Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní hledisko dětské paliativní péče

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní hledisko dětské paliativní péče"— Transkript prezentace:

1 Právní hledisko dětské paliativní péče
Helena Peterková Krejčíková Centrum zdravotnického práva PF UK v Praze

2 Svéprávnost § 30 OZ plně nabyta zletilostí (18 let) soudním přiznáním svéprávnosti (emancipace) § 37 OZ 16 let schopnost sám se živit, obstarávat své záležitosti souhlas zákonného zástupce uzavřením manželství § 672 OZ důležité důvody

3 Svéprávnost vyvratitelná domněnka § 31 OZ: způsobilost nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku kontinuální nabývání rozumové a volní vyspělosti § 6 odst. 2 zákona č. 66/1986 Sb. hranice 16 let

4 Způsobilost vyslovit info souhlas dle ZZS
§ 35 (2. věta) ZZS: zohlednění názoru dítěte, je-li přiměřené rozumové a volní vyspělosti věku pacienta, jako faktoru, jehož závažnost narůstá úměrně s věkem a stupněm rozumové a volní vyspělosti pacienta § 35 (3.věta) ZZS: pacientovi poskytovány zdravotní služby na základě jeho souhlasu, jestliže vyslovení souhlasu je přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku (léčba bez souhlasu)

5 Vyslovení info souhlasu dle ZZS
pacient nezletilý nesvéprávný → dostatečně rozumově vyspělý – schopný sám udělit → nedostatečně rozumově vyspělý – zákonní zástupci (rodiče, OBA) dítě svěřené do péče matky § 100 – starší 14 let, vážná neshoda mezi pacientem a zákonným zástupcem – nutný souhlas soudu § trvalé, neodvratitelné, vážné následky; způsob ohrožující život nebo zdraví – nutné přivolení soudu → pacient nezletilý svéprávný starší 16 let: uzavření manželství, emancipace § 37 OZ

6 Informovaný nesouhlas
?

7 Informovaný nesouhlas
explicitně jen § 35 (2. věta) ZZS: nesouhlas se zohlední jako faktor, jehož závažnost narůstá ….. § 100 OZ: neshoda mezi pacientem > 14 let a zákonným zástupcem § 31 OZ: přiměřenost rozumové a volní vyspělosti (znalecký posudek?) ? odmítání život zachraňující léčby nezletilým, pacient i zákonný zástupce ve shodě (kdo podepíše negativní revers?) ?

8 Výkon rodičovské odpovědnosti
§ 876 OZ: oba rodiče ve vzájemné shodě dobrá víra třetí osoby § 877 OZ neshoda rodičů ohledně nikoliv běžných zákroků: rozhodne soud tzv. ohrožené dítě dle § 6 zákona č. 359/1999 Sb. → oznamovací povinnost poskytovatele vůči OSPOD dle § 10(6) → TČ neoznámení TČ dle § 368 TZ (týrání svěřené osoby) právo dítěte na největší možnou šanci (III ÚS 459/2003)

9 Informace poskytované o pacientovi
pacientovi (v přiměřeném rozsahu a srozumitelným způsobem) zákonnému zástupci (nejedná-li se o podezření z týrání) a to i při výslovném nesouhlasu pacienta

10 Dříve vyslovená přání nelze respektovat (§ 36(6) ZZS, § 38 a násl. OZ) pacient nemůže dle 33 (1) ZZS určit svého zástupce

11 Helena Peterková Krejčíková helen.krejcikova@seznam.cz
Děkuji za pozornost. Helena Peterková Krejčíková


Stáhnout ppt "Právní hledisko dětské paliativní péče"

Podobné prezentace


Reklamy Google