Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky ve zdravotnickém právu? JUDr. Petr Šustek Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta UK v Praze Advokátní kancelář JUDr. Darina Šustková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky ve zdravotnickém právu? JUDr. Petr Šustek Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta UK v Praze Advokátní kancelář JUDr. Darina Šustková."— Transkript prezentace:

1 Novinky ve zdravotnickém právu? JUDr. Petr Šustek Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta UK v Praze Advokátní kancelář JUDr. Darina Šustková

2 Nové trendy § 1 Stoupající tendence řešení medicínsko- právních sporů v občanskoprávním řízení § 2 Nové případy v praxi zdravotnických zařízení

3 Sféra chyb Prakticky v celém procesu poskytované zdravotní péče Nové standardy SAK ČR

4 Nejvyšší chybovost Zdravotnická dokumentace Informovaný souhlas Ochrana dat Přístrojové vybavení Nedodržování vnitřních předpisů Zákoník práce

5 Žaloba na náhradu škody na zdraví ◦ hradí se jednorázové odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění (vyhláška 440/2001 Sb.) ◦ účelně vynaložené náklady léčení ◦ trvalé následky: důchod s přihlédnutím ke změně výdělečné schopnosti ◦ usmrcení: výživné pozůstalým a jednorázová náhrada

6 Problémy náhrady škody na zdraví ◦ odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění dle vyhlášky se odvozuje od tabulek – může být nespravedlivé ◦ nehradí se psychická/citová újma pacienta ◦ nehradí se pomoc, kterou by zesnulý pacient jinak poskytoval svým blízkým ◦ pevná částka jednorázové náhrady při usmrcení poškozeného může být nespravedlivá nárok se promlčuje

7 Ústavní soud ◦ soudy jsou oprávněny v případě rozporu vyhlášky s normami vyšší síly ji nepoužít ◦ pokud jednorázová náhrada při usmrcení není dostatečná, může být překročena podle ustanovení o ochraně osobnosti ◦ do budoucna by měla být stávající koncepce změněna

8 Žaloba na ochranu osobnosti dosud spíše doplněk náhrady škody na zdraví avšak: ◦ umožňuje odpoutat se od bodové vyhlášky ◦ umožňuje přiznat vyšší jednorázovou náhradu při usmrcení ◦ nárok se dle poslední judikatury NS promlčuje ◦ do budoucna lze očekávat nárůst

9 Žaloba na ochranu osobnosti NS ČR, 30 Cdo 154/2007, 28. 6. 2007: o není povinnost žalovat na náhradu škody, i postup non lege artis lze žalovat přes ochranu osobnosti, soud rozhodne o výši nároku podle okolností případu

10 Žaloba na ochranu osobnosti Případ „nechtěné dítě“ Případ „záměna dětí“

11 Novinky a zdravotnictví Reforma? Návrh občanského zákoníku

12 Návrh občanského zákoníku - § 2363 an. Smlouvou o léčebném výkonu se poskytovatel vůči příkazci zavazuje provést v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti léčebný výkon pro ošetřovaného, ať již je jím příkazce nebo osoba třetí.

13 Smlouva o léčebném výkonu 2) Příkazce zaplatí poskytovateli odměnu, je-li to ujednáno; to neplatí, stanoví-li zvláštní zákon, že se léčebný výkon hradí výlučně z jiných zdrojů. - Dále poučení, práva a povinnosti stran, záznamy o léčení

14 Děkuji za pozornost Advokátní kancelář Šustková JUDr. Petr Šustek Kaprova 13 110 00 Praha 1 psustek@aksustkova.cz


Stáhnout ppt "Novinky ve zdravotnickém právu? JUDr. Petr Šustek Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta UK v Praze Advokátní kancelář JUDr. Darina Šustková."

Podobné prezentace


Reklamy Google