Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mimoprodukční funkce lesa II. Ing. Kateřina Ventrubová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mimoprodukční funkce lesa II. Ing. Kateřina Ventrubová."— Transkript prezentace:

1 Mimoprodukční funkce lesa II. Ing. Kateřina Ventrubová

2 Členění statků vylučitelnost anone rivalita ano soukromý statek společenský statek ne klubový statek veřejný statek

3 Krátké zopakování členění komplexu funkcí lesa dřevo- produkční mimodřevo- produkční - půdoochranné - vodoochranné - vzduchoochranné zdravotně- hygienické ochranné kulturní funkce lesa produkčníekologické

4 Přehled metod  metoda spotřebitelského přebytku  preferenční metody  willigness to pay  willigness to accept  hedonická  metoda cestovních nákladů  kontigentní metoda  model výběru  nepreferenční metody nejedná se o expertní metody

5 Spotřebitelský přebytek S D E q p PEPE QEQE zaplacený užitek spotřebitelský přebytek = nezaplacený užitek, který získávají spotřebitelé prostřednictvím trhu přebytek výrobců

6 Individuální preference  ochota platit = willigness to pay  za nějaký statek či službu či z ochoty platit za vyloučení nějakých nákladů  je podmíněna schopností platit  ochota přijímat = willigness to accept  kolik je ochoten jednotlivec přijmout peněz, aby při zhoršení ŽP jeho životní úroveň zůstala stejná

7 Typy užitků  přímá užitná hodnota  aktuální využívání přírody  nepřímá užitná hodnota  vztahuje se k primárním ekologickým funkcím  opční hodnota  vychází z nejistoty k budoucí S a D po službách ekosystémů  existenční hodnota  vědomí potřeby zachování přírody a různých forem života

8 Přímé užitné hodnoty Nepřímé užitné hodnoty Opční hodnoty Existenční hodnoty Hodnoty odkazu Typyužitků dřevobiodiver.biodiver.biodiver.biodiver. rekreace vodohosp. ekosyst. f. rekreace krajinná funkce biodiver.mikroklima integrita komunity ekonom. bezpeč. antiskleník efekt krajinná funkce integrita komunity lesní plody zlepšování ovzduší zlepšování vody

9 Základní metody oceňování environmentálních statků  preferenční metody  metoda odhalených preferencí = metoda souvisejících trhů  odhalení preferencí – přímé dotazování  nepreferenční metody  metody, založené na zjišťování nákladů a rizik

10 Metody oceňování pomocí souvisejících trhů  metody nepřímého oceňování netržních envi efektů odvozováním od chování lidí na souvisejících trzích  hedonická metoda  metoda cestovních nákladů  …

11 Metoda hedonického oceňování = hedonic price method  cena soukromého statku je funkcí jeho užitných vlastností či charakteristik a lze změřit vliv těchto jednotlivých vlastností na cenu  cenový rozdíl, plynoucí z rozdílu příslušné užitné charakteristiky, představuje implicitní, hedonickou cenu

12 Podmínky a omezení hedonické metody  veřejné statky jsou jednotlivci vnímány a skutečně hodnoceny  existence dostatečné variability podmínek  trh s byty, popř. práce, je dokonale konkurenční a nachází se v rovnováze

13 Metoda cestovních nákladů = travel cost method  zejména pro měření hodnot a užitků z rekreačních a krajinně-estetických funkcí přírody a rovněž pro obecné hodnocení času  peníze a čas, který lidé vynakládají na cestování do přírody, jsou odhadem ochoty platit za tyto přírodní statky

14 Omezení použití metody cestovních nákladů  metoda značně náročná na vstupní data  použitelná pro ocenění jednotlivých rekreačních oblastí a funkcí s nimi spojených  použitelnost pro municipální infrastruktury  metoda přepravních nákladů nepostihuje užitek nesouvisející přímo s využíváním statku (opční, existenční hodnota)

15 Metoda kontigentního oceňování = contingent value method  pomocí speciálně vytvořeného dotazníku se respondenti podněcují sdělit svoje preference  účastník šetření se uvede do stavu kupujícího, uvádí max cenu, kterou je ochoten zaplatit za zlepšení daného problému v ŽP  NA ZLEPŠENÍ NEMÁ NÁROK, aby získal zlepšení, musí zaplatit

16 Odchylky CVM  rozhodovací situace na fiktivních trzích vytváří pozice pro černé pasažéry  ochota platit na hypotetických trzích může být jiná než na skutečných trzích  konkrétní postup šetření

17 Závěrem…  neexpertní metody vyjadřují preference lidí, poptávku po veřejných statcích  relativně propracované metody vždy řádně stanovit problém ocenění vybrat vhodnou metodu ocenění

18 Děkuji za pozornost Přeji příjemný večer © KV katerina.ventrubova@mze.cz


Stáhnout ppt "Mimoprodukční funkce lesa II. Ing. Kateřina Ventrubová."

Podobné prezentace


Reklamy Google