Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín N á zev š koly MASARYKOVA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín N á zev š koly MASARYKOVA."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín PředmětDějepis Tematický okruh Moderní dějiny ve 2. ročníku T é ma Rakousko a česká společnost 1. poloviny 19.století Označen í DUMU VY_32_INOVACE_604 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 15. srpna 2013 15. srpna 2013 Anotace Formou výkladu se studenti seznámí s charakterem Rakouského císařství v 1. pol. 19. století a s nejvýznamnějšími projevy českého národního obrození.

2 Rakousko 1. pol. 19.století Od roku 1804 císařství Tři části : Rakouské země, Uherské království, České království Konzervativní charakter Metternichův absolutismus. http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousk%C3%A9_c%C 3%ADsa%C5%99stv%C3%AD, 14. 8. 2013

3 Rakouské císařství 1804 – 1867 František I. (1804 – 1835) Ferdinand I. Dobrotivý (1835 – 1848). http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek II._%28c%C3%ADsa%C5%99% 14. 8. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._Do brotiv%C3%BD 14. 8. 2013

4 Metternichův absolutismus Nejzaostalejší režim v Evropě Kníže Klemens Wenzel von Metternich (1773 – 1859) Opora o tajnou policii, byrokracii, katolickou církev Školství pod přísným dohledem Státní rada za Ferdinanda I. (Metternich, arcivévoda Ludvík, hrabě František Antonín Kolovrat) Revoluce 1848 – Metternichův pád. Na obrázcích K. V. Metternich a Čert odnáší Metternicha. Karikatura J. Grädnera z roku 1848 http://cs.wikipedia.org/wiki/Metternich 14. 8. 2013

5 Z projevu císaře Františka I. „Držte se starého, neboť to je dobré a naši předkové se při tom dobře měli; proč ne my? Nyní panují nové ideje, které nemohu schvalovat a nikdy jich neschválím. Vzdalujte se jich a přidržujte se jejich opaku, neboť já nepotřebuji učence, nýbrž dobré občany. Vaším povoláním je vzdělávat mládež k tomu účelu. Kdo mně slouží, musí učit, co nařizuji. Kdo to neumí, nebo přichází ke mně s novými ideami, ten může jít, nebo já jej odstraním.“ Projev k profesorům lublaňského lycea v roce 1821. Bělina, Pavel: Dějiny zemí Koruny české, I., Paseka, Praha 1992, ISBN 80-85192-30-6, s.72

6 Česká společnost 1.poloviny 19. století Národní obrození Národní obrození Zájem o český jazyk Zájem o český jazyk Zemský patriotismus Zemský patriotismus Rusofilství a slovanská vzájemnost Rusofilství a slovanská vzájemnost Historismus Historismus Vydávání českých novin a knih Vydávání českých novin a knih Počátky českého divadla Počátky českého divadla Počátky národní politiky. Počátky národní politiky.

7 Zemský patriotismus Vztah české šlechty k českým zemím Vztah české šlechty k českým zemím Zakládání kulturních, vědeckých i dobročinných institucí Zakládání kulturních, vědeckých i dobročinných institucí Věrnost Habsburkům, mluví německy Věrnost Habsburkům, mluví německy Například hrabě Kašpar ze Šternberka (1818 Vlastenecké muzeum), hrabě Nostic (Stavovské divadlo), Lev Thun. Například hrabě Kašpar ze Šternberka (1818 Vlastenecké muzeum), hrabě Nostic (Stavovské divadlo), Lev Thun. Na obrázcích Kašpar Šternberk a budova Stavovského (Nosticova) divadla http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrab%C4%9B_Nostic http://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1par_%C5% A0ternberk 14. 8. 2013

8 Počátky české jazykovědy Josef Dobrovský (1753 – 1829) Své práce psal německy Dílo: Zevrubná mluvnice jazyka českého Dějiny českého jazyka a literatury. http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Dobrovsk%C3%BD 14. 8. 2013 Josef Jungmann (1773 – 1847) Vědecké práce psal již česky Dílo: Slovník česko-německý Slovesnost Slovesnost Časopis Krok. http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Jungmann14. 8. 2013

