Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik, podstata a význam Single Euro Payments Area Martin Kadorík Seminář „SEPA – platební služby pro Evropany Praha 21. 9. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik, podstata a význam Single Euro Payments Area Martin Kadorík Seminář „SEPA – platební služby pro Evropany Praha 21. 9. 2010."— Transkript prezentace:

1 Vznik, podstata a význam Single Euro Payments Area Martin Kadorík Seminář „SEPA – platební služby pro Evropany Praha 21. 9. 2010

2 Seminář „SEPA – platební služby pro Evropany *** Praha, září 2010 *** Vznik, podstata a význam SEPA Agenda  SEPA – obecná charakteristika  Postup zavedení SEPA  SEPA – základní nástroje  Zavedení SEPA – legislativa  Podpora pro zavedení SEPA na národní úrovni  Otázka stanovení konečného data pro zavedení SEPA 2

3 Seminář „SEPA – platební služby pro Evropany *** Praha, září 2010 *** Vznik, podstata a význam SEPA SEPA – obecná charakteristika  Projekt SEPA vznikl v roce 2002 z iniciativy EPC (The European Payments Council = Evropská rada pro platební styk) jakožto rozhodovacího a koordinačního orgánu evropských bank v otázkách sjednocení podmínek provádění plateb, jehož deklarovaným účelem je podporovat a prosazovat vytvoření SEPA na bázi samoregulace  Integrace domácích a přeshraničních plateb výhradně v měně EUR  Geograficky = 32 zemí (30 zemí Evropského hospodářského prostoru (=EU 27 + Island, Lichtenštejnsko, Norsko)), Monako a Švýcarsko Definice EPC:  Jednotná oblast pro platby v eurech (SEPA) bude oblastí, kde budou občané, firmy a další ekonomické subjekty schopné provádět a přijímat v rámci Evropy platby v eurech - přeshraniční i vnitrostátní - za stejných základních podmínek, práv a závazků, bez ohledu na své sídlo SEPA – Single Euro Payments Area – Jednotná oblast pro platby v eurech 3

4 Seminář „SEPA – platební služby pro Evropany *** Praha, září 2010 *** Vznik, podstata a význam SEPA Postup zavedení SEPA  Vytváření Jednotného prostoru pro platby eurech postupovalo podle harmonogramu definovaného v dokumentu „SEPA Roadmap“, který v prosinci 2004 přijala EPC  Harmonogram stanovil klíčové termíny pro období 2004-2010 a člení zavádění SEPA na: 1) fázi přípravnou/plánovací (2004-2005) 2) fázi implementační (2006-2007) 3) fázi migrace (2008-2010)  Září 2009 vydala Evropská komise nový dokument „Dotvoření jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) plán na období 2009-2012“  Dokument vymezuje opatření, která mají všechny zúčastněné strany (orgány EU a vnitrostátní orgány, odvětví a uživatelé) splnit během příštích tří let, a to na základě šesti priorit: 1)podpora přechodu na systém SEPA 2)zvýšení povědomí a propagace produktů SEPA 3)vypracování solidního právního prostředí a zajištění souladu 4)podpora inovací 5)dosažení normalizace a interoperability 6)vyjasnění a zlepšení řízení projektu SEPA  Tento plán se zaměřuje především na členské státy, které přijaly euro (předpokládá však zájem i ze strany členských států mimo eurozónu, přestože přechod na SEPA v nich probíhá pomalejším tempem)  Postup zavádění standardů SEPA ovlivňuje i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 (o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení ES č. 2560/2001) 4

