za méně nebezpečný. 5 respondentů popsalo opakované příznaky paranoidně-halucinatorního syndromu, považovali je však za něco, co k drogám patří.

20 PERCEPCE RIZIK, INFORMOVANOST
Využívání xtc testů a preventivních aktivit Obavu z nebezpečných látek prodávaných jako extáze respondenti neměli – důvěřují svému dodavateli („Já mám přeci ty lepší.“) Pouze 3 v minulosti využili nebo využívají xtc testy. Navzdory přesvědčení, že se respondentům nekvalitní tablety vyhýbají, připisovali jim snižující se účinky, potřebu zvýšit dávky a nepříjemný průběh intoxikace. Drogovou prevenci chápali jako pomoc intravenózním uživatelům drog a protože nepovažují svoje jednání za rizikové, necítí se být cílovou skupinou podobných aktivit. Takto zaměřené internetové stránky nikdo (s jednou výjimkou) nenavštívil.


Stáhnout ppt "DROGY A TANEČNÍ SCÉNA V BRNĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google