Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě"— Transkript prezentace:

1 SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě
11. května 2006

2 SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě
Pojem SEPA New Legal Framework Platební systémy EU Využití platebních systémů EU Očekávaný vývoj SEPA SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

3 SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě
Pojem SEPA New Legal Framework Platební systémy EU Využití platebních systémů EU Očekávaný vývoj SEPA SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

4 Single €uro Payment Area 1. Pojem SEPA
SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

5 1. Pojem SEPA S€PA bude oblastí, kde občané, společnosti a další ekonomické subjekty budou moci realizovat platby v euru v rámci Evropy (současně definované jako EU 25 plus Island, Norsko, Lichtenštejnsko a Švýcarsko) v jednom státu nebo mezi nimi, za stejných základních podmínek, práv a povinností, bez ohledu na to, kde se aktuálně nacházejí. (EPC Roadmap, prosinec 2004) SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

6 1. Pojem SEPA European Payments Council (EPC)
rozhodovací a koordinační instituce v oblasti evropského bankovnictví cílem je harmonizace platebního styku a podpora a propagace vytvoření jednotného platebního prostoru pro použití eura (SEPA) v současnosti 64 členů z 27 evropských zemí, včetně EBA zastoupení zemí podle objemu plateb (ČR: 1 instituce – Česká bankovní asociace) pracovní skupiny (WG) pro řešení jednotlivých otázek platebního styku SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

7 1. Pojem SEPA SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

8 1. Pojem SEPA skutečné SEPA bude dosaženo tehdy, až všichni spotřebitelé v €-zóně budou moci provádět platby ze svého bankovního účtu tak jednoduše a bezpečně, jako dnes provádějí tuzemské platby do roku 2008 musí banky poskytovat službu „SEPA pro občana“ s využitím zahraničních a tuzemských nástrojů pro platební styk v € do roku 2010 musí být všechny služby změny z národních infrastruktur na panevropské, bez paralelního fungování domácích a zahraničních nástrojů; v této době bude zpracování plateb zajišťováno několika panevropskými zúčtovacími centry (PE-ACH) (ECB, září 2004) SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

9 SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě
Pojem SEPA New Legal Framework Platební systémy EU Využití platebních systémů EU Očekávaný vývoj SEPA SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

10 2. New Legal Framework soubor právních úprav pro oblast platebního styku na vnitřním trhu EU nutnost sladění právních norem všech zemí EU cílem je komplexní ochrana spotřebitele (= klienta banky) a transparentnost a stejnorodost bankovních služeb SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

11 2. New Legal Framework zahrnuje přes 20 oblastí, např.
právo provádět platební služby informační požadavky zpracování kreditních převodů a valutování přenositelnost bankovních účtů klientská mobilita odvolatelnost platebního příkazu informace o příkazci platby inkaso použití typů poplatků „OUR“, „BEN“, „SHA“ digitální podpisy ochrana dat a další SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

12 2. New Legal Framework Právo provádět bankovní služby
definice bankovní instituce v současné době v jednotlivých zemích velmi odlišná nutnost shodné definice platebních služeb ve vztahu ke spotřebiteli (stejné aktivity, stejné podmínky, stejná rizika) cílem je vytvoření jednotné bankovní licence pro EU Informační požadavky zobrazení všech podstatných informací na výpisu z účtu SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

13 2. New Legal Framework Zpracování kreditních převodů a valutování
právní normy pro zpracování kreditních převodů v rámci EU: Směrnice 97/5/EC základní informační povinnosti bank vůči klientům všeobecné doporučení ke lhůtám a výši poplatků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EC) 2560/2001 definuje přeshraniční převod v € stanoví výši poplatků s ohledem na tuzemský platební styk v € SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