9 Práce s textem... Kde z těchto pramenův ničeho dobýti nelze, tu dlužno obrátiti se k přirozenosti a vnitřní obrazovatedlnosti jazyka českého, a tvořiti slova k danému ponětí buď skládáním dvou jiných, buď, což jemu více svědčí, odvoděním jich pomocí před- a zásuvek.... Naposledy i doslovné překládání z cizích jazykův, jestli že není na odpor duchu češtiny, může rozmnožiti bohatost jejich obratův a výrazův. Činili to Římané z řeckého, Němci z francouzského, anglického aj., činí Rusové a Poláci ze západoevropských nářečí; a však činíme i my zvláště z německého, a snad příliš, tak, že někdy z čista německy českými slovy píšeme. Josef Jungmann: Slovesnost 1. O čem pojednává úryvek ze Slovesnosti? 2. Jakým způsobem doporučuje autor tvořit nová slova v češtině?. 3. Co vytýká autor českým překladatelům?

10 Rusofilství a slovanská vzájemnost Velká slovanská rodina Velká slovanská rodina Obdiv k Rusku (početný slovanský národ, vítěz nad Napoleonem v r. 1812) Obdiv k Rusku (početný slovanský národ, vítěz nad Napoleonem v r. 1812) Josef Jungmann Josef Jungmann Antonín Marek (nar. v Turnově, působil v Libuni) Antonín Marek (nar. v Turnově, působil v Libuni) Jan Kollár Jan Kollár František Ladislav Čelakovský. František Ladislav Čelakovský. Na obrázcích A. Marek a jeho rodný dům, J. Kollár a F. L. Čelakovský http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Marek14. 8. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Koll%C3%A1r14. 8. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/F._L._%C4%8Celakovsk%C3%BD14. 8. 2013

11 Zájem o národní minulost František Palacký (1798 – 1876) František Palacký (1798 – 1876) Největší český historik 19. století Největší český historik 19. století Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě Zachycuje národní dějiny do roku 1526 Zachycuje národní dějiny do roku 1526 http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1e k_Palack%C3%BD14. 8. 2013

12 Počátky českého divadla Prostředek působení na lidové vrstvy Prostředek působení na lidové vrstvy Nosticovo divadlo –první kamenné divadlo v Čechách (otevřeno 1783) Nosticovo divadlo –první kamenné divadlo v Čechách (otevřeno 1783) Bouda (1786 – 1789) Bouda (1786 – 1789) Václav Thám Václav Thám Prokop Šedivý Prokop Šedivý Josef Kajetán Tyl Josef Kajetán Tyl Václav Kliment Klicpera. Václav Kliment Klicpera. Na obrázcích V. K. Klicpera a J. K. Tyl http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Kliment _Klicpera 14. 8. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kajet%C3%A1n_ Tyl 14. 8. 2013

13 Vydávání novin a knih Václav Matěj Kramérius Václav Matěj Kramérius Krameriusovy pražské poštovské noviny Krameriusovy pražské poštovské noviny Vydavatelství Česká expedice. Vydavatelství Česká expedice. Na obrázcích Krameriova busta od Gustava Zouly (1899) a Krameriusovy noviny cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Matěj_Kramerius14. 8.2013

14 Počátky české národní politiky Reprezentanti českého národa Reprezentanti českého národa Novinář a spisovatel Karel Havlíček Borovský(Národní noviny) Novinář a spisovatel Karel Havlíček Borovský(Národní noviny) František Palacký formuloval program tzv. austroslavismu František Palacký formuloval program tzv. austroslavismu Zachování Rakouska – jeho přeměna na federaci Zachování Rakouska – jeho přeměna na federaci Obava z Ruska a Německa („Kdyby Rakouska nebylo, museli bychom jej vytvořit v zájmu Evropy i lidstva samotného.“) Obava z Ruska a Německa („Kdyby Rakouska nebylo, museli bychom jej vytvořit v zájmu Evropy i lidstva samotného.“) http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Havl%C3 %AD%C4%8Dek_Borovsk%C3%BD 14. 8. 2013

15 Doporučené studijní materiály a použité zdroje  ČORNEJ P. a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, Praha, SPN 2002, ISBN 80-7235-194-X  BĚLINA P. a kol. Dějiny zemí Koruny české, II. Praha: Paseka 1992, ISBN 80- 85192-29-2  www.dejepis.com


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín N á zev š koly MASARYKOVA."

Podobné prezentace


Reklamy Google