Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Testování osob mladších 18 let – krok za krokem v právu Mgr. Jaroslav Šejvl a JUDr. Břetislav Brejcha Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Testování osob mladších 18 let – krok za krokem v právu Mgr. Jaroslav Šejvl a JUDr. Břetislav Brejcha Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK."— Transkript prezentace:

1 Testování osob mladších 18 let – krok za krokem v právu Mgr. Jaroslav Šejvl a JUDr. Břetislav Brejcha Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Národní protidrogová centrála SKPV Policie České republiky

2 7/11/2011strana 2Právo a kriminologie Obsah prezentace Vysvětlení subjektů (testující a testovaný). Krok za krokem, včetně rizikových míst. Diskuse. Závěr.

3 VYNSPI Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (VYNSPI) – realizátor Centrum adiktologie. 7/11/2011strana 3Právo a kriminologie

4 Krok č. 1 Podstata testování – ne prevence (ultima ratio). Ochrana zdraví testovaného. Ochrana před výskytem návykových látek ve školách a školských zařízeních. 7/11/2011strana 4Právo a kriminologie

5 Krok č. 2 Co nelze od testování očekávat? Míra intoxikace a poškození organismu. Kvantita, frekvence a další relevantní okolnosti … Rozlišení stupně závislosti … Identifikace metabolitů z látek běžně dostupných … 7/11/2011strana 5Právo a kriminologie

6 Krok č. 3 Školní řád – zde by měla být upravena. Studenti s tím seznámeni. Mnohdy první právní norma. 7/11/2011strana 6Právo a kriminologie

7 Krok č. 4 Písemný souhlas. U osoby mladší 18 let. Čím starší – tím více důrazu na vlastní rozhodování (rozumová a právní vyspělost). Pokud odmítne úkon a není přítomen zákonný zástupce a není ohrožen život a zdraví. Presumpce neviny – vyšší míra tolerance. 7/11/2011strana 7Právo a kriminologie

8 Krok č. 5 Důvodné podezření. Bude nutné definovat. Není právní otázka. Ne jen domněnka/tušení. 7/11/2011strana 8Právo a kriminologie

9 Krok č. 6 Ohrožení života a zdraví. Nebere se ohled na názor testovaného (čl. 8 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně; § 23 odst. 4 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů). 7/11/2011strana 9Právo a kriminologie

10 Krok č. 7 Vyrozumění zákonného zástupce a pracovníka OSPODu. Pokud není zákonný zástupce (nelze jej informovat) – nedoporučujeme. Počkat na OSPOD. Vyvážení práv. 7/11/2011strana 10Právo a kriminologie

11 Krok č. 8 Místnost pro testování. Ne třída, sborovna, prostor s lidmi, … Pokud dojde k výzvě před svědky, je nutné sdělit i jim resultát. Ochrana důstojnosti zúčastněných osob. 7/11/2011strana 11Právo a kriminologie

12 Krok č. 9 Není ohrožen život ani zdraví. Otázky a odpovědi: zda užil návykovou látku; zda užívá léky (přechází povinnost mlčenlivosti?); medikace x samomedikace; lék/příbalový leták dispozici?; informace od ošetřujícího lékaře, … (Falešně) pozitivní/(falešně) negativní výsledek. 7/11/2011strana 12Právo a kriminologie

13 Krok č. 10 Informace (úplné, přesné, objektivní, …) Testující je povinen dbát práv testovaného (čl. 10 odst. 1 LZPS; čl. 3 a čl. 28 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte). Vysvětlit podstatu testování, cíl. Průběh úkonu. Co s výsledkem? 7/11/2011strana 13Právo a kriminologie

14 Krok č. 11 Souhlas k testování. Nesouhlasí? Proč? Není povinen uvádět důvody. Pokud je souhlas zákonného zástupce, ale testovaný odmítá – nelze překonávat projev jeho vůle násilím. Nelze vyhrožovat následky. 7/11/2011strana 14Právo a kriminologie

15 Krok č. 12 Orientační test – pouze. Dechová zkouška; odběr slin, stěr z kůže (sliznice). Ne: krev a moč. 7/11/2011strana 15Právo a kriminologie

16 Krok č. 13 Negativní výsledek. Odborné vyšetření? Falešná negativita? Lze výsledek akceptovat? Omluva dítěti? Vysvětlení svědkům? Informace zákonného zástupce. Záznam o testování. 7/11/2011strana 16Právo a kriminologie

17 Krok č. 14 Pozitivní výsledek? Falešná pozitivita? Zachovat klid, promluvit si s testovaným. Odborné vyšetření? Informace zákonného zástupce. Co dál? Jaké další kroky pomoci? 7/11/2011strana 17Právo a kriminologie

18 Krok č. 15 Odborné lékařské vyšetření. Souhlas testovaného. Poučení o úkonu (lékař). Krev/moč. Individuální identifikace látky. 7/11/2011strana 18Právo a kriminologie

19 Krok č. 16 Hospitalizace. Odpovědnost lékaře. Osoba mladší 18 let nemůže podepsat revers. Doprovázející osoba nemůže podepsat revers. Osoba starší 18 let může podepsat revers. 7/11/2011strana 19Právo a kriminologie

20 Kroky č. 17 a 18 Doprava do zdravotnického zařízení. Zajišťuje ten, kdo vyzval. Platí za dopravu. Odpovědnost má ten, kdo k dopravě vyzval. Úraz nesouvisející s užitím návykové látky? Dopravní nehoda? 7/11/2011strana 20Právo a kriminologie

21 Krok č. 19 Návrat do školského zařízení. Vyčkat na příchod zákonného zástupce. Objektivní informace. Výsledek lékařského vyšetření – zdravotnická dokumentace? Návrh dalších opatření pro testovaného… 7/11/2011strana 21Právo a kriminologie

22 Krok č. 20 Platba za vyšetření. Negativní výsledek – škola / školské zařízení. Pozitivní – nelze automaticky požadovat po testovaném ani jeho zákonném zástupci. Co s tím? 7/11/2011strana 22Právo a kriminologie

23 Krok č. 21 Písemné podklady. Dokumentace k testování. Jak s ní nakládat? Výsledek z odborného vyšetření – lékařská dokumentace? Průběh cesty? Výzvy? Vyjádření testovaného? Informovaný souhlas? OSPOD? Zákonný zástupce? … … … 7/11/2011strana 23Právo a kriminologie

24 Krok č. 22 Presumpce neviny x presumpce viny. Presumpce viny se abstrahuje k jinému právnímu vztahu. Nelze analogicky použít. 7/11/2011strana 24Právo a kriminologie

25 Co s tím? Pouze významné okolnosti. Mohou být odchylky – právní názor. Je potřeba získat určitou míru právní jistoty. Chybí pedagogika, psychologie, … 7/11/2011strana 25Právo a kriminologie

26 Závěr Více otázek než odpovědí. Nejasné možnosti právní odpovědnosti. Ochrana práv dítěte. Jaký lékař? Pediatr? 7/11/2011strana 26Právo a kriminologie

27 Diskuse ??? Otázky? Připomínky? Doplnění? 7/11/2011strana 27Právo a kriminologie

28 Poděkování Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Ke Karlovu 11 128 00 Praha 2 www.adiktologie.cz sejvl@adiktologie.cz 7/11/2011strana 28Právo a kriminologie

29 Projekt 7/11/2011strana 29Právo a kriminologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Testování osob mladších 18 let – krok za krokem v právu Mgr. Jaroslav Šejvl a JUDr. Břetislav Brejcha Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google