14 2. New Legal Framework Zpracování kreditních převodů a valutování
Nařízení (ES) 2560/2001, čl. 3, odst. 1: „S účinností nejpozději od 1. července 2003 jsou poplatky účtované institucí za přeshraniční převody prováděné v eurech až do výše eur stejné jako poplatky účtované touž institucí za odpovídající převody v eurech prováděné uvnitř členského státu, ve kterém se tato instituce provádějící přeshraniční převod nachází.“ Nařízení (ES) 2560/2001, čl. 3, odst. 2: „S účinností ode dne 1. ledna 2006 se uvedená částka eur zvyšuje na eur.“ SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

15 2. New Legal Framework Zpracování kreditních převodů a valutování
Nařízení (ES) 2560/2001, čl. 9: „Toto nařízení se rovněž použije na přeshraniční platby prováděné v měně jiného členského státu, jestliže tento stát oznámí Komisi své rozhodnutí rozšířit použití tohoto nařízení na svou měnu. …“ (tzv. opt-in) ČR dle oficiálního vyjádření ČNB ustanovení čl. 9 nevyužije dosud využívá pouze Švédsko SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

16 2. New Legal Framework Zpracování kreditních převodů a valutování
European Payments Council (EPC) – definování EU-regulované platby a vytvoření konvencí pro platební styk: CREDEURO stanoví základní lhůty pro EU regulované platby kreditování účtu příjemce max. třetí bankovní den po akceptaci platebního příkazu bankou příkazce Interbank Convention on Payments (ICP) SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

17 2. New Legal Framework Zpracování kreditních převodů a valutování
Interbank Convention on Payments (ICP) stanoví základní zásady zpoplatnění pro EU regulované platby platba musí být typ SHA (výlohy hradí příkazce i příjemce vždy své bance) v průběhu transakčního řetězce nesmí dojít ke snížení částky jistiny platby => příjemce musí obdržet shodnou částku platby, jakou zadal příkazce (no-bene deduct principle) SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

18 2. New Legal Framework Inkaso (Direct Debiting)
velmi rozdílné právní normy pro zpracování inkas existuje většinou na tuzemské bázi, pro přeshraniční převody se zatím nevyužívá nutnost jednotné definice platebního příkazu a zejména právní normy pro řešení nevyžádaných transakcí různý úhel pohledu: požadavek na transakci s následným akceptem plátce požadavek na transakci s primárním akceptem plátce primární souhlas plátce s inkasem ve prospěch předem určeného účtu (současný princip uplatňovaný v ČR) stanovení limitní částky a počtu inkasních transakcí, … SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

19 2. New Legal Framework konečné řešení vyžaduje sladění všech dotčených právních norem všech zemí EU (i s ohledem na další plánované rozšíření) … =>New Legal Framework je značně náročnou a časově velmi dlouhodobou záležitostí SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

20 SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě
Pojem SEPA New Legal Framework Platební systémy EU Využití platebních systémů EU Očekávaný vývoj SEPA SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

21 3. Platební systémy Evropské unie
TARGET TARGET2 EBA EBA EURO1 PE-ACH EBA STEP1 EBA STEP2 národní systém 1 národní systém 2 národní systém 3 národní systém n SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

22 3. Platební systémy Evropské unie
TARGET Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

23 3. Platební systémy Evropské unie
TARGET zpracování vysokoobjemových plateb s vysokou prioritou platební operace vztahující se k devizovým obchodům a obchodům na peněžním trhu v oblasti eura nízké náklady vysoké zabezpečení velmi krátká doba zpracování transakce minimální částka transakce není stanovena SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

24 3. Platební systémy Evropské unie
TARGET zpracování probíhá prostřednictvím národních clearingů jednotlivých zemí (RTGS+, ELLIPS, BI-REL, …) členem TARGET je rovněž Evropská centrální banka (ECB) vyrovnání závazků v reálném čase SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

25 3. Platební systémy Evropské unie
TARGET2 vyšší stupeň zpracování plateb v reálném čase  postupná náhrada TARGET shodné služby a funkce pro všechny bankovní instituce v €-zóně jednotná cenová struktura širší dostupnost pro všechny banky €-zóny SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