5 Seminář „SEPA – platební služby pro Evropany *** Praha, září 2010 *** Vznik, podstata a význam SEPA SEPA – základní nástroje Základní nástroje SEPA  SEPA úhrada (SEPA Credit Transfer = SCT) -k dispozici klientům od 28.1.2008 -září 2010 zapojeno 4471 účastníků (EPC)  SEPA inkaso (SEPA Direct Debit = SDD) -k dispozici klientům od 2.11.2009 -existují dvě verze  základní Core - září 2010 zapojeno 3236 účastníků  verze B2B (Business to Business) – září 2010 zapojeno 2817 účastníků -listopad 2010 – povinná „dosažitelnost“ všech bank Eurozóny na základě Nařízení č.924/2009 -na základě toho se v listopadu 2010 očekává masová migrace na SDD -všechny pobočky bank Eurozóny musí být „dosažitelné“ minimálně pro SDD Core k 1.listopadu 2010 -pro banky mimo Eurozónu je stanoveno konečné datum 1.listopad 2014 -připravuje se nové Schéma SDD - SDD pro pevně stanovenou částku (SDD Fixed Amount)  Platební karty -sjednocení podmínek pro vydávání a používání platebních karet  Jednotná oblast pro hotovostní služby v eurech (SECA) -zahrnuje pravidla a požadavky na subjekty zpracovávající hotovost 5

6 Seminář „SEPA – platební služby pro Evropany *** Praha, září 2010 *** Vznik, podstata a význam SEPA Zavedení SEPA - legislativa  Povinnost účtovat poplatky za platby v eurech ve stejné výši pro vnitrostátní i přeshraniční platby  Tento požadavek dosud platil pouze na bezhotovostní úhrady a nyní se rozšiřuje i na inkasní platby  Zavádí povinnou dosažitelnost poskytovatelů platebních služeb v případě inkasních transakcí v eurech (pokud poskytovatel platebních služeb umožňuje plátci-spotřebiteli platit formou inkasa vnitrostátně, bude povinen umožnit mu platit formou inkasa i do ostatních členských států a to - v zemích Eurozóny od listopadu 2010 - v zemích mimo Eurozónu do 1 roku po vstupu do Eurozóny, případně nejpozději do listopadu r. 2014) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 6

7 Seminář „SEPA – platební služby pro Evropany *** Praha, září 2010 *** Vznik, podstata a význam SEPA Podpora pro zavedení SEPA na národní úrovni  Zřízeny v jednotlivých zemích SEPA pro usnadnění organizačních a administrativních záležitostí spojených s přistupováním poskytovatelů platebních služeb k systémům SEPA (v ČR – Národní koordinační výbor pro zavedení SEPA v ČR (NKV SEPA)  Pravidelné schůzky NKV + dvakrát ročně účast na SEPA EU FORUM (z iniciativy EK)  Poslední zasedání SEPA EU FORUM – květen 2010 : - Zapojení veřejné správy do migrace SEPA - Zapojení koncových uživatelů do činnosti národních SEPA koordinačních výborů - Zřízení „SEPA Council“ - Prezentace představitelů jednotlivých zemí – aktuální stav zavedení SEPA - Iniciativa na vytvoření společného standardu na XML výpisy National Adherence Support Organization (NASO) Národní koordinační výbory SEPA (NKV) 7

8 Seminář „SEPA – platební služby pro Evropany *** Praha, září 2010 *** Vznik, podstata a význam SEPA Stanovení konečného data pro zavedení SEPA SEPA EU FORUM: SEPA Migration End Date  Preferovaná legislativní forma stanovení závazného data pro zavedení SEPA (od Doporučení EK, přes Směrnici EK, nebo Nařízení EK) – urychlené zavedení do roku 2012 -Komplikace – situace v Německu - nemá vyřešenu transformaci na SDD více než 600 mil. Stávajících mandátů pro domácí inkasa - tvoří cca až 40% celoevropského objemu eurových inkasních plateb  Možný problém – interoperabilita jednotlivých SEPA clearingových systémů – bohužel, dosud není zajištěna celoevropská interoperabilita -Banka nemůže klientovi garantovat provedení SEPA platby, pokud nemá partnerova banka účast u stejného PE-ACH 8


Stáhnout ppt "Vznik, podstata a význam Single Euro Payments Area Martin Kadorík Seminář „SEPA – platební služby pro Evropany Praha 21. 9. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google