Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Test akutní toxicity na rybách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Test akutní toxicity na rybách"— Transkript prezentace:

1 Test akutní toxicity na rybách
Metody Monika Roupcová Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

2 Metody Metoda I – Metoda pro stanovení akutní toxicity pro ryby. Publikována v příloze č.2 vyhlášky MŽP č. 222/2004 Sb. Method C.1 – Acute Toxicity for Fish. Directive 92/69/EEC, Published in O.J. L 383A 1992 OECD Test Guideline No 203 – Fish, Acute Toxicity Test. Adopted: July17, 1992

3 Plán studie Číslo studie Název studie Podstata a účel studie
Testovaná látka Zadavatel Testovací zařízení Časové rozvržení studie Testovací metoda Popis studie Záznam údajů a závěrečná zpráva Archivace Schválení plánu studie

4 Schválení plánu studie
vedoucí studie vedoucí skupiny zabezpečení jakosti vedoucí testovacího pracoviště zástupce zadavatele – pro informaci – ke schválení

5 Testovaná látka Validace analytické metody ( stanovení koncentrace testované látky – splnění kritéria jakosti testu) Údaje o rozpustnosti testované látky (příprava roztoků testované látky) Údaje o stabilitě látky

6 Testovací organismus Poecilia reticulata – Živorodka duhová
Aklimatizace ryb – 7 dní před použitím v testu musí být ryby nasazeny do vody stejné kvality a teploty, jaká se použije v testu

7 PROVEDENÍ TESTU Předběžná zkouška
Získání informací o rozsahu koncentrací, které budou použity v základní zkoušce Získání informací o stabilitě a rozpustnosti látky v podmínkách testu

8 Předběžná zkouška Příprava roztoků testované látky – v zřeďovací vodě
Testované koncentrace : (0,1) 1 – 100 mg/l Počet ryb: 7 pro každou koncentraci Délka expozice: 96 hod Teplota : 22  2°C

9 Záznam údajů Mortalita ryb : kontrola ryb za 2 až 4 hod a pak každých 24 hod Měření pH, O2 a teploty: v 0 hod a dále každých 24 hod Analytické stanovení koncentrace testované látky (nejvyšší a nejnižší koncentrace)

10 Úplná (Limitní) zkouška
Na základě výsledků zjištěných předběžnou zkouškou se zvolí rozsah testovaných koncentrací a statické nebo semistatické provedení zkoušky Statická - úbytek látky <20 % Semistatická - úbytek látky >20 % (výměna roztoků po každých 24 nebo 48 hod)

11 Úplná zkouška Příprava roztoků testované látky v zřeďovací vodě
Testované koncentrace: geometrická koncentrační řada (koeficient 2,2) pokrývající rozsah mortality od 0% do 100% Počet ryb: 10 pro každou koncentraci Obsádka: 1,0 g na litr Délka expozice: 96 hod Teplota : 22  2°C

12 Záznam údajů Mortalita ryb: kontrola ryb za 2 až 4 hod a pak každých 24 hod Měření pH, O2 a teploty: v 0 hod a dále každých 24 hod Analytické stanovení koncentrace testované látky – rozsah stanovení podle stability látky ( 20%)

13 Vyhodnocení Stanovení LC50 (24, 48, 72, 96h)
Vyhodnocení dalších údajů: Stanovení NOEC Stanovení LC100 Splnění kritérií jakosti: – mortalita v kontrole ne vyšší než 10% – koncentrace kyslíku – vyšší než 60% – koncentrace látky – nesmí klesnout pod 80% původních hodnot koncentrací

14 Závěrečná zpráva Úvod Testovaná látka + referenční látka
Údaje o testovacích rybách (název, dodavatel, stáří, délka a počet ryb) Popis testovacího postupu Podmínky zkoušky (teplota, osvětlení, doba expozice) Postup přípravy testovaných roztoků Souhrné tabulky – nominální koncentrace, počty ryb, mortalita, hodnoty pH a O2, teplota

15 Závěrečná zpráva Naměřené koncentrace a analytická metoda stanovení
Graf závislosti účinku v procentech na koncentraci Hodnoty LC % interval spolehlivosti a metoda vyhodnocení Hodnoty LC100 a NOEC Výsledky s referenční látkou Splnění kritérií jakosti Odchylky

16 Závěrečná zpráva Klasifikace látky – pokud je požadována Závěry
Přílohy – prohlášení o zajištění kvality – analytický report Podpisy – vedoucí studie – vedoucí testovacího pracoviště

17 Archivace Archivace vzorku testované látky Archivace písemností
– plán studie – primární údaje - záznamy průběhu zkoušky, výsledky měření – sekundární údaje – tabulky, výpočty, grafy – závěrečná zpráva

18


Stáhnout ppt "Test akutní toxicity na rybách"

Podobné prezentace


Reklamy Google