Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní obrození Pro žáky 8. ročníku ZŠ Člověk a společnost – Dějepis – Modernizace společnosti Říjen 2011Mgr. Regina Kokešová VY_12_INOVACE_97/I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní obrození Pro žáky 8. ročníku ZŠ Člověk a společnost – Dějepis – Modernizace společnosti Říjen 2011Mgr. Regina Kokešová VY_12_INOVACE_97/I."— Transkript prezentace:

1 Národní obrození Pro žáky 8. ročníku ZŠ Člověk a společnost – Dějepis – Modernizace společnosti Říjen 2011Mgr. Regina Kokešová VY_12_INOVACE_97/I

2 Určeno k rozšíření učiva. Rozvíjení čtenářské gramotnosti. Součástí prezentace je pracovní list (VY_12_INOVACE_97/II). Současně s probíhající prezentací plní žáci úkoly na pracovním listu.

3 České národní obrození – v 19. století také někdy národní vzkříšení je pojem, jímž se označuje proces, který probíhal v rakouské monarchii zhruba od poslední třetiny 18. století do roku 1848. Hlavním úkolem jeho tvůrců bylo pozvednout český jazyk opět na úroveň jazyka vzdělanců a motivovat obyvatele českých zemí k národní uvědomělosti.

4 Periodizace národního obrození 1. fáze - obranná (konsolidační) fáze (70. léta 18. stol. – zač. 19. stol.) Probíhalo bránění jazyka, jednalo se o období učeneckého zájmu. Tzv. generace Dobrovského. Datují se sem počátky českého divadla, básnictví a žurnalistiky. Je to doba hledání vlastenectví a stavění se na odpor josefínským centralizačním snahám. Umělci a vědci této doby hledají inspiraci v klasicismu a osvícenství. Nejvýznamnější osobností této doby byl Josef Dobrovský.

5 Josef Dobrovský, portrét od j. Vilímka 1884 Dílo: Zevrubná mluvnice jazyka českého, 1809) – stanovil pravidla tvorby slov. Slovník německo-český, 1. díl 1802. Vydával též časopisy Slavín a Slovanka (vesměs v němčině). http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Dobrovsk%C3%BD

6 Nejvýznamnější osobnosti: historikové: Gelasius Dobner, František Martin Pelcl jazykovědec Josef Dobrovský vydavatel: Václav Matěj Kramérius divadelníci: Václav Thám, Karel Ignác Thám, Prokop Šedivý autoři české poezie: Antonín Jaroslav Puchmajer, Šebastián Hněvkovský, Vojtěch a Jan Nejedlý

7 Václav Matěj Kramerius Krameriovy c.k. vlastenecké noviny - založeny 1789. Zaměřovaly se hlavně na osvětu prostého lidu, národní emancipaci a odstranění lidových pověr. Mezi jejich hlavní rubriky patřily úřední vyhlášky, oznámení, vojenské zahraniční i domácí zprávy, novinky z literatury a divadla. Krameriem založená Česká expedice byla prvním ryze českým nakladatelstvím v Českých zemích. http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Mat%C4%9Bj_Kram%C3%A9rius

8 Krameriovy pražské poštovské noviny http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krameriovy_noviny.gif

9 2. fáze - ofenzivní (poč. 19. stol. – konec 20. let 19. stol.)Jednalo se o období vlastenecké agitace. Tzv. generace Jungmannova. Dílo Josefa Jungmanna: Historie literatury české aneb soustavný přehled spisů českých s krátkou historií národu, osvícení a jazyka (1825) – bývá používán zkrácený název Historie literatury české. Slovník česko-německý (vydáván 1834–1839) – pět dílů, přibližně 120 000 hesel http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Jungmann

10 Nejvýznamnější osobnosti: divadelníci: Václav Kliment Klicpera, Matěj Kopecký a Jan Nepomuk Štěpánek jazykovědec Josef Jungmann tzv. Jungmannova škola: Milota Zdirad Polák, Antonín Marek, Jan Evangelista Purkyně, Jan Svatopluk Presl, Karel Bořivoj Presl a Antonín Jungmann František Palacký Pavel Josef Šafařík Jan Kollár, František Ladislav Čelakovský

11 František Palacký - byl český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života v soudobé Praze. Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví, má přezdívku otec národa. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BD

12 Vyvrcholení obrozeneckých snah (30. léta 19. stol. – 50. léta 19. stol.) Jednalo se o období vítězství národního obrození, které se stalo již celonárodním hnutím. Tzv. generace Palackého. Mělo 3 části: 1.stále ještě spjatost s Národním obrozením 2.romantismus (Karel Hynek Mácha) 3.počátky realismu (Božena Němcová) Jako konec národního obrození bývá uváděn roku 1848, kdy došlo v Evropě k revoluci.

13 Karel Hynek MáchaBožena Němcová http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Hynek_M%C3%A1cha http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1

14 Zdroje informací: http://cs.wikipedia.org/wiki


Stáhnout ppt "Národní obrození Pro žáky 8. ročníku ZŠ Člověk a společnost – Dějepis – Modernizace společnosti Říjen 2011Mgr. Regina Kokešová VY_12_INOVACE_97/I."

Podobné prezentace


Reklamy Google