Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnímání a mínění Eliška Jungová, IKŽ, FSV UK LS 2007/8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnímání a mínění Eliška Jungová, IKŽ, FSV UK LS 2007/8."— Transkript prezentace:

1 Vnímání a mínění Eliška Jungová, IKŽ, FSV UK LS 2007/8

2 2 Limity vnímání Smyslová omezení Smyslová omezení Kognitivní omezení – selektivní pozornost Kognitivní omezení – selektivní pozornost Ve snaze ekonomizovat vnímání: a) zužujeme vnímání na věci pro nás důležité b) dekódujeme je do jednodušší formy (riziko ztráty či zkreslení informace)

3 3 Vnímání názoru jiných Pět faktorů: a) Informace od podavatele b) Vliv příjemce na informaci c) Vztah mezi příjemcem a podavatelem d) Sociální kontext e) Kulturní prostředí

4 4 Politická socializace Výzkumy stranické loajality V tradičních demokraciích dosti stabilní v čase V tradičních demokraciích dosti stabilní v čase Zásadní vliv rodiny, primárních skupin Zásadní vliv rodiny, primárních skupin

5 5 Sociální srovnávání Festinger (1954) teorie sociálního srovnávání Festinger (1954) teorie sociálního srovnávání Shoda jako podstatná báze pro naše vnímání a mínění Shoda jako podstatná báze pro naše vnímání a mínění Členové skupiny buď mění své názory nebo své vztahy Členové skupiny buď mění své názory nebo své vztahy Lidé mají potřebu neustálého srovnávání s ostatními členy skupiny, zejména není-li k dispozici objektivní měřítko Lidé mají potřebu neustálého srovnávání s ostatními členy skupiny, zejména není-li k dispozici objektivní měřítko Sklon srovnávat se zejména s těmi, s nimiž jsou lidé v kontaktu nebo jsou na podobné sociální úrovni Sklon srovnávat se zejména s těmi, s nimiž jsou lidé v kontaktu nebo jsou na podobné sociální úrovni

6 6 Sociální projekce mínění Jestliže jedinec nemůže/nechce srovnávat své názory s konkrétními jinými Jestliže jedinec nemůže/nechce srovnávat své názory s konkrétními jinými Při nedostatku znalostí skutečného mínění Při nedostatku znalostí skutečného mínění Poučený odhad – na základě zkušeností či informací, jaké je asi mínění jiných založené na skupinových charakteristikách a vlastním mínění jedince Poučený odhad – na základě zkušeností či informací, jaké je asi mínění jiných založené na skupinových charakteristikách a vlastním mínění jedince

7 7 Koncepty sociální projekce mínění 1. Zrcadlové vnímání 2. Pluralistická ignorance 3. Falešný konsensus 4. Popírající projekce 5. Ideologický sklon 6. Neosobní vliv a nerealistický optimismus 7. Efekt třetí osoby

8 8 Zrcadlové vnímání Looking-glass perception Looking-glass perception Lidé předpokládají, že významní druzí mají stejný názor jako oni sami Lidé předpokládají, že významní druzí mají stejný názor jako oni sami Zpravidla u témat, která nejsou kontroverzní nebo je jedinec nepovažuje za důležitá Zpravidla u témat, která nejsou kontroverzní nebo je jedinec nepovažuje za důležitá Veřejné mínění – předpoklad, že většina si myslí totéž co já Veřejné mínění – předpoklad, že většina si myslí totéž co já

9 9 Pluralistická ignorance Společný nezájem (Pluralistic ignorance) Společný nezájem (Pluralistic ignorance) Chybně vnímaný konsensus Chybně vnímaný konsensus Jednotlivci podceňují podíl jiných, kteří mají stejný názor jako oni Jednotlivci podceňují podíl jiných, kteří mají stejný názor jako oni Většinové stanovisko k problému je nesprávně vnímáno jako stanovisko menšiny Většinové stanovisko k problému je nesprávně vnímáno jako stanovisko menšiny Možný důsledek - riziková situace je nesprávně vyhodnocena jako bezproblémová Možný důsledek - riziková situace je nesprávně vyhodnocena jako bezproblémová

10 10 Falešný konsensus (False consensus effect) (False consensus effect) Jedinec přeceňuje počet jiných, kteří souhlasí s jeho názorem Jedinec přeceňuje počet jiných, kteří souhlasí s jeho názorem Důvodem může být: Důvodem může být: 1. Neúmyslné zkreslení v důsledku omezeného a výběrového kontaktu s ostatními 2. Záměrná a motivovaná strategie - jevit se ostatním v příznivém světle

11 11 Motivace falešného konsensu Posilování pozitivního sebehodnocení Posilování pozitivního sebehodnocení Snaha vidět jiné jako sebe Snaha vidět jiné jako sebe Potřeba sociální podpory a potvrzení Potřeba sociální podpory a potvrzení

12 12 Popírající projekce (Disowning projection) (Disowning projection) Speciální případ atribuční teorie Speciální případ atribuční teorie Tendence připisovat negativní vlastnosti jiným a odmítat je u sebe Tendence připisovat negativní vlastnosti jiným a odmítat je u sebe Veřejné mínění: fenomén „sociální vhodnosti“ – problém zejména u citlivých témat Veřejné mínění: fenomén „sociální vhodnosti“ – problém zejména u citlivých témat

13 13 Ideologický sklon (Ideological bias) Konzervativní/liberální sklon Konzervativní/liberální sklon Speciální případ pluralistické ignorance Speciální případ pluralistické ignorance Tendence předpokládat větší ideologické zabarvení názorů jiných než odpovídá skutečnosti Tendence předpokládat větší ideologické zabarvení názorů jiných než odpovídá skutečnosti

14 14 Neosobní vliv a nerealistický optimismus (Impersonal impact and unrealistic optimism) Týká se pravděpodobnosti pozitivních a negativních událostí v osobním životě Týká se pravděpodobnosti pozitivních a negativních událostí v osobním životě Tendence vidět sebe lépe než ostatní Tendence vidět sebe lépe než ostatní Rozlišení mezi dvěma úrovněmi hodnocení – osobní versus sociální Rozlišení mezi dvěma úrovněmi hodnocení – osobní versus sociální

15 15Výzkumy CVVM Hodnocení ekonomické situace v ČR a ve vlastní domácnosti ČR19992001200320052007 dobrá577926 mezi2941433443 špatná6549495630 Domácnost dobrá2429253237 mezi5044504447 špatná2627242316

16 16 Efekt třetí osoby (Third-person effect) (Third-person effect) Vnímané účinky masových médií Vnímané účinky masových médií Tendence přeceňovat vliv médií na ostatní Tendence přeceňovat vliv médií na ostatní


Stáhnout ppt "Vnímání a mínění Eliška Jungová, IKŽ, FSV UK LS 2007/8."

Podobné prezentace


Reklamy Google