Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Testování osob mladších 18 let – krok za krokem v právu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Testování osob mladších 18 let – krok za krokem v právu"— Transkript prezentace:

1 Testování osob mladších 18 let – krok za krokem v právu
Mgr. Jaroslav Šejvl a JUDr. Břetislav Brejcha Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Národní protidrogová centrála SKPV Policie České republiky

2 Obsah prezentace Vysvětlení subjektů (testující a testovaný).
Krok za krokem, včetně rizikových míst. Diskuse. Závěr. Právo a kriminologie 7/11/2011

3 VYNSPI Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (VYNSPI) – realizátor Centrum adiktologie. Právo a kriminologie 7/11/2011

4 Podstata testování – ne prevence (ultima ratio).
Krok č. 1 Podstata testování – ne prevence (ultima ratio). Ochrana zdraví testovaného. Ochrana před výskytem návykových látek ve školách a školských zařízeních. Právo a kriminologie 7/11/2011

5 Co nelze od testování očekávat? Míra intoxikace a poškození organismu.
Krok č. 2 Co nelze od testování očekávat? Míra intoxikace a poškození organismu. Kvantita, frekvence a další relevantní okolnosti … Rozlišení stupně závislosti … Identifikace metabolitů z látek běžně dostupných … Právo a kriminologie 7/11/2011

6 Školní řád – zde by měla být upravena. Studenti s tím seznámeni.
Krok č. 3 Školní řád – zde by měla být upravena. Studenti s tím seznámeni. Mnohdy první právní norma. Právo a kriminologie 7/11/2011

7 Presumpce neviny – vyšší míra tolerance.
Krok č. 4 Písemný souhlas. U osoby mladší 18 let. Čím starší – tím více důrazu na vlastní rozhodování (rozumová a právní vyspělost). Pokud odmítne úkon a není přítomen zákonný zástupce a není ohrožen život a zdraví. Presumpce neviny – vyšší míra tolerance. Právo a kriminologie 7/11/2011

8 Ne jen domněnka/tušení.
Krok č. 5 Důvodné podezření. Bude nutné definovat. Není právní otázka. Ne jen domněnka/tušení. Právo a kriminologie 7/11/2011

9 Ohrožení života a zdraví.
Krok č . 6 Ohrožení života a zdraví. Nebere se ohled na názor testovaného (čl. 8 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně; § 23 odst. 4 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů). Právo a kriminologie 7/11/2011

10 Vyrozumění zákonného zástupce a pracovníka OSPODu.
Krok č. 7 Vyrozumění zákonného zástupce a pracovníka OSPODu. Pokud není zákonný zástupce (nelze jej informovat) – nedoporučujeme. Počkat na OSPOD. Vyvážení práv. Právo a kriminologie 7/11/2011

11 Místnost pro testování. Ne třída, sborovna, prostor s lidmi, …
Krok č. 8 Místnost pro testování. Ne třída, sborovna, prostor s lidmi, … Pokud dojde k výzvě před svědky, je nutné sdělit i jim resultát. Ochrana důstojnosti zúčastněných osob. Právo a kriminologie 7/11/2011

12 Není ohrožen život ani zdraví.
Krok č. 9 Není ohrožen život ani zdraví. Otázky a odpovědi: zda užil návykovou látku; zda užívá léky (přechází povinnost mlčenlivosti?); medikace x samomedikace; lék/příbalový leták dispozici?; informace od ošetřujícího lékaře, … (Falešně) pozitivní/(falešně) negativní výsledek. Právo a kriminologie 7/11/2011

13 Krok č. 10 Informace (úplné, přesné, objektivní, …)
Testující je povinen dbát práv testovaného (čl. 10 odst. 1 LZPS; čl. 3 a čl. 28 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte). Vysvětlit podstatu testování, cíl. Průběh úkonu. Co s výsledkem? Právo a kriminologie 7/11/2011

14 Není povinen uvádět důvody.
Krok č. 11 Souhlas k testování. Nesouhlasí? Proč? Není povinen uvádět důvody. Pokud je souhlas zákonného zástupce, ale testovaný odmítá – nelze překonávat projev jeho vůle násilím. Nelze vyhrožovat následky. Právo a kriminologie 7/11/2011

