Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specializovaný finanční úřad IFA 13. 12. 2011 Ludmila Klimešová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specializovaný finanční úřad IFA 13. 12. 2011 Ludmila Klimešová."— Transkript prezentace:

1 Specializovaný finanční úřad IFA 13. 12. 2011 Ludmila Klimešová

2 Právní rámec vzniku SFÚ Zákon č. 531/1990 Sb., o ÚFO – § 9a ve znění novel (zák. č. 199/2010 Sb., zák. č. 30/2011 Sb., poslední novela projednávána PSČR) – Účinnost od 1. 1. 2012 X Souvislost se zákonem o finanční správě (tzv. 14+1) – Účinnost byla odložena na 1.1.2013

3 Zákon č. 531/1990 Sb. o ÚFO § 9a + přechodná ustanovení Odst. 1 - Místní příslušnost – celá ČR Odst. 2 – Věcná působnost – totožná jako u FÚ v sídlech krajských měst – Jen u vybraných subjektů – S výjimkou daní, u nichž může být současně místně příslušných více FÚ (např. daň z nemovitostí) – Netýká se správy tzv. plátcových pokladen Odst. 3 - Odvolacím orgánem je FŘ pro hlavní město

4 Zákon č. 531/1990 Sb. o ÚFO § 9a + přechodná ustanovení Odst. 7 – změna místní příslušnosti pod SFÚ dle ustanovení DŘ – K 1. 1. 2012 dochází u vybraných subjektů k naplnění zákonných podmínek pro ZMP na SFÚ – Samotná ZMP však procedurálně proběhne dle odpovídajících ustanovení DŘ – Příprava harmonogramu a požadavek na provedení či dokončení řízení či postupů na původních FÚ před zahájením a dokončením ZMP

5 Sektorové členění I.Primární sektor  Zemědělství, lesnictví, hornictví, těžba surovin II.Sekundární sektor – výroba a průmysl  Strojírenství, stavebnictví, automobilový průmysl, chemický průmysl, energetika……. III.Sektor služeb  Obchod, doprava, média, telekomunikační průmysl, zábava, sport,kultura, poradenské služby.. IV.Finanční sektor

6 1/3/8/1 1/14/3/1 8/39/21/1 3/17/4/0 0/35/25/1 0/67/232/153 3/10/3/0 0/14/3/1 1/12/6/0 3/34/23/2 0/10/6/2 5/29/36/4 2/13/34/2 3/11/3/0

7 Komplexní správa VDS Daň z příjmu DPH Daň z příjmů ze závislé činnosti Správa dotací Státní dozor DSL Těžba surovin Výroba průmysl Služby Finanční instituce SEKTOR Mezinárodní zdaňování vč. transfer pricing Finanční instrumenty Nehmotný majetek Investiční pobídky Frekventovaná problematika bez ohledu na sektor

8 Principy přístupu ke správě daní VDS Užití diferencovaného přístupu – dohled nad daňovým chováním subjektu s vyšším podílem interní kontroly nebo nutnost provedení „klasické“ daňové kontroly Forma a intenzita daňové kontroly je určena kvalitní interní kontrolou, případně získáním informací z externích zdrojů ještě před zahájením kontroly Pro účely interní kontroly by měla být využívána statistická data o obvyklých výstupech daného sektoru – pro omezení „zbytečných“ kontrolních aktivit

9 Aplikace modelu kontrolních vrstev Daňová kontrola Externí šetření – získání dat Interní kontrola a analýzy Porozumění podnikání subjektu

10 Organizační uspořádání SFÚ o Model organizace dle systematiky DŘ (přípravné X nalézací X o placení) o Značné zjednodušení přenosu informací a tím omezení rizika jejich ztráty či nepředání o Orientace na hmotně právní specializaci i v rámci specializace procesní (nalézací řízení X o placení). Rutinní správa daňových záležitostí subjektů přesunuta více do útvaru správy plateb o Odlišná organizace daňových útvarů

11 Organizační uspořádání SFÚ o přehlednější a komplexnější správa, vyšší míra znalosti a povědomí o subjektu, jednotná správa platebních povinností (ODÚ) u jednoho subjektu o rychlejší a efektivnější možnost vedení příslušného řízení bez nutnosti zdržující komunikace a výměny informací mezi útvary, současně lze ze stejného důvodu operativněji reagovat na neplnění povinností či nezákonné jednání ze strany subjektu o vyšší míra znalost í provázanosti údajů v DAP s ekonomickou činností subjektu

12 Organizační diagram SFÚ Ředitel Odbor výkonu daní – nalézací řízení Odbor správy platebních povinností Odbor metodiky daní Zástupce řediteleKancelář ředitele Odd. přípravného řízení Odd. podpůrných činností

13 Odbor metodiky daní Oddělení daně z příjmů Oddělení DPH Oddělení pro metodiku účetnictví Oddělení pro metodiku správy daně

14 Odbor správy platebních povinností Oddělení správy ODÚ Oddělení správy plateb Oddělení vymáhání

15 Odbor výkonu daní – nalézací řízení 6 územních pracovišť Brno, Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem Oddělení analýzy, vyhledávání a řízení rizik Oddělení pro správu VDS pro sektor I. a II. Oddělení pro správu VDS pro sektor III. Oddělení pro správu VDS pro sektor IV. Oddělení pro správu dotací a agendu státního dozoru Oddělení pro správu DPFOZČ a DSL


Stáhnout ppt "Specializovaný finanční úřad IFA 13. 12. 2011 Ludmila Klimešová."

Podobné prezentace


Reklamy Google