Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHARAKTERISTIKA DOBY ETAPA – OBRANNÁ Mgr. Michal Oblouk

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHARAKTERISTIKA DOBY ETAPA – OBRANNÁ Mgr. Michal Oblouk"— Transkript prezentace:

1 CHARAKTERISTIKA DOBY ETAPA – OBRANNÁ Mgr. Michal Oblouk
NÁRODNÍ OBROZENÍ CHARAKTERISTIKA DOBY ETAPA – OBRANNÁ Mgr. Michal Oblouk

2 SPOLEČENSKO-HISTORICKÁ SITUACE
70. léta 18. století – 50. léta 19. století české země pod nadvládou Habsburků, proces rozpadu feudálně stavovské struktury, počátek novověku (růst významu měšťanstva), osvícenské reformy Marie Terezie a Josefa II. (zrušen jezuitský řád, školská reforma, zrušení nevolnictví, toleranční patent) národně osvobozenecké hnutí – formování novodobého českého národa, úsilí o konstituování češtiny = základní znak národa (čeština na pokraji úpadku, úředním jazykem němčina) úsilí o obnovu české vědy a kultury, vliv osvícenství a racionalismu 1818 vzniká České muzeum, 1831 Matice česká (pro rozvoj česky psané vědecké literatury) vůdčí silou národního hnutí byla česká inteligence (vědci, umělci, kněží, učitelé apod.) - národní buditelé

3 ZDROJE NÁRODNÍHO OBROZENÍ
slovanská myšlenka (posila národního sebevědomí), nejprve rusofilství, pak austroslavismus lidová slovesnost – inspirace pro básníky, sběratelství vzdělávací próza, lidové zábavné čtení, kroniky činnost drobné venkovské inteligence (učitelé, kněží) – šířili kulturu a národní uvědomění na vesnici divadlo věda – rozvoj jazykovědy a historie, vzor – veleslavínská čeština, obdiv k minulosti, vznik vědeckých společností – 1774 Královská česká společnost nauk

4 1. ETAPA – OBRANNÁ JAZYKOVĚDA
70. léta 18. století – r. 1805 období osvícenství a klasicismu, absolutistické reformy jazykový, vědecký charakter cíl – ochrana a obnova českého jazyka, snaha vytvořit základy národní kultury a vědy počátky českého divadla, básnictví a žurnalistiky 1775 F. M. Pelclem vydána Balbínova latinská obrana českého jazyka z období baroka Karel Ignác Thám (1763 – 1816) – jazykovědec, básník, překladatel divadelních her, napsal 1. českou obranu Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhačům

5 JOSEF DOBROVSKÝ (1753 – 1829)

6 ŽIVOT DOBROVSKÉHO teolog, jazykovědec, historik a zakladatel slavistiky narodil se v Ďarmotech u Rábu (Uhry) v rodině vojína studoval gymnázia v Havlíčkově Brodě a v Klatovech, pak filozofii a teologii v Praze v letech 1776 – 1787 působil jako učitel u hrabat Nosticů, poté působil (do r. 1790) jako rektor generálního semináře v Hradisku u Olomouce pomáhal zakládat Královskou českou společnost nauk a České muzeum zemřel v Brně psal latinsky a německy (nevěřil v budoucnost českého jazyka) položil základy obrozeneckého hnutí a literatury, novočeského spisovného jazyka, české moderní vědy a slavistiky

7 DOBROVSKÉHO DÍLO Zevrubná mluvnice jazyka českého – mluvnický systém, stanovil pravidla tvorby slov, ustálení jazykové normy, analogická oprava pravopisu, návaznost na veleslavínskou češtinu Německo-český slovník – 2 díly Dějiny české řeči a literatury – vývoj jazyka i literatury od nejstarších dob, veleslavínská doba = zlatý věk Základy jazyka staroslověnského – základní dílo slavistiky (vědy o slovanských národech), mluvnice jazyka našich prvních literárních památek, latinsky Česká prozódie – studie, zdůvodnění vhodnosti českého trochejského sylabotónického verše Českých přísloví sbírka – asi 1800 přísloví

8 HISTORIE Gelasius Dobner (1719 – 1790)
obdiv k minulosti, vyzdvihování její velikosti Gelasius Dobner (1719 – 1790) zakladatel českého moderního kritického dějepisu vydával staré dokumenty kritická analýza Hájkovy Kroniky české František Martin Pelcl (1734 – 1801) 1. profesor českého jazyka a literatury na pražské univerzitě Nová kronika česká (1. pokus o vědecké historické dílo) Základy gramatiky české (německy)

9 POEZIE počátky novočeského básnictví (čeština jako literární jazyk) Václav Thám (1765 – 1816) herec, dramatik, básník, vydavatel, překladatel, zakladatel divadla Bouda Básně v řeči vázané (almanach, sborník básní) Břetislav a Jitka, Vlasta a Šárka (vlastenecké hry) Antonín Jaroslav Puchmajer (1769 – 1820) básník, vydavatel almanachů, kněz Sebrání básní a zpěvů (2 almanachy), Nové básně (3 almanachy) – převaha původní tvorby českých autorů = 1. novočeská básnická škola Šebestián Hněvkovský ( 1770 – 1847) český národní buditel a básník Vnislav a Běla (sentimentální balada) Děvín (směšnohrdinský epos, pověst o dívčí válce)

10 PRÓZA A NOVINÁŘSTVÍ Václav Matěj Kramerius (1753 – 1808)
spisovatel, nakladatel a novinář narodil se v Klatovech, zemřel v Praze vydavatelství a knihkupectví Česká expedice (významné kulturní středisko) – orientace na lidového čtenáře a šíření osvěty úspěšný vydavatel vlastních novin – Krameriusovy c. k. pražské poštovské noviny (později Krameriusovy c. k. vlastenecké noviny) František Jan Vavák ( ) písmák Paměti (domácí a evropské události let 1770 – 1816)

11 DIVADLO působivost mluveného slova, vliv na utváření národního vědomí a šíření vlasteneckých myšlenek úkoly – zajistit pravidelná česká představení, vychovat české herce a vytvořit české hry významní autoři: Prokop Šedivý (1764 – 1810) – Masné krámy, Pražští sládci Matěj Kopecký (1775 – 1810) – kočovné loutkové divadlo první scény: V Kotcích – 1771 inscenace 1. hry v češtině (Kníže Honzík) Stavovské divadlo – od r. 1783, česky se hrálo jen výjimečně a v netypickou dobu (v neděli odpoledne) Bouda (Vlastenecké divadlo) – 1786 – 1789 na Koňském trhu (Václavské náměstí), repertoár: překlady klasiků, veselohry, frašky, vlastenecké hry

12 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Dobrovsk%C3%BD


Stáhnout ppt "CHARAKTERISTIKA DOBY ETAPA – OBRANNÁ Mgr. Michal Oblouk"

Podobné prezentace


Reklamy Google