15 Orientační test – pouze.
Krok č. 12 Orientační test – pouze. Dechová zkouška; odběr slin, stěr z kůže (sliznice). Ne: krev a moč. Právo a kriminologie 7/11/2011

16 Negativní výsledek. Odborné vyšetření? Falešná negativita?
Krok č. 13 Negativní výsledek. Odborné vyšetření? Falešná negativita? Lze výsledek akceptovat? Omluva dítěti? Vysvětlení svědkům? Informace zákonného zástupce. Záznam o testování. Právo a kriminologie 7/11/2011

17 Zachovat klid, promluvit si s testovaným. Odborné vyšetření?
Krok č. 14 Pozitivní výsledek? Falešná pozitivita? Zachovat klid, promluvit si s testovaným. Odborné vyšetření? Informace zákonného zástupce. Co dál? Jaké další kroky pomoci? Právo a kriminologie 7/11/2011

18 Odborné lékařské vyšetření. Souhlas testovaného.
Krok č. 15 Odborné lékařské vyšetření. Souhlas testovaného. Poučení o úkonu (lékař). Krev/moč. Individuální identifikace látky. Právo a kriminologie 7/11/2011

19 Osoba mladší 18 let nemůže podepsat revers.
Krok č. 16 Hospitalizace. Odpovědnost lékaře. Osoba mladší 18 let nemůže podepsat revers. Doprovázející osoba nemůže podepsat revers. Osoba starší 18 let může podepsat revers. Právo a kriminologie 7/11/2011

20 Doprava do zdravotnického zařízení. Zajišťuje ten, kdo vyzval.
Kroky č. 17 a 18 Doprava do zdravotnického zařízení. Zajišťuje ten, kdo vyzval. Platí za dopravu. Odpovědnost má ten, kdo k dopravě vyzval. Úraz nesouvisející s užitím návykové látky? Dopravní nehoda? Právo a kriminologie 7/11/2011

21 Návrat do školského zařízení. Vyčkat na příchod zákonného zástupce.
Krok č. 19 Návrat do školského zařízení. Vyčkat na příchod zákonného zástupce. Objektivní informace. Výsledek lékařského vyšetření – zdravotnická dokumentace? Návrh dalších opatření pro testovaného… Právo a kriminologie 7/11/2011

22 Negativní výsledek – škola / školské zařízení.
Krok č. 20 Platba za vyšetření. Negativní výsledek – škola / školské zařízení. Pozitivní – nelze automaticky požadovat po testovaném ani jeho zákonném zástupci. Co s tím? Právo a kriminologie 7/11/2011

23 Dokumentace k testování.
Krok č. 21 Písemné podklady. Dokumentace k testování. Jak s ní nakládat? Výsledek z odborného vyšetření – lékařská dokumentace? Průběh cesty? Výzvy? Vyjádření testovaného? Informovaný souhlas? OSPOD? Zákonný zástupce? … … … Právo a kriminologie 7/11/2011

24 Presumpce neviny x presumpce viny.
Krok č. 22 Presumpce neviny x presumpce viny. Presumpce viny se abstrahuje k jinému právnímu vztahu. Nelze analogicky použít. Právo a kriminologie 7/11/2011

25 Pouze významné okolnosti. Mohou být odchylky – právní názor.
Co s tím? Pouze významné okolnosti. Mohou být odchylky – právní názor. Je potřeba získat určitou míru právní jistoty. Chybí pedagogika, psychologie, … Právo a kriminologie 7/11/2011

26 Více otázek než odpovědí. Nejasné možnosti právní odpovědnosti.
Závěr Více otázek než odpovědí. Nejasné možnosti právní odpovědnosti. Ochrana práv dítěte. Jaký lékař? Pediatr? Právo a kriminologie 7/11/2011

27 Otázky? Připomínky? Doplnění?
Diskuse ??? Otázky? Připomínky? Doplnění? Právo a kriminologie 7/11/2011

28 Poděkování Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Ke Karlovu Praha 2 Právo a kriminologie 7/11/2011

29 Projekt Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Právo a kriminologie 7/11/2011


Stáhnout ppt "Testování osob mladších 18 let – krok za krokem v právu"

Podobné prezentace


Reklamy Google