Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné mínění jako sociální proces Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK LS 2007/8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné mínění jako sociální proces Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK LS 2007/8."— Transkript prezentace:

1 Veřejné mínění jako sociální proces Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK LS 2007/8

2 Typy veřejností Všeobecná Všeobecná Voličská Voličská Zainteresovaná Zainteresovaná Aktivní (aktéři versus diváci) Aktivní (aktéři versus diváci) Elita (politická, profesionální, obhájci-odpůrci ) Elita (politická, profesionální, obhájci-odpůrci ) Veřejnost problému Veřejnost problému

3 Vývojový model veřejného mínění Foote a Hart 1953 Sled fází: 1. Problémová – identifikace problému 2. Fáze návrhů – jaký je cíl a cesty k němu 3. Taktická fáze – volba nejvhodnější cesty 4. Programová fáze - realizace 5. Hodnotící fáze

4 Model komunikace a názorového vůdcovství Davison 1958 Role problému Role problému Význam meziosobní komunikace – šíří se z primárních skupin do širší společnosti Význam meziosobní komunikace – šíří se z primárních skupin do širší společnosti Vliv skupinového mínění Vliv skupinového mínění Vliv názorových vůdců – „oblast masové manipulace“ Vliv názorových vůdců – „oblast masové manipulace“ Důležitá role emocí Důležitá role emocí

5 Cyklický proces –zájem o názory jiných, rozhodnutí o mínění či mlčení Cyklický proces –zájem o názory jiných, rozhodnutí o mínění či mlčení Formování veřejného mínění – proces, v němž očekávání vedou k posuzování názorů jiných a to zpětně posiluje očekávání Formování veřejného mínění – proces, v němž očekávání vedou k posuzování názorů jiných a to zpětně posiluje očekávání

6 Komunikace a vztahový reciproční model Price, Robert 1987 Veřejné mínění – proces sociální organizace prostřednictvím komunikace Veřejné mínění – proces sociální organizace prostřednictvím komunikace Formuje v čase kolem problému Formuje v čase kolem problému V každé fázi existuje interakce mezi jednotlivcem a veřejností V každé fázi existuje interakce mezi jednotlivcem a veřejností

7 a) veřejnost vzniká komunikací o problému, který chce řešit b) veřejné mínění - komplex procesů, v němž jsou vyjadřovány a modifikovány původně neslučitelné názory, hledány kompromisy s cílem najít cestu ke kolektivnímu postupu Význam komunikace mezi politickými aktéry a členy zainteresované veřejnosti Role sociální loajality

8 Veřejnost se skládá z rozličných skupin, některé interpersonální, jiné společenské (na různých úrovních) Veřejnost se skládá z rozličných skupin, některé interpersonální, jiné společenské (na různých úrovních) Formování veřejného mínění zahrnuje politické aktéry, média, zainteresovanou veřejnost Formování veřejného mínění zahrnuje politické aktéry, média, zainteresovanou veřejnost Je procesem sociálního přizpůsobování Je procesem sociálního přizpůsobování

9 9 Model „Spirály mlčení“ Elisabeth Noelle-Neumann (nar. 1919) 1947 Institut für Demoskopie Allensbach, Německo (Ústav veřejného mínění) Die Schweigespirale: Öffentliche Meinung – unsere soziale Haut (1980) The spiral of silence: Public opinion – our social skin (1984)

10 „last minute swing“ Předvolební výzkumy – část voličů mění stranu na poslední chvíli Předvolební výzkumy – část voličů mění stranu na poslední chvíli P. Lazarsfeld - tendence být s vítězi, vést se ve vagóně s kapelou „bandwagon effect“ P. Lazarsfeld - tendence být s vítězi, vést se ve vagóně s kapelou „bandwagon effect“ Noelle-Neumann - strach z izolace Noelle-Neumann - strach z izolace

11 Zdroje teorie Poznatky sociální psychologie Poznatky sociální psychologie Experimenty o skupinové konformitě (Asch, 1951) Experimenty o skupinové konformitě (Asch, 1951) Filozofické koncepty -vztah sociální kontroly a veřejného mínění Filozofické koncepty -vztah sociální kontroly a veřejného mínění

