Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny v podnikové praxi vyplývající ze zákona o platebních službách Ondrej Simon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny v podnikové praxi vyplývající ze zákona o platebních službách Ondrej Simon."— Transkript prezentace:

1 Změny v podnikové praxi vyplývající ze zákona o platebních službách Ondrej Simon

2 11 „JEDNOTNÝ PANEVROPSKÝ PLATEBNÍ TRH, KDE NENÍ ROZDÍL MEZI DOMÁCÍMI A PŘESHRANIČNÍMI PLATBAMI“ VIZE ECB

3 2 SYSTÉM INKAS V CZK PO 1.11.2009 BANKA plátce BANKA příjemce příjemce plátce Povolení k inkasu Smlouva Inkasní soubor Provedené inkaso Bankovní výpis §103 Vrácení částky…

4 3 MOŽNOST VRÁCENÍ ČÁSTKY BANKA plátce plátce Žádost o vrácení §103 Vrácení částky… do 8 týdnů od data odepsání Vyřídit do 10 dnů ode dne obdržení žádosti Vrátí finanční prostředky Nevrátí finanční prostředky - okamžik autorizace - přesná částka platební transakce - částka, kterou lze rozumně očekávat

5 4 ? §103 VRÁCENÍ ČÁSTKY AUTORIZOVANÉ PLATEBNÍ TRANSAKCE - ODST.1 a)K okamžiku autorizace nebyla stanovena přesná částka platební transakce a b)Částka platební transakce převyšuje částku, kterou plátce mohl rozumně očekávat, se zřetelem ke všem okolnostem… Opatření ze strany bank: Limit  Zachová stávající nastavení (případně bez limitu)  Vyzve klienty k doplnění  Banka automaticky nastaví interně stanovený limit (až 2 násobek průměrných denních/měsíčních inkas) Interval (období) inkasování  Počet dní do dalšího inkasa  Počet inkas za určité období  Denní, měsíční…. Nejasnosti na straně korporátů: Limit na jednotlivé transakce vs limit na protistranu! Ani výše 2 násobku průměrných denních/měsíčních inkas nemusí stačit. Výsledkem budou neprovedená inkasa! Postup při opakování inkas v případě nedostatečného krytí inkasovaného účtu? Více než 1 inkaso denně?

6 5 ? §103 VRÁCENÍ ČÁSTKY AUTORIZOVANÉ PLATEBNÍ TRANSAKCE - ODST.2 V rámcové smlouvě se plátce a jeho poskytovatel mohou dohodnout, že nepoužijí odst.1, jestliže: a)Souhlas s platební instrukci udělil plátce přímo svému poskytovateli a zároveň b)Tam, kde připadá v úvahu, informace o přesné částce platební transakce byla plátci poskytovatelem nebo příjemcem poskytnuta nebo zpřístupněna dohodnutým způsobem nejméně 4 týdny před okamžikem přijetí platebního příkazu Opatření ze strany bank:  Smluvní ujednání mezi plátcem a bankou plátce  Souhlas udělil plátce přímo svému poskytovateli  Informace o přesné částce byla plátci známa nejméně 4 týdny předem Nejasnosti na straně korporátů: Dohoda předem? V několika případech povolení k inkasu poskytovateli předává příjemce – jedná se i v tomto případě o přímé udělení souhlasu plátci? Jedná se převážně o zálohové platby? Jaké dokumenty bude poskytovatel požadovat po plátci?

7 6 ? ? SIPO Považuje nový zákon o platebním styku platby prostřednictvím SIPO za platební transakci? Opatření ze strany bank: Opatření ze strany České pošty: ? Opatření ze strany korporátů:

8 7 SIPO

9 8 §103 VRÁCENÍ ČÁSTKY AUTORIZOVANÉ PLATEBNÍ TRANSAKCE - ODST.5 Uživatel a poskytovatel se mohou dohodnout na podmínkách, které jsou pro uživatele výhodnější než podmínky stanovené… Plátce uživatel Příjemce uživatel Poskytovatel

10 9 ZÁJEM PŘÍJEMCE V PŘÍPADĚ VRÁCENÍ ČÁSTKY  Limity interně stanovené bankou od 1.11.2009 (eventuálně později) nastavit dle historie 12 měsíců, a to s ohledem na nejvyšší platby, nikoli na různě vypočtené průměry z plateb.  Informovat příjemce o vrácení částky, nejlépe předem.  Uvést v bankovních výpisech jednotný „TYP“ zprávy (konstantní symbol, apod.), podle kterého bude jednoznačné, jak pro příjemce tak pro plátce, že se jedná o vrácení částky podle §103.  Při vrácení částky zachovat původní identifikátory, např. variabilní symbol, specifický symbol.  Otevřít komunikaci na téma SIPO.

11 10 SYSTÉM INKAS V EUR PO 1.11.2009 A K T I V N Í S T R A N A P A S I V N Í S T R A N A ?  Banky plánují přistoupit jak k aktivní tak pasivní straně, a to k jednomu termínu  Termín banky neuvádějí

12 11 MOBILITA KLIENTA Změna banky BANKA stará BANKA nová TP1 TP2 TP3 IP1 IP2 SIPO Žádost o „převedení klienta“ příjemce Informační dopis

13 12 „JEDNOTNÝ PANEVROPSKÝ PLATEBNÍ TRH, KDE NENÍ ROZDÍL MEZI DOMÁCÍMI A PŘESHRANIČNÍMI PLATBAMI“ VIZE ECB

14 13 … ať nám to svítí …

15 14 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Změny v podnikové praxi vyplývající ze zákona o platebních službách Ondrej Simon."

Podobné prezentace


Reklamy Google