Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik, podstata a význam Single Euro Payments Area

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik, podstata a význam Single Euro Payments Area"— Transkript prezentace:

2 Vznik, podstata a význam Single Euro Payments Area
Martin Kadorík Seminář „SEPA – platební služby pro Evropany Praha

3 Agenda SEPA – obecná charakteristika Postup zavedení SEPA
SEPA – základní nástroje Zavedení SEPA – legislativa Podpora pro zavedení SEPA na národní úrovni Otázka stanovení konečného data pro zavedení SEPA 2 Seminář „SEPA – platební služby pro Evropany *** Praha, září 2010 *** Vznik, podstata a význam SEPA

4 SEPA – obecná charakteristika
SEPA – Single Euro Payments Area – Jednotná oblast pro platby v eurech Projekt SEPA vznikl v roce 2002 z iniciativy EPC (The European Payments Council = Evropská rada pro platební styk) jakožto rozhodovacího a koordinačního orgánu evropských bank v otázkách sjednocení podmínek provádění plateb, jehož deklarovaným účelem je podporovat a prosazovat vytvoření SEPA na bázi samoregulace Integrace domácích a přeshraničních plateb výhradně v měně EUR Geograficky = 32 zemí (30 zemí Evropského hospodářského prostoru (=EU 27 + Island, Lichtenštejnsko, Norsko)), Monako a Švýcarsko Definice EPC: Jednotná oblast pro platby v eurech (SEPA) bude oblastí, kde budou občané, firmy a další ekonomické subjekty schopné provádět a přijímat v rámci Evropy platby v eurech - přeshraniční i vnitrostátní - za stejných základních podmínek, práv a závazků, bez ohledu na své sídlo EPC je nejvyšším orgánem komerčního sektoru s rozhodovací pravomocí pro oblast platebního styku. Členy EPC jsou úvěrové instituce (banky, spořitelny, družstevní banky) a jejich národní a evropská sdružení a federace. Zastoupeny jsou všechny státy EU. Hlavním úkolem EPC je vývoj a řízení projektu SEPA - sektor úvěrových institucí převzal totiž v EU rozhodující roli a zavázal se vytvořit pod záštitou EPC pravidla pro nástroje, které byly vytipovány jako základ pro fungování SEPA. V EPC působí pracovní a expertní skupiny, v nichž jsou připravovány jednotné postupy, pokyny a standardy. Pravidla jsou schvalována na Plenárních shromážděních EPC – zde má každá členská země vymezený počet hlasů,  kriteriem je počet obyvatel a počty platebních transakcí (a zda se jedná o eurovou či neeurovou zemi). Rozhodnutí EPC jsou přijímána formou usnesení, která mají samoregulační charakter a jejichž implementaci EPC následně monitoruje. 3 Seminář „SEPA – platební služby pro Evropany *** Praha, září 2010 *** Vznik, podstata a význam SEPA 4

5 Postup zavedení SEPA Vytváření Jednotného prostoru pro platby eurech postupovalo podle harmonogramu definovaného v dokumentu „SEPA Roadmap“, který v prosinci 2004 přijala EPC Harmonogram stanovil klíčové termíny pro období a člení zavádění SEPA na: 1) fázi přípravnou/plánovací ( ) 2) fázi implementační ( ) 3) fázi migrace ( ) Září 2009 vydala Evropská komise nový dokument „Dotvoření jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) plán na období “ Dokument vymezuje opatření, která mají všechny zúčastněné strany (orgány EU a vnitrostátní orgány, odvětví a uživatelé) splnit během příštích tří let, a to na základě šesti priorit: podpora přechodu na systém SEPA zvýšení povědomí a propagace produktů SEPA vypracování solidního právního prostředí a zajištění souladu podpora inovací dosažení normalizace a interoperability vyjasnění a zlepšení řízení projektu SEPA Tento plán se zaměřuje především na členské státy, které přijaly euro (předpokládá však zájem i ze strany členských států mimo eurozónu, přestože přechod na SEPA v nich probíhá pomalejším tempem) Postup zavádění standardů SEPA ovlivňuje i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 (o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení ES č. 2560/2001) Plánovací etapa začala v roce 2004, jejím výsledkem jsou tzv. „Soubory pravidel“  (Rulebooks)  pro bezhotovostní úhrady a přímá inkasa, které stanovují provozní postupy, technické normy, definují lhůty a další povinnosti. Pravidla jsou závazná pro ty poskytovatele platebních služeb, které se do daného systému SEPA zapojí. Pro platby uskutečňované prostřednictvím platebních karet je stanoven soubor zásad a požadavků, kterým se vydavatelé, příjemci, kartové systémy a provozovatelé budou muset přizpůsobit – tzv. rámec SEPA pro platební karty (SEPA Card Framework - SCF). Dále byly také stanoveny jednotné rámce pro infrastrukturu zúčtování a vypořádání a vyvinuty nezbytné normy a specifikace bezpečnostních požadavků. 4 Seminář „SEPA – platební služby pro Evropany *** Praha, září 2010 *** Vznik, podstata a význam SEPA

