Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statistická přejímka Systémy řízení jakosti – cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, TF, ČZU Praha Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D. prof. Ing. Václav Legát,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statistická přejímka Systémy řízení jakosti – cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, TF, ČZU Praha Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D. prof. Ing. Václav Legát,"— Transkript prezentace:

1 Statistická přejímka Systémy řízení jakosti – cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, TF, ČZU Praha Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D. prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Tomáš Hladík, Ph.D.

2 - představuje formu následné výběrové kontroly; - jejím cílem je jednoznačné rozhodnutí o tom, zda daná dávka entit (suroviny, materiál, polotovary, výrobky) splňuje nebo nesplňuje stanovené požadavky na jakost a zda má být přijata či ne; - je řízena podle předem stanovených pravidel (přejímací plán); - používá se jak při vstupní, tak při mezioperační či výstupní kontrole. Statistická přejímka (Acceptance sampling)

3 Rozsah dávky N – počet jednotek v dávce; Rozsah výběru n – počet jednotek ve výběru; Přejímací plán – kombinace rozsahu výběru, který se má použít, a příslušných přejímacích kritérií. Ac – přejímací číslo; Re – zamítací číslo; AQL – přípustná mez jakosti – dohodnutá přijatelná úroveň jakosti vyjádřená jako podíl neshodných jednotek, který je pro odběratele přijatelný. Základní pojmy

4 Podle charakteru znaku jakosti: a)Srovnáním (attributes), b)Měřením (variables). Podle počtu výběrů: a)Jedním výběrem (single sampling), b)Dvojím výběrem (double sampling), c)Několikerým výběrem (multi sampling), d)Postupným výběrem (sequential sampling). Členění statistických přejímek

5 Rozsah výběru n (sample size) Výběr Prohlídka Počet neshodných jednotek v dávce D Přejímací číslo Ac (acceptance number) Zamítací číslo Re (rejection number) Rozhodnutí: přijmout / odmítnout celou dodávku Rozsah dávky N (lot size) Postup při statistické přejímce jedním výběrem

6 Vývojový diagram statistické přejímky jedním výběrem - srovnáním

7 Operativní charakteristika přejímacího plánu L(p, n, Ac) Operativní charakteristika představuje grafické vyjádření pravděpodobnosti L (v normách se značí P a ), že bude přijata dávka s podílem p neshodných jednotek podle aplikovaného přejímacího plánu. Dodavatel má zájem na tom, aby dávky s nižším podílem neshodných jednotek p (dávky dobré jakosti) byly přijímány co nejčastěji. Odběratel má zájem, aby dávky s vyšším podílem p (dávky špatné jakosti) byly co nejčastěji zamítány.

8 Operativní charakteristika Dodavatel stanoví přípustnou úroveň jakosti p 1 a riziko , že dávky s úrovní jakosti p 1 budou zamítány – pravděpodobnost zamítnutí dávky s přípustným podílem neshodných jednotek p 1 je jen . Odběratel stanoví nepřípustnou úroveň jakosti p 2 a malé riziko , že dávky s úrovní jakosti p 2 bude nucen přijmout – pravděpodobnost dávky s podílem p 2 neshodných jednotek je jen .

9 Operativní charakteristika

10

11 Operativní charakteristiky – různé přijímací číslo Ac

12 Operativní charakteristiky – různé rozsahy výběrů n

13 Jste v roli dodavatele, který dodává objemné dodávky ke statistické kontrole v dávkách 3.000 jednotek. Na jaké přípustné mezi jakosti AQL se potřebujete dohodnout s odběratelem, aby pravděpodobnost přijetí dodávek byla alespoň 90%, když víte, že vaše dodávky obsahují v průměru 1,0 % neshodných jednotek? Jaký bude rozsah výběru pro statistickou přejímku? Jak dopadne přejímka dodávky, pokud budou při statistické přejímce odhaleny 4 neshodné jednotky? Použijte schéma pro statistickou přejímku jedním výběrem srovnáním na obecné kontrolní úrovni II. dle ČSN ISO 2859-1. Řešený příklad

14 Určení kódového písmena rozsahu výběru N = 3.000 jednotek

15 Určení přípustné meze jakosti AQL

16 Určení rozsahu výběru n, přejímacího čísla Ac a zamítacího čísla Re

17 Operativní charakteristika

18 Výsledky Kódové písmeno rozsahu výběru K AQL = 1,0 n = 125 Ac = 3 Re = 4 V případě zjištění 4 neshodných jednotek, bude dodávka zamítnuta.

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Statistická přejímka Systémy řízení jakosti – cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, TF, ČZU Praha Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D. prof. Ing. Václav Legát,"

Podobné prezentace


Reklamy Google