26 3. Platební systémy Evropské unie
TARGET2 zahájení pilotního provozu (DE,FR,IT) zřejmě v polovině 2007 otázka právní struktury a vlastnictví systému (tzv. Single Shared Platform – centrální banky vs. každý účastník TARGET2) pro ČR/ČNB závazné členství od data vstupu do €-zóny SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

27 3. Platební systémy Evropské unie
EBA European Banking Association založena 1985 pro ECU clearing clearing v € od 1999 členy jsou banky s domicilem v EU cíl: nabídka otevřených služeb všem finančním institucím v EU v oblasti zpracování jednotlivých i hromadných plateb v € SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

28 3. Platební systémy Evropské unie
Platební systémy EBA v současné době nabízí EBA 3 druhy služeb  EBA Clearing: EURO1 STEPs (Straight Through Euro Payment System): STEP1 STEP2 SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

29 3. Platební systémy Evropské unie
EURO1 zpracování vysokoobjemových plateb s vysokou prioritou systém on-line zpracování plateb s vypořádáním na konci dne (net settlement) prostřednictvím systému TARGET zpracování plateb v rámci limitů jednotlivých bank SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

30 3. Platební systémy Evropské unie
EURO1 denní objem cca 185 tis. plateb v hodnotě přes 165 mld. € účastníky komerční banky se sídlem v EU (OECD) s přímým přístupem na TARGET, kapitálem min. 1,25 mld. € a ratingem min. A2 (S&P) přes 130 účastníků (01/2006) SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

31 3. Platební systémy Evropské unie
STEP1 platební sytém pro jednotlivé komerční převody účastníkem jsou všechny členské banky EURO1 dalším účastníkem může být každá aktivní komerční banka EU členství není limitováno výší kapitálu banky cca 250 účastníků (04/2006) denní objem cca 22 tis. transakcí v hodnotě 400 mil. € SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

32 3. Platební systémy Evropské unie
STEP2 platební sytém pro jednotlivé a hromadné komerční převody zpracované metodou STP (Straight Through Processing) účastníkem jsou všechny členské banky EURO1 a STEP1 dalším účastníkem může být každá aktivní komerční banka EU členství není limitováno výší kapitálu banky většina bank ČR nepřímými účastníky STEP2 SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

33 3. Platební systémy Evropské unie
STEP2 denní objem cca 230 tis. transakcí nízkoobjemové platby (max €) s nízkou prioritou zpracování (D+1) vypořádání na konci dne prostřednictvím systémů STEP1/EURO1/TARGET „receiver capability“ – dosažitelnost všech bank v rámci EU pro platby v € funguje jako první reální PE-ACH SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

34 SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě
Pojem SEPA New Legal Framework Platební systémy EU Využití platebních systémů EU Očekávaný vývoj SEPA SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

35 4. Využití platebních systémů EU
všechny uvedené systémy plně funkční počet účastníků se průběžně zvyšuje s rozšířením EU dobrovolná participace jednotlivých (centrálních) bank v systémech z důvodu zjednodušeného zpracování transakcí v rámci EU se zavedením € jako domácí měny v nových zemích EU povinnost centrálních bank účasti v systému TARGET (TARGET2) dobrovolná participace komerčních bank v dalších systémech (do budoucna i v TARGET2) hlavní význam pro komerční platby z pohledu bank v ČR = EBA STEP2 SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

36 4. Využití platebních systémů EU
zpracování plateb v € v rámci EU prostřednictvím EBA STEP2: striktní požadavky na formátování platby zpracování platby s nižší prioritou (D+1) banky v ČR jsou nepřímými účastníky STEP2 => platby jsou zpracovány přes přímé účastníky (pro ČSOB je přímým účastníkem KBC Brusel) jednoznačná identifikace příjemce => zpracování bez prodlevy s možností uplatnit nižší poplatky SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