6 SEPA – základní nástroje
Základní nástroje SEPA SEPA úhrada (SEPA Credit Transfer = SCT) k dispozici klientům od září 2010 zapojeno 4471 účastníků (EPC) SEPA inkaso (SEPA Direct Debit = SDD) k dispozici klientům od existují dvě verze základní Core - září 2010 zapojeno 3236 účastníků verze B2B (Business to Business) – září 2010 zapojeno 2817 účastníků listopad 2010 – povinná „dosažitelnost“ všech bank Eurozóny na základě Nařízení č.924/2009 na základě toho se v listopadu 2010 očekává masová migrace na SDD všechny pobočky bank Eurozóny musí být „dosažitelné“ minimálně pro SDD Core k 1.listopadu 2010 pro banky mimo Eurozónu je stanoveno konečné datum 1.listopad 2014 připravuje se nové Schéma SDD - SDD pro pevně stanovenou částku (SDD Fixed Amount) Platební karty sjednocení podmínek pro vydávání a používání platebních karet Jednotná oblast pro hotovostní služby v eurech (SECA) zahrnuje pravidla a požadavky na subjekty zpracovávající hotovost 5 Seminář „SEPA – platební služby pro Evropany *** Praha, září 2010 *** Vznik, podstata a význam SEPA 6

7 Zavedení SEPA - legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 Povinnost účtovat poplatky za platby v eurech ve stejné výši pro vnitrostátní i přeshraniční platby Tento požadavek dosud platil pouze na bezhotovostní úhrady a nyní se rozšiřuje i na inkasní platby Zavádí povinnou dosažitelnost poskytovatelů platebních služeb v případě inkasních transakcí v eurech (pokud poskytovatel platebních služeb umožňuje plátci-spotřebiteli platit formou inkasa vnitrostátně, bude povinen umožnit mu platit formou inkasa i do ostatních členských států a to v zemích Eurozóny od listopadu 2010 v zemích mimo Eurozónu do 1 roku po vstupu do Eurozóny, případně nejpozději do listopadu r. 2014) 6 Seminář „SEPA – platební služby pro Evropany *** Praha, září 2010 *** Vznik, podstata a význam SEPA

8 Podpora pro zavedení SEPA na národní úrovni
National Adherence Support Organization (NASO) Národní koordinační výbory SEPA (NKV) Zřízeny v jednotlivých zemích SEPA pro usnadnění organizačních a administrativních záležitostí spojených s přistupováním poskytovatelů platebních služeb k systémům SEPA (v ČR – Národní koordinační výbor pro zavedení SEPA v ČR (NKV SEPA) Pravidelné schůzky NKV + dvakrát ročně účast na SEPA EU FORUM (z iniciativy EK) Poslední zasedání SEPA EU FORUM – květen 2010 : Zapojení veřejné správy do migrace SEPA Zapojení koncových uživatelů do činnosti národních SEPA koordinačních výborů Zřízení „SEPA Council“ Prezentace představitelů jednotlivých zemí – aktuální stav zavedení SEPA Iniciativa na vytvoření společného standardu na XML výpisy 7 Seminář „SEPA – platební služby pro Evropany *** Praha, září 2010 *** Vznik, podstata a význam SEPA

9 Stanovení konečného data pro zavedení SEPA
SEPA EU FORUM: SEPA Migration End Date Preferovaná legislativní forma stanovení závazného data pro zavedení SEPA (od Doporučení EK, přes Směrnici EK, nebo Nařízení EK) – urychlené zavedení do roku 2012 Komplikace – situace v Německu - nemá vyřešenu transformaci na SDD více než 600 mil. Stávajících mandátů pro domácí inkasa - tvoří cca až 40% celoevropského objemu eurových inkasních plateb Možný problém – interoperabilita jednotlivých SEPA clearingových systémů – bohužel, dosud není zajištěna celoevropská interoperabilita Banka nemůže klientovi garantovat provedení SEPA platby, pokud nemá partnerova banka účast u stejného PE-ACH 8 Seminář „SEPA – platební služby pro Evropany *** Praha, září 2010 *** Vznik, podstata a význam SEPA 9


Stáhnout ppt "Vznik, podstata a význam Single Euro Payments Area"

Podobné prezentace


Reklamy Google