Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školy MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín Předmět Dějepis Tematický okruh Moderní dějiny ve 2. ročníku Téma Rakousko a česká společnost 1. poloviny 19.století Označení DUMU VY_32_INOVACE_604 Jméno autora Petr Brož Datum vytvoření 15. srpna 2013 Anotace Formou výkladu se studenti seznámí s charakterem Rakouského císařství v 1. pol. 19. století a s nejvýznamnějšími projevy českého národního obrození.

2 Rakousko 1. pol. 19.století Od roku 1804 císařství
Tři části : Rakouské země, Uherské království, České království Konzervativní charakter Metternichův absolutismus.

3 Rakouské císařství 1804 – 1867 František I. (1804 – 1835)
Ferdinand I. Dobrotivý (1835 – 1848).

4 Metternichův absolutismus
Nejzaostalejší režim v Evropě Kníže Klemens Wenzel von Metternich (1773 – 1859) Opora o tajnou policii, byrokracii, katolickou církev Školství pod přísným dohledem Státní rada za Ferdinanda I. (Metternich, arcivévoda Ludvík, hrabě František Antonín Kolovrat) Revoluce 1848 – Metternichův pád. Na obrázcích K. V. Metternich a Čert odnáší Metternicha. Karikatura J. Grädnera z roku 1848

5 Z projevu císaře Františka I.
„Držte se starého, neboť to je dobré a naši předkové se při tom dobře měli; proč ne my? Nyní panují nové ideje, které nemohu schvalovat a nikdy jich neschválím. Vzdalujte se jich a přidržujte se jejich opaku, neboť já nepotřebuji učence, nýbrž dobré občany. Vaším povoláním je vzdělávat mládež k tomu účelu. Kdo mně slouží, musí učit, co nařizuji. Kdo to neumí, nebo přichází ke mně s novými ideami, ten může jít, nebo já jej odstraním.“ Projev k profesorům lublaňského lycea v roce 1821. Bělina, Pavel: Dějiny zemí Koruny české, I., Paseka, Praha 1992, ISBN , s.72

6 Česká společnost 1.poloviny 19. století
Národní obrození Zájem o český jazyk Zemský patriotismus Rusofilství a slovanská vzájemnost Historismus Vydávání českých novin a knih Počátky českého divadla Počátky národní politiky.

7 Zemský patriotismus Vztah české šlechty k českým zemím
Zakládání kulturních, vědeckých i dobročinných institucí Věrnost Habsburkům, mluví německy Například hrabě Kašpar ze Šternberka (1818 Vlastenecké muzeum), hrabě Nostic (Stavovské divadlo), Lev Thun. Na obrázcích Kašpar Šternberk a budova Stavovského (Nosticova) divadla

8 Počátky české jazykovědy
Josef Dobrovský (1753 – 1829) Své práce psal německy Dílo: Zevrubná mluvnice jazyka českého Dějiny českého jazyka a literatury. Josef Jungmann (1773 – 1847) Vědecké práce psal již česky Dílo: Slovník česko-německý Slovesnost Časopis Krok.

9 Práce s textem ... Kde z těchto pramenův ničeho dobýti nelze, tu dlužno obrátiti se k přirozenosti a vnitřní obrazovatedlnosti jazyka českého, a tvořiti slova k danému ponětí buď skládáním dvou jiných, buď, což jemu více svědčí, odvoděním jich pomocí před- a zásuvek. Naposledy i doslovné překládání z cizích jazykův, jestli že není na odpor duchu češtiny, může rozmnožiti bohatost jejich obratův a výrazův. Činili to Římané z řeckého, Němci z francouzského, anglického aj., činí Rusové a Poláci ze západoevropských nářečí; a však činíme i my zvláště z německého, a snad příliš, tak, že někdy z čista německy českými slovy píšeme. Josef Jungmann: Slovesnost 1. O čem pojednává úryvek ze Slovesnosti? 2. Jakým způsobem doporučuje autor tvořit nová slova v češtině?. 3. Co vytýká autor českým překladatelům?

10 Rusofilství a slovanská vzájemnost
Velká slovanská rodina Obdiv k Rusku (početný slovanský národ, vítěz nad Napoleonem v r. 1812) Josef Jungmann Antonín Marek (nar. v Turnově, působil v Libuni) Jan Kollár František Ladislav Čelakovský. Na obrázcích A. Marek a jeho rodný dům, J. Kollár a F. L. Čelakovský

11 Zájem o národní minulost
František Palacký (1798 – 1876) Největší český historik 19. století Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě Zachycuje národní dějiny do roku 1526

12 Počátky českého divadla
Prostředek působení na lidové vrstvy Nosticovo divadlo –první kamenné divadlo v Čechách (otevřeno 1783) Bouda (1786 – 1789) Václav Thám Prokop Šedivý Josef Kajetán Tyl Václav Kliment Klicpera. Na obrázcích V. K. Klicpera a J. K. Tyl

13 Vydávání novin a knih Václav Matěj Kramérius
Krameriusovy pražské poštovské noviny Vydavatelství Česká expedice. Na obrázcích Krameriova busta od Gustava Zouly (1899) a Krameriusovy noviny cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Matěj_Kramerius

14 Počátky české národní politiky
Reprezentanti českého národa Novinář a spisovatel Karel Havlíček Borovský(Národní noviny) František Palacký formuloval program tzv. austroslavismu Zachování Rakouska – jeho přeměna na federaci Obava z Ruska a Německa („Kdyby Rakouska nebylo, museli bychom jej vytvořit v zájmu Evropy i lidstva samotného.“)

15 Doporučené studijní materiály a použité zdroje
ČORNEJ P. a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, Praha, SPN 2002, ISBN X BĚLINA P. a kol. Dějiny zemí Koruny české, II. Praha: Paseka 1992, ISBN


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"

Podobné prezentace


Reklamy Google