Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní hledisko dětské paliativní péče Helena Peterková Krejčíková Centrum zdravotnického práva PF UK v Praze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní hledisko dětské paliativní péče Helena Peterková Krejčíková Centrum zdravotnického práva PF UK v Praze"— Transkript prezentace:

1 Právní hledisko dětské paliativní péče Helena Peterková Krejčíková Centrum zdravotnického práva PF UK v Praze

2 Svéprávnost § 30 OZ plně nabyta zletilostí (18 let) soudním přiznáním svéprávnosti (emancipace) § 37 OZ 16 let schopnost sám se živit, obstarávat své záležitosti souhlas zákonného zástupce uzavřením manželství § 672 OZ 16 let důležité důvody

3 Svéprávnost vyvratitelná domněnka § 31 OZ: způsobilost nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku kontinuální nabývání rozumové a volní vyspělosti § 6 odst. 2 zákona č. 66/1986 Sb. hranice 16 let

4 Způsobilost vyslovit info souhlas dle ZZS § 35 (2. věta) ZZS: zohlednění názoru dítěte, je-li přiměřené rozumové a volní vyspělosti věku pacienta, jako faktoru, jehož závažnost narůstá úměrně s věkem a stupněm rozumové a volní vyspělosti pacienta § 35 (3.věta) ZZS: pacientovi poskytovány zdravotní služby na základě jeho souhlasu, jestliže vyslovení souhlasu je přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku (léčba bez souhlasu)

5 Vyslovení info souhlasu dle ZZS pacient nezletilý nesvéprávný →dostatečně rozumově vyspělý – schopný sám udělit → nedostatečně rozumově vyspělý – zákonní zástupci (rodiče, OBA) dítě svěřené do péče matky § 100 – starší 14 let, vážná neshoda mezi pacientem a zákonným zástupcem – nutný souhlas soudu § trvalé, neodvratitelné, vážné následky; způsob ohrožující život nebo zdraví – nutné přivolení soudu → pacient nezletilý svéprávný starší 16 let: uzavření manželství, emancipace § 37 OZ

6 Informovaný nesouhlas ?

7 explicitně jen § 35 (2. věta) ZZS: nesouhlas se zohlední jako faktor, jehož závažnost narůstá ….. § 100 OZ: neshoda mezi pacientem > 14 let a zákonným zástupcem § 31 OZ: přiměřenost rozumové a volní vyspělosti (znalecký posudek?) ? ? odmítání život zachraňující léčby nezletilým, pacient i zákonný zástupce ve shodě (kdo podepíše negativní revers?) ?

8 Výkon rodičovské odpovědnosti § 876 OZ: oba rodiče ve vzájemné shodě dobrá víra třetí osoby § 877 OZ neshoda rodičů ohledně nikoliv běžných zákroků: rozhodne soud tzv. ohrožené dítě dle § 6 zákona č. 359/1999 Sb. → oznamovací povinnost poskytovatele vůči OSPOD dle § 10(6) → TČ neoznámení TČ dle § 368 TZ (týrání svěřené osoby) právo dítěte na největší možnou šanci (III ÚS 459/2003)

9 Informace poskytované o pacientovi pacientovi (v přiměřeném rozsahu a srozumitelným způsobem) zákonnému zástupci (nejedná-li se o podezření z týrání) a to i při výslovném nesouhlasu pacienta

10 Dříve vyslovená přání nelze respektovat (§ 36(6) ZZS, § 38 a násl. OZ) pacient nemůže dle 33 (1) ZZS určit svého zástupce

11 Děkuji za pozornost. Helena Peterková Krejčíková


Stáhnout ppt "Právní hledisko dětské paliativní péče Helena Peterková Krejčíková Centrum zdravotnického práva PF UK v Praze"

Podobné prezentace


Reklamy Google