37 4. Využití platebních systémů EU
požadavky na formátování plateb pro STEP2 (přeshraniční převod, EU-regulated payment): domicil plátce i příjemce platby v členských zemích Evropského hospodářského prostoru (EU + NO,IS,LI) měna platby: € maximální částka: identifikace příjemce: IBAN (číslo účtu) a BIC (kód banky) kód výloh: SHA (poplatky platí každý své bance) žádné doplňující informace pro banku SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

38 4. Využití platebních systémů EU
platební příkaz formátovaný pro EU-regulovanou platbu musí být zpoplatněn v členské zemi EMU (tj. používající € jako tuzemskou měnu) jako tuzemský platební styk musí být zpoplatněn v zemi EU, která nepoužívá € jako tuzemskou měnu, jako tuzemská platba v měně € může být cenově zvýhodněn oproti standardnímu poplatku za tuzemskou platbu v € právní norma: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 o přeshraničních platbách v eurech SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

39 4. Využití platebních systémů EU
podmínky pro zpracování plateb a unifikaci platebního styku v rámci EU stanoví European Payments Council definice EU-regulované platby konvence CREDEURO (lhůty pro zpracování regulovaných plateb) konvence ICP (principy zpracování regulovaných plateb; „no-bene deduct“) povinnost použití IBAN/BIC pro všechny platby v rámci EU (01/2006 …  2007) SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

40 4. Využití platebních systémů EU
využití dalších platebních systémů (TARGET, EURO1, STEP1) pouze zprostředkovaně většina českých bank není účastníkem žádného z velkoobjemových systémů – platby provádí prostřednictvím bank, které vedou nostro účty v € přímý přístup až po zavedení € jako tuzemské měny v ČR SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

41 SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě
Pojem SEPA New Legal Framework Platební systémy EU Využití platebních systémů EU Očekávaný vývoj SEPA SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

42 5. Očekávaný vývoj SEPA další vlna rozšíření EU (Bulharsko, Rumunsko, ?Chorvatsko, ?Turecko, …) s rozšiřováním EU se zároveň zvětšuje oblast aplikace právních norem EU s požadavky na jednotnou platební oblast ve výhledu přechod všech zemí na € => rozšíření €-zóny o další miliony spotřebitelů rozšíření Evropské měnové unie v návaznosti na zrušení výjimky z EU Treaty o používání € 1. skupina: Slovinsko, Lotyšsko, Kypr, Estonsko, Litva, Malta (2007/2008) 2. skupina: Slovensko (2009) 3. skupina: ČR, Polsko, Maďarsko (nejdříve 2010) SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

43 5. Očekávaný vývoj SEPA rozhodnutí o způsobu přechodu na €
Madridský scénář zúčtovací jednotka €, oběživo tuzemská měna Big Bang zúčtovací jednotka i oběživo €, rychlé stažení tuzemské měny z oběhu (1 – 2 týdny) Phasing out omezená možnost využití tuzemské měny pro určité předem stanovené typy plateb, pro ostatní operace jen € Direct Debit vytvoření prostředku pro přeshraniční inkasa v rámci EU nutnost sladění národních právních norem SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

44 5. Očekávaný vývoj SEPA plná aplikace CREDURO a ICP
důsledné dodržování konvencí přijetí konvencí EPC jako závazného pravidla chování bank průběžné řešení New Legal Framework vytvoření dalších PE-ACH dosažitelnost jakékoliv banky v rámci EU dosud funkční pouze EBA STEP2 SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

45 Jednotný platební příkaz
5. Očekávaný vývoj SEPA Banka příjemce v EU TARGET-2-2 EBA Vnitrobankovní převod Step2 gateway Bank Banka příkazce v EU Klient Příjemce PEACH: Euro Step2, STET, Elexir-2, … PEDD Korespondentská banka Jednotný platební příkaz SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |

46 Děkuji za pozornost www.csob.cz
Milan Máčal, Mezibankovní platební služby Odkazy: Odborná konference „Platební styk SEPA a euro na obzoru“ (Institute for International Research, Praha ) SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě |


Stáhnout ppt "SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě"

Podobné prezentace


Reklamy Google