12 Koncept spirály mlčení Vznik a vývoj veřejného mínění - spirálovitě se rozvíjející proces Vznik a vývoj veřejného mínění - spirálovitě se rozvíjející proces Projevují se dva protichůdné trendy: Projevují se dva protichůdné trendy: a) potlačující tendence b) posilující tendence

13 Potlačující tendence: 1. Lidé nevyslovují veřejně názory, u nichž očekávají zápornou reakci ostatních 2. Mlčení se šíří, názor ve veřejnosti slábne Posilující tendence: 1. Lidé vyslovují názory, u nichž předpokládají kladné přijetí 2. Roste síla takových názorů ve veřejnosti

14 Empirické ověření Testováno empirickými výzkumy za pomoci projekčních otázek Testováno empirickými výzkumy za pomoci projekčních otázek 1. „železniční test“ 2. „výhružný test“

15 Železniční test Dotázaný si má představit cestu vlakem (5 hodin) s osobou opačného názoru Dotázaný si má představit cestu vlakem (5 hodin) s osobou opačného názoru Říci, zda je ochoten se o tématu bavit nebo raději mlčet Říci, zda je ochoten se o tématu bavit nebo raději mlčet

16 Výhružný test Během dotazování simulována izolační hrozba pomocí obrázků a tvrzení v dotazníku Během dotazování simulována izolační hrozba pomocí obrázků a tvrzení v dotazníku Ochota hovořit o sporném tématu dále klesá Ochota hovořit o sporném tématu dále klesá

17 Příklady témat: Tělesné tresty dětí Tělesné tresty dětí Kouření v přítomnosti nekuřáků Kouření v přítomnosti nekuřáků Postoje k politickým stranám Postoje k politickým stranám

18 Názorové klima Aktuální stav veřejného mínění ve společnosti Aktuální stav veřejného mínění ve společnosti Je kolísající, měnlivé, nejisté Je kolísající, měnlivé, nejisté Jednotlivec na veřejnosti jedná se znalostí názorového klimatu Jednotlivec na veřejnosti jedná se znalostí názorového klimatu Spirála mlčení je reakcí na změny názorového klimatu Spirála mlčení je reakcí na změny názorového klimatu

19 Veřejnost jako hrozba Možnost sankcionovat žádoucí a nežádoucí chování Možnost sankcionovat žádoucí a nežádoucí chování Schválení, souhlas, nelibost, nesouhlas Schválení, souhlas, nelibost, nesouhlas Veřejnost uděluje tresty na cti Veřejnost uděluje tresty na cti

20 Masa se podřizuje názorovému klimatu ze strachu z izolace Masa se podřizuje názorovému klimatu ze strachu z izolace Někteří jedinci tlaku odolávají, ti jsou schopni měnit veřejné mínění (kacíři, outsideři, avantgardisté) Někteří jedinci tlaku odolávají, ti jsou schopni měnit veřejné mínění (kacíři, outsideři, avantgardisté) Členové některých skupin -, „tvrdé jádro“ skupin jsoucích v izolaci Členové některých skupin -, „tvrdé jádro“ skupin jsoucích v izolaci

21 Zdroje veřejného mínění Přímé pozorování, osobní zkušenost Přímé pozorování, osobní zkušenost Masmédia – zprostředkovaný obraz světa, výrazně se podílejí na tvorbě názorového klimatu Masmédia – zprostředkovaný obraz světa, výrazně se podílejí na tvorbě názorového klimatu Kdo nenajde podporu svého stanoviska v médiích, je němý Kdo nenajde podporu svého stanoviska v médiích, je němý

22 Hypotéza spirály mlčení byla testována v mnoha zemích – nejednoznačné výsledky Noelleová uznává i existenci pluralistického, rozštěpeného veřejného mínění

23 Kritické otázky Zobecnění situace v Německu nebo obecný rys lidského chování? Zobecnění situace v Německu nebo obecný rys lidského chování? Platí proces ve všech sociálních situacích? Platí proces ve všech sociálních situacích? Lze veškeré lidské chování vysvětlovat strachem z izolace? Lze veškeré lidské chování vysvětlovat strachem z izolace?


Stáhnout ppt "Veřejné mínění jako sociální proces Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK LS 2007/8."

Podobné prezentace


Reklamy Google