Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chester Irving Barnard

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chester Irving Barnard"— Transkript prezentace:

1 Chester Irving Barnard

2 Chester Barnard byl americký obchodní manažer, výkonný obchodní ředitel a autor průkopnické práce v teorii řízení a organizačních studiích. V roce 1938 vyšla jeho kniha s názvem The Functions of the Executive, což v překladu znamená „Funkce manžera“. Tato kniha vysvětluje teorii organizace a funkce manažerů v organizacích.

3 Biografie Chester Barnard vyrůstal v rodině pracující třídy. Svého otce Barnard popisuje jako „muže vzdělaného školní mluvnicí“. Jeho otec byl mechanik. Nikdy nevydělal příliš mnoho peněz, ale byl to velmi inteligentní člověk. Barnard vyrůstal v dělnické domácnosti ve věčném nedostatku finančních prostředků.

4 Ve skutečnosti byl Barnardův zájem o filozofii jeho životním koníčkem
Ve skutečnosti byl Barnardův zájem o filozofii jeho životním koníčkem. Široce se ve filozofii orientoval a byl členem Americké filozofické společnosti. Rozpory v dětství přispívali k jeho velmi dobré představivosti. Barnard měl soucit s ostatními. Hrála v tom roli hlavně smrt jeho matky když mu bylo 5 let.

5 Barnard byl úspěšný v obchodu, politice a veřejných službách
Barnard byl úspěšný v obchodu, politice a veřejných službách. Ve svém mládí Barnard pracoval na farmě, potom studoval ekonomii na Harvardské univerzitě. Vydělával si peníze laděním pián a řídil taneční skupinu. Harvardská univerzita mu z technických důvodů odepřela titul bakaláře. Celá řada univerzit mu však později čestné doktoráty udělila (získal jich celkem 7).

6 Ve 30. letech během velké hospodářské krize řídil státní podpůrný systém v New Jersey.
V letech 1942 – 1945 byl prezidentem společnosti United service organization. Po odchodu z obchodní sféry v roce 1948 se stal prezidentem Rockefellerovy nadace ( ) a od roku 1952 byl předsedou Národní vědecké organizace. Koncem roku 1950 byl jedním z prvních členů Společnosti pro systém a výzkum.

7 Činnost Barnard se zabýval organizacemi jako systémem lidské aktivity a zjistil, že je pro ně typický krátký život. Zřídka-kdy mají tyto společnosti 100-letý život. Podle Barnarda je jedinou organizací, která si může nárokovat dlouhý věk římsko-katolická církev. Organizace nežijí dlouho, protože nesplňují 2 kritéria nutné pro přežití, a to účinnost a výkonnost.

8 Účinnost je Barnardem definována tak, že je schopna plnit stanovené cíle. Naopak Barnardův názor na organizační výkonnost byl podstatně odlišný od obvyklého výkladu tohoto slova. Barnard definoval výkonnost organizace jako stupeň, kterého je organizace schopna dosáhnout, aby uspokojila potřeby lidí.

9 Barnardovo učení Barnardovo učení odráží jeho důvěrnou zkušenost s managementem, zdůrazňuje mravní integritu, rozum a profesionalitu. Jeho spisy dokazují jeho schopnosti ve filozofii a teoretickém stavění a touze k tomu, aby byla teorie a praxe stavěná na vědeckých základech.

10 Chester Barnard navrhl 5 klíčových instrukcí pro každou fungující a životaschopnou organizaci:
Široký zájem, představivost a porozumění Nadřazenost intelektuálních kapacit Porozumění na poli mezilidských vztahů Ocenění významu přesvědčování v lidských záležitostech Porozumění opatrnému chování vůči nepoznanému

11 The Functions of the Executive
Barnardova kniha The Functions of the Executive hovoří o funkcích řízení. Nikoli však z hlediska „nazírání“, ale z hlediska odvozování koncepce systému spolupráce. Barnard shrnul funkce řízení následovně: Zajištění podstatných služeb od ostatních členů Formulace organizačních potřeb a cílů Založení a udržení systému komunikace

12 The Functions of the Executive
Barnard ve své knize kombinuje vědu a umění. Barnardova „estetická“ četba má u studentů kladný ohlas. Inspiruje současné studenty tím, že jim poskytuje autentický smysl organizace. Jako jediný v historii myšlení managementu kombinuje Barnard dvě „populace" - vědu organizace a umění organizování. zkušenosti.

13 The Functions of the Executive
Barnard psal svou knihu The Funcions of The Executive „pro potomstvo“. Byl svým cílem natolik zaujatý, že svou knihu dokonce asi osmnáctkrát nebo dvacetkrát přepsal. Jeho pracovní rozvrh při psaní knihy zahrnoval 18 hodin denně mezi obchodem a jinými povinnostmi a psaním této knihy. Přesto byl schopný kritického postoje. Jeho kniha obsahuje tři odlišné trendy organizační teorie: instituční teorii „školu rozhodování“ „školu mezilidských vztahů“

14 The Functions of the Executive
Barnardova kniha The Functions of the Executive poskytuje koncepční schéma teorie organizace založené na pojmech jako je: Individuální a ohraničená rozumnost Spolupráce Formální organizace Neformální organizace

15 The Functions of the Executive
Hlavní koncepty zahrnují: Svobodnou vůli Komunikaci Teorii autority Rozhodovací proces Kniha The Functions of the Executive je označována jako nejvíce myšlená provokující kniha o organizaci a managementu, která kdy byla napsána praktickým manažerem.

16 Závažnost Barnardova učení důležité pojmy z teorie organizace
Individualita Individualita je zapojena do aktivit které jsou výsledkem psychologických faktorů. Osoby mají možnost volby či rozhodnutí a schopnost svobodné vůle. Organizace jako kooperativní systém je viděna jako překonání fyzických a poznávacích omezení. Spolupráce Pojem „spolupráce“ Barnard definuje jako „opravdové omezení sebesama v mnoha směrech“ nebo také jako “prezenční službu pro žádnou odměnu“. Při spolupráci je důležité bojovat spíše za principy nežli za věci. Když je cíl spolupráce již dosažen, pak můžeme mluvit o tom, že spolupráce byla efektivní.

17 Rozhodování a rozhodovací proces
Barnard formuloval dvě zajímavé teorie. Jednu o rozhodování a pravomocích a druhou o podnětech. Obě mají souvislost se systémem komunikace založeným na 7 základních pravidlech: Mají být definovány cesty komunikace. Každý má tyto cesty komunikace znát. Každý má mít přístup k formálním cestám komunikace. Cesty komunikace mají být co nejkratší a co nejpřímější. Pravomoce osob, které slouží v centrech komunikace mají být odpovídající, tzn. aby byli na úrovni toho, o čem mají rozhodovat. Cesta komunikace nesmí být přerušena, jestliže organizace je funkční. Každé spojení má být ověřitelné.

18 Barnard přikládá velkou důležitost přesvědčování, více než ekonomickým podnětům. Popisuje 4 obecné a specifické podněty, kterými jsou: Peníze a ostatní materiální podpory Osobní a nemateriální příležitosti Požadovaná psychická kondice v práci Ideální podněty, jako je hrdost na práci atd.

19 Barnardovy vybrané publikace týkající se organizační studie:
1938 – The Functions of the Executive ( Funkce řízení ) 1939 – Dilemmas of Leadership in the Democratic Procces ( Dilema vedení v demokratickém procesu ) 1946 – A Report on the International Control of Atomic Energy ( Zpráva o mezinárodní kontrole atomové energie ) 1948 – Organization and Managment ( Organizace a řízení ) 1956 – Organization and Managment: Selected Papers ( Organizace a managment: Vybrané statě ) 1956 – On the Teaching of Law in the Liberal Arts Curriculum ( O vyučování práva v institutu Liberal Arts Curriculum ) Zákon: 1958 – Elementary Conditions of Business Morals ( Základní podmínky obchodní morálky ) 1973 – Conversations With Chester I. Barnard , vydáno Williamem B. Wolfem 1986 – Philosophy for Managers, Selected Papers of Chester I. Barnard ( Manažerská filozofie, vybrané stati Chestera I. Barnarda )

20 Zdroje Wikipedia Joseph T. Mahoney: The Relevance of Chester I. Barnard’s Teachings to Contemporary Management Education: Communicating the Aesthetics of Management (2002) Leigh Buchanan, Andrew O’Connell: A Brief History of Decision Making (2006) Joyce Thompson Heames, Michael Harvey: The Evolution of the Concept of the „Executive“ from the 20th Century Manager to the 21st Century Global Leader (2006)

21 Děkujeme za pozornost Janák Ondřej Kuřinová Hana


Stáhnout ppt "Chester Irving Barnard"

Podobné prezentace


Reklamy Google