Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důvody zamítnutí návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Senátem (Zákon o zdravotních službách) Senátní tisk č. 183 (tisk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důvody zamítnutí návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Senátem (Zákon o zdravotních službách) Senátní tisk č. 183 (tisk."— Transkript prezentace:

1 Důvody zamítnutí návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Senátem (Zákon o zdravotních službách) Senátní tisk č. 183 (tisk PS č. 405) MUDr.Alena Dernerová

2 1. Návrh zákona zrušuje zákon č. 20/1966 Sb. a zákon č. 160/1992 Sb., aniž by přejímal důležitá ustanovení obou zákonů. • Ministerstvo zdravotnictví se návrhem zákona vzdává koordinační funkce ve zdravotnictví a současně se zbavuje odpovědnosti za rozvoj zdravotnictví a vlivu na tvorbu sítě zdravotnických zařízení. Všechna zdravotnická zařízení se nově zahrnují pod jeden všezahrnující anonymní pojem - poskytovatel zdravotních služeb. Ruší se důležitá ustanovení o zdravotnických zařízeních a o pravomocích ministerstva k tvorbě jednotných celostátních zásad pro uspořádání a rozvoj sítě zdravotnických zařízení. Ministerstvo by po schválení nového zákona již nemohlo ovlivňovat tvorbu sítě zdravotnických zařízení.

3 2. Návrh zákona zásadním způsobem omezuje dosavadní práva pacientů, zejména právo na kvalitní péči „lege artis“. • Právo pacienta na péči podle posledních poznatků vědy má být omezeno ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti, což znamená, že stejné zdravotní služby mohou být různými poskytovateli zdravotních služeb poskytovány podle konkrétních podmínek na různé úrovni a faktická vymahatelnost nároku na kvalitní péči bude téměř nulová.

4 3. Občanům již nebude umožněna svobodná volba lékaře • Nově bude umožněna pouze volba poskytovatele a zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele. • Zákon ohrožuje péči o hospitalizované děti, protože poskytovatelé lůžkové péče již nebudou mít nově povinnost zajistit hospitalizaci všech dětských pacientů na samostatných dětských odděleních, ale jenom na samostatných pokojích.

5 4. Návrh zákona nepřípustným způsobem zasahuje do soukromí občanů v té nejcitlivější oblasti, jako jsou informace o jejich zdravotním stavu a zdravotním stavu jejich rodinných příslušníků • Bez souhlasu občanů má být vytvářena obrovská databáze o veškerých údajích souvisejících se zdravotním stavem a onemocněním, způsobech léčby, sociodemografických a diagnostických údajích, osobní, rodinné a pracovní anamnéze pacienta, posouzení jeho aktuálního zdravotního stavu, údaje o poskytovaných službách, výkonu povolání nebo zaměstnání, o výkonu služebního poměru, včetně propojení s veškerými identifikačními údaji pacienta včetně rodného čísla a s veškerými identifikační údaji všech lékařů, kteří péči poskytovali, včetně identifikačních údajů posledního zaměstnavatele pacienta. • Tato databáze nemá na světě obdoby, znamená obrovský průlom do lékařského tajemství, obrovské riziko zneužití.

6 Zákon neobsahuje žádné konkrétní vymezení, které konkrétní údaje by v databázi NZIS měly být obsaženy. Databáze může zahrnovat cokoliv • např. umožňuje i vytváření databáze zdravotní dokumentace (zdravotních záznamů) všech pacientů a všech zdravotnických zařízení, tak i záznamy lékáren, jaké léky byly pacientům vydány (centrální úložiště). Vyloučeny nejsou ani kterékoliv jiné záznamy. Souhlasu pacienta ke zpracování jeho údajů v této nové databázi nebude vůbec potřeba.

7 • Z tohoto hlediska je ustanovení na hranicích ústavnosti, neboť blanketním způsobem omezuje lidská práva. Omezení lidských práv přitom může stanovit podle zásad Listiny základních práv a svobod jen zákon, nikoliv ministerstvo. • Dále tento zákon odporuje směrnicí EU 95/46/ES o zpracování osobních údajů ( každé zpracování údajů musí být úměrné účelu takového zpracování).

8 5. Návrh zákona neúnosně zvyšuje administrativu lékařů a představuje zásadní ohrožení malých lékařských praxí velkými řetězci zdravotnických zařízení. • Všem zdravotnickým zařízením zákon ukládá zbytečně řadu nových povinností: • nové registrace všech zdravotnických zařízení, • sepisování individuálního léčebného plánu pro pacienta, • zasílání údajů do národního informačního zdravotnického systému, • povinné zveřejňování veškerých i citlivých údajů o zdravotnících na internetu, • nabízení sortimentu poskytovaných zdravotnických služeb.

9 • Všechny tyto nové povinnosti povedou k tomu, že lékaři budou mít mnohem méně času na vlastní léčení pacientů. • Za porušení i těchto administrativních povinností přitom hrozí lékařům statisícové pokuty, případně ztráta licence. Velikost sankcí je pro malé praxe jsou naprosto likvidační a při opakovaném porušení jim hrozí odebrání licence, čímž jsou lékařské praxe zásadně ohroženy. • Zákon tak zcela jednoznačně a nepokrytě zvýhodňuje velké poskytovatele zdravotnických služeb, zejména zdravotnické řetězce – koncerny, které již dnes skupují lékařské praxe.

10 6. Zdravotnické zařízení je nově definováno nedostatečně jako prostor k poskytování zdravotní péče. Nezahrnuje personální, ani technickou stránku zdravotnického zařízení

11 7. Návrh zákona ruší účast profesních organizací a profesních občanských sdružení na • tvorbě sazebníků, • obecně závazných právních předpisů, • kontrole zdravotnických zařízení.

12 8. Nový zákon obsahuje spoustu chyb a nesrovnalostí: • Není zřejmé, co bude následovat po odmítnutí pacienta lékařem, např. z důvodu nedodržování léčebného režimu nebo plánu. • Pacient musí s poskytováním zdrav. služeb svobodně a informovaně souhlasit. Není zřejmé, co se stane, když souhlasit nebude… • Není zřejmé, jakým subjektem je míněna osoba oprávněná provozovat zdravotnické zařízení státu. • Není zřejmé, proč zdravotnické zařízení státu vůbec potřebuje licenci.

13 Závěr: • Ve svém důsledku by přijetí tohoto zákona přineslo nepřijatelné omezení práv občanů podle Listiny základních lidských práv a svobod • Rozbití funkčního systému zdravotnictví v České republice. • Výrazné omezení funkce ČLK • Možnou likvidaci soukromých praxí přechodem k řetězcům • Neúměrný nárůst administrativy lékařů s likvidačními pokutami


Stáhnout ppt "Důvody zamítnutí návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Senátem (Zákon o zdravotních službách) Senátní tisk č. 183 (tisk."

Podobné prezentace


Reklamy Google