Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technická kontrola a evidence. Na všech úsecích výroby je nutné mít technickou kontrolu. Jejím úkolem je dbát na dodržování technologických postupů, dodržování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technická kontrola a evidence. Na všech úsecích výroby je nutné mít technickou kontrolu. Jejím úkolem je dbát na dodržování technologických postupů, dodržování."— Transkript prezentace:

1 Technická kontrola a evidence

2 Na všech úsecích výroby je nutné mít technickou kontrolu. Jejím úkolem je dbát na dodržování technologických postupů, dodržování technologické kázně a kontrolovat jakost došlých surovin a polotovarů a jakost rozpracovaných výrobků během jednotlivých výrobních operací a provádět konečnou kontrolu před expedicí. Rozdělení technické kontroly (TK)  vstupní  mezioperační  výstupní

3 Vstupní technická kontrola Má na starosti přejímku surovin, které jsou do závodu dováženy, zda odpovídají daným normám. Provádí je pomocí laboratorních zkoušek. Jestliže surovina neodpovídá požadované jakosti, vrátí se zpět dodavateli. Nikdy nesmí vstupní TK povolit zpracování špatné suroviny, neboť by došlo k znehodnocení výrobků a výrobě zmetků.

4 Mezioperační technická kontrola Zásadou této kontroly je nepřipustit, aby se nepokračovalo v práci na výrobku, nebo výrobcích či polotovarech, jestliže nejsou v odpovídající jakosti a neodpovídají předepsaným podmínkám výrobního procesu. TK na všech odděleních pravidelně a soustavně kontroluje jakost výrobků a v případě zjištění nedostatků určuje, zda lze výrobky opravit, nebo zda budou vyřazeny do vratného odpadu. Ve vytváření se provádí kontrola trhlin petrolejem.

5 Výstupní technická kontrola Výstupní technická kontrola zodpovídá za jakost výrobku, který je určen k prodeji zákazníkovi, nebo do prodejny. Provádí a zajišťuje reklamaci vadných výrobků a zajišťuje nápravu takto vzniklých chyb.

6 Druhy kontroly  Kontrola 100% - kontrolují se všechny výrobky  kontrola periodická – kontroluje se každý např. sudý (lichý, nebo druhý,pátý apod.) výrobek  namátková – kontroluje se namátkově určený počet výrobků

7 Zamítací číslo Je to číslo, které určuje nejmenší možný počet vadných výrobků z daného počtu. Například jestliže je zamítací číslo 6 ze 100, pak jestliže TK nalezne 7 výrobků vadných celou danou vyrobenou sérii zastaví, TK je zpravidla označí anilinovou barvou. Pracovník, pokud je to jeho chyba je povinen výrobky opravit – bez náhrady mzdy, pokud je to chyba způsobená ve výrobním procesu, tak je opraví s náhradou mzdy.

8 Zkoušky surovin a materiálů chemické složení, stanovení pH vlhkost zbytek na sítě smrštění litrová hmotnost a hustota průtočnost rychlost tvorby střepu pevnost v ohybu vypalovací zkoušky nasákavost žárovzdornost zkoušky dekoračních materiálů zkoušky glazur ztekucovací křivka

9 Zkoušky dekoračních materiálů  keramické barvy – lesk, odstín, zrnění  keramické obtisky – celistvost, barevnost  preparáty drahých kovů – vzhled, barva, lesk  barvítka a barvy pod glazuru – odstín, sytost  snímací lak – zbytek po výpalu  ředidla – vhodnost a nezávadnost použití  pojiva – rychlost schnutí O všech zkouškách je vedena přehledná evidence a dokumentace. Vše je pečlivě zaznamenáno do protokolů TK a uloženo nejméně půl roku.

10 Evidence Evidence je velmi důležitou součástí keramické výroby a provádí se na každém úseku výrobního procesu. Evidují se:  suroviny  stroje a zařízení  materiál pro výrobu  rozpracované výrobky (polotovary)  bílé vypálené výrobky  výrobky v dekoraci  výrobky určené k expedici

11 Evidence polotovarů Na každém oddělení bílé výroby a dekorace se provádí evidence zhotovených, nedokončených výrobků před dalším zpracováním v procesu výroby, aby byl přesný přehled o zhotovených polotovarech a mohl se tak sledovat plán výroby. Nedokončený výrobek, který je určen k dalšímu zpracování se nazývá polotovar.

12 Evidence výrobků Evidence výrobků se provádí po dokončení celého výrobku v bílé výrobě v dekoraci v expedici Spočívá v tom, že se přesně evidují počty jednotlivých dokončených výrobků určených pro expedování v bílém stavu (vypálené) určených pro další dekoraci určených pro expedici a prodej

13 Druhy evidence Denně se sleduje: 1.Počet polotovarů v předepsané kvalitě 2.Počet polotovarů určených k opravě 3.Počet výrobků podle plánu 4.Počet výrobků do souprav 5.Počet výrobků podle zakázky -Evidence se provádí na každém úseku výroby -Evidují se všechny výrobky, včetně špatných výrobků a výrobků určených k opravě, z důvodu uhrazení částky za jejich výrobu pracovníkovi, který se podílel na výrobě Výrobky se označují v bílé výrobě anilinovou barvou – červenou (k opravě), zelenou (k dalšímu zpracování).

14 Skladová evidence V každém výrobním závodu je nutno provádět skladovou evidenci ve skladech na tzv. skladových kartách, kam se zaznamenávají veškeré pohyby  stroje a zařízení  strojní součástky  suroviny a polotovary  čistící prostředky  materiály a pomůcky

15 KONEC


Stáhnout ppt "Technická kontrola a evidence. Na všech úsecích výroby je nutné mít technickou kontrolu. Jejím úkolem je dbát na dodržování technologických postupů, dodržování."

Podobné prezentace


Reklamy Google