Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ A HABSBURSKÉ MONARCHIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ A HABSBURSKÉ MONARCHIE"— Transkript prezentace:

1 DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ A HABSBURSKÉ MONARCHIE
METTERNICHOVSKÝ ABSOLUTISMUS NÁRODNÍ OBROZENÍ

2 CO UŽ ZNÁME: Víte kdo to byl Metternich? Od roku 1792 vládl v habsburské monarchii František I.; víme, že bojoval s Napoleonem, musel mu dát za manželku svoji dceru. A v roce 1804 vyhlásil Rakousko císařstvím. Pamatujete si proč?

3 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: Metternich byl rakouský kancléř, až do roku 1848 měl obrovský vliv na řízení státu; toto období se nazývá: „metternichovský absolutismus“ František I. předpokládal zánik Svaté říše římské, proto v roce 1804 vyhlásil Rakousko císařstvím a sebe po zániku Svaté říše římské v roce 1806 rakouským císařem

4 Metternich František II.

5 METTERNICHOVSKÝ ABSOLUTISMUS
habsburská říše byla součástí Německého spolku (34 států) stát mnoha zemí a národů (viz následující mapa) snaha zachovat zpátečnické reakční pořádky (Svatá aliance)

6 ZEMĚ HABSBURSKÉ MONARCHIE PO R.1815

7 Krok zpět František I. byl velmi konzervativní panovník, který vládl absolutisticky opustil politiku osvícenských reforem Snažil se zachovat společenské vztahy z doby před VFR a dokonce před samotným osvícenstvím Monarchie neměla ústavu, obyvatelé neměli žádné volební právo Přesto vydal v roce 1812 nový občanský zákoník, ten zaváděl rovnost před zákonem pro příslušníky všech stavů

8 Politika kancléře Metternicha
zamezoval všem projevů vycházejících z osvícenství a VFR zavedl policejní aparát a ostrou cenzuru důsledkem bylo zpomalení společenského vývoje Následovala opatření proti studentským spolkům v německých zemích, došlo k propuštění svobodomyslných univerzitních profesorů Českým studentům bylo zakázáno studovat v zahraničích

9 Otázky a úkoly Co bylo podstatou metternichovského absolutismu?
Proč je František I. někdy uváděn jako František II.? Jaký typ státu byla habsburská monarchie za Františka I.?

10 NÁRODNÍ OBROZENÍ

11 Počátky národního obrození
Nazývá se jako období učeneckého zájmu Byli to někteří učenci, kdo se začali zabývat vývojem a mluvnicí českého jazyka; studovali staré české knihy; sestavovali česko-německé slovníky; zajímali se o kulturu, lidové umění a tradice českého národa „láska k vlasti“ Jedná so o období, kdy čeština prakticky zanikla, mluvilo se s ní pouze na vesnicích Chybělo mnoho českých odborných výrazů

12 Předpoklad národního obrození
VFR Reformy Josefa II. Osvícenecké myšlenky Průmyslová revoluce Národnostně osvobozenecký boj po napoleonských válkách

13 Cíl a zdroj národního obrození
Cílem byla obroda českého jazyka Zdroj: Myšlenky slovanské vzájemnosti Šíření českého jazyka, V.M.Kramerius vydával 1. české noviny a do češtiny přeložené knihy Lidové zábavné čtení Činnost vlastenců na vesnicích, kočovné společnosti (Václav Thám -autor český divadelních her) České divadlo a české hry

14 Národní obrození po roce 1815
Vznikaly vlastenecké spolky – snaha oživit český jazyk, ve spolcích se hovořilo pouze česky Josef Jungmann – autor česko-německého slovníku, překládal knihy do češtiny, obohacoval slovní zásobu, vymýšlel i nová slova, stál u zrodu moderního č.jazyka, spoluzakladatel Matici českou

15 Matice česká – sdružení pro vydávání a šíření českých knih
V roce 1818 založeno Národní muzeum v Praze František Palacký – spoluzakladatel Matice české, dílo Dějiny národa českého v Čechách i na Moravě, historik český dějin, řídil řadu časopisů

16 VÝSLEDKY Čeština se stala moderním jazykem s bohatou slovní zásobou
Pozvednutí sebevědomí českého národa Uvědomění slavné historie Sounáležitost s ostatními slovanskými národy

17 Shrnutí a opakování 1. Přiřaď k následujícím osobnostem národního obrození jejich díla: Josef Jungmann František Palacký Ján Kollár Josef Dobrovský Karel Jaromír Erben František Ladislav Čelakovský Božena Němcová Alois Jirásek Slávy dcera, Divá Bára, Slovník česko-německý, Zevrubná mluvnice jazyka českého, Kytice, F. L. Věk, Babička, Slovesnost, Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě, Ohlas písní českých

18 DOPLŇ LETOPOČTY ZALOŽENÍ MUZEÍ:
Národní muzeum v Praze Brno Opava

19 Správné odpovědi Josef Jungmann – Česko-německý slovník, Slovesnost
František Palacký - Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě Ján Kollár – Slávy dcera Josef Dobrovský – Zevrubná mluvnice jazyka českého Karel Jaromír Erben – Kytice František Ladislav Čelakovský – Ohlas písních českých Božena Němcová – Babička, Divá Bára Alois Jirásek – F.L.Věk Národní muzeum v Praze Brno – 1817 (Moravské zemské muzeum) Opava – 1814 (Slezské zemské muzeum)

20 ZDROJE cisar-frantisek-i-zemrel-2-brezna-1835 dobrovsky V.Válková, Dějepis 8, novověk pro základní školy, SPN, Praha 2008, s

21


Stáhnout ppt "DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ A HABSBURSKÉ MONARCHIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google