Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Generální finanční ředitelství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Generální finanční ředitelství"— Transkript prezentace:

1 Generální finanční ředitelství
Finanční správa ČR - organizace k Otakar Sladkovský – Generální finanční ředitelství v Praze

2 Generální finanční ředitelství
Právní úprava: Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (novely č. 458/2011 Sb., č. 407/2012 Sb.). Vyhláška č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Organizační řád Finanční správy ČR: Zřizuje územní pracoviště finančních úřadů, která se nacházejí v jejich sídlech. - Stanovuje územní pracoviště, která jsou řízena z jiného územního pracoviště (územní pracoviště stanoví Organizační řád Finanční správy ČR).

3 Generální finanční ředitelství
Zásadní změny proti současné organizaci daňové správy: Současný stav: Stav po GFŘ (Praha) GFŘ (Praha) 8 FŘ Odvolací FŘ (Brno) 199 FÚ + SFÚ 14 FÚ + SFÚ

4 Generální finanční ředitelství
Zásadní změny proti současné organizaci daňové správy: Soustředění metodického řízení orgánů Finanční správy do větších celků, a sice: a) Centrálního orgánu GFŘ, který metodicky řídí FÚ, OFŘ (posílení role a pozice oproti současnému stavu). b) Druhostupňové řízení je soustředěno pouze do jednoho OFŘ (oproti dnešním 8 „centrům“). c) 14 krajských center (+SFÚ), která budou řídit prvostupňová řízení (oproti dnešním 200 „centrům“).

5 Generální finanční ředitelství
Zásadní změny proti současné organizaci daňové správy: Přesun kompetencí FÚ (zásadní změny): Výkon je soustředěn z Ministerstva financí na Finanční správu ČR, cenová kontrola bude prováděna pouze na SFÚ, státní dozor nad loteriemi bude prováděn pouze na SFÚ, upraven (rozšířen) okruh vybraných daňových subjektů na SFÚ (např. penzijní fondy, investiční společnosti včetně podílových fondů..), důchodová reforma – FÚ správci pojistného na důchodové spoření Finanční úřad má působnost na území vyššího územního samosprávného celku – zvýšení akčního rádia FÚ.

6 Generální finanční ředitelství
Zásadní změny proti současné organizaci daňové správy: Změna v příslušnosti soudů ve správním soudnictví: Změna v příslušnosti krajských soudů (příslušnost krajského soudu v řízení se správním soudnictví se řídí sídlem prvostupňového orgánu), zvláštní úprava u vybraných daňových subjektů (příslušnost krajského soudu v řízení ve správním soudnictví v těchto případech je odvozena od bydliště nebo sídla navrhovatele).

7 Generální finanční ředitelství
Zásadní změny proti současné organizaci daňové správy: Důraz na provádění prvoinstančního odvolacího řízení. FÚ včetně jeho územních pracovišť má pro platby daní zřízenu jednu matriku (oproti dnešnímu stavu, kdy každý FÚ měl svoji matriku). Předčíslí účtu podle jednotlivých druhů příjmů zůstávají zachována.

8 Generální finanční ředitelství
Zásadní změny proti současné organizaci daňové správy: Změny v organizaci kontrolní, vymáhací činnosti FÚ: zvýšení akčního rádia pracovníků FÚ, specializace pracovníků kontrolních a vymáhacích oddělení, účelnější využití elitních pracovníků kontrolních a vymáhacích oddělení, zefektivnění a zrychlení některých postupů při správě daní (úbytek dožádání, úbytek formalizovaných úkonů, atd.), sloučení výkonu správy dotací a finanční kontroly pod jedno metodické řízení.

9 Generální finanční ředitelství
Zásadní změny proti současné organizaci daňové správy: Změna ve správě majetkových daní: V rámci kraje dochází k sehrávání daňových přiznání k dani z nemovitostí podávaných jedním daňovým subjektem (§13 odst.2 DŘ). Daňový subjekt nebude muset v případech, kdy v rámci kraje vlastní více nemovitostí, a to v působnosti několika dnešních FÚ podávat více daňových přiznání než jedno.

10 Generální finanční ředitelství
Umístění spisu daňového subjektu: Pokyn č. GFŘ–D-12 (č.j / ) o finančních úřadech , jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části Základní pravidla: - spis daňového subjektu bude umístěn na územním pracovišti, kde má fyzická osoba místo trvalého pobytu nebo právnická osoba sídlo (princip územní působnosti původních finančních úřadů), - původní delegace zůstávají v platnosti, - pokyn řeší i speciální výjimky (Praha-východ, Nepomuk, Dolní Lutyně).

11 Generální finanční ředitelství
Umístění spisu daňového subjektu: - dílčí řízení, postupy, spis se nachází tam, kde řízení, postupy probíhají, - úprava daně z nemovitostí - algoritmus pro určení umístění spisu: a) daňový subjekt má místo pobytu nebo sídlo v území kraje – spis umístěn na příslušném územním pracovišti v jehož územním obvodu původního FÚ má sídlo nebo místo trvalého pobytu,

12 Generální finanční ředitelství
Umístění spisu daňového subjektu: b) daňový subjekt nemá sídlo v území kraje: Právnická osoba Má v kraji nemovitosti, které byly v roce 2012 u jediného FÚ – ÚzP v místě FÚ, v jehož obvodu byly nemovitosti v roce 2012. Má v kraji nemovitosti, které byly v roce 2012 u více FÚ - určené ÚzP v místě sídla FÚ.

13 Generální finanční ředitelství
Umístění spisu daňového subjektu: b) daňový subjekt nemá místo pobytu v území kraje: Fyzická osoba Má stavby, které byly v roce 2012 u jediného FÚ (pozemky u jiného FÚ) - ÚzP v místě FÚ, v jehož obvodu byly stavby v roce 2012. Má pouze pozemky u více FÚ - určené ÚzP v místě sídla FÚ. Má stavby, které byly v roce 2012 u více FÚ – priorita dle druhu stavby. 1. priorita: Má obytný dům u jediného FÚ - ÚzP v místě FÚ, v jehož obvodu byl obytný dům v roce 2012. 2. priorita: Nemá obytný dům, ale má byt u jediného FÚ - ÚzP v místě FÚ, v jehož obvodu byl byt v roce 2012. 3. priorita: Nemá obytný dům ani byt. Má stavbu pro rekreaci u jediného FÚ - ÚzP v místě FÚ, v jehož obvodu byla stavba v roce 2012. 4. priorita: Ostatní případy – určené ÚZP v místě sídla FÚ.

14 Generální finanční ředitelství
Umístění spisu daňového subjektu: Spisy k dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí budou umístěny na územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu v jehož územním obvodu: a) měl zůstavitel naposledy trvalý pobyt… (viz čl. II bod 10 pokynu), b) se nachází nemovitost … (viz čl. II bod 10 pokynu), c) má trvalý pobyt nebo sídlo nabyvatel movitého majetku.. (viz čl. II bod 10 pokynu), d) má trvalý pobyt nebo sídlo dárce majetku nebo jiného majetkového prospěchu jde-li o darování do ciziny… (viz čl. II bod 10 pokynu), e) se nacházel movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch , nelze-li určit spravující ÚzP dle písmen a) až d).

15 Generální finanční ředitelství
Umístění spisu daňového subjektu: Místo uložení spisu u : a) správy odvodů za porušení rozpočtové kázně a finanční kontroly, b) správních řízení (platby v hotovosti…), c) kontroly výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány, atd…. bude daňovým subjektům (účastníkům řízení) sděleno při zahájení řízení.

16 Generální finanční ředitelství
Umístění spisu daňového subjektu: Pokyn č. GFŘ–D-13 (č.j / ) ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu a) Stanovuje pravidla pro přesun spisu z důvodu změny místa pobytu nebo sídla. b) Stanovuje pravidla pro přesun spisu z důvodu skutečného výkonu podnikání.

17 Generální finanční ředitelství
Dotazy ? Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Generální finanční ředitelství"

Podobné prezentace


Reklamy Google