Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do systémů řízení. Co to je Systém managementu jakosti Stanovení souboru zásad a pravidel pro koordinování všech vzájemně souvisejících činností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do systémů řízení. Co to je Systém managementu jakosti Stanovení souboru zásad a pravidel pro koordinování všech vzájemně souvisejících činností."— Transkript prezentace:

1 Úvod do systémů řízení

2 Co to je Systém managementu jakosti Stanovení souboru zásad a pravidel pro koordinování všech vzájemně souvisejících činností a procesů uplatňovaných v organizaci, s cílem dosažení trvalé kvality produkce (výrobků a služeb). Účinný a efektivní systém managementu jakosti je založen na dodržování osmi základních zásad managementu jakosti

3 Osm zásad managementu jakosti 1.Zaměření na zákazníka: organizace jsou závislé na svých zákaznících, a proto mají porozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, mají plnit požadavky zákazníků a snažit se překonat očekávání zákazníků; 2.Vedení: vedoucí pracovníci prosazují jednotnost účelu, směru a interního prostředí organizace. Vytvářejí prostředí, v němž mohou být pracovníci plně zapojeni na dosahování cílů organizace.

4 Osm zásad managementu jakosti 3.Zapojení pracovníků: pracovníci na všech úrovních jsou podstatou organizace a jejich plné zapojení umožňuje využití jejich schopností v co největší prospěch organizace. 4.Procesní přístup: požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li související zdroje a činnosti řízeny jako proces.

5 Osm zásad managementu jakosti 5.Systémový přístup k managementu: identifikování, porozumění a řízení systému vzájemně souvisejících procesů zaměřených na daný cíl přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace. 6.Neustálé zlepšování: trvalým cílem organizace je neustálé zlepšování.

6 Osm zásad managementu jakosti 7.Přístup k rozhodování zakládající se na faktech: efektivní rozhodování jsou založena na logické a intuitivní analýze údajů a informací. 8.Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy: schopnost organizace a jejích dodavatelů tvořit hodnoty se zlepšuje vzájemně výhodnými vztahy.

7 Certifikace Cílem certifikace je poskytnout všem zainteresovaným stranám důvěru, že systém managementu splňuje specifické požadavky. Hodnota certifikace je stupněm veřejné jistoty a důvěry v to, že je zajištěna funkce nestranného a způsobilého posuzování třetí stranou.

8 Akreditace Definice akreditace AKREDITACE je potvrzení nezávislosti, objektivity a odborné způsobilosti subjektu pro vykonávaní definovaných činností. Akreditace znamená zvýšení důvěry v dodržování potřebné úrovně jakosti poskytovaných služeb. PŘÍNOS AKREDITACE jistota zákazníka v deklarovanou kvalitu nabídky akreditovaných subjektů, trvalý rozvoj systému jakosti v akreditovaných subjektech podporovanému pravidelným dozorem nad dodržováním akreditačních kritérií, neustálé zvyšování jakosti služeb, růst dovedností personálu a lepší technické zabezpečení činnosti akreditovaných subjektů, akreditace je v některých případech nutná podmínka k autorizaci, ekonomický efekt, a to jak z pohledu akreditovaných subjektů a jejich zákazníků, tak i z pohledu ochrany veřejného zájmu, zjednodušený přístup na trhy.

9 Výstup z akreditace: Osvědčení o akreditaci Obecné uvedení předmětu akreditace Příloha k Osvědčení o akreditaci Seznam zkoušek/oborů na které se vztahuje vydané osvědčení o akreditaci OA + příloha vydané ČIA potvrzují, že akreditovaný subjekt je v souladu s kritérii příslušné mezinárodní normy/předpisu

10 Mezinárodní aktivity ČIA Český institut pro akreditaci, o.p.s. aktivně spolupracuje s ostatními národními akreditačními orgány a je v zahraničí vnímán jako jediný představitel akreditačního systému v ČR – národní akreditační orgán ČR. ČIA je řádným členem: European co-operation for Accreditation (EA) Evropská spolupráce pro akreditaci zkušebních a kalibračních laboratoří, certifikačních a inspekčních orgánů International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mezinárodní spolupráce pro akreditaci zkušebních a kalibračních laboratoří International Accreditation Forum (IAF) Mezinárodní sdružení pro akreditaci certifikačních orgánů Forum of Accreditation Bodies (FAB) Fórum akreditačních orgánů Na základě členství v těchto organizacích a pozitivních výsledků mezinárodních evaluacích je ČIA signatářem mnohostranných dohod EA, ILAC a IAF o vzájemném uznávání výsledků v oblastech akreditace.

11 Uznávání a přijímání výstupních dokumentů Český institut pro akreditaci o.p.s. je signatářem Multilaterální dohody EA, která deklaruje celosvětové uznání a mezinárodní přijímání výstupních dokumentů z činností akreditovaných organizací (zkušebních a kalibračních protokolů, certifikátů a inspekčních zpráv) jako ekvivalentních protokolům a certifikátům vydaných akreditovanými orgány v jakékoliv zemi signatáře EA MLA. Vzhledem k tomu, že EA má dvoustranné dohody s některými ostatními zeměmi (členy IAF) jsou uvedené dokumenty uznávány a přijímány i v těchto zemích. Znamená to, že certifikační orgány v ČR akreditované Českým institutem pro akreditaci o.p.s jsou rovnocenné všem certifikačním orgánům akreditovaným v členských zemích EA (evropské akreditace) a IAF a neuznávání jejich výstupů je nerespektování zmíněných dohod (MLA).

12 AUDISO s.r.o. sídlo: Tišnovská 384 kancelář: Olomoucká 7/9 Veverská Bítýška Brno 664 71 656 66 blechta@audiso.cz, mobil: 774620061 jblechta@audiso.cz, mobil: 774620062 cepelak@audiso.cz, mobil: 777044852 hilbert@audiso.cz, mobil: 777044851 skipalova@audiso.cz mobil: 606556162skipalova@audiso.cz www.audiso.cz

13 Certifikační orgán společnosti AUDISO s.r.o. Držitel Osvědčení o akreditaci čís. 609/2008 (po reakreditaci 2008) Akreditovaný CO čís. 3156 Pro systémy řízení: QMS (ISO 9001) EMS (ISO 14001) SMBOZP(OHSAS 19001 ISMS (ISO/IEC 27001) Svařování (ISO 9001 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2-2)

14 Děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne


Stáhnout ppt "Úvod do systémů řízení. Co to je Systém managementu jakosti Stanovení souboru zásad a pravidel pro koordinování všech vzájemně souvisejících činností."

Podobné prezentace


Reklamy Google