Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHARAKTERISTIKA DOBY 1.ETAPA – OBRANNÁ Mgr. Michal Oblouk Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHARAKTERISTIKA DOBY 1.ETAPA – OBRANNÁ Mgr. Michal Oblouk Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 CHARAKTERISTIKA DOBY 1.ETAPA – OBRANNÁ Mgr. Michal Oblouk Mgr. Michal Oblouk

2   70. léta 18. století – 50. léta 19. století  české země pod nadvládou Habsburků, proces rozpadu feudálně stavovské struktury, počátek novověku (růst významu měšťanstva), osvícenské reformy Marie Terezie a Josefa II. (zrušen jezuitský řád, školská reforma, zrušení nevolnictví, toleranční patent)  národně osvobozenecké hnutí – formování novodobého českého národa, úsilí o konstituování češtiny = základní znak národa (čeština na pokraji úpadku, úředním jazykem němčina)  úsilí o obnovu české vědy a kultury, vliv osvícenství a racionalismu  1818 vzniká České muzeum, 1831 Matice česká (pro rozvoj česky psané vědecké literatury)  vůdčí silou národního hnutí byla česká inteligence (vědci, umělci, kněží, učitelé apod.) - národní buditelé SPOLEČENSKO- HISTORICKÁ SITUACE

3   slovanská myšlenka (posila národního sebevědomí), nejprve rusofilství, pak austroslavismus  lidová slovesnost – inspirace pro básníky, sběratelství  vzdělávací próza, lidové zábavné čtení, kroniky  činnost drobné venkovské inteligence (učitelé, kněží) – šířili kulturu a národní uvědomění na vesnici  divadlo  věda – rozvoj jazykovědy a historie, vzor – veleslavínská čeština, obdiv k minulosti, vznik vědeckých společností – 1774 Královská česká společnost nauk ZDROJE NÁRODNÍHO OBROZENÍ

4   70. léta 18. století – r. 1805  období osvícenství a klasicismu, absolutistické reformy  jazykový, vědecký charakter  cíl – ochrana a obnova českého jazyka, snaha vytvořit základy národní kultury a vědy  počátky českého divadla, básnictví a žurnalistiky  1775 F. M. Pelclem vydána Balbínova latinská obrana českého jazyka z období baroka Karel Ignác Thám (1763 – 1816) – jazykovědec, básník, překladatel divadelních her, napsal 1. českou obranu Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhačům 1. ETAPA – OBRANNÁ JAZYKOVĚDA

5  JOSEF DOBROVSKÝ (1753 – 1829)

6   teolog, jazykovědec, historik a zakladatel slavistiky  narodil se v Ďarmotech u Rábu (Uhry) v rodině vojína  studoval gymnázia v Havlíčkově Brodě a v Klatovech, pak filozofii a teologii v Praze  v letech 1776 – 1787 působil jako učitel u hrabat Nosticů, poté působil (do r. 1790) jako rektor generálního semináře v Hradisku u Olomouce  pomáhal zakládat Královskou českou společnost nauk a České muzeum  zemřel v Brně  psal latinsky a německy (nevěřil v budoucnost českého jazyka)  položil základy obrozeneckého hnutí a literatury, novočeského spisovného jazyka, české moderní vědy a slavistiky ŽIVOT DOBROVSKÉHO

7  Zevrubná mluvnice jazyka českého – mluvnický systém, stanovil pravidla tvorby slov, ustálení jazykové normy, analogická oprava pravopisu, návaznost na veleslavínskou češtinu Německo-český slovník – 2 díly Dějiny české řeči a literatury – vývoj jazyka i literatury od nejstarších dob, veleslavínská doba = zlatý věk Základy jazyka staroslověnského – základní dílo slavistiky (vědy o slovanských národech), mluvnice jazyka našich prvních literárních památek, latinsky Česká prozódie – studie, zdůvodnění vhodnosti českého trochejského sylabotónického verše Českých přísloví sbírka – asi 1800 přísloví DOBROVSKÉHO DÍLO

8   obdiv k minulosti, vyzdvihování její velikosti Gelasius Dobner (1719 – 1790) -zakladatel českého moderního kritického dějepisu -vydával staré dokumenty -kritická analýza Hájkovy Kroniky české František Martin Pelcl (1734 – 1801) -1. profesor českého jazyka a literatury na pražské univerzitě - Nová kronika česká (1. pokus o vědecké historické dílo) - Základy gramatiky české (německy) HISTORIE

9   počátky novočeského básnictví (čeština jako literární jazyk) Václav Thám (1765 – 1816) -herec, dramatik, básník, vydavatel, překladatel, zakladatel divadla Bouda - Básně v řeči vázané (almanach, sborník básní) - Břetislav a Jitka, Vlasta a Šárka (vlastenecké hry) Antonín Jaroslav Puchmajer (1769 – 1820) -básník, vydavatel almanachů, kněz - Sebrání básní a zpěvů (2 almanachy), Nové básně (3 almanachy) – převaha původní tvorby českých autorů = 1. novočeská básnická škola Šebestián Hněvkovský ( 1770 – 1847) -český národní buditel a básník - Vnislav a Běla (sentimentální balada) - Děvín (směšnohrdinský epos, pověst o dívčí válce) POEZIE

10  Václav Matěj Kramerius (1753 – 1808) -spisovatel, nakladatel a novinář -narodil se v Klatovech, zemřel v Praze -vydavatelství a knihkupectví Česká expedice (významné kulturní středisko) – orientace na lidového čtenáře a šíření osvěty -úspěšný vydavatel vlastních novin – Krameriusovy c. k. pražské poštovské noviny (později Krameriusovy c. k. vlastenecké noviny) František Jan Vavák (1741- 1816) -písmák - Paměti (domácí a evropské události let 1770 – 1816) PRÓZA A NOVINÁŘSTVÍ

11   působivost mluveného slova, vliv na utváření národního vědomí a šíření vlasteneckých myšlenek  úkoly – zajistit pravidelná česká představení, vychovat české herce a vytvořit české hry  významní autoři: Prokop Šedivý (1764 – 1810) – Masné krámy, Pražští sládci Matěj Kopecký (1775 – 1810) – kočovné loutkové divadlo  první scény: V Kotcích – 1771 inscenace 1. hry v češtině (Kníže Honzík) Stavovské divadlo – od r. 1783, česky se hrálo jen výjimečně a v netypickou dobu (v neděli odpoledne) Bouda (Vlastenecké divadlo) – 1786 – 1789 na Koňském trhu (Václavské náměstí), repertoár: překlady klasiků, veselohry, frašky, vlastenecké hry DIVADLO

12   http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Dobrovsk%C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Dobrovsk%C3%BD  http://www.rozhlas.cz/olomouc/kultura/_zprava/533775 http://www.rozhlas.cz/olomouc/kultura/_zprava/533775  http://www.spisovatele.cz/josef-dobrovsky http://www.spisovatele.cz/josef-dobrovsky  http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Mat%C4%9Bj_Kram%C3%A 9rius http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Mat%C4%9Bj_Kram%C3%A 9rius  http://cs.wikipedia.org/wiki/Gelasius_Dobner http://cs.wikipedia.org/wiki/Gelasius_Dobner  http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?c=A090703_210004_media_pei http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?c=A090703_210004_media_pei  https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3 %AD_obrozen%C3%AD https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3 %AD_obrozen%C3%AD  https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Ign%C3%A1c_Th%C3%A1m https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Ign%C3%A1c_Th%C3%A1m  https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Martin_Pelcl https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Martin_Pelcl  https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Th%C3%A1m https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Th%C3%A1m  https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Jaroslav_Puchmajer https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Jaroslav_Puchmajer  https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Jan_Vav%C3%A1k https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Jan_Vav%C3%A1k  https://cs.wikipedia.org/wiki/Mat%C4%9Bj_Kopeck%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/Mat%C4%9Bj_Kopeck%C3%BD ZDROJE


Stáhnout ppt "CHARAKTERISTIKA DOBY 1.ETAPA – OBRANNÁ Mgr. Michal Oblouk Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google