Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Pivo, cigarety, marihuana a spol.“ Příspěvek na konferenci AŘG 26. 3. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Pivo, cigarety, marihuana a spol.“ Příspěvek na konferenci AŘG 26. 3. 2014."— Transkript prezentace:

1 „Pivo, cigarety, marihuana a spol.“ Příspěvek na konferenci AŘG 26. 3. 2014

2 Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1  RNDr. Štěpánka Selingerová  Absolvent PřF UK v r. 1986 – obor biologie – chemie - učitelství  Metodik prevence rizikového chování od roku 1996  2002 –2004 - „Kurz pro metodiky prevence na školách (CŽV 630316) FF UK“

3 Osnova příspěvku 1. „Co víme“ - situace na škole v posledních letech (fakta vyplývající z evaluačního dotazníku a monitoringu rizikových jevů) 2. „Co děláme“ - prevence na naší škole (hlavní pilíře MPP) 3. „Co nás trápí a co potřebujeme“  snad i otázky do diskuse

4 Situace na škole Evaluační dotazník  Školní evaluační dotazník vychází ze studie ESPAD, upraven byl pro potřeby školy ve spolupráci s o.s. Prev-Centrum v roce 2003  Od roku 2003 je každý rok zadáván na začátku primy (adaptační kurz v září) a na konci kvarty (zážitkový kurz v červnu)  Dotazník dlouhodobě hodnotí efektivitu školního MPP a mapuje změny vědomostí, dovedností a postojů našich studentů v průběhu prvních čtyř let (doba, kdy je prevence na škole nejintenzivnější)

5 Situace na škole Monitoring rizikových jevů  Výskyt sociálně-patologických jevů monitoruje na škole každé dva roky také o.s. Pyramidas  Na základě výsledků (s kterými jsou seznámeni třídní učitelé, preventivní tým a vedení školy) je ve spolupráci s o.s. Pyramidas připravován základní preventivní program na nižším gymnáziu  Výsledky jsou srovnávány se situací v ČR a v Praze a také s výsledky na SŠ i ZŠ

6 Situace na škole Některá zjištění, která vyplývají z evaluačního dotazníku a monitoringu SPJ  Na osmiletém a šestiletém gymnáziu kouří cigarety jen málo žáků (výrazně méně ve srovnání s gymnáziem čtyřletým) – alespoň do věku 15 – 16 let.

7 Situace na škole  Počet kuřáků výrazně stoupne v posledních dvou ročnících, kdy studenti začnou chodit po klubech a restauracích a konzumovat alkohol (většinou nekouří pravidelně).  V posledních dvou letech téměř úplně klesl zájem o vodní dýmky (ještě před několika lety byly hodně „v módě“).

8 Situace na škole  S marihuanou má ve věku 15 – 16 let zkušenost zhruba třetina žáků (většinou jde o jednorázové experimentální nebo rekreační užívání).  Během studia na střední škole vyzkouší marihuanu nejméně dvě třetiny studentů.

9 Situace na škole  Naprostá většina žáků nevyzkoušela žádnou z nelegálních návykových látek (s výjimkou marihuany).  Povědomí žáků o návykových látkách a rizicích jejich užívání se podstatně zlepšilo (ve srovnání s předchozími lety).  Častěji se objevuje pouze užívání sedativ bez doporučení lékaře (občas i v kombinaci s alkoholem).

10 Situace na škole  Naprostá většina žáků má v 15 letech zkušenost s alkoholem a nejméně čtvrtina z nich byla už alespoň jednou opilá.  Alkohol většinou poprvé pili s rodiči nebo sourozenci.  Mezi studenty ve věku 17 – 19 let přibývají ti, kteří konzumují alkohol každý den.

11 Situace na škole  První zkušenosti jsou v poslední době spojené hlavně s pitím tvrdého alkoholu.  Pití tvrdého alkoholu (především drahého nebo míchaných nápojů) je spojené se společenským (sociálním) postavením.

12 Prevence na škole Preventivní bloky  Nižší gymnázium (první čtyři ročníky osmiletého a první dva ročníky šestiletého gymnázia)  Dlouholetá spolupráce s o.s. Prev-Centrum a o.s. Život bez závislostí  V současné době třetím rokem spolupráce s o.s. Pyramidas  Základní informace o legálních a nelegálních drogách + související legislativě

13 Prevence na škole Interaktivní programy, besedy, semináře  První čtyři ročníky osmiletého, první dva ročníky šestiletého gymnázia a první ročník čtyřletého gymnázia  Česká koalice proti tabáku – interaktivní programy o (ne)kouření - tabák, marihuana, vodní dýmka, elektronická cigareta  o.s. Alma Femina - interaktivní programy zaměřené na prevenci alkoholu  o.s. Pyramidas – nelegální drogy + legislativa  Další programy podle aktuální nabídky

14 Prevence na škole Výchova ke zdraví  Předmět vyučovaný ve čtvrtém ročníku osmiletého a v druhém ročníku šestiletého gymnázia (součást ŠVP a MPP)  Jedno pololetí vyučuje předmět metodik prevence, jedno pololetí školní psycholog  Prevence legálních a nelegálních návykových látek  Forma – pracovní listy, hry, diskuse, prezentace, filmy atd.

15 Prevence na škole Adaptační kurzy  Usnadňují vstup do nové školy a mezi nové spolužáky  Kurzy vede preventivní tým (školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce)  Informace o práci preventivního týmu a o možnostech pomoci, které nabízí  Do programu zařazeny preventivní prvky  Evaluační dotazník

16 Prevence na škole Komunikační kurzy  Zařazeny v polovině studia na osmiletém gymnáziu, zaměřeny na vztahy ve třídách, vzájemnou komunikaci, řešení problémů  Završení preventivních aktivit předchozích čtyř let  Kurzy vede preventivní tým (školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce)  Do programu zařazeny preventivní prvky  Evaluační dotazník

17 Prevence na škole Programy pro rodiče  Besedy dvakrát do roka před třídními schůzkami  Aktuální témata zaměřená na rizikové chování dnešních dětí a mládeže  Soutěž „Co chci, aby moji rodiče věděli o drogách“

18 Prevence na škole Programy pro pedagogy  Průběžné vzdělávání preventivního týmu  Programy pro pedagogický sbor podle aktuálních potřeb a nabídek  Práce preventivního týmu s třídními učiteli

19 Problémy – „co nás trápí“ ALKOHOL !!!  Běžná součást čehokoliv (oslav, večírků, plesů, výletů, trávení volného času …)  Tolerantní přístup rodičů a širší veřejnosti  Dostupnost alkoholu bez jakéhokoliv problému (dostatek financí, podpora rodičů, žádná kontrola - především asijských prodejců)  S konzumací alkoholu narůstá počet kuřáků

20 Problémy – „co nás trápí“ MALÝ ZÁJEM A TOLERANTNÍ PŘÍSTUP RODIČŮ !  Malá účast na preventivních programech pro rodiče  V pití alkoholu většinou nevidí problém („vždyť jsme to také dělávali …“)  Kázeňské tresty v souvislosti s konzumací alkoholu na školních akcích nepovažují rodiče za důležité či znepokojující

21 Problémy – „co nás trápí“ MÁLO ČASU !  Na prevenci užívání návykových látek není potřebné množství času a prostoru  Důvod: v současné době je potřeba řešit především rizika spojená s užíváním internetu a sociálních sítí (kyberšikana)  Důvod: ve třídách nižšího gymnázia se velmi často věnujeme problémům v souvislosti s narůstající agresivitou a intolerancí

22 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "„Pivo, cigarety, marihuana a spol.“ Příspěvek na konferenci AŘG 26. 3. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google