Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statistická přejímka Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statistická přejímka Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Statistická přejímka Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.
prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Tomáš Hladík, Ph.D. Systémy řízení jakosti – cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, TF, ČZU Praha

2 Statistická přejímka (Acceptance sampling)
představuje formu následné výběrové kontroly; jejím cílem je jednoznačné rozhodnutí o tom, zda daná dávka entit (suroviny, materiál, polotovary, výrobky) splňuje nebo nesplňuje stanovené požadavky na jakost a zda má být přijata či ne; je řízena podle předem stanovených pravidel (přejímací plán); používá se jak při vstupní, tak při mezioperační či výstupní kontrole.

3 Základní pojmy Rozsah dávky N – počet jednotek v dávce;
Rozsah výběru n – počet jednotek ve výběru; Přejímací plán – kombinace rozsahu výběru, který se má použít, a příslušných přejímacích kritérií. Ac – přejímací číslo; Re – zamítací číslo; AQL – přípustná mez jakosti – dohodnutá přijatelná úroveň jakosti vyjádřená jako podíl neshodných jednotek, který je pro odběratele přijatelný.

4 Členění statistických přejímek
Podle charakteru znaku jakosti: Srovnáním (attributes), Měřením (variables). Podle počtu výběrů: Jedním výběrem (single sampling), Dvojím výběrem (double sampling), Několikerým výběrem (multi sampling), Postupným výběrem (sequential sampling).

5 Postup při statistické přejímce jedním výběrem
Rozsah dávky N (lot size) Rozsah výběru n (sample size) Výběr Prohlídka Počet neshodných jednotek v dávce D Přejímací číslo Ac (acceptance number) Zamítací číslo Re (rejection number) Rozhodnutí: přijmout / odmítnout celou dodávku

6 Vývojový diagram statistické přejímky jedním výběrem - srovnáním

7 Operativní charakteristika přejímacího plánu L(p, n, Ac)
Operativní charakteristika představuje grafické vyjádření pravděpodobnosti L (v normách se značí Pa), že bude přijata dávka s podílem p neshodných jednotek podle aplikovaného přejímacího plánu. Dodavatel má zájem na tom, aby dávky s nižším podílem neshodných jednotek p (dávky dobré jakosti) byly přijímány co nejčastěji. Odběratel má zájem, aby dávky s vyšším podílem p (dávky špatné jakosti) byly co nejčastěji zamítány.

8 Operativní charakteristika
Dodavatel stanoví přípustnou úroveň jakosti p1 a riziko a, že dávky s úrovní jakosti p1 budou zamítány – pravděpodobnost zamítnutí dávky s přípustným podílem neshodných jednotek p1 je jen a. Odběratel stanoví nepřípustnou úroveň jakosti p2 a malé riziko b, že dávky s úrovní jakosti p2 bude nucen přijmout – pravděpodobnost dávky s podílem p2 neshodných jednotek je jen b.

9 Operativní charakteristika

10 Operativní charakteristika

11 Operativní charakteristiky – různé přijímací číslo Ac

12 Operativní charakteristiky – různé rozsahy výběrů n

13 Řešený příklad Jste v roli dodavatele, který dodává objemné dodávky ke statistické kontrole v dávkách jednotek. Na jaké přípustné mezi jakosti AQL se potřebujete dohodnout s odběratelem, aby pravděpodobnost přijetí dodávek byla alespoň 90%, když víte, že vaše dodávky obsahují v průměru 1,0 % neshodných jednotek? Jaký bude rozsah výběru pro statistickou přejímku? Jak dopadne přejímka dodávky, pokud budou při statistické přejímce odhaleny 4 neshodné jednotky? Použijte schéma pro statistickou přejímku jedním výběrem srovnáním na obecné kontrolní úrovni II. dle ČSN ISO

14 Určení kódového písmena rozsahu výběru
N = jednotek

15 Určení přípustné meze jakosti AQL

16 Určení rozsahu výběru n, přejímacího čísla Ac a zamítacího čísla Re

17 Operativní charakteristika

18 Výsledky Kódové písmeno rozsahu výběru K AQL = 1,0 n = 125 Ac = 3
Re = 4 V případě zjištění 4 neshodných jednotek, bude dodávka zamítnuta.

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Statistická přejímka Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google