Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Pivo, cigarety, marihuana a spol.“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Pivo, cigarety, marihuana a spol.“"— Transkript prezentace:

1 „Pivo, cigarety, marihuana a spol.“
Příspěvek na konferenci AŘG

2 Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1
RNDr. Štěpánka Selingerová Absolvent PřF UK v r – obor biologie – chemie - učitelství Metodik prevence rizikového chování od roku 1996 2002 – „Kurz pro metodiky prevence na školách (CŽV ) FF UK“

3 Osnova příspěvku „Co víme“ - situace na škole v posledních letech (fakta vyplývající z evaluačního dotazníku a monitoringu rizikových jevů) „Co děláme“ - prevence na naší škole (hlavní pilíře MPP) „Co nás trápí a co potřebujeme“  snad i otázky do diskuse

4 Situace na škole Evaluační dotazník
Školní evaluační dotazník vychází ze studie ESPAD, upraven byl pro potřeby školy ve spolupráci s o.s. Prev-Centrum v roce 2003 Od roku 2003 je každý rok zadáván na začátku primy (adaptační kurz v září) a na konci kvarty (zážitkový kurz v červnu) Dotazník dlouhodobě hodnotí efektivitu školního MPP a mapuje změny vědomostí, dovedností a postojů našich studentů v průběhu prvních čtyř let (doba, kdy je prevence na škole nejintenzivnější)

5 Situace na škole Monitoring rizikových jevů
Výskyt sociálně-patologických jevů monitoruje na škole každé dva roky také o.s. Pyramidas Na základě výsledků (s kterými jsou seznámeni třídní učitelé, preventivní tým a vedení školy) je ve spolupráci s o.s. Pyramidas připravován základní preventivní program na nižším gymnáziu Výsledky jsou srovnávány se situací v ČR a v Praze a také s výsledky na SŠ i ZŠ

6 Situace na škole Některá zjištění, která vyplývají z evaluačního dotazníku a monitoringu SPJ Na osmiletém a šestiletém gymnáziu kouří cigarety jen málo žáků (výrazně méně ve srovnání s gymnáziem čtyřletým) – alespoň do věku 15 – 16 let.

7 Situace na škole Počet kuřáků výrazně stoupne v posledních dvou ročnících, kdy studenti začnou chodit po klubech a restauracích a konzumovat alkohol (většinou nekouří pravidelně). V posledních dvou letech téměř úplně klesl zájem o vodní dýmky (ještě před několika lety byly hodně „v módě“).

8 Situace na škole S marihuanou má ve věku 15 – 16 let zkušenost zhruba třetina žáků (většinou jde o jednorázové experimentální nebo rekreační užívání). Během studia na střední škole vyzkouší marihuanu nejméně dvě třetiny studentů.

9 Situace na škole Naprostá většina žáků nevyzkoušela žádnou z nelegálních návykových látek (s výjimkou marihuany). Povědomí žáků o návykových látkách a rizicích jejich užívání se podstatně zlepšilo (ve srovnání s předchozími lety). Častěji se objevuje pouze užívání sedativ bez doporučení lékaře (občas i v kombinaci s alkoholem).

10 Situace na škole Naprostá většina žáků má v 15 letech zkušenost s alkoholem a nejméně čtvrtina z nich byla už alespoň jednou opilá. Alkohol většinou poprvé pili s rodiči nebo sourozenci. Mezi studenty ve věku 17 – 19 let přibývají ti, kteří konzumují alkohol každý den.

11 Situace na škole První zkušenosti jsou v poslední době spojené hlavně s pitím tvrdého alkoholu. Pití tvrdého alkoholu (především drahého nebo míchaných nápojů) je spojené se společenským (sociálním) postavením.

12 Prevence na škole Preventivní bloky
Nižší gymnázium (první čtyři ročníky osmiletého a první dva ročníky šestiletého gymnázia) Dlouholetá spolupráce s o.s. Prev-Centrum a o.s. Život bez závislostí V současné době třetím rokem spolupráce s o.s. Pyramidas Základní informace o legálních a nelegálních drogách + související legislativě

13 Prevence na škole Interaktivní programy, besedy, semináře
První čtyři ročníky osmiletého, první dva ročníky šestiletého gymnázia a první ročník čtyřletého gymnázia Česká koalice proti tabáku – interaktivní programy o (ne)kouření - tabák, marihuana, vodní dýmka, elektronická cigareta o.s. Alma Femina - interaktivní programy zaměřené na prevenci alkoholu o.s. Pyramidas – nelegální drogy + legislativa Další programy podle aktuální nabídky

14 Prevence na škole Výchova ke zdraví
Předmět vyučovaný ve čtvrtém ročníku osmiletého a v druhém ročníku šestiletého gymnázia (součást ŠVP a MPP) Jedno pololetí vyučuje předmět metodik prevence, jedno pololetí školní psycholog Prevence legálních a nelegálních návykových látek Forma – pracovní listy, hry, diskuse, prezentace, filmy atd.

15 Prevence na škole Adaptační kurzy
Usnadňují vstup do nové školy a mezi nové spolužáky Kurzy vede preventivní tým (školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce) Informace o práci preventivního týmu a o možnostech pomoci, které nabízí Do programu zařazeny preventivní prvky Evaluační dotazník

16 Prevence na škole Komunikační kurzy
Zařazeny v polovině studia na osmiletém gymnáziu, zaměřeny na vztahy ve třídách, vzájemnou komunikaci, řešení problémů Završení preventivních aktivit předchozích čtyř let Kurzy vede preventivní tým (školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce) Do programu zařazeny preventivní prvky Evaluační dotazník

17 Prevence na škole Programy pro rodiče
Besedy dvakrát do roka před třídními schůzkami Aktuální témata zaměřená na rizikové chování dnešních dětí a mládeže Soutěž „Co chci, aby moji rodiče věděli o drogách“

18 Prevence na škole Programy pro pedagogy
Průběžné vzdělávání preventivního týmu Programy pro pedagogický sbor podle aktuálních potřeb a nabídek Práce preventivního týmu s třídními učiteli

19 Problémy – „co nás trápí“
ALKOHOL !!! Běžná součást čehokoliv (oslav, večírků, plesů, výletů, trávení volného času …) Tolerantní přístup rodičů a širší veřejnosti Dostupnost alkoholu bez jakéhokoliv problému (dostatek financí, podpora rodičů, žádná kontrola - především asijských prodejců) S konzumací alkoholu narůstá počet kuřáků

20 Problémy – „co nás trápí“
MALÝ ZÁJEM A TOLERANTNÍ PŘÍSTUP RODIČŮ ! Malá účast na preventivních programech pro rodiče V pití alkoholu většinou nevidí problém („vždyť jsme to také dělávali …“) Kázeňské tresty v souvislosti s konzumací alkoholu na školních akcích nepovažují rodiče za důležité či znepokojující

21 Problémy – „co nás trápí“
MÁLO ČASU ! Na prevenci užívání návykových látek není potřebné množství času a prostoru Důvod: v současné době je potřeba řešit především rizika spojená s užíváním internetu a sociálních sítí (kyberšikana) Důvod: ve třídách nižšího gymnázia se velmi často věnujeme problémům v souvislosti s narůstající agresivitou a intolerancí

22 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "„Pivo, cigarety, marihuana a spol.“"

Podobné prezentace


Reklamy Google