Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh nařízení o požadavcích na úhrady a inkasa v eurech Povinný přechod na produkty SEPA? Jiří Beran Ministerstvo financí ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh nařízení o požadavcích na úhrady a inkasa v eurech Povinný přechod na produkty SEPA? Jiří Beran Ministerstvo financí ČR."— Transkript prezentace:

1 Návrh nařízení o požadavcích na úhrady a inkasa v eurech Povinný přechod na produkty SEPA? Jiří Beran Ministerstvo financí ČR

2 Přechod na SEPA - statistika Rychlost přechodu na SEPA produkty zůstává za původními očekávánímiDůvody?

3 Stanovení termínů pro přechod (end-dates) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10.03.2010: „Evropský parlament vyzývá znovu Evropskou komisi, aby stanovila jasný, vhodný a závazný konečný termín pro přechod na nástroje SEPA, a to nejpozději do 31. prosince 2012, po jehož uplynutí již budou muset být všechny platby v eurech prováděny s využitím norem SEPA.“ Závěry Rady EU ze dne 02.12.2009: „Rada se domnívá, že stanovení konečných termínů pro přechod na systém pro inkaso a bezhotovostní převody by poskytlo jasnost a vzpruhu, které trh potřebuje, a zajistilo, aby bylo rychle dosaženo podstatných výhod, které systém SEPA nabízí, a aby mohly být odstraněny vysoké náklady spojené s provozováním tradičních produktů i produktů SEPA souběžně. Zvláštní předběžné podmínky členských států musejí být rovněž vzaty v úvahu (např. členské státy eurozóny oproti státům, které nejsou členskými státy eurozóny). Nakonec se představí různé možnosti stanovení termínu, vždy s poukazem na výhody a nevýhody každé předkládané možnosti (např. právní úpravou EU, právní úpravou ECB, vnitrostátními opatřeními).“

4 Legislativní rámec SEPA Směrnice o platebních službách (2007) Nařízení o přes- hraničních platbách (2009) Nařízení o požadavcích na úhrady a inkasa Vytvoření harmonizovaného právního rámce pro poskytování platebních služeb v EU Princip stejných poplatků Regulace mezibankovních poplatků Dosažitelnost pro inkasa Požadavky na úhrady a inkasa Dosažitelnost pro úhrady Zřízení platebního účtu

5 Rozsah působnosti Úhrady a inkasa v eurech v rámci EU/EHP („2-leg transactions“) Negativní působnost  PT mezi poskytovateli na jejich vlastní účet  PT platební kartou včetně výběrů hotovosti z platebního účtu  PT telekomunikačním prostředkem, pokud nevyústí v úhradu nebo inkaso na/z platebního účtu identifikovaného pomocí BBAN nebo IBAN  poukazování peněz (money remittance) „Úhrada znamená platební službu pro připsání na účet příjemce, při níž je platební transakce nebo série platebních transakcí iniciována plátcem na základě souhlasu, který dal svému poskytovateli platebních služeb.“ „Inkaso znamená platební službu pro odepsání z účtu plátce, při níž je platební transakce iniciována příjemcem na základě plátcova souhlasu.“

6 Podstatné požadavky / end-dates Podstatné požadavky stanoveny v příloze nařízení Povinnost používat IBAN pro přeshraniční i vnitrostátní PT Formát zpráv podle ISO 20022  mezi poskytovateli  mezi uživateli, jestliže se jedná o hromadné platby EK může změnit prováděcím předpisem (delegated act)End-dates  pro úhrady: 12 měsíců od nabytí účinnosti  pro inkasa: 24 měsíců od nabytí účinnosti  ČS mohou stanovit dřívější end-dates  ČS mimo eurozónu: 4 roky od nabytí účinnosti Výjimka pro produkty s podílem do 10 %: 3 roky od nabytí účinnosti

7 Povinnost dosažitelnosti (reachability) Pro inkasa zavedlo již nařízení 924/2009  od 01.11.2010 v ČS eurozóny  od 01.11.2014 v ČS mimo eurozónu Nově i pro úhrady  bez přechodných období, od nabytí účinnosti  i pro ČS mimo eurozónu „Poskytovatel plátce, který umožňuje z účtu plátce provádět vnitrostátní inkasa, umožní v souladu s inkasním schématem provádět z tohoto účtu inkasa iniciovaná příjemcem prostřednictvím poskytovatele nacházejícího se v kterémkoli ČS.“ „Poskytovatel příjemce, který umožňuje na účet příjemce provádět vnitrostátní úhrady, umožní provádět na tento účet úhrady iniciované plátcem z účtu u poskytovatele nacházejícího se v kterémkoli ČS.“

8 Zřízení platebního účtu Nesouvisí přímo se SEPA Negativní reakce ze strany Evropské bankovní federace „Obecné podmínky pro zřízení platebního účtu, který je nabízen poskytovatelem ve velkém veřejnosti, nesmí obsahovat diskriminační ustanovení vztahující se ke státní příslušnosti nebo místu bydliště uživatele, aniž je dotčena možnost stanovit rozdíly v podmínkách, jestliže tyto rozdíly jsou přímo odůvodněny objektivními kritérii.“

9 Další vývoj Návrh EK se očekává na přelomu září a října Projednávání v Radě EU a v Evropském parlamentu Pozice ČS Pozice ČS – dosud nejasná, nebylo příliš diskutováno  DE, CZ – proti  ČS mimo eurozónu usilují o rozšíření výjimek a přechodných období  ostatní ČS obecně souhlasí s myšlenkou end-dates, ale mají dílčí výhrady Pozice EPC Pozice EPC – souhlasí s myšlenkou end-dates, ale značné výhrady k legislativnímu zakotvení podstatných požadavků na úhrady a inkasa

10 Jiří Beran Ministerstvo financí ČR oddělení Platební služby a tržní infrastrukturajiri.beran@mfcr.cz +420 257 043 110


Stáhnout ppt "Návrh nařízení o požadavcích na úhrady a inkasa v eurech Povinný přechod na produkty SEPA? Jiří Beran Ministerstvo